دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی (رشیدی ۱۳۹۴):

 

پرسشنامه ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی توسط رشیدی در سال ۱۳۹۴ ساخته شد و دارای ۳۰ سوال در ۷ مولفه می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده و الفای کرونباخ آن بالای ۰/۷ می باشد.

 

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد بر مبنای داده های قابل اعتماد (پایا) یکی از عواملی است که برای استفاده کامل شرکت از ارزش های سرمایه گذاریش ضروری قلمداد شده است.گفته می شود که ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین می تواند درک بهتری را از زنجیره تأمین تسهیل کند،بر رفتار عاملین تأثیر مثبت داشته باشد و عملکرد کلی را بهبود دهد(مانیان و همکاران، ۱۳۸۹: ۵؛ به نقل از رشیدی، ۱۳۹۴).

 

تدارکات (تأمین و منبع یابی):

 عبارت است از فرآیند هایی که کالا ها و خدمات مورد نیاز را جهت برآورده ساختن تقاضای برنامه ریزی شده واقعی مشتریان تأمین می کنند(حیدری قره بلاغ، ۱۳۸۷: ۴۸؛ به نقل از رشیدی، ۱۳۹۴).

زمان بندی تولید: ارائه مدل تصمیم گیری است که مشخص کند کی، کجا و چگونه یک مجموعه از فرآورده ها (با مشخصات کمی و کیفی مورد نظر) در طول یک بازه زمانی از واحد صنعتی قابل حصول است(بهدانی و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۰؛ به نقل از رشیدی، ۱۳۹۴).

 

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

تدارکات (تأمین و منبع یابی): فرآیند تأمین شامل موارد زمان بندی تحویل ها،دریافت ها تأیید و انتقال محصولات و صدور مجوز پرداخت به تأمین کنندگان،تعیین و انتخاب منبع تأمین کننده برای برآورده کردن نیاز زمانی که این تأمین کننده از پیش تعیین نشده باشد(حیدری قره بلاغ، ۱۳۸۷: ۴۸).

زنجیره تأمین: زنجیره تأمین عبات است از آرایش نهادی که کسب و کار های داخل یا خارج بنگاه را به منظور ارائه محصولات و خدمات پس از فروش آن ها به مصرف کننده نهایی،با یکدیگر را ارتباط می دهد و به همکاری وادار می سازد(طبیبی و همکار، ۱۳۸۸: ۲).

 

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه سوالات
تدارکات ۱ تا ۴
انبارداری ۵ تا ۹
انتقال ۱۰ تا ۱۴
پردازش سفارش ۱۵ تا ۱۸
زمان بندی تولید  ۱۹ تا ۲۲
زمان حمل کالا ۲۳ تا ۲۶
بسته بندی ۲۷ تا ۳۰

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

متغیرها ردیف  

سئوالات

کاملاً موافقم  

موافقم

 

بی نظر

 

مخالفم

کاملاً مخالفم
تدارکات ۱ منبع یابی مناسب مواد اولیه می تواند موجب بهبود در تأمین مواد اولیه شود.
۲ منبع یابی مناسب مواد اولیه می تواند موجب افزایش سرعت در تأمین مواد اولیه شود.
۳ تأمین  مناسب مواد اولیه می تواند موجب بهبود کیفیت در تأمین مواد اولیه شود.
۴ تأمین به موقع مواد اولیه می تواند موجب افزایش سرعت در تولید محصولات شود.
انباردارداری ۵ استفاده از تکنولوژی های جدید در انبارداری مواد اولیه و محصولات می تواند موجب افزایش سرعت تولید محصولات شود.
۶ انبار کردن صحیح مواد اولیه می تواند موجب افزایش سرعت در تأمین مواد اولیه باشد.
۷ انبارداری مناسب مواد اولیه می تواند بر کیفیت مواد انبار شده اثرگذار باشد.
۸ انبار کردن صحیح محصولات می تواند موجب افزایش سرعت در رساندن محصولات تولیدی به مشتریان باشد.
۹ انبار داری استاندارد می تواند در شیوه تأمین مواد اولیه اثرگذار باشد.
انتقال ۱۰ هر چه تعداد خودروهای حمل مواد اولیه دارای سرعت بیشتری باشد سرعت تأمین مواد اولیه بالا می رود.
۱۱ هر چه خودروهای حمل مواد اولیه مجهز تر باشند شیوه تأمین مواد اولیه بهتر می باشد.
۱۲ خودروهایی با مخازن استاندارد در کیفیت تأمین مواد اولیه اثرگذارند.
۱۳ هرچه خورودهای حمل محصولات استاندارد تر باشند محصولات با سرعت بهتری به مصرف کنندگان می رسد.  
۱۴ استفاده از خودروهای مناسب برای انتقال محصولات به مشتری می تواند موجب عدم فساد محصولات می گردد.
پردازش سفارشات ۱۵ هرچه سرعت صورت حساب نویسی برای مشتریان بالاتر باشد موجب بهبود سرعت شرکت در رساندن مواد تولیدی به مشتری می شود.
۱۶ هرچه دقت صورت حساب نویسی برای مشتریان بالاتر باشد موجب بهبود کیفیت ارائه توزیع  مواد تولیدی به مشتری می شود.
۱۷ هرچه سرعت و دقت تسویه حساب برای تأمین کنندگان مواد اولیه بالاتر باشد موجب وفاداری تأمین کننده ی مواد اولیه می گردد.
۱۸ هرچه سرعت و دقت صورتحساب نویسی برای توزیع کنندگان بالاتر باشد توزیع با کیفیت و سرعت بیشتری صورت می گیرد.
زمان بندی تولید ۱۹ هرچه زمان بندی تولید منظم تر صورت گیرد محصولات به موقع تر به توزیع کننده  می رسد.
۲۰ هرچه زمان بندی تولید منظم تر صورت گیرد فروش و توزیع محصولات به شکل مناسب تری انجام می گردد.
۲۱ هرچه زمان بندی تولید منظم تر صورت گیرد محصولات به موقع تر به مشتری می رسد.
۲۲ هرچه زمان بندی تولید منظم تر صورت گیرد محصولات تازه تری به مشتری می رسد.
زمان حمل کالا ۲۳ هرچه حمل مواد به موقع تر انجام شود محصولات در زمان بهتری تولید می شوند.
۲۴ هرچه حمل کالا به موقع تر انجام شود محصولات در زمان بهتری به توزیع کننده می رسند.
۲۵ هرچه حمل مواد (مانند شیر) به موقع تر انجام شود محصولات در زمان بهتری به مشتریان می رسند.
۲۶ هرچه حمل کالا به موقع تر انجام شود موجب کاهش فساد محصولات می گردد.
بسته بندی ۲۷ بسته بندی مناسب موجب حفظ محصولات در روند انتقال محصول می گردد.
۲۸ بسته بندی مناسب موجب کاهش فساد پذیری محصولات در روند انتقال محصول می گردد.
۲۹ بسته بندی مناسب موجب جذب مشتری و افزایش سرعت فروش محصول می شود.
۳۰ بسته بندی مناسب موجب تسهیل در توزیع محصول می شود.

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

نمره گذاری سوالات ۳، ۶ و ۹ به صورت معکوس صورت می گیرد.

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش رشیدی (۱۳۹۴) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

 

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش رشیدی(۱۳۹۴) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم­افزار SPSS به دست آمده است و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

 

اعتبار پرسشنامه
مقدارآلفای کرونباخ تعداد سوالات
.۹۰۲ ۳۰

 

لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می‌شود.

 

منابع

رشیدی، فرانک (۱۳۹۴). ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنایع لبنی مانیزان). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرمانشاه.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *