دانلود رایگان پرسشنامه ارگونومی محیط کار (هریس و بلادن ۱۹۹۹)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان ارگونومی محیط کار : {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد ابعاد توانمندی محیط کار

_______________________________________________________

 

پرسشنامه ارگونومی محیط کار (هریس و بلادن ۱۹۹۹)

پرسشنامه آرگونومی: این پرسشنامه توسط هریس و بلادن(۱۹۹۹) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه مذکور شامل ۲۶ سوال بسته پاسخ می باشد که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت آرگونومی سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه چهاربعد رواشناسی مهندسی، فیزیولوژی کار، آنتروپومتری و بیومکانیک شغلی را در بر می گیرد. در این این پرسشنامه توسط حمزوی(۱۳۹۱) اعتباریابی و مورد تایید قرار گرفته است.

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ارگونومی: اصول علمی مرتبط با فهم تعامل بین انسان و سایر عناصر یک سیستم و حرفه ای است که شامل تئوریها، اصول و داده ها، و روشها برای طراحی مطابق با بهینه سازی آسایش و رفاه افراد و عملکرد کامل سیستم می باشد(هریس و بلادن، ۱۹۹۹).

بیومکانیک شغلی: در بیومکانیک از قوانین فیزیکی مکانیک برای بدن استفاده می شود . با بکارگیری این قوانین این امکان بوجود می آید که در هنگام یک وضعیت خاص در بدن و حرکت آن ، میزان فشار مکانیکی موضعی اعمال شده بر عضلات و مفصل ها محاسبه شود(صمدی، ۱۳۸۵).

روان شناسی مهندسی: به فاکتورهای محیطی فیزیکی و شیمیایی مانند سر و صدا ، ارتعاش ، روشنایی ، آب و هوا و مواد شیمیایی می توانند بر روی ایمنی ، سلامتی و آسایش افراد تأثیر بگذارندمی پردازد(صمدی، ۱۳۸۵).

آنتروپومتری: شامل جمع آوری و تفسیر داده های مربوط به شکل و اندازه ابعاد بدن انسان ( ابعاد طولی ، عرضی ، محیطی و وزن ) می باشد(صمدی، ۱۳۸۵).

فیزیولوژی کار: بخشی از دانش ارگونومی که تطبیق انسان با کار را در مصرف انرژی و همچنین تغییرات پارامترهای فیزیولوژیکی بدن در حین انجام کار مورد توجه قرار می دهد به فیزیولوژی کار معروف است(حمزوی، ۱۳۹۱).

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از ارگونومی میزان نمره ای است که پاسخگویان از پرسشنامه پژوهش گر ساخته بدست می آورند و شامل مولفه های آنتروپومتری، روان شناسی مهندسی، بیومکانیک شغلی و فیزیولوژی کار می باشد.

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه ارگونومی

شاخص سوالات

روانشناسی مهندسی

فیزیولوژی کار

آنتروپومتری

بیومکانیک شغلی ۱۰- ۱

۱۵-۱۱

۲۱-۱۶

۲۶-۲۲

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

کاملا مخالفم مخالفم تاحدودی موافقم کاملا موافقم سوالات ارگونومی
۱٫  روشنایی محیط کارمناسب و کافی است
۲درمحیط کار سایه مناسب و کافی وجود دارد
۳٫   محیط کار از میزان حرارت مناسب برخوردار است
۴- محیط کارطوری ساخته شده است که ازنورطبیعی استفاده میکند
۵٫   مدیریت تلاش کافی درجهت ایجاد محل کار ایمن ( شامل دسترسی و خروج ایمن , سیستم کار ایمن و وسائل ایمن ) و ایجاد شایستگی در کارکنان از نظر آشنایی با اصول ایمنی به عمل آمده است
درمحل کار عوامیل فیزیکی و محیطی زیان آور مثل گرد وخاک وحود دارد
۷- درمحل کار عوامل فیزیکی و محیطی زیان آور مثل سروصدا وجود دارد
محیط کار ازبهداشت مناسب برخوردار است
۹٫   درمحیط کار ازنوشیدنی و آب سالم برخوردار است
۱۰- به شما اصول ایمنی اموزش داده می شود؟
۱۱- چیدمان ابزار محیط کار و یادکوراسیون وکاربران ومراجعه کنندگان مناسب است
۱۲٫ درمحل کار اصول ایمنی رعایت میشود
۱۳٫  درمحل کار از ابزارها جهت بهتر انجام دادن کارها انجام میشود
۱۴- درمحل کاربرای کارهای سنگین روشهای صحیح کار مانند بلندکردن –حمل و جابجایی آموزش داده میشود
۱۵- درمحل کارلوازم کمکی دستی ومکانیکی درتسهیل حمل ونقل و بلندکردن اشیا استتفاده میشود
۱۶ ابعاد وسایل کار با توجه به قدو قامت شما و نوع کارشما مناسب است
۱۷٫ از اندازه گیری معیارهای عملکرد ایمنی از جمله نمودارها- آدیت ایمنی –بازرسی- تشخیص- ارزیابی و کنترل ریسک و از علائم و تصاویر آگاهی بخش به جهت تغییر وضعیت بدن شما به صورت صحیح در محیط کار استفاده می شود.
۱۸٫ درحین ساعات کار ,تغییر وضعیت –تردد-وضعیعتهای کششی و استراحتهای کوتاه مدت وحود دارد
۱۹-نحوه قرارگرفتن شما درمقابل دستگاها و یا وسایل انجام کارتان مناسب است
۲۰-. محل و فضای کارتان متناسب با قد و قامت شما طراحی شده است.
۲۱-اگر ایستاده کارمیکنید امکان نشستن و اگرنشیته کارمیکنید صندلی راحت ومناسبی وجود دارد؟
۲۲- ازلوازم حفاظت انفرادی مثل کفش وکلاه ایمنی و دستکش –ماسک و غیره استفاده میکنید
۲۳- هنگام استخدام شما ازنظر سلامت معاینه شده اید؟و کارهای محوله به شما طبق توانایی شما صورت گرفته است
۲۴-ا شما از قوانیین و مقررات مربوط به ایمنی آگاه هستید
۲۵-دستورالعمل ایمنی درمحل کار شما نصب شده است
۲۶- شما درهنگام استخدام برای کارهای خطرناک آموزش دیده اید

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۶ ۷۸ ۱۳۰

 

امتیازات خود را از  ۲۶ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۶  و حداکثر  ۱۳۰  خواهد بود.

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۶ تا  ۵۲ باشد،  میزان پرسشنامه آرگونومی ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵۲ تا  ۷۸  باشد،  میزان پرسشنامه آرگونومی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۷۸ باشد، میزان پرسشنامه آرگونومی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار سنجش: مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۹۰).

در پژوهش حمزوی(۱۳۹۱) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . 

منظور از اعتبار (پایایی)، میزان دقت شاخص‌ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده‌اند (ساروخانی، ۱۳۹۰). برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر- ریچادسون از جمله‌این روش‌ها هستند.

پایایی پرسشنامه در پژوهش هریس و بلادن(۱۹۹۹) ۹۳/۰ محاسبه شد و در ایران پایایی پرسشنامه در پژوهش حمزوی(۱۳۹۱) بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۲/۰ به دست آمد.

مولفه تعداد نفرات برای بررسی پایایی تعداد سوال ضریب آلفای کرونباخ

ارگونومی ۳۰ ۲۶ ۰٫۸۲

روانشناسی مهندسی ۳۰ ۱۰ ۰٫۷۳

فیزیولوژیکی کار ۳۰ ۵ ۰٫۷۵

آنتوپومتری ۳۰ ۶ ۰٫۸۵

بیومکانیک شغلی ۳۰ ۵ ۰٫۷۷

 

متغیر تعداد سوال‌ها الفای قابل قبول الفای کرونباخ
آرگونومی ۲۶ ۷/۰ ۸۲/۰

 

منابع:

سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (۱۳۸۷) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.

صمدی،صادق(۱۳۸۵)، اصول ارگونومی، حمزوی، ملیحه(۱۳۹۱)، بررسی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود، پایان نانه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد شاهرود.

Harris. M. micheal. Bladen. Amy(1999). Working effect in the measurement of role conflict and rol ambiguity: a meltitrail multimethod analysis includes appexndies.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ارگونومی محیط کار (هریس و بلادن ۱۹۹۹)

  1. افشارزاده

    ممنون برای پرسشنامه رایگانی که قرار دادید..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *