دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد ابعاد توانمندی محیط کار

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان ارگونومی محیط کار : {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارگونومی محیط کار (هریس و بلادن ۱۹۹۹)

 

_____________________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ابعاد توانمندی محیط کار:

 

پرسشنامه استاندارد ابعاد توانمندی محیط کار توسط کینگ و همکاران در سال ۱۹۹۷ طراحی شده . و دارای  ۲۳ سوال در ۳ بعد مورد برسی قرار میگیرد.

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بازارمحوری را می توان به عنوان مرحله ای از بالندگی سازمان، یا به عنوان سطحی که انعکاس دهنده بلوغ سازمانی است، تعریف نمود. کاتلر به بازارمحوری به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده است و معتقد است که گرایش بازار در امتداد توسعه گرایش های مختلف بازرگانی بوجود آمده است. بازارمحوری بر پایه تفکر بازاریابی ایجاد شده است و تفکر بازاریابی زیربنای فلسفی آن را تشکیل میدهد.

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه
وفاداری
۸-۱
انسجام ارزش ها
۱۶-۹
اثرگذار و عاطفی بودن
۲۳-۱۷

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 

سوالات:

کاملاً
موافقم موافقم نه موافقم
نه مخالفم مخالفم کاملاً
مخالفم سوالات
وفاداری
وفاداری قوی به دوستان و خانواده، مهم ترین تعهد یک شخص می‌باشد. 
وفاداری قوی به کشور، مهم ترین تعهد یک فرد است. 
تمام شهروندان بدون توجه به نژاد، گرایش قومی، مذهبی و سیاسی، باید مایل به حمایت از سیاست های دولت باشند. 
کارکنان باید مایل باشند در صورت نیاز، برای کسب اهداف سازمان، از منافع شخصی خود بگذرند.
یکی از مهم ترین تعهدات هر کارمند، وفاداری قوی به کارفرما می‌باشد. 
کارکنان هرگز به صورت آشکارا در مورد سیاست ها به کارفرما انتقاد نمی‌کنند. 
کارکنان تمایل دارند در امور مالی از خود گذشتگی کنند، مانند صرف نظر کردن از افزایش حقوق برای یک دوره زمانی به خاطر حفظ بقاء سازمان.
وفاداری قوی به دوستان و خانواده، مهم ترین تعهد یک شخص می‌باشد. 
انسجام ارزش ها
ارزش های شخصی من، با ارزش های این سازمان سازگار است. 
روشی که این سازمان با مشتریان رفتار می‌کند، همواره صادقانه و مورد تایید من است. 
من تحت تاثیر چگونگی مراقبت سازمان از امنیت و کیفیت کالاها و خدماتش قرار می‌گیرم. 
این سازمان برای کارکنان محیط کاری راحتی فراهم می‌کند.
من صداقت این سازمان را در برخورد با کارکنان و جامعه تحسین می‌کنم. 
نگرانی این جامعه در مورد محیط زیست، من را تحت تاثیر قرار داده است.
این سازمان به حقوق و منزلت تمام کارکنان احترام می گذارد.
برای من، این سازمان بهترین سازمان ممکن برای کارکردن است. 
ارزش های شخصی من، با ارزش های این سازمان سازگار است. 
اثرگذار و عاطفی بودن
من تمایل دارم تا تلاش زیادی، فراتر از آنچه از من انتظار می‌رود انجام دهم تا به موفق شدن سازمان کمک کنم. 
من درباره این سازمان با دوستانم صحبت می‌کنم و به آنها می گویم که این سازمان مکان خوبی برای کار کردن است. 
من برای موفق شدن این سازمان، هر نوع وظیفه و تخصیص شغلی را می پذیرم. 
در انجام وظایف و عملکرد شغلیم، سازمان بهترین الهام بخش من می‌باشد. 
من بی نهایت خوشحالم که این سازمان، برای افرادی که من به آنها احترام می گذارم، احترام قائل است. 
عاقبت و فرجام سازمان برای من مهم است و از آن مراقبت می‌کنم. 
برای من، این سازمان بهترین سازمان ممکن برای کارکردن است. 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

 

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره
حد متوسط نمرات
حد بالای نمرات
۲۸
۵۵
۱۱۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۸ تا ۵۵باشد، میزان ابعاد توانمندی محیط در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۵۵ تا ۱۱۵ باشد، میزان ابعاد توانمندی محیط در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۱۱۵باشد، میزان ابعاد توانمندی محیط بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه:

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالای ۷۰ درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

منابع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی.

Albert S. King, Barbara J. Ehrhard, “Empowering th workplace: a commitment cohesion exercise”, Empowerment in Organizations, Vol. 5, No. 3, 1997, pp. 139- 150.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد ابعاد توانمندی محیط کار

  1. شکوفه

    سلام.. پرسشنامه استاندارد ابعاد توانمندی محیط کار به دستم رسید..خیلی ممنونم ازتون.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *