دانلود رایگان پرسشنامه استرس شغلی الیوت

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های پرسشنامه استرس شغلی کارکنان آموزش و پرورش: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بررسی روابط بین رضایت شغلی و استرس کارکنان آموزش و پرورش

__________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استرس شغلی الیوت:

 

هدف: سنجش میزان استرس افراد

پرسشنامه استرس توسط آر. اس. الیوت (۱۹۹۴) ساخته شده است که از ۲۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان استرس در افراد بکار می رود.

ردیف عبارات هرگز بعضی اوقات اغلب همیشه
۱ من از انجام کارهای روزانه در محل کار، دانشکده و خانه بکلی خسته شده ام.
۲ علت ایجاد استرس در من ناشی از نیروهای خارجی است که قادر به کنترل آنها نیستم.
۳ من در دام و شرایطی افتاده ام که مجبورم با آنها زندگی کنم.
۴ موضوع این است که من چگونه سخت کار کنم تا برنامه ی کاری ام را همچنان عالی انجام دهم، موضوع این است که من نمی توانم حتی به سطح عالی در برنامه ی کاری ام دست یابم.
۵ من تعهد مالی دارم ولی توانایی پرداخت آن را ندارم.
۶ من کارم را دوست ندارم، اما نمی توانم ریسک کنم و مسیر ترقی خود را تغییر دهم. (یا اگر در دانشکده مشغول کار هستید) من دوست ندارم دانشکده را، ولی نمی توانم ریسک کنم و آنرا رها کنم.
۷ من از روابط شخصی ام با دیگران ناراضی هستم.
۸ برای خشنود ساختن افرادی که در اطراف ما هستند، احساس مسئولیت می کنم.
۹ در هنگام کمک خواستن، دست پاچه می شوم.
۱۰ من نمی دانم که از زندگی چه می خواهم.
۱۱ من از اینکه موفق نمی شوم به اهداف مورد نظر دست یابم.
۱۲ موضوع این نیست که چقدر موفق هستم، موضوع این است که احساس می کنم تهی بار هستم.
۱۳ اگر افرادی که در اطراف من قرار دارند، شایسته تر باشند، من احساس خشنودی بیشتری می کنم.
۱۴ افراد روی مرا زمین می اندازند و مرا مأیوس می کنند.
۱۵ من عصبانیت خود را بجای آنکه ابراز کنم، فرو می خورم.
۱۶ وقتی صدمه می بینم، خشمگین و رنجیده خاطر می شوم.
۱۷ من توان انتقاد را ندارم.
۱۸ من از این که شغلم را از دست بدهم یا در مدرسه و دانشگاه مشروط شوم، هراس ندارم.
۱۹ دلتنگی و غم و غصه ارزش ابراز کردن را ندارد.
۲۰ من اطمینان ندارم که کارها انجام خواهد شد.

تعریف مفهومی:

استرس یک واکنش فیزیولوژیکی (جسمانی) و روانی است که در هنگام احساس عدم توازن میان سطح تقاضاهایی که از افراد می شود و توانایی و ظرفیت آنان در بر آورد ساختن این تقاضاها روی می دهد (کران ول، ۱۳۷۳).

محروم شدن از تمایلات شخصی و عدم موفقیت در زندگی روزمره را استرس یا هیجان گویند و اگر بر آورده شدن احتیاجات شخصی به مانع برخورد نماید استرس یا فشار روحی به وجود می آید (صانعی، ۱۳۸۳).

استرس عبارت است از هر نوع رویدادی که چه از لحاظ ذهنی و چه از لحاظ جسمی، فشاری بر بدن شما وارد آورد (گلمیچ، ۱۳۷۵).

کواتنز، گرانبرک و بوم استرس را این گونه تعریف کرده اند: استرس به موقعیت درونی فردی اطلاق می گردد که تهدیدی را نسبت به وضعیت جسمی و یا آرامش روانی خود احساس کرده باشد. درک عدم تعادل در این مکانیزم به واکنش های ناشی از استرس می انجامد که می تواند فیزیولوژیکی یا رفتاری باشد (حسن زاده، ۱۳۸۷).

ارنولد و فلدمن (۱۹۸۹) فشار عصبی شغلی را واکنش های افراد نسبت به عوامل جدید یا تهدید کننده در محیط های کارشان تعریف می کنند (نایک، ۱۳۸۳).

رندال در تعریف استرس شغلی، آن را عبارت از واکنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل به گونه ای که خواست های محیط کار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن باشد که فرد بتواند از عهده آن ها برآید تعریف می کند (دیوید، ۱۳۸۵).

بیر و نیومن فشار شغلی را شرایطی می دانند که از تعامل بین اشخاص و شغل آ ن ها بر می خیزد و همراه با تغییراتی در درون آن هاست که آن ها را وادار به دور شدن از عملکرد عادیشان می کند. کوپر معتقد است که چون گروه بی شماری از مردم درگیر کار در بیرون از خانه هستند لذا تحقیقات در زمینه استرس باید بر روی استرس شغلی تمرکز یابد (هارتوپ، ۱۹۸۳).

مقیاس پرسشنامه

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «بعضی اوقات»، «اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳ و ۴ در نظر گرفته می شود.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

امتیازات تمامی گویه های پرسشنامه را با همدیگر جمع نموده و از تفسیر نتایج زیر استفاده کنید.

تفسیر نتایج

  • امتیاز ۲۹-۲۰: فرد دارای درجه کنترلی بالایی می باشد و دارای هویت و عزت نفس سطح بالایی است.
  • امتیاز ۴۹-۳۰: فرد دارای زندگی سالم بوده و کنترل زندگی خود را در دست دارد، اما گاهی اوقات در موقعیت پر استرس، دیدگاههای منفی نسبت به خود، باعث ایجاد دلواپسی در او می گردد.
  • امتیاز ۶۹-۵۰: فرد اغلب احساس افسردگی دارد و احساس می کند که در تله افتاده است (حبس شده است) و این ناشی از آن است که نسبت به خود نظر منفی دارد.

امتیاز ۸۰-۷۰: فرد در زندگی دچار بحران روانی توأم با کشمکش است.

 روایی و پایایی پرسشنامه

روایی این پرسشنامه توسط الیوت مشخص و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  محاسبه شد (جهانبخش گنجه و عریضی سامانی، ۱۳۹۱).

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
استرس شغلی ۷۲/۰

پایایی :

در پژوهش جهانبخش گنجه و عریضی سامانی (۱۳۹۱) پایایی این پرسشنامه ۷۵/۰ محاسبه گردید.

در پژوهش یعقوبی و همکاران (۱۳۸۹)، برای سنجش اعتبار پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که برابر ۸۷۴/۰ می باشد. همچنین برای روایی از روایی وابسته به محتوا استفاده شده است بدین منظور پرسشنامه ها در اختیار اساتید رشته مدیریت و پرستاری قرار گرفته و روایی آنها مورد تأیید قرار گرفت.

منابع:

  • خنیفر، حسین. (۱۳۸۷). استرس شغلی؛ از افسانه تا واقعیت. فصلنامه تخصصی راهبرد انجمن علمی مدیریت پردیس قم، دانشگاه تهران، شماره ۱، ۱۳۸۷٫
  • جهانبخش گنجه، سحر؛ عریضی سامانی، حمیدرضا. (۱۳۹۱). رابطه تقاضاهای شغلی، کنترل شغلی با استرس شغلی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی کارکنان. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، سال دوم، شماره دوم، پیاپی (۳)، پاییز و زمستان ۱۳۹۱٫
  • یعقوبی، مریم؛ کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه؛ حسن زاده، اکبر. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین استرس شغلی و ابعاد سه گانه تعهد سازمانی در بین مدیران پرستاری. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، دوره هجدهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹، شماره مسلسل ۳۳٫
  • S. Eliot, From Stress to Strength: How to lighten your load and save your life, New York: Bantam, 1994.
  • Stephen P.Robbins, OP.Cit., P.625.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه استرس شغلی الیوت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *