دانلود رایگان پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هلم دیچ و اسپنس – ۱۹۷۷)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هلم دیچ و اسپنس – ۱۹۷۷) :

پرسشنامه انگیزه پیشرفت توسط هلمریچ و اسپنس در سال ۱۹۷۷ ساخته شد.و دارای ۲۳ سوال در ۴ مولفه می باشد.برای سنجش انگیزه پیشرفت از ” آزمون انگیزه پیشرفت هلمریچ ” استفاده شده است . این آزمون را هلمریچ و اسپنس در سال ۱۹۷۷ م. تدوین کردند .
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
یکی از مباحث مورد علاقه روان شناسان، مبحث انگیزش پیشرفت است .در این مبحث انگیزش علت فرضی رفتار است. حال چه توسط شرایط محیطی ایجاد شده باشد (مثل محرومیت از غذا) چه از جلوه های رفتاری، فیزیولوژیکی و گزارش شخصی استنباط شده باشد.انگیزش پیشرفت در ردیف انگیزه های اجتماعی قرار دارد و عبارت است از روحیه غلبه کردن بر موانع، ممتاز بودن و زندگی کردن طبق معیارهای عالی.
مطالعه در زمینه انگیزش پیشرفت که در واقع از زمان موری شروع شده است یکی از موضوعات مورد علاقه روان شناسان خصوصا روان شناسان شخصیت و تربیتی بوده است.مطالعات اولیه در خصوص انگیزش پیشرفت بیش تر به سنجش و اندازه گیری آن مربوط بوده است و اولین روش برای اندازه گیری آن که توسط موری انجام و ابداع شده استفاده از کارت های TATبوده است.
مطالعه در زمینه انگیزش پیشرفت از جهات مختلف حائز اهمیت است.برخی از روان شناسان معتقدند که مطالعه سازه هایی مثل انگیزش پیشرفت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی، از جهاتی از هوش و استعداد مهم تر است.
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور انگیزه پیشرفت نمره¬ای است که کارکنان به سوالات ۲۳سوال پرسشنامه انگیزه پیشرفت می¬دهند .
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
سوگیری کار (هلم دیچ و اسپنس؛۱۹۷۷) ۱۴, ۱۸, ۱۹, ۲۰
تسلط (هلم دیچ و اسپنس؛۱۹۷۷) ۱,۴,۶,۱۰,۱۲,۱۳,۱۶,۲۲
رقابت جویی (هلم دیچ و اسپنس؛۱۹۷۷) ۳, ۷, ۱۵, ۲۱, ۲۳
بی علاقگی شخصی (هلم دیچ و اسپنس؛۱۹۷۷) ۵, ۸, ۱۱, ۱۷
پاسخگوی گرامی
ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.
اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

سوالات:
شماره پرسش مخالف=۱ کمی مخالف=۲ نظری ندارم=۳ کمی موافق=۴ موافق=۵
۱ من ترجیح می دهم کاری را انجام دهم که در آن احساس راحتی و اطمینان داشته باشم تا کاری که سخت و چالش برانگیز باشد.
۲ برای من مهم است که کارم را به نحو احسن انجام دهم حتی اگر مورد تایید اطرافیانم نباشد.
۳ از قرار گرفتن در موقعیتهایی که مرا در رقابت با دیگران درگیر می کند لذت می برم.
۴ وقتی در گروهی که عضو آن هستم کاری وجود دارد ترجیح می دهم خودم آن را انجام دهم تا اینکه از شخص دیگری کمک بخواهم.
۵ احساس می کنم روابط حسنه با همکاران مهمتر از عملکرد خوب در کار است.
۶ ترجیح می دهم بازی های ساده را یادبگیرم تا بازی های مشکل
۷ برای من مهم است که کارم را بهتر از دیگران انجام دهم.
۸ از اینکه ممکن است موفقیت من برای دیگران ناخوشایند باشد نگران می شوم .
۹ من به دنبال رضایتمندی در کاری هستم که انجام می دهم.
۱۰ وقتی در کاری موفق نباشم ترجیح میدهم بمانم و مسلط شوم تا اینکه به سراغ کاری بروم که آن را می توانم انجام دهم .
۱۱ از بحث کردن درباره دستاوردها و موفقیت هایم اجتناب می کنم چون ممکن است دیگران به من حسادت کنند.
۱۲ زمانی که کاری را انجام می دهم آن را ادامه می دهم.
۱۳ من ترجیح می دهم در موقعیت های مشغول به کار باشم که در ان مهارت بالایی دارم .
۱۴ از کاری رضایت دارم که آن را به خوبی انجام دهم .
۱۵ احساس می کنم برنده شدن هم در کار و هم تفریح مهم است.
۱۶ بیشتر تلاش من انجام کارهایی است که از انجام آن مطمئن نیستم تا کارهایی که معتقدم می توانم آن را انجام دهم .
۱۷ گاهی اوقات کمتر از توانم کار می کنم چون احساس می کنم ممکن است دیگران ا ز انجام کارهای من به نحو احسن نگران شوند.
۱۹- دوست دارم کارها را تمام و کمال انجام دهم .

۲۰- بخشی از تفریح من انجام کارهایی است که عملکرد گذشته ام را بهبود می بخشد.
۲۱- وقتی دیگران کاری را بهتر از من انجام می دهند ناراحت می شوم.
۲۲-
من دوست دارم تمام وقت مشغول به کار باشم.
۲۳- زمانی که در رقابت با دیگران هستم سخ تر تلاش می کنم .

به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.
A. تحلیل بر اساس مولفه¬های پرسشنامه
B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده
تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه
به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه¬ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه¬ها داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها
چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم
مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .
مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.
به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار در نهایت شما باید همه مولفه ها که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.
مرحله سوم. حالا شما هم مولفه¬ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه آنالیز هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.
مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک متغیر دیگر بگیرید.
• نمره گذاری پرسشنامه:
بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است
گزینه مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم موافقم
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره¬های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.
توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید
مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۳ ۶۹ ۱۱۵
– در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۲۳ تا ۴۶ باشد، میزان انگیزه پیشرفت ضعیف می باشد.
– در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۴۶ تا۶۹باشد، میزان انگیزه پیشرفت در سطح متوسطی می باشد.
– در صورتی که نمرات بالای۶۹ باشد، میزان انگیزه پیشرفت بسیار خوب می باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه
در پژوهش دارابی(۱۳۷۸)روایی مقیاس با روش تحلیل عاملی تایید شده و همبستگی تمام گویه ها با نمره کل معنادار بوده است. هم بستگی نمره های کل با معدل درسی نیز معنادار گزارش شده است.
پایایی:
در گزارش برگر اعتبار و روایی آزمون ، مطلوب گزارش شده است . ( به نقل از : دارابی ، ۱۳۸۰ ) شریفی و دارابی برای نخستین بار آن را به فارسی برگرداندند و شاخص های روایی ، اعتبار و هنجار آزمون مورد بررسی مجدد قرار گرفت. ( دارابی و شریفی، ۱۳۷۸) در این بررسی ، ضریب اعتبار آزمون با روش بارزآزمایی به فاصله زمانی سه هفته ۸۱/۰ ، به روش دو نیمه سازی ۸۳/۰ و آلفای کرونباخ طبق جدول زیر گزارش شده است. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه انگیزه پیشرفت ۷۵/. می باشد.

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
انگیزه پیشرفت ۲۳ ۷/۰ ۰٫۷۵

منبع:
بررسی روابط میان انگیزه پیشرفت و خوش بینی ،نجیب الله نوری،مسعود جان بزرگی
SYEADA SALMA HASAN
Study OF PSYCHOSOCIAL DETERMINANTS OF HICH AND LOW ACADEMIC ACHIEVERS. (2008)

دارابی، جعفر(۱۳۷۸) رابطه جو خانواده، پایگاه اجتماعی و مکان کنترل با انگیزش پیشرفت در دانش آموزان سال سوم متوسطه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هلم دیچ و اسپنس – ۱۹۷۷)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *