دانلود رایگان پرسشنامه باور به دنیای عادلانه + ۳ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه باور به دنیای عادلانه:

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه توسط ساتون و داگلاس (۲۰۰۵)، دالبرت (۱۹۹۹) و دالبرت و همکاران (۲۰۰۱) براساس باورهای عمومی (عادلانه بودن دنیا) و باورهای شخصی (عادلانه بودن وقایعی که در زندگی خود فرد اتفاق میافتند) طراحی شده است.

 این پرسشنامه ابتدا توسط گلپرور و عریضی (۱۳۸۶) به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه ترجمه شده فارسی به انگلیسی برگردانده شد.

پس از آن، قابل فهم و رسا بودن متن، توسط اساتید روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت و پرسشنامه به تعدادی از دانشجویان داده شد تا اشکالات موجود احتمالی مشخص گردد و به این ترتیب نسخه فارسی پرسشنامه باور به دنیای عادلانه ۲۷ گویه ای تهیه و بر روی ۱۵۰۰ نفر از ساکنین بالای ۱۷ سال شهر اصفهان اجرا شده است.

 

سوالات:
۱ وضعیتی که من در دنیا دارم، کاملاً منصفانه است.
۲ من آن چیزی را در دنیا به دست می‌آورم که شایستگی آن را دارم.
۳ دیگران در زندگی با من منصفانه رفتار می‌کنند.
۴ من در دنیا پاداش‌ها و تنبیه‌هایی که سزاوار آن هستم را به دست می‌آورم.
۵ من در دنیا در خور شأن خویش از دیگران احترام به دست می‌آورم.
۶ من در دنیا چیزی را که سزاوار داشتن آن هستم به دست می‌آورم.
۷ من به اندازه تلاشی که می‌کنم مورد توجه قرار می‌گیرم و پاداش دریافت می‌کنم.
۸ وقتی که در دنیا بدشانسی می‌آورم، خودم مستوجب آن هستم.
۹ وضعیتی که افراد در دنیا دارند کاملاً منصفانه است.
۱۰ مردم چیزی را از دنیا به دست می‌آورند که شایستگی آن را دارند.
۱۱ مردم در زندگی با یکدیگر منصفانه رفتار می‌کنند.
۱۲ مردم سزاوار پاداش‌ها و تنبیه‌هایی هستند که به دست می‌آورند.
۱۳ هر کسی در دنیا در خور شأن خویش از دیگران احترام به دست می‌آورد.
۱۴ مردم چیزی را بدست می‌آورند که سزاوار داشتن آن هستند.
۱۵ مردم به اندازه تلاشی که می‌کنند مورد توجه قرار می‌گیرند و پاداش دریافت می‌کنند.
۱۶ افرادی که در دنیا بدشانسی می‌آورند خودشان مستوجب آن هستند.
۱۷ احساس می‌کنم هر کسی در زندگی چیزی را به دست ‌می‌آورد که استحقاقش را دارد.
۱۸ تلاش‌های هر انسانی همیشه در زندگی مورد توجه قرار می‌گیرد و پاداش داده می شود.
۱۹ به نظر من مردم مستحق پاداش‌ها و تنبیه‌هایی هستند که در زندگی به دست می‌آورند.
۲۰ مردم خودشان مستوجب بداقبالی‌هایی هستند که در زندگی با آن مواجه می‌شوند.
۲۱ هر کسی در دنیا شایسته آن چیزهایی است که به دست می‌آورد.
۲۲ پاداش‌ها و تنبیه‌ها در دنیا برای انسان‌ها منصفانه هستند.
۲۳ اعتقادشخصی من این است که دنیا مکانی سرشار از انصاف است.
۲۴ در دنیا بسیاری از مردم از سرنوشتی ناعادلانه رنج می‌برند.
۲۵ احساس می‌کنم تصمیمات مهم زندگی مردم در دنیا اغلب غیرمنصفانه است.
۲۶ به باور من دنیا مکانی سرشار از بی‌عدالتی است.
۲۷ فکر نمی‌کنم روزی فرا برسد که بی‌عدالتی‌های روا داشته شده بر انسانها به اندازه کافی تلافی و جبران شود.

 

نمره گذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارش دهی است، مشتمل بر 27 گویه و 4 خرده مقیاس »باورهای دنیای عادلانه برای خود«، »باورهای دنیای عادلانه برای دیگران«، »باورهای دنیای عادلانه عمومی«، »باورهای دنیای ناعادلانه« میباشد. گویه های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 خرد مقیاس »باورهای دنیای عادلانه برای خود«، گویه های 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 خرده مقیاس »باورهای دنیای عادلانه برای دیگران«، گویه های 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 خرده مقیاس »باورهای دنیای عادلانه عمومی« و گویه های 24، 25، 26، 27

بنابراین، حداقل و حداکثر نمره ای که به دست می آید به ترتیب برابر با 27 و 135 خواهد بود.

 

پایایی و روایی

در پژوهش گلپرور و عریضی (1386) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای باورهای دنیای عادلانه برای خود و باورهای دنیای عادلانه برای دیگران به ترتیب برابر با 0/72 و 0/84 و در پژوهش گلپرور و جوادی (1385) آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای باورهای دنیای عادلانه عمومی و باورهای دنیای ناعادلانه به تررتیب برابر با 0/90 و 0/53 به دست آمد که میزان رضایت بخشی است.

 همچنین، نتایج پژوهش گلپرور و عریضی (1386) جهت تعیین روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی و همزمان پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفه های اصلی (PC) از طریق چرخش واریماکس مؤید وجود چهار عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان »باورهای دنیای عادلانه برای خود«، »باورهای دنیای عادلانه برای دیگران«، »باورهای دنیای عادلانه عمومی« و »باورهای دنیای ناعادلانه« بوده است.

 

منابع:

صفارینیا، مجید، آزمونهای روانشناسی اجتماعی و شخصیت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه باور به دنیای عادلانه + ۳ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *