دانلود رایگان پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تصویر برند شرکت های خصوصی:

 

 این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال بوده و هدف آن سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی (برند، خدمات، مناسب بودن، کیفیت، تنوع / انتخاب و جو) می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

کلر چهار منبع شناسایی شده برای ارزش برند (وفاداری، تداعیات، ارزش درک شده و آگاهی برند) را به دو بخش آگاهی برند و تصویر ذهنی برند ترکیب می کند. کلر تصویر برند را شامل؛ ۱- نمایش کاربرد ۲- موقعیت استفاده و خرید ۳- شخصیت و ارزش ۴- تاریخچه، میراث و تجربه می داند. در واقع ارزش برند از کل تصویر ذهنی برند که به وسیله تداعیات درک شده به وسیله فرد صورت گرفته، حاصل می شود (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  تصویر برند شرکت های خصوصی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۳ گویه ای پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی می­دهند .

 مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
برند ۱ تا ۶
خدمات ۷ تا ۹
مناسب بودن ۱۰ تا ۱۲
کیفیت ۱۳ تا ۱۵
تنوع / انتخاب ۱۶ تا ۱۹
جو ۲۰ تا ۲۳

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)
ردیف سوالات کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
برند
۱ برندهای خصوصی زیادی که در مراجعه ام به مغازه ها می خرم ، کامل و بدون نقص هستند.
۲ برندهای خصوصی زیادی که در مراجعه ام به مغازه ها می خرم ، به سرعت کهنه نمی شوند.
۳ در مراجعاتی که برای خرید به مغازه ها دارم ، به کیفیت برندهای خصوصی دقت کافی می کنم.
۴ در مراجعاتی که برای خرید به مغازه ها دارم ، برندهای خصوصی را بسیار دوست دارم.
۵ من از بیشتر برندهای خصوصی که خرید می کنم ، رضایت دارم.
۶ من بیشتر در مراجعاتی که به مغازه ها دارم ، خرید می کنم.
خدمات
۷ کارکنان مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، بسیار دوستانه رفتار می کنند.
۸ خدمات مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، عالی است.
۹ دریافت خدمات از مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، برایم مطلوب و خوشایند است.
مناسب بودن
۱۰ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، به آسانی قابل دستیابی  است.
۱۱ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، به گونه ای است که به آسانی می توان از ان خرید کرد.
۱۲ من می توانم به آسانی به مغازه ای بروم که بیشترین خرید را از آن جا می کنم.
کیفیت
۱۳ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ،تنها کالاهایی با کیفیت بالا را می فروشد.
۱۴ من کالاهایی که دارای برند خصوصی هستند را در مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، دوست دارم.
۱۵ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، دارای کالاهایی با کیفیت عالی هستند.
تنوع/ انتخاب
۱۶ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، تنوع بسیار زیادی در زمینه کالای موردنیاز من دارد.
۱۷ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، هر نوع کالائی که مورد نیاز من باشد را دارد.
۱۸ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، برندهای ملی زیادی دارد.
۱۹ من میتوانم از مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ،کالاها را با قمیت پایین تر خریداری کنم.
جو
۲۰ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، جذاب است.
۲۱ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، تمیز است.
۲۲ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، جدید و به روز است.
۲۳ مغازه ای که بیشترین خرید را از آن جا می کنم ، کارکنان تمیزی دارد.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

۱-تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه

۲- تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۷ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۷ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۳ ۶۹ ۱۱۵

امتیاز ۱۱۵- ۸۰ : نشان دهنده نگرش مثبت افراد نسبت به برند و کیفیت خدمات ارائه شده می باشد.

امتیاز ۸۰- ۴۵ : نشان می دهد که نگرش افراد نسبت به برند سازمان تاحدودی مثبت است.

امتیاز زیر ۴۵  : نشان می دهد که نگرش مثبت افراد نسبت به برند و سازمان نگرش مثبت نداشته و از کیفیت کالاها و خدمات  ارائه شده رضایت ندارند.

شیوه نمره گذاری:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از آزمون کرونباخ استفاده شده است . بدین منظور آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تصویر برند ۹۰۵/۰ محاسبه شد، که پایایی مورد تایید قرار می گیرد . تعیین روایی پرسشنامه با نظر سنجی از چند  تن  از اساتید فن و به وسیله روایی محتوا صورت گرفته است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹ ).

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
تصویر برند ۹۰۵/۰

منابع :

مقیمی و رمضان . پژوهشنامه مدیریت . مدیریت بازگانی.

میرزا حسن حسینی ، وحیدرضا حلوائیها، سعید رمضانی .(۱۳۸۹) . بررسی تایید تصویر ذهنی برند بر  وفاداری کارکنان . مجله مدیریت توسعه و تحول . شماره ۵ . ص ۶۹-۷۵٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *