دانلود رایگان ۶ پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی (گارنفسکی + گراس + گراتز و رومر + بین فردی)

(دیدگاه کاربر 2)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

لیست پرسشنامه های تنظیم هیجان: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

۱- دانلود رایگان پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه فرم کوتاه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی ۲۰۰۲

۳- دانلود رایگان پرسشنامه کنترل و مهار هیجانی راجر و نشوور (۱۹۸۷)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی

۵- دانلود رایگان پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان

۶- دانلود رایگان پرسشنامه تنظیم هیجانی بین فردی

 

_______________________________

 

پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی

قسمتی از پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی:

 

پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی دارای ۳۶ سوال بوده که توسط گراتز و رومر در سال ۲۰۰۴ طراحی و ساخته شده است و هدف از این پرسشنامه ارزیابی دشواری در تنظیم هیجان می باشد و دارای تعریف مفهومی و تاریخچه و پایایی و روایی و منابع می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱ درباره احساساتم ابهامی ندارم.
۲ به چگونگی شکل گیری احساساتم توجه می کنم.
۳ بیش از اندازه هیجان زده می شوم و کنترل خودرا از دست می دهم.
۴ متوجه نمی شوم که چگونه احساساتم شکل می گیرند.
۵ من در معنی بخشیدن به احساساتم مشکل دارم.
۶ متوجه احساساتم هستم.
۷ دقیقا می دانم که چگونه احساس ایجاد می شود.
۸ به آنچه که احساس می کنم توجه دارم.
۹ درباره چگونگی شکل گیری احساساتم گیج و سردرگم هستم.
۱۰ وقتی غمگین می شوم، هیجاناتم را ابراز می کنم. 
عکس پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی
۳۰ وقتی غمگینم، شروع می کنم به این که احساس خیلی بدی نسبت بخودم پیدا می کنم.
۳۱ وقتی غمگینم، غرق شدن در این احساس تمام کاری است که می توانم انجام دهم.
۳۲ وقتی غمگینم، کنترل روی رفتارها و کارهایم را از دست می دهم.
۳۳ وقتی غمگینم، فکر کردن درباره چیز دیگری برایم مشکل است.
۳۴ وقتی غمگینم، مدتی طول می کشد که بتوانم کشف کنم که دقیقا چه احساسی دارم.
۳۵ وقتی غمگینم، بهتر شدن احساس و حالم مدتی زمان می برد.
۳۶ وقتی غمگینم، هیجاناتم مرا در خود غرق میکنند.
________________________________

پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور

قسمتی از پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور (۱۹۸۷):

 

پرسشنامه مهار هیجانی دارای ۵۶ سوال بوده که توسط راجر و نشوور در سال ۱۹۸۷ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۴ مولفه ای ( بازداری هیجانی ، مهار پرخاشگری ، نشخوار گری یا مرور ذهنی و مهار خوش خیم ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ وقتی کسی مرا ناراحت می‎کند، سعی می‎کنم که احساساتم را مخفی کنم.
۲ اگر کسی مرا هل بدهد، من نیز او را هل می‎دهم.
۳ چیزهایی که مرا ناراحت یا عصبانی کند، تا مدتها پس از آن به خاطر می‎آورم.
۴ بندرت احساس زودرنجی می‎کنم.
۵ اغلب در عبور از خیابان ریسک می‎کنم.
۶ تشخیص اینکه من در برخی امور هیجان زده هستم یا نه برای دیگران دشوار است.
۷ اغلب چیزهایی را می‎گویم یا کارهایی را انجام می‎دهم، که بعداً پشیمان می‎شوم.
۸ آرام کردن افرادی که ناراحتند برای من مشکل است.
۹ معمولاً‌ کینه‎ای به دل نمی‎گیرم وقتی چیزی گذشت، گذشته است و دیگر در مورد آن فکر نمی‎کنم.
۱۰ هیچ کس از پس من بر نمی‎آید، حق همه را کف دستشان می‎گذارم (جواب همه را می‎دهم).

===================

۵۰ معمولاً سعی می‎کنم ظاهرم آرام باشد اگر چه ممکن است درونم، ناآرام باشد.
۵۱ اگر من در کاری شکست بخورم به سرعت بر آن غلبه می‎کنم.
۵۲ نمی‎توانم از ابراز احساساتم جلوگیری کنم، حتی وقتی که شایسته نباشد که احساسم را بروز دهم.
۵۳ اگر قرار باشد با کسی روبرو شوم سعی نمی‎کنم از قبل در مورد آن خیلی زیاد فکر کنم.
۵۴ به جای اینکه فقط منتظر بمانم که چگونه امور به نتیجه می‎رسند، من به برنامه‎ریزی قبلی علاقمند هستم.
۵۵ گاهی طوری برخورد می‎کنم که همراهانم را شرمنده می‎کنم.
۵۶ گاهی درست نمی‎توانم احساساتم را کنترل کنم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه کنترل و مهار هیجانی راجر و نشوور ) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________________

 

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی

قسمتی از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱):

 

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان دارای ۳۶ سوال بوده که توسط گارنفسکی و همکارانش در سال ۲۰۰۱ طراحی و ساخته شده است و دارای ۹ بعد ( راهبرد ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری و سلامت دیگران) می باشد و در کل دار دو فرم کودکان و بزرگسالان می باشد که در این پرسشنامه از فرم ویژه بزرگسالان استفاده شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ احساس می کنم در مورد آن اتفاق نا گوار و با شرایط استرس زا خودم مقصرم.
۲ فکر میکنم مجبورم آنچه که اتفاق افتاده است را بپذیرم.
۳ به احساساتم درباره تجربه ناگواری که داشته ام فکر می کنم.
۴ به چیز های بهتر از آنچه تجربه کرده ام فکر می کنم.
۵ به کارهای خوبی که می توانم انجام دهم فکر می کنم.
۶ به این فکر می کنم که می توانم از این شرایط چیزهایی یاد بگیرم.
۷ به این فکر می کنم که از این بد تر هم می توانست اتفاق بیفتد.
۸ به این فکر می کنم که اتفاقی که برایم افتاده بدتر از چیزی است که بر سر دیگران آمده است.
۹ احساس می کنم دیگران مقصر این اتفاق هستند.
۱۰ حس می کنم مسئول آن اتفاق ناگوار و یا شرایط استرس زا خودم هستم.
===================
۳۰ گرفتار احساساتی هستم که شرایط ناگوار برایم ایجاد می کند.
۳۱ به تجارب خوب فکر می کنم.
۳۲ به نقشه ای برای عملکرد بهتر فکر می کنم.
۳۳ به ابعاد مثبت مسئله فکر می کنم.
۳۴ به خودم می گویم در زندگی اتفاقات ناگواری وجود دارد که باید با آن روبرو شد.
۳۵ مدام به میزان وحشتناکی شرایط پیش آمده فکر می کنم.
۳۶ حس می کنم علت اصلی این اتفاق دیگران هستند.

__________________________________

 

پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان

قسمتی از پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان:

 

پرسشنامه تنظیم هیجان دارای ۶ سوال بوده که توسط گراس و جان تنظیم و طراحی شده و دارای دو بعد (سرکوبی و ارزیابی مجدد) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ۷ نقطه ای ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ وقتی می خواهم هیجان مثبت تری داشته باشم (مثل لذت یا سرگرمی) آنچه درباره اش فکر می کنم را تغییر می دهم.
۲ هیجاناتم را برای خودم نگه می دارم. 
عکس پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان
۸ من هیجاناتم را با تغییر روش فکر کردن به شرایط که در آن هستم کنترل می کنم.
۹ وقتی هیجان منفی دارم، مطمئنم که آن را نشان نمی دهم. 
۱۰ وقتی می خواهم کمتر هیجان منفی داشته باشم، روش فکر کردن به شرایط را تغییر می دهم.

_______________________________

 

پرسشنامه فرم کوتاه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی ۲۰۰۲

قسمتی از پرسشنامه فرم کوتاه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران ۲۰۰۲:

 

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی دارای ۱۸ سوال بوده و فرم کوتاه می باشد که توسط گارنفسکی و همکارانش در سال ۲۰۰۲ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه شناسایی راهبردهای مقابله ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیت های منفی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ احساس می کنم من مسئول آنچه اتفاق افتاده است هستم.
۲ اساسا خودم را مقصر می دانم.

 

=============

 

۱۵ درباره شدت وحشتناک بودن تجربه خودم فکر می کنم.
۱۶ مدام فکر می کنم که آن وضعیت چه قدر وحشتناک بوده است.
۱۷ احساس می کنم که دیگران به خاطر آنچه که اتفاق افتاده مسئول هستند.
۱۸ اساسا دیگران را مقصر می دانم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه فرم کوتاه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی ۲۰۰۲) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________

 

پرسشنامه تنظیم هیجان های خود – آزمون چند رتبه ای

قسمتی از پرسشنامه تنظیم هیجان های خود – آزمون چند رتبه ای:

 

پرسشنامه تنظیم هیجان های خود دارای ۱۰ سوال بوده که هدف از این پرسشنامه بررسی میزان توانایی افراد در تنظیم هیجان های خود می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ این فرد به خوبی می تواند هیجان های خود را تنظیم کند.
۲ این فرد به هنگام عصبانیت ، منطق خود را از دست نمی دهد.

 

=============

 

۹ همه به وضوح می بینند که چه وقت این فرد ناراحت است.
۱۰ این فرد در برابر هیجان های خود هیچ مقاومتی ندارد.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه تنظیم هیجانی بین فردی) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________

2 دیدگاه برای دانلود رایگان ۶ پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی (گارنفسکی + گراس + گراتز و رومر + بین فردی)

 1. الهام

  سلام میشه پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان را که به تازگی در ایران استانداردسازی شده در سایت قرار بدید
  برای پایان نامه ام به آن خیلی نیاز دارم
  ممنون

  • arash arash

   سلام دوست عزیز…
   بله حتما در آینده نزدیک پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجانی را در سایت قرار خواهیم داد…

 2. مهشاد

  پرسشنامه گراتز و رومر رو دانلود کردم. عالی بود. گفتم که بی معرفتی که نظرم رو اینجا نظرام. دمتون گرم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *