دانلود رایگان ۴ پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری (پکیج کامل)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

لیست پرسشنامه های حساسیت اخلاقی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری

۲- دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن پرستاران در تصمیم گیری

۳- دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس و مک نالی

۴- دانلود رایگان پرسشنامه تصمیم گیری اخلاقی

 

__________________________________

 

پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری

قسمتی از پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری:

 

پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری دارای ۳۰ سوال بوده که توسط لیم لاتزن در سال ۱۹۹۳ طراحی و ساخته شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش و بررسی حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری طراحی و ساخته شده است و در کشورهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته شده است و بر اساس طیف ۷ نقطه ای لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ بعنوان پرسنل مراقبت و در مان در زمینه درمان وضعیت روانی –اجتماعی بیمارم دانش کافی داشته باشم.
۲ حرفه ام زمانی معنا پیدا میکند که وضع بیمار تحت مراقبتم بهتر شود.
۳ برایم مهم است که از بیمار تحت مراقبتم نتیجه مثبت بگیرم.
۴ وقتی مجبورم تصمیمی خلاف خواسته بیمارم اتخاذ کنم بر این باورم که بهترین سود را برای بیمار داشته باشد.
۵ اگر با انجام اقداماتی بر خلاف خواسته بیمارم ،اعتمادش را از دست بدهم،شکست خواهم خورد.
۶ در تصمیم گیری های دشوار صداقت بیشترین اهمیت را دارد.
۷ معتقدم مراقبت از بیمار هنگامی اثر بخش خواهد بود که خواسته های وی تامین شود.
۸ اگر بیماری نسبت به بیماری خود اگاهی نداردنمیتوانم کاری برای او انجام دهم.
۹ اغلب در شرایطی قرار میگیرم که در انتخاب روش مناسب برای مراقبت از بیمار دچار تضاد میشوم.(نمیدانم کدام تصمیم درست است)
۱۰ معتقدم برای مراقبت از بیماران خاص در اختیار داشتن اصول اخلاقی کاملا روشن و سخت گیرانه مهم است. 
عکس پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری
۲۵ برایم دشوار است که اقدامات درمانی مفیدی راعلی رغم مخالفت بیمار ارائه دهم.
۲۶ بعضی وقتها اگر بیماری دارو های خوراکی را قبول نکند،تزریق اجباری دلرو ضرورت پیدا میکند.
۲۷ هنگامی که دانستن اقدام درست برایم مشکل است با همکارم مشورت میکنم.
۲۸ هنگامی که مجبورم برای بیمار تصمیم دشواخذ کنم اغلب بر احساساتم تکیه میکنم.
۲۹ به عنوان پرسنل مراقبت و در مان باید بدانم که هر بیماری مراقب خاص خود را می طلبد.
۳۰ حتی اگر نتوانم به بیماری جهت آگاهی از بیماریش کمک کنم،نقش حرفه ای خود را بعنوان یک پرسنل مراقبت و درمان معنا دار می دانم.

منابع:

 

Jordan, J. (2007). “Taking the first step toward a moral action: a review of

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری) اینجا کلیک کنید👉

 

_________________________________

 

پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری

قسمتی از پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری:

 

پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری دارای ۲۵ سوال بوده که توسط لوتزن و همکارانش در سوئد طراحی و تنظیم شده است و در کشورهای مختلفی مورد استفاده گرفته از جمله کشورهای ایران هم بوده. و هدف از این پرسشنامه بررسی وضعیت تصمیم گیری اخلاقی پرستاران در هگام ارائه خدمات بالینی مورد اندازه گیری قرار می گیرد. و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالقم تا کاملا موافقم نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من معتقدم، زمانی مراقبت خوب انجام میشود که حق بیمار در انتخاب و تصمیم گیری حفظ شود. 
۲ من اغلب دقت میکنم که ارزشها و استانداردهای شخصی من بر کارم تاثیر نگذارد.
۳ من عموما فکر میکنم، زمانی که بیمار برای بیماریش تصمیم میگیرد، مراقبت پرستاری بهتر انجام میشود.
۴ من معتقدم که ارتباط پرستار بیمار، مهمترین جزء مراقبت پرستاری است.
۵ حتی در مورد اتخاذ تصمیمات مشکل باز هم برای من این مهم است که همواره با بیمار صادق باشم.

پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن

========================
۲۰ برای من این مهم است که در مقابل هر کاری که برای بیمارم انجام میدهم، واکنش مثبتی از طرف او دریافت کنم.
۲۱ اگر بیماری نسبت به شرایط خود و بیماریش بینش و آگاهی نداشته باشد، من کار زیادی نمی توانم برای او انجام دهم.
۲۲ در اغلب موارد، این واکنش بیمار است که نشان میدهد آیا من تصمیم مناسب را گرفته ام یا نه؟
۲۳ من فکر میکنم برای تصمیم گیری در شرایطی که شناخت صحیح و غلط اخلاقی دشوار است، تجربه شخصی ام خیلی بیشتر از دانش نظری به کمکم می آید.
۲۴ اگر بیماری از خوردن دارو امتناع میکند، منطقی این است به بیمار به زور و اجبار دارو داد.
۲۵ من در هنگامی که تصمیمات سختی باید برای بیمار اتخاذ شود، بیش از همه چیز به احساسم اتکا میکنم.

پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس و مک نالی

قسمتی از پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس و مک نالی (۱۹۸۵):

 

پرسشنامه حساسیت اضطرابی دارای ۱۶ سوال وبده که توسط ریک و مک نالی در سال ۱۹۸۵ طراحی و ساخته شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی حساسیت و اضطراب در جامع نوجوانان و جوانان مورد استفاده قرار می گیرید و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ برایم مهم است که نگران و هراسان به نظر نرسم.
۲ وقتی نمی‌توانم توجهم را متمرکز کنم نگران می‌شوم که مبادا دیوانه شوم.
۳ وقتی احساس لرزش می‌کنم دچار ترس می‌شوم.
۴ وقتی احساس می‌کنم دارم از حال می‌روم دچار ترس می‌شوم.
۵ برایم مهم است که هیجانات خودم را در کنترل داشته باشم.
۶ وقتی قلبم به شدت میتپد دچار ترس می‌شوم.
۷ وقتی معده‌ام غار و غور صدا می‌دهد شرمسار می‌شوم.
========================
۱۵ وقتی نگران و مضطرب هستم نگرانم که مبادا به بیماری وخیمی مبتلا باشم.
۱۶ وقتی نگران و مضطرب هستم، دچار ترس می‌شوم.

 

منابع:

 

Reiss, S., & Mcnally, R.J. (1985). The expectancy model of fear. San Diego, CA: Academic press.

Erozkan, A. (2012). Examination of relationship between anxiety sensitivity and parenting styles in adolescents. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1): 52-57.

Reiss, S., Peterson, R. A., Gursky, D. M., & McNally, R. J. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness. Behavior Research and Therapy, 4(3), 241-248.

 

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس و مک نالی) اینجا کلیک کنید👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه تصمیم گیری اخلاقی

قسمتی از پرسشنامه تصمیم گیری اخلاقی:

 

پرسشنامه تصمیم گیری اخلاقی دارای ۲۰ سوال و ۵ وضعیت بوده و هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان اخلاقیات در افراد می باشد که دارای ۴ مولفه ای ( قضاوت اخلاقی ، ادراک اخلاقی ، تمایل اخلاقی و اهمیت شرایط اخلاقی ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

وضعیت اول :

“مرتضی ” یک مربی ورزش است که با یک تیم موفق فوتبال کار می کند ، او متوجه می شود که حال آرش، دانشجوی سال آخر و بازیکن خط حمله تیم ، در شب بازی در طی یک تمرین سبک ورزشی به هم خورده است….

 

۱  مرتضی باید از ادامه تمرین آرش جلوگیری کند.

۲ در این موقعیت، مرتضی باید به مسئولیت اخلاقی خود عمل نماید.

۳ اگر من این موقعیت بودم به آرش اجازه می دادم که به تمرین ادامه دهد.

۴ این مسئله دارای اهمیت است.

 

وضعیت پنجم :

 “رضا” دانشجوی سال آخر و بهترین بازیکن فوتبال دانشگاه است که در پشت حمله بازی می کند و در طی یک تمرین زانویش آسیب می بیند. “

پرسشنامه تصمیم گیری اخلاقی 1۱۷ شاهین باید مداخله کرده و به “رضا” اجازه ندهد این کار را انجام دهد.

۱۸ در این موقعیت ، شاهین باید به مسئولیت های اخلاقی خود عمل نماید.

۱۹ اگر من در این موقعیت بودم به رضا اجازه می دادم که تزریق را انجام دهد.

۲۰ این مسئله دارای اهمیت است.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه تصمیم گیری اخلاقی) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۴ پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *