دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های حساسیت اخلاقی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری + ۷ مقاله

دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس و مک نالی

___________________________________________

قسمتی از پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری:

این پرسشنامه توسط کیم لاتزن در سال ۱۹۹۳ جهت سنجش حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری ساخته شده است و دارای ۳۰ سوال می باشد.

پرسش­نامه حساسیت اخلاقی در تصمیم­گیری در کشورهای آمریکا توسط لوین و کامری، در ترکیه توسط اروزی و در کره توسط هان بکار برده شده است. شیوه نمره گذاری آن به این صورت است که به روش لیکرت با هفت درجه از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف درنظر گرفته می شود.

یعنی فردی که در پاسخ خود پاسخ کاملاً موافق را انتخاب کرده است نمره “هفت” واگر گزینه کاملا مخالف را انتخاب کند نمره “یک” به وی تعلق می­گیرد. لازم به توضیح است که نمره کلی شرکت کنندگان بین حداقل نمره “۳۰” و حداکثر نمره “۲۱۰” می­باشد و همچنین باید گفته شود سؤالات ۸، ۱۱و ۲۸ بصورت معکوس نمره­دهی می­شوند.

سوالات:
۱ بعنوان پرسنل مراقبت و در مان در زمینه درمان وضعیت روانی اجتماعی بیمارم دانش کافی داشته باشم.
۲ حرفه ام زمانی معنا پیدا میکند که وضع بیمار تحت مراقبتم بهتر شود.
۳ برایم مهم است که از بیمار تحت مراقبتم نتیجه مثبت بگیرم.
۴ وقتی مجبورم تصمیمی خلاف خواسته بیمارم اتخاذ کنم بر این باورم که بهترین سود را برای بیمار داشته باشد.
۵ اگر با انجام اقداماتی بر خلاف خواسته بیمارم ،اعتمادش را از دست بدهم،شکست خواهم خورد.
۶ در تصمیم گیری های دشوار صداقت بیشترین اهمیت را دارد.
۷ معتقدم مراقبت از بیمار هنگامی اثر بخش خواهد بود که خواسته های وی تامین شود.
۸ اگر بیماری نسبت به بیماری خود اگاهی نداردنمیتوانم کاری برای او انجام دهم.
۹ اغلب در شرایطی قرار میگیرم که در انتخاب روش مناسب برای مراقبت از بیمار دچار تضاد میشوم.(نمیدانم کدام تصمیم درست است
۱۰ معتقدم برای مراقبت از بیماران خاص در اختیار داشتن اصول اخلاقی کاملا روشن و سخت گیرانه مهم است.
۱۱ هنگام مراقبت از بیماراغلب نمیدانم چه اقدامی درست (اخلاقی)و چه اقدامی نادرست(غیر اخلاقی)است.
۱۲ اگر از وضعیت اجتماعی و فرهنگی بیمارم اطلاع نداشته باشم سیاستها و دستور العمل های سازمان را بکار میگیرم۱۱۳ برقراری ارتباط درمانی با بیماران مهمترین بخش در کار روزانه من است.
۱۴ اغلب با وضعیت هایی رو برو هستم که نمیتوانم به بیمار اجازه تصمیم گیری بدهم.
۱۵ برای انتخاب بهترین رودکرد در مراقبت هایم دانش حرفه خود را مد نظر دارم.
۱۶ معتقدم مراقبت خوب چیزی جز تصمیم گیری بر اساس منافع بیمار نیست.
۱۷ وقتی نمیدانم چکاری انجام دهم از دانش و تجربه همکارانم استفاده میکنم.
۱۸ واکنش بیمار به عمکرد من نشان میدهد که تصمیم درستی گرفته ام یا خیر.
۱۹ اغلب ارزشها و استانداردهی قابل قبولم در تصمیم گیری هایم تاثیر گذار است.
۲۰ در شرایطی که در تصمیم گیری صحیح مشکل دارم تجربیاتم را مفید تر از علم تئوری میدانم
۲۱ مهم است مقرراتی وجود داشته باشد که اگربیماری ادامه درمان را نپذیرفت از آنها پیروی کنیم.
۲۲ به نظر من مراقبت خوب زمانی عنا دار است که حتی بیمار با اختلالات روانی یا جسمانی بتواند در تصمیم گیری های خود شرکت کند.
۲۳ اغلب در شرایطی هستم که مجبورم بدون مشارکت بیمار برای او نصمیم گیری کنم.
اگر بیماری بیماری بطور غیر داوطلبانه در یک مرکزسلامت روانی پذیرفته شود،دستورات پزشک را اجرا میکنم اگر چه ۲۴ بیمار با انها مخالف باشد.
۲۵ برایم دشوار است که اقدامات درمانی مفیدی راعلی رغم مخالفت بیمار ارائه دهم.
۲۶ بعضی وقتها اگر بیماری دارو های خوراکی را قبول نکند،تزریق اجباری دلرو ضرورت پیدا میکند.
۲۷ هنگامی که دانستن اقدام درست برایم مشکل است با همکارم مشورت میکنم.
۲۸ هنگامی که مجبورم برای بیمار تصمیم دشواخذ کنم اغلب بر احساساتم تکیه میکنم.
۲۹ به عنوان پرسنل مراقبت و در مان باید بدانم که هر بیماری مراقب خاص خود را می طلبد.
۳۰ حتی اگر نتوانم به بیماری جهت آگاهی از بیماریش کمک کنم،نقش حرفه ای خود را بعنوان یک پرسنل مراقبت و درمان معنا دار می دانم.

 

تعاریف مفهومی:

به کلیت فرایند احساس نیاز به تصمیم­گیری صحیح ناشی از تشخیص موضوعات از طریق تجزیه و تحلیل بر طبق معیار اخلاقی و تصمیم در مورد انجام دادن یا ندادن آن تصمیم، گفته می­شود که از طریق آن فرد تصمیم گیرنده بر طبق موقعیت، به گونه­ای تصمیم می­گیرد که برای افراد بیشترین نفع و کمترین ضرر را داشته باشدJordan,2007)).

 

تعاریف عملیاتی:

حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری: منظور از حساسیت اخلاقی در تصمیم­گیری، نمره­ای  است که پاسخگویان از پرسش­نامه ۳۰ سوالی (حساسیت اخلاقی کیم لاتزن) کسب می کنند.

 

روایی:

مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند ویژگی و خصیصه ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،۱۳۹۰).

وقتی مجموعه سئوالاتی برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار به کار می رود، معنی و مفهوم آن مجموعه فقط با نامگذاری آن مشخص نمی شود، بلکه ماهیت آن تنها با مطالعه روایی آن معلوم می گردد. مهم ترین عاملی که در ارزشیابی یک ابزار سنجش باید مورد توجه قرار گیرد، مناسب بودن، با معنا بودن، و مفید بودن استنباط های خاصی است که از نمره های حاصل از آن به عمل می آید. به منظور تایید این گونه استنباط ها لازم است شواهدی گرد آوری شود که در فرهنگ روان سنجی، رواسازی گفته می شود(هومن، ۱۳۸۹).

تعاریف مفهومی:

به کلیت فرایند احساس نیاز به تصمیم­گیری صحیح ناشی از تشخیص موضوعات از طریق تجزیه و تحلیل بر طبق معیار اخلاقی و تصمیم در مورد انجام دادن یا ندادن آن تصمیم، گفته می­شود که از طریق آن فرد تصمیم گیرنده بر طبق موقعیت، به گونه­ای تصمیم می­گیرد که برای افراد بیشترین نفع و کمترین ضرر را داشته باشدJordan,2007)).

تعاریف عملیاتی:

 منظور از حساسیت اخلاقی در تصمیم­گیری، نمره­ای  است که پاسخگویان از پرسش­نامه 30 سوالی (حساسیت اخلاقی کیم لاتزن) کسب می کنند.

روایی:

مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند ویژگی و خصیصه ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،1390).

وقتی مجموعه سئوالاتی برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار به کار می رود، معنی و مفهوم آن مجموعه فقط با نامگذاری آن مشخص نمی شود، بلکه ماهیت آن تنها با مطالعه روایی آن معلوم می گردد. مهم ترین عاملی که در ارزشیابی یک ابزار سنجش باید مورد توجه قرار گیرد، مناسب بودن، با معنا بودن، و مفید بودن استنباط های خاصی است که از نمره های حاصل از آن به عمل می آید. به منظور تایید این گونه استنباط ها لازم است شواهدی گرد آوری شود که در فرهنگ روان سنجی، رواسازی گفته می شود(هومن، 1389).

قاسمی راد (1394)، میزان روایی پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری را 89/0 اعلام نموده است.

قاسمی راد (1394)، میزان روایی پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری را 89/0 اعلام نموده است.

پایایی:

مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی “صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی “یک” معرف پایایی کامل است (خاکی، 1390).

قاسمی راد (1394)، میزان پایایی پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری را به روش آلفای کرونباخ 75/0 اعلام نموده است.

 

منابع:

  1. خاکی، غلامرضا (1390). روشهای تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی.
  2. قاسمی راد، ناهید (1394). بررسی تأثیر آموزش اصول اخلاق پرستاری بر حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری های پرسنل مرکز فوریت های پزشکی شهررفسنجان در سال 1393، پایان نامه کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
  3. هومن، حیدرعلی (1389). شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش). تهران: پارسا

Jordan, J. (2007). “Taking the first step toward a moral action: a review of

پایایی:

مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.

برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی “صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی “یک” معرف پایایی کامل است (خاکی، 1390).

قاسمی راد (1394)، میزان پایایی پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری را به روش آلفای کرونباخ 75/0 اعلام نموده است.

منابع:

  1. خاکی، غلامرضا (1390). روشهای تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی.
  2. قاسمی راد، ناهید (1394). بررسی تأثیر آموزش اصول اخلاق پرستاری بر حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری های پرسنل مرکز فوریت های پزشکی شهررفسنجان در سال 1393، پایان نامه کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
  3. هومن، حیدرعلی (1389). شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش). تهران: پارسا

Jordan, J. (2007). “Taking the first step toward a moral action: a review of

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *