دانلود رایگان پرسشنامه رضایت بیمار (پکیج کامل) + ۹ مقاله رایگان

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان رضایت بیمار: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت بیمار (۱۴ سوال)

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت بیماران بستری

____________________________________

قسمتی از پرسشنامه رضایت بیمار :

پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان دارای ۲۶  سوال و  هدف از آن بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان باشد .

 

سوالات:

۱ پرستاران باید مراقب تر باشند.
۲ پرستاران آنقدر پرمشغله هستند که زمان کافی را صرف من نمی کنند.
۳ پرستاران غالبا فکر می کنند که شما نمی توانید توضیحات پزشکی بیماریتان را درک کنید، بنابراین آن ها در هنگام توضیح دادن ناراحت نمی شوند.
۴ پرستاران سوالات زیادی می پرسند، اما به نظر می رسد هنگامی که پاسخ ها را یافتند، به نظر می رسد که کاری را انجام ندهند.
۵ پرستاران باید رفتار دوستانه تری را داشته باشند.
۶ پرستاران در انجام کارها برای من، بسیار کند و آهسته عمل می کنند.
۷ پرستاران به اندازه کافی صبور نمی باشند.
۸ پرستاران در انجام کارهایشان دقت کافی را ندارند.
۹ پرستاران تلاش می کنند به من نان دهند که چگونه دستورات دکترها را انجام دهند.
۱۰ رستاران اشخاصی هستند که نمی توانند احساس من را درک کنند.
۱۱ پرستاران غالبا آنقدر سازمان نیافته هستند که آرامش کافی را ایجاد نمی کنند.
۱۲ هنگامی که من نیاز به گفتگو با فردی را دارم، نمی توانم مسائلم را با پرستاران مطرح کنم.
۱۳ پرستاران واقعا نمی دانند که من درباره چه چیزی صحبت می کنم.
۱۴ من از پرستارانی که به طور تحکم آمیزی با من صحبت می کنند، خسته شده ام.
۱۵ غالبا درک آنچه پرستاران در حال صحبت کردن درباره آن هستند، برایم آسان نمی باشد.
۱۶ پرستاران امور را به زبان ساده ای توضیح نمی دهند.
۱۷ پرستاران به مسائل بیماران با دقت گوش نمی دهند و در نتیجه به خوبی آنها را درک نمی کنند.
۱۸ صحبت با پرستاران موجب نمی شود که من احساس بهترین داشته باشم.
۱۹ پرستاران توضیح کافی را درباره اینکه چرا تجویزها بدین صورت می باشد، ارائه نمی کنند.
۲۰ من تمایل دارم که پرستاران درباره نتایج آزمایشات من، مطالب بیشتری به من بگویند.
۲۱ پرستاران، توصیه های مناسب با بیماریم به من ارائه نمی کنند.
۲۲ پرستاران در انجام رویه ها حرفه ای نیستند.
۲۳ رستاران، رهنمودها و مسیرها را در زمان مناسب ارائه نمی کنند.
۲۴ افراد در پرسیدن سوالات خود از پرستاران احساس راحتی نمی کنند.
۲۵ من اطلاعات کافی دریافت نمی کنم، بنابراین نمی دانم هنگامی که به خانه می روم، چه کاری باید انجام دهم.
۲۶رفتار پرستاران نسبت به من با مهربانی نمی باشد.

تعریف مفهومی

رضایت بیمار نقش مهمی در کاهش عوارض و شکایات بیمار و افزایش پیروی از درمان، کارایی و اثربخشی درمان دارد.

بیمار محور اصلی خدمات و یگانه علت وجودی بیمارستان است. از این رو رضایت مندی آنان از نشان گرهای مهم کیفیت مراقبت های بهداشتی درمانی محسوب می شود) سلامی و سموعی ،۱۳۹۰).

 

مقیاس  پرسشنامه

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

این پژوهش به دنبال پاسخ به ……………………………….. می باشد. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

توجه شکل زیر یک مدل آماده بر تحقیق شما می­باشد در صورتی که تحقیق شما از دو متغیر تشکیل شده است مدل خالی را با  مشاهده مدل تکمیل شده پر کنید و در صورتی که تحقیق شما فقط یک متغیر دارد مدل خالی و فلش را پاک کنید.

 

نمره گذاری پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از ۱ تا ۵ نمره گذاری شده است.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۷ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۷ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۶ ۷۸ ۱۳۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۶ تا ۵۲ باشد، میزان رضایت بیمار    در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵۲ تا ۷۸ باشد، میزان رضایت بیمار در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۷۸ باشد، میزان رضایت بیمار بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.

پایایی این پرسشنامه توسط سلامی، سولماز؛راحله،سموعی(۱۳۹۰).با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به طبق زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
رضایت بیمار    ۸۷/۰

 

منابع:

سلامی، سولماز؛راحله،سموعی(۱۳۹۰).رضایتمندی بیماران بیمارستان از خدمات ارایه شده در بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان،مدیریت اطلاعات سلامت،

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه رضایت بیمار (پکیج کامل) + ۹ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *