دانلود رایگان پرسشنامه سبک تدریس گراشا و ریچمن + ۳ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه رایگان سبک تدریس: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد سبک های تدریس بر اساس هوش موفق پالوز و ماریکوتو

دانلود رایگان پرسشنامه سبک تدریس ترجیحی دانشجویان

دانلود رایگان پرسشنامه سبک تدریس فعال رجبی

_________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سبک تدریس گراشا و ریچمن:

در این پژوهش منظور از سبک تدریس نمره­ای است که دانشجویان به پرسشنامه ۴۰ سوالی  گراشا و ریچمان( ۱۹۹۶) پاسخ می دهند.

 

سوالات:
۱ واقعیت ها، مفاهیم و اصول مهم ترین چیزهایی است که دانشجویان باید بدانند.
۲ استانداردهای بالا برای دانشجویان در این کلاس تعیین می شود
۳ در مورد آنچه  می گویم و روش های مناسب برای دانش جویان را در مورد مسائل مربوط به محتوا، فکر می کنم.
۴ اهداف و روش های تدریس من به انواع مختلف سبک های یادگیری دانشجویان اشاره می کند
۵ دانشجویان به طور معمول در پروژه های دوره¬ای تنها با نظارت کمی از من کار می کنند.
۶ دانش و تخصص من با دانشجویان برای من بسیار مهم است
۷ من بازخورد منفی را به دانشجویان می دهم وقتی که عملکرد آنها ناراضی باشد
۸ فعالیت ها در این کلاس، دانشجویان را تشویق می کنند تا ایده های خود درباره مسائل مربوط به محتوا را توسعه دهن
۹ وقت خود را  با دانشجویان در مورد چگونگی بهبود کار خود در پروژه های فردی و یا گروهی  ص۱۰رف می کنم.
۱۰ فعالیت ها در این کلاس، دانشجویان را تشویق می کنند تا ایده های خود را درباره مسائل محتوا توسعه دهند.
۱۱ آنچه که من در مورد یک موضوع می گویم برای دانشجویان مهم است که دیدگاه وسیع تر در مورد مسائل در آن منطقه بدست آورند.
۱۲ دانشجویان استانداردها و انتظاراتم را تا حدودی قاطع و سختگیرانه توصیف می کنند.
۱۳ به طور معمول دانشجویان چگونگی انجام کار را برای محتوای درس می خوانند.
۱۴ مباحث گروه های کوچک برای کمک به دانشجویان که  توانایی خود را برای تفکر انتقادی مورد استفاده قرار دهند.
۱۵ دانشجویان یکی از تجارب یادگیری خود را طراحی می کنند
۱۶ من می خواهم دانشجویان این دوره را به خوبی آماده کرده و برای کار بیشتر در این زمینه آماده شوند.
۱۷ مسئولیتم این است که تعریف کنم که دانشجویان باید یاد بگیرند و چگونه باید آن را یاد بگیرند.
۱۸ نمونه هایی از تجارب شخصی من اغلب برای نقاشی در مورد مواد استفاده می شود
۱۹ من کار دانشجویان را در پروژه های دوره ای هدایت می کنم، با سوالات، بررسی گزینه¬ها و پیشنهاد راه های جایگزین برای انجام کارها
۲۰ توسعه توانایی دانشجویان برای تفکر و کار مستقل یک هدف مهم است.
۲۱ سخنرانی بخش مهمی از نحوه آموزش هر جلسه کلاس است
۲۲ من دستورالعمل های بسیار روشن برای اینکه چگونه می خواهم وظایف تکمیل شده در این دوره را ارائه دهم، فراهم می کنم.
۲۳ اغلب دانشجویان نشان می دهند چگونه می توانند از اصول و مفاهیم مختلف استفاده کنند
۲۴ فعالیت های دوره، دانشجویان را تشویق می کند تا ابتکار و مسئولیت یادگیری خود را بپذیرند.
۲۵ دانشجویان مسئولیت تدریس در بخشی از جلسات کلاس را بر عهده دارند.
۲۶ تخصص من معمولا برای حل اختلاف نظر در مورد مسائل مربوط به محتوا استفاده می شود.
۲۷ این دوره  اهداف بسیار خاصی دارد که می خواهم آنها را انجام دهم.
۲۸ دانشجویان نظرات کلامی و کتبی خود را در مورد عملکرد خود دریافت می کنند
۲۹ من از دانشجویان در مورد چگونگی تدریس مشاوره می گیرم.
۳۰ دانشجویان برای تکمیل پروژه های مستقل و یا گروهی، سرعت خود را تنظیم می کنند.
۳۱ دانشجویان ممکن است من را به عنوان یک «انبار دانش» توصیف کنند، که واقعیت، اصول و مفاهیمی را که نیاز دارند را در بر می گیرد.
۳۲ انتظارات من برای آنچه که من می خواهم دانشجویان در این کلاس انجام دهند، به وضوح در برنامه درسی تعریف شده است.
۳۳ در نهایت، بسیاری از دانشجویان مانند من درباره محتوای درس فکر می کنند.
۳۴ دانشجویان می توانند در میان فعالیت ها برای تکمیل الزامات درس، انتخاب کنند
۳۵ رویکرد من در تدریس شبیه   مدیر، یک گروه کاری است که وظایف و مسئولیت ها را به زیردستان منتقل می کند.
۳۶ من احساس می کنم رابطه خوبی با اساتید و همکلاسی هایم دارم
۳۷ در این دوره، مطالب بیشتری در اختیارم گذاشته ام تا زمان لازم برای پوشش آن را داشته باشم.
۳۸ استانداردها و انتظارات من به دانشجویان کمک می کند تا انضباط را به نیاز آموزشی یاد بگیرند.
۳۹ دانشجویان ممکن است من را “مربی” توصیف کنند که با کسی کار می کند تا مشکلات را در نحوه فکر کردن و رفتار آنها اصلاح کند.
۴۰ من نقش منابع شخصی را در نظر می گیردم و در صورت نیاز در جهت به کمک دانشجویان در دسترس است.

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سبک تدریس استادعبارت است از ویژگی­های متمایزی که استادنشان می­دهد و از موقعيتی به موقعيت دیگر بدون توجه به محتوا پایدار می­ماند.

سبک تدریس  یا آموزش معلم، روش شناخته شده­ای است که استادبا آن وظایف یادگيری را مشخص کرده و فرایند تدریس را هدایت می­کند و می توان آن را رجحان و تمایل به سمت رفتاری که باعث یادگيری می­شود و متأثر از ارزشها، نگرشها، باورها و پيشينه­ی فرهنگی و اجتماعی معلمان است در نظرگرفت (برهانی، دهقانی و صمدی،1396:27).

پرسشنامه روش های نوین تدریس گراشا و ریچمن ابزاري کیفی است که شامل 40 سوال و و دارای مولفه­ های سبک تخصصی(1-6-11-16-21-26-31-36)، سبک اقتدار رسمی(2-7-12-17-22-27-32-37)، سبک تعاملی(5-10-15-20-25-30-35-40)، سبک مدل شخصی(3-8-13-18-23-28-33-38)، سبک تسهیل گری(4-9-14-19-24-29-34-39) می باشد و در راستاي توسعه سبک­هاي تدریس اعضاي هیئت علمی تدوین شده است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه :

مولفه منبع سوالات
تخصصی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  1-6-11-16-21-26-31-
سبک اقتدار رسمی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  2-7-12-17-22-27-32-37
سبک تعاملی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  5-10-15-20-25-30-35-40
سبک مدل شخصی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  3-8-13-18-23-28-33-3
سبک تسهیل گری (گراشا و ریچمان؛ 1996)  4-9-14-19-24-29-34-39

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است

در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
40 – 120 – 200

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سبک تدریس استادعبارت است از ویژگی­های متمایزی که استادنشان می­دهد و از موقعيتی به موقعيت دیگر بدون توجه به محتوا پایدار می­ماند.

سبک تدریس  یا آموزش معلم، روش شناخته شده­ای است که استادبا آن وظایف یادگيری را مشخص کرده و فرایند تدریس را هدایت می­کند و می توان آن را رجحان و تمایل به سمت رفتاری که باعث یادگيری می­شود و متأثر از ارزشها، نگرشها، باورها و پيشينه­ی فرهنگی و اجتماعی معلمان است در نظرگرفت (برهانی، دهقانی و صمدی،1396:27).

پرسشنامه روش های نوین تدریس گراشا و ریچمن ابزاري کیفی است که شامل 40 سوال و و دارای مولفه­ های سبک تخصصی(1-6-11-16-21-26-31-36)، سبک اقتدار رسمی(2-7-12-17-22-27-32-37)، سبک تعاملی(5-10-15-20-25-30-35-40)، سبک مدل شخصی(3-8-13-18-23-28-33-38)، سبک تسهیل گری(4-9-14-19-24-29-34-39) می باشد و در راستاي توسعه سبک­هاي تدریس اعضاي هیئت علمی تدوین شده است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه :

مولفه منبع سوالات
تخصصی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  1-6-11-16-21-26-31-
سبک اقتدار رسمی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  2-7-12-17-22-27-32-37
سبک تعاملی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  5-10-15-20-25-30-35-40
سبک مدل شخصی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  3-8-13-18-23-28-33-3
سبک تسهیل گری (گراشا و ریچمان؛ 1996)  4-9-14-19-24-29-34-39

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است

در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
40 – 120 – 200

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سبک تدریس استادعبارت است از ویژگی­های متمایزی که استادنشان می­دهد و از موقعيتی به موقعيت دیگر بدون توجه به محتوا پایدار می­ماند.

سبک تدریس  یا آموزش معلم، روش شناخته شده­ای است که استادبا آن وظایف یادگيری را مشخص کرده و فرایند تدریس را هدایت می­کند و می توان آن را رجحان و تمایل به سمت رفتاری که باعث یادگيری می­شود و متأثر از ارزشها، نگرشها، باورها و پيشينه­ی فرهنگی و اجتماعی معلمان است در نظرگرفت (برهانی، دهقانی و صمدی،1396:27).

پرسشنامه روش های نوین تدریس گراشا و ریچمن ابزاري کیفی است که شامل 40 سوال و و دارای مولفه­ های سبک تخصصی(1-6-11-16-21-26-31-36)، سبک اقتدار رسمی(2-7-12-17-22-27-32-37)، سبک تعاملی(5-10-15-20-25-30-35-40)، سبک مدل شخصی(3-8-13-18-23-28-33-38)، سبک تسهیل گری(4-9-14-19-24-29-34-39) می باشد و در راستاي توسعه سبک­هاي تدریس اعضاي هیئت علمی تدوین شده است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه :

مولفه منبع سوالات
تخصصی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  1-6-11-16-21-26-31-
سبک اقتدار رسمی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  2-7-12-17-22-27-32-37
سبک تعاملی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  5-10-15-20-25-30-35-40
سبک مدل شخصی (گراشا و ریچمان؛ 1996)  3-8-13-18-23-28-33-3
سبک تسهیل گری (گراشا و ریچمان؛ 1996)  4-9-14-19-24-29-34-39

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است

در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
40 – 120 – 200
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 40 تا  80 باشد، میزان روش های نوین تدریس ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 80 تا 120   باشد، میزان روش های نوین تدریس در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 120باشد، میزان روش های نوین تدریس بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روايي ابزار سنجش: مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد.

اهميت روايي از آن جهت است که اندازه گيري‌هاي نامناسب و ناکافي مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد (خاکي، 1390).

منظور از اعتبار (پايايي)، ميزان دقت شاخص‌ها و معيارهايي است که در راه سنجش پديده مورد نظر تهيه شده‌اند (ساروخاني، 1390). برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد.

روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر- ریچادسون از جمله‌این روش‌ها هستند.

پرسشنامه مذکور یک ابزار خودگزارش دهی حاوي 5 سبک تدریس متفاوت است که هر زیر مجموعه حاوي 8 آیتم است. 

آیتمها هر یک بر روي یک مقیاس 5 درجه اي با شاخص­هایی از درجه موافقت تا مخالفت پاسخ دهندگان  ساخته شده است.

روش نمره دهی در این پرسشنامه با استفاده از جمع میزان فراوانی عدد جهت تعیین سبک غالب در  بین اساتید می باشد.

در خصوص پرسشنامه استاندارد، در پژوهشی گراشا در سال 2002پایایی پرسشنامه را با استفاده از آلفاي کرونباخ 78/. بدست آورد و روایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفته است.

و پایایی این پرسشنامه نیز در پژوهش حسن زاده و همکاران(1392) ، 81/. بدست آمد

متغیر تعداد سوال‌ها الفای قابل قبول الفای کرونباخ
روش های نوین تدریس 40 7/0 78/0

منابع:

حسن­زاده، حبیب الله؛ بهرام رضایی، مژده؛ پولادی، آرش؛ حسن زاده، عبدالله(1392). بررسی وضعیت سبک های تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دروس تئوری در سال تحصیلی 90-89، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کردستان، (18)، 77-71.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه سبک تدریس گراشا و ریچمن + ۳ مقاله رایگان

  1. فراهان

    پرسشنامه سبک تدرسی قیمت خوبی داره. و در زمان کمی میشه جمع کردش..به نظرم که مفید بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *