دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC):

 

هدف: ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا – انسانگرا)

دستورالعمل: شما همواره با افراد مختلفی کار کرده اید. در سازمان، در باشگاه، در پروژه های دانشجویی یا هر جای دیگر همکارانی داشته اید. در میان همکاران شما افرادی وجود داشته اند که شما با آنها مشکل داشته اید و کمتر ترجیح می داده اید که با آنها کار کنید. چنین فردی را در نظر بیاورید و شخصیت وی را با توجه به واژه های ذیل توصیف کنید. توجه داشته باشید که اینکار را با سرعت انجام دهید.

شخصیت نامطبوع و ناخوشایند ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ شخصیت مطبوع و خوشایند
رفتار غیر دوستانه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ رفتار دوستانه
مقبول ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ نامقبول
سست و شل ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ جدی و سفت
نزدیک ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ دور
پرحرارت ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ سر دو کسل
خصومت آمیز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ حمایتی
آدم خوش مزه و شوخ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ آدم قابل تحمل
ساگاز ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ جنگجو
بشاش ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ افسرده
محتاط ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ بی محابا
صادق ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ غیبت کننده (بدگو)
قابل اعتماد ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ غیر قابل اعتماد
بی ملاحظه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ با ملاحظه
زیبا و تمیز ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ زشت و کثیف
مخالف ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ موافق
صمیمی ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ غیر صمیمی
نامهربان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ مهربان

شیوه نمره گذاری

سبک یا رفتار رهبری عبارت است از تکنیک های مورد استفاده جهت اعمال نفوذ و جهت دادن فعالیت دیگران . سبک رهبری شخص الگوی رفتاری است که شخص هنگامی که سعی دارد بر فعالیت دیگران نفوذ کند از خود نشان میدهد آن گونه که به چشم دیگران می آید. تئوری اقتضایی رهبری به وسیله فیدلر بیان شد، تا بتواند همزمان درباره شخصیت رهبر و پیچیدگی موقعیت اظهار نظر کند . در نظریه اقتضایی رهبری گفته می شود که اثربخشی رهبر بر کنش متقابل یا تعامل بین دو عامل متکی است . این عوامل عبارتند از ویژگی های انگیزشی و شخصیتی رهبر و کنترل یا نفوذی که رهبر بر موقعیت تحت نظارت خود دارد . به عبارت دیگر، رهبری اثربخش ، وابسته به سازگار بودن انگیزش رهبر و موقعیتی است که در آن رهبر نقش خود را ایفا میکند (الماسیان و رحیمی کیا، ۱۳۹۱).

پرسشنامه سبک رهبری (LPC) توسط فیدلر و چمرز (۱۹۸۴) ساخته شده است که از ۱۸ گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا – انسانگرا) بکار می رود.

امتیاز پرسشنامه را با جمع بستن اعدادی که بدور آن دایره کشیده اید، محاسبه نمایید.

اگر امتیاز فرد ۶۴ و بالاتر شود، فیدلر این شخص را با LPC بالا مورد ارزیابی قرار می دهد. شخصی که دارای LPC بالاست، در برخورد با همکاری که کمتر ترجیح می دهد با او کار کند این احساس را دارد: «حتی اگر من نمی توانم با شما کار کنم، شما ممکن است هنوز شخص خوبی باشید». بعلت حساسیت بالای فرد در روابط با دیگران، شخص با LPC بالا دارای سبک رهبری رابطه گراست.

اگر امتیاز فرد ۵۷ و یا کمتر از آن شود، فرد دارای LPC پایین است. در این وضعیت فرد در کار کردن با همکاری که کمتر ترجیح می دهد با او کار کند، احساس منفی دارد و احساسات خود را اینگونه بیان می دارد: «کار خیلی زیادی برای من اهمیت دارد، بنابراین اگر شما یک همکار ضعیفی هستید و مانعی برای تلاشهایم در نیل به هدف می باشید، من نمی توانم شما را در سایر جنبه های دیگر نیز قبول داشته باشم.» شخص با LPC پایین دارای سبک رهبری کارگرا است.

اگر امتیاز فرد بین ۵۸ تا ۶۳ شود، بیانگر ترکیبی از اهداف و انگیزه هاست. اگر فرد در این طیف قرار گیرد، فیدلر سبک بین وظیفه گرایی و رابطه گرایی را برای او مناسب می داند.

روایی و پایایی:

در پژوهش نکویی مقدم و همکاران (۱۳۸۹)، جهت تعیین روایی پرسشنامه در بین ده تن از اساتید دانشگاه های شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی کرمان و آزاد اسلامی واحد کرمان توزیع گردید و پس از اعمال نظرات آن ها، مورد تأیید قرار گرفت. در زمینه تعیین پایایی، طی یک مطالعه مقدماتی، پرسشنامه در بین ۳۲ پاسخ دهنده، بدون جایگزینی، توزیع گرددی و با آزمون آماری آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه ۹۰/۰ بدست آمد.

منابع:

 نکویی مقدم، محمود؛ دلاوری، سجاد؛ سلاجقه، مینا؛ قربانی، محمدحسین. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین سبک های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان. فصلنامه بیمارستان، سال نهم، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹، شماره مسلسل ۳۴٫

آرامی، شهناز. (۱۳۸۵). بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و میزان سلامت سازمانی مدارس (ابتدایی پسرانه) نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد. پژوهشهای تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره هشتم، پاییز ۸۵٫

الماسیان، آناهیتا؛ رحیمی کیا، امین. (۱۳۹۱). بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ۱۳۹۰٫ فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار ۹۱، مسلسل ۵۱٫

Reference: Fred E. Fiedler and martin M. Chemers, Improving Leadership Effectiveness: The Leader Match Concept, Second Edition, New York: John Wiley & Sons, 1984.

Reference: John R. Schermerborn, OP.Cit., PP 572-73.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *