دانلود رایگان پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (مقیاس JDI)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (مقیاس JDI):

 

شاخص تشریح شغلی Job Descriptive Index یا مقیاس JDI برای سنجش رضایت شغلی استفاده می‌شود. این مقیاس توسط اسمیت، کندال و هیولین (۱۹۶۹) دردانشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است و از آن پس در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص رضایت از شغل JDI  در قالب ۶ مقوله (ماهیت کار، سرپرستی، همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار) را مورد ارزیابی قرار می دهد. عبارات آن جنبه توصیفی داشته و شش نوع خشنودی را ارزیابی می کند. این آزمون ۷۰ سوال دارد.

مطالعات انجام شده توسط اسمیت، کندال و هیولین (۱۹۶۹)، کندال و هیولین (۱۹۷۲) ضریب پایایی آن را ۰٫۶۲ تا ۰٫۸۹ و برای خرده آزمون ها در مطالعه اول بین ۰٫۵۹ تا ۰٫۹۲ و در مطالعه دوم ۰٫۶۲ تا ۰٫۹۳ گزارش نموده اند. در ایران برای اولین بار ارشدی و همکاران (۱۳۶۹) در پژوهش خود بر روی کارکنان صنعت نفت جنوب پایایی کل را ۰٫۷۱ و برای خرده آزمون ها بین ۰٫۷۳ تا ۰٫۸۵ گزارش نمودند و غنی (۱۳۷۳) در مطالعه ای بر روی معلمان مدارس راهنمایی اهواز، ضریب پایایی کل را ۰٫۸۵ و در خرده آزمون ها بین ۰٫۶۵ تا ۰٫۸۹ بدست آوردند. عطار (۱۳۷۴) در مطالعه ای بر روی کارکنان یک مجتمع صنعتی ضریب پایایی کل را ۷۵/۰ و در خرده آزمون ها بین ۶۲/۰ تا ۸۷/۰ گزارش نموده است. در مورد اعتبار آن اسمیت، کندال و هیولین (۱۹۶۹) نتایج این آزمون را با سایر روش های اندازه گیری خشنودی شغلی مقایسه نموده و آن را معتبر شناخته اند.

 

مقیاس JDI در ایران (پرسشنامه رضایت شغلی مجموعه اساتید)

علیرغم اینکه در خصوص رضایت شغلی پرسشنامه های متعددی موجود می باشد، اما ضرورت ساخت یک آزمون خاص کارکنان بانک، جمع کثیری از برجسته ترین استادان دانشگاه های کشور را برآن داشت تا با همکاری یکدیگر و در یک پروژه تحقیقاتی با عنوان “سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان دربانک صادرات ایران”، آزمونی را با اعتبار بالا در این خصوص فراهم آورند. این پرسشنامه براساس پرسشنامه سنجش رضایت شغلی میرکمالی(میرکمالی و نارنجی، ۱۳۸۷ ) ساخته و کامل شد، که هفت بعد زیر را شامل می شود:

۱ کار: ماهیت کار،ویژگیهای کار، تطبیق استعداد فرد و محتوای شغلی؛

۲ روابط با مافوق، همکاران و مشتریان؛

۳ ارتقا و موفقیت و پیشرفت شغلی، رشد بهبود شغلی، توجه به آموزش و فرصت یادگیری؛

۴ حقوق و مزایا؛

۵ جو سازمانی؛

۶ قدر و منزلت و احترام و مسئولیت؛

۷ عوامل محیطی کار، امکانات رفاهی، درمانی، تفریحی و ورزشی.

این پرسشنامه، توسط استادان برجسته رشته مدیریت، روانشناسی سازمانی، مشاوره شغلی و آمار مورد ارزیابی مکرر قرار گرفت. تک تک موارد طی جلسات متعدد و با حضور این کارشناسان بررسی شد و حتی در مورد جزیی ترین نکته های کارشناسی آزمون سازی مورد بحث و انتقاد واقع شد و سرانجام پس از اعمال آرا، تأیید نهایی شد. پرسشنامه مذکور دارای آلفای کرونباخ مناسب (۹۷/۰=α) می باشد و نشان می دهدکه پرسشنامه از انسجام درونی بسیار مناسب و مطلوبی برخوردار می باشد (خدایاری فرد، ۱۳۸۸).

Smith, P. C., Kendall, L. M., & Hulin, C. L. (1969). The measurement of satisfaction in work and retirement. Chicago: Rand McNally.

 

پرسشنامه رضایت شغلی (نسخه کوتاه شده – ۲۱ سوالی)

سوالات:
۱ شغل فعلی من محتوای آن با ارزش است .  
۲ شغل فعلی من متنوع است .  
۳ شغل فعلی من تلاش ‌برانگیز است .  
۴ از قوانین سازمانی پیروی می کنم حتی اگر کسی برمن نظارت نکند .  
۵ من خبرها و اعلانات سازمان رادنبال می کنم.  
۶ سرپرست فعلی من از کار رضایت ‌بخش قدردانی می کند.  
۷ سرپرست فعلی من روابط دوستانه‌ای با ما دارد.  
۸ سرپرست فعلی من از من نظر می‌خواهد.  
۹ کارمندان جدیدالستخدام راراهنمایی کرده و به آنها کمک می کنم .  
۱۰ همکاران در شغل فعلی من به یکدیگر کمک می‌کنند .  
۱۱ همیشه سعی میکنم از ایجاد مشکلات برای همکارانم خودداری کنم .  
۱۲ شغل فعلی من امکان ترفیع دارد.  
۱۳ دستورالعمل ترفیع منصفانه است .  
۱۴ ترفیع بستگی به توانایی افراد دارد .  
۱۵ معتقدم که میزان کاروحقوق من باهم تناسب دارند .  
۱۶ شغل فعلی من برای هزینه های روزمره زندگی ام کافی است .  
۱۷ پرداخت هادرشغل فعلی من منصفانه و عادلانه است .   
۱۸ مسائل سازمان را مسائل خود می دانم .  
۱۹ ترک سازمان باعث می گردد که سازمان با کمبود جایگزین مواجه شود .  
۲۰ از بحث کردن درباره سازمان با افراد بیرون از سازمان لذت می برم .  
۲۱ پیشنهاد شغل بهتر در سازمانی دیگر را سریعتر می پذیرم .  

پرسشنامه رضایت شغلی (مجموعه اساتید)

 سوالات:

۱ شغلم به طور کلی شغل جالبی است.
۲ من از این‌که در بانک مرکزی مشغول به کار هستم احساس خشنودی می‌کنم.
۳ اگر قرار بود بار دیگر استخدام شوم، همین شغل را انتخاب می کردم.
۴ خیلی ها دوست دارند شغل مرا داشته باشند.
۵ شغل من مجموعه ای از فعالیت های مرتبط به هم و معنادار می باشد و انجام آن به تخصص و اندیشه نیاز دارد.
۶ مافوق من فردی مسئولیت پذیراست و از صلاحیتهای لازم برخوردار است.
۷ از مسئول خود راضی هستم.
۸ همکاران ما به صورت گروهی کار می کنند و برای حل مشکلات خود از یکدیگر کمک می گیرند.
۹ کارکنان نسبت به هم وفادارند و در تصمیم گیری ها حقوق یکدیگر را رعایت میکنند.
۱۰ ما به مراجعه کنندگان به عنوان افراد محترم نگاه می کنیم و برآوردن خواسته آنان برای کارکنان بانک اهمیت دارد.
۱۱ احساس می کنم به آرزوهای خود در اداره برسم.
۱۲ در شغلم فرصتهای لازم برای ترفیع و ارتقا وجود دارد.
۱۳ بانک به آموزش های ضمن خدمت کارکنان اهمیت می دهد.
۱۴ احساس می کنم توان حل مشکلات مربوط به شغلم را دارم و معتقدم از عهده مأموریت هایی که اداره به من می دهد، برمی آیم.
۱۵ از حقوق دریافتی خود راضی هستم.
۱۶ مجموع دریافتی های من با مجموع زحمات و توانایی های من برابری می کند.
۱۷ حقوق من مخارج زندگیم را تامین می کند.
۱۸ در بانک امنیت شغلی وجود دارد.
۱۹ چنانچه مشکلی برای همکاران به وجود آید، مدیران به آنها کمک می کنند.
۲۰ در شغل خود احساس احترام و ارزش می کنم.
۲۱ شغلم جایگاه بالایی دارد و خودم به آن افتخار می کنم.
۲۲ جامعه برای کارمندان بانک مرکزی احترام قائل است.
۲۳ ازمعرفی خودبه عنوان کارمند بانک احساس غرور می کنم.
۲۴ مکانهای خاصی برای تفریح و استراحت و ورزش کارکنان درنظرگرفته شده است.
۲۵ به طورمعمول کارکنان درطول سال یکی- دوبار به مسافرت می روند.
۲۶ بانک خدمات بهداشتی و بیمارستانی لازم را برای کارمندان خود پیش بینی کرده است.
۲۷ از مجموعه شرایط و امکانات رفاهی، بهداشتی محل کار خود راضی هستم.
۲۸ از مجموعه شرایط و امکانات رفاهی، بهداشتی محل کار خود راضی هستم.
۲۹ از مجموعه شرایط و امکانات رفاهی، بهداشتی محل کار خود راضی هستم.
۳۰ از مجموعه شرایط و امکانات رفاهی، بهداشتی محل کار خود راضی هستم.
۳۱ از مجموعه شرایط و امکانات رفاهی، بهداشتی محل کار خود راضی هستم.
۳۲ از مجموعه شرایط و امکانات رفاهی، بهداشتی محل کار خود راضی هستم.
۳۳ از مجموعه شرایط و امکانات رفاهی، بهداشتی محل کار خود راضی هستم.
۳۴ از مجموعه شرایط و امکانات رفاهی، بهداشتی محل کار خود راضی هستم.
۳۵ از مجموعه شرایط و امکانات رفاهی، بهداشتی محل کار خود راضی هستم.

 

پرسشنامه رضایت شغلی دو بعدی

۱ آیا احساس می‌کنید شغل شما شغل معناداری است؟
۲ آیا از مهارت کافی برای انجام وظیفه خود برخوردار هستید؟
۳ آیا شغل شما از تنوع کافی برخوردار است؟
۴ تا چه میزان شغل شما امکان به کارگیری مهارت های شغلی دیگر را فراهم می کنند؟
۵ تا چه میزان شغل شما امکان رشد ظرفیت و توانایی های بالقوه را برایتان فراهم می کند؟
۶ تا چه اندازه بکارگیری مهارت های آموخته شده برای شما فراهم است؟
۷ تا چه حد زمینه ارتقا کارکنان در سازمان فراهم است؟
۸ آیا از میزان حقوق دریافتی خود رضایت دارید؟
۹ آیا حقوق دریافتی شما،  با معیارهای مورد نظرتان مطابقت دارد؟
۱۰ تا چه اندازه در این سازمان امنیت شغلی وجود دارد؟
۱۱ تا چه میزان از شرایط فیزیکی و محیط کاری خود رضایت دارید؟
۱۲ میزان ابهام نقش شغل شما چگونه است؟
۱۳ آیا از اینکه این شغل را دارید در جامعه احساس سربلندی می‌کنید؟
۱۴ تا چه حد نحوه برخورد مسئولین سازمان با کارکنان منصفانه است؟
۱۵ تا چه حد همکاران شما در سازمان به یکدیگر اعتماد دارند؟

 

منابع:

 مبانی رفتار سازمانی، دکتر بهروز قاسمی.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (مقیاس JDI)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *