حراج!

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات موبایل بانک

5,200 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت خدمات موبایل بانک :

پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت خدمات موبایل بانگ دارای ۱۸ سوال می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از بسیار ضعیف تا بسیار خوب) نمره گذاری شده است و تک مولفه ای بوده و الفای کرونباخ  به دست امده ان بالای ۷۰/۰ می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی و عملیاتی + سوالات تخصصی و عمومی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ آﯾﺎﯾﺎﻓﺘﻦآﻧﭽﻪﮐﻪدرﺳﯿﺴﺘﻢﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏﻧﯿﺎزدارﯾﺪ،ﺳﺎده و اسان می باشد؟
۲ آﯾﺎ اﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏﺑﻪﺳﺎدگی اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ؟
۳ ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازش ودرﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟
۴ آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎده وآﺳﺎن می ﺑﺎﺷﺪ؟ 
۵ ﻧﺤﻮه ی دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ چگوﻧﻪاﺳﺖ؟ 
۶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺗﻌﻬﺪات و وﻋﺪه ﻫﺎی دادهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﺳﯿﺴﺘﻢﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏﭼﻘﺪراﺳﺖ؟
عکس پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت خدمات موبایل بانک
۱۵ ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدنﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭼﻘﺪراﺳﺖ؟
۱۶ ﻣﯿﺰان ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨصی ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏﭼﻘﺪراﺳﺖ؟
۱۷ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از زﯾﺒﺎﯾﯽ وﻃﺮاحیﮔﺮاﻓﯿﺳست سیستم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏﭼﻘﺪراﺳﺖ؟
۱۸ میزان اطمینان واﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ به بانک ﭼﻘﺪراﺳﺖ؟
پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت خدمات موبایل بانک
برای دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات موبایل بانک با بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت خدمات موبایل بانک بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات موبایل بانک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *