دانلود رایگان ۳ پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه و بلند ۷۵ – ۹۰ – ۲۰۵ سوالی)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت مجزا می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه رایگان طرحواره یانگ: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه ۷۵ سوالی)

۲- دانلود رایگان پرسشنامه طرح وارۀ یانگ (ویرایش سوم، ۹۰ گویه‌ای)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه طرحواره یانگ ( فرم بلند-۲۰۵ سوالی)

 

_________________________________

 

پرسشنامه طرحواره یانگ

قسمتی از پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه ۷۵ سوالی):

 

هدف: ارزیابی طرحواره های مختلف در افراد (محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی/بیگانگی، نقص/شرم، شکست، وابستگی/بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتار، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق، خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی).

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱ اغلب کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، حرف هایش را با من بزند و عمیقا نگران اتفاقاتی باشد که برایم می افتد.
۲ به طور کلی، کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد.
۳ در بیشتر اوقات زندگی، این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری، شخص ویژه و ممتازی به شمار می روم.
۴ در غالب اوقات کسی را نداشتم که واقعا در دل به من گوش دهد، مرا بفهمد یا این که احساس ها و نیازهای واقعی مرا درک کند.
۵ وقتی که نمی دانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا می شد که مرا نصیحت و راهنمایی کند.
۶ من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته ام، چون می ترسم مرا ترک کنند.
۷ آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.
۸ نگرانم مبادا نزدیکانم مرا ترک کنند.
۹ وقتی احساس می کنم کسی که برایم مهم است از من دوری می کند، مایوس می شوم.
۱۰ برخی اوقات آنقدر نگران هستم که مردم مرا ترک کنند که آنها را از خودم می رانم.
۱۱ احساس می کنم مردم از من سودجویی می کنند.
۱۲ احساس می کنم باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم، چون در غیر این صورت به من آسیب می زنند.
۱۳ دیگران دیر یا زود به من خیانت می کنند.
۱۴ نسبت به انگیزه های دیگران سوء ظن شدید دارم.
۱۵ معمولا به طور جدی به انگیزه های نهانی مردم فکر می کنم.
۱۶ وصله ناجور اجتماع هستم.
۱۷ اساسا با بقیه خیلی فرق دارم.
۱۸ نمی توانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان گوشه گیری هستم.
۱۹ احساس می کنم از مردم بیگانه شده ام.
۲۰ همیشه احساس می کنم در جمع، جایی ندارم.
۲۱ مردان یا زنانی که دوستشان دارم، وقتی نقاط ضعف مرا ببینند، دیگر دوستم ندارند.
۲۲ اگر کسی واقعا مرا بشناسد، دوست ندارد با من رابطه ای صمیمی برقرار کند.
۲۳ لیاقت عشق، توجه و احترام دیگران را ندارم.
۲۴ احساس می کنم هیچ کس مرا دوست ندارد.
۲۵ در بسیاری از جنبه ها، بیش از آن ناپذیرفتنی هستم که بتوانم خودم را به دیگران نشان بدهم.

پرسشنامه طرحواره یانگ pdf

پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه و بلند 75 - 90 - 205 سوالی)
۴۷ احساس می کنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران تن بدهم، چون در غیر این صورت مرا ترک می کنند یا در صدد تلافی بر می آیند.
۴۸ در روابطم، به دیگران اجازه می دهم که بر من مسلط شوند.
۴۹ همیشه به دیگران اجازه داده ام به جای من تصمیم گیرند، در نتیجه من واقعا نمی دانم چی می خواهم.
۵۰ خیلی برایم مشکل است از دیگران تقاضا کنم حقوقم را رعایت کنند و احساساتم را درک کنند.
۵۱ کار مراقبت از نزدیکانم، روی دوش من است.
۵۲ آدم خوبی هستم، چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم، به فکر دیگرانم.
۵۳ مهم نیست که چه قدر سرم شلوغ است، من همیشه می توانم وقتی را برای دیگران کنار بگذارم.
۵۴ همیشه سنگ صبور مشکلات دیگران بوده ام.
۵۵ به نظر دیگران من برای مردم خیلی کار می کنم، ولی برای خودم کاری انجام نمی دهم.
۵۶ از این که احساسات مثبتم (مثل محبت و توجه) را به دیگران نشان بدهم، خیلی خجالت می کشم.
۵۷ برای من خیلی سخت است که احساساتم را نزد دیگران بروز دهم.
۵۸ برای من خیلی سخت است که راحت و خودانگیخته رفتار کنم.
۵۹ آنقدر خودم را کنترل می کنم که مردم فکر می کنند آدم بی احساسی هستم.
۶۰ مردم نظرشان این است که من عصبی و ناراحتم.
۶۱ باید در هر کاری انجام می دهم بهترین باشم؛ نمی توانم توقعم را کم کنم.
۶۲ سعی می کنم نهایت تلاش خودم را بکنم؛ خوب بودن نسبی کار، هیچ گاه مرا راضی نمی کند.
۶۳ باید به تمام مسئولیت هایم عمل کنم.
۶۴ احساس می کنم برای پیشرفت و دستیابی به خواسته های خود همواره تحت فشار هستم.
۶۵ وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم، نمی توانم خودم را ببخشم یا برای اشتباهم بهانه تراشی کنم.
۶۶ وقتی از کسی چیزی می خواهم، خیلی برایم سخت است “نه” بشنوم.
۶۷ آدم خاصی هستم و نمی توانم محدودیت هایی را که بر سر راه مردم وجود دارد، بپذیرم.
۶۸ از این که مرا محدود کنند یا نگذارند کاری را که می خواهم بکنم متنفرم.
۶۹ احساس می کنم نباید از قانون ها و قراردادهای بهنجاری که مردم تابع آنها هستند، اطاعت کنم.
۷۰ احساس می کنم کاری که من باید بکنم.
۷۱ نمی توانم برای انجام تمام و کمال وظایف معمول یا خسته کننده، نظم و انضباط خاصی داشته باشم.
۷۲ اگر به یکی از اهدافم نرسم، زود مایوس می شوم و دست از کار می کشم.
۷۳ برای من خیلی سخت که رضایت آنی را فدای خوشحالی آتی کنم.
۷۴ نمی توانم به خودم فشار بیاورم که کارهایی را که برایم خوشایند نیستند، انجام دهم، حتی وقتی که می دانم نتایج خوبی در پی دارند.
۷۵ به ندرت توانسته ام به تصمیم خودم پای بند باشم.
__________________________________

پرسشنامه طرحواره یانگ ( فرم بلند-۲۰۵ سوالی)

قسمتی از پرسشنامه طرحواره یانگ ( فرم بلند-۲۰۵ سوالی):

 

 

قسمتی از سوالات:

۱ کسی نیست که نیازهای عاطفی مرا برآورده کند.
۲ من عشق و توجه کافی را دریافت نکرده‌ام.
۳ غالباض کسی را نداشتم که برای نصیحت و حمایت عاطفی به او تکیه کنم.
۴ا غلب کسی را نداشته‌ام که از من حمایت کند، حرف‌هایش را با من بزند و عمیقاً نگران اتفاقاتی باشد که برایم می‌افتد.
۵ در بیشتر اوقات زندگی، کسی را نداشتم که بخواهد با من رابطه صمیمی برقرار کند و وقت زیادی را با من بگذراند.
۶ به طور کلی کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد.
۷ در بیشتر اوقات زندگی، این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری، شخص ویژه و ممتازی به شمار می‌روم.
۸ در اغلب اوقات زندگی کسی را نداشتم که واقعاً به حرف دل من گوش دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساس‌ها و نیازهای واقعی مرا درک کند.
۹ وقتی که نمی‌دانستم کاری را چگونه انجام دهم، به‌ندرت شخصی پیدا می‌شد که مرا نصیحت و راهنمایی کند.
۱۰ نگزانم افرادی را که دوست دارم در آینده‌ای نزدیک بمیرند، حتی وقتی دلایل پزشکی کمی برای تایید این نگرانی وجود دارد.
۱۱ من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته‌ام، چون می‌ترسم مبادا مرا ترک کند.
۱۲ نگرانم که نزدیکانم مرا ترک کنند یا مرا به حال خود رها کنند.
۱۳ احساس می‌کنم که حمایت عاطفی کافی دریافت نکرده‌ام.
۱۴ احساس می‌کنم که روابط مهم زندگی‌ام چندان تداوم نداشته باشد و انتظارم این است که این روابط به‌زودی تمام شوند.
۱۵ عادت کرده‌ام با کسانی ارتباط برقرار کنم که به تعهدات خود پایبند نیستند.
۱۶ در نهایت، من تنها و بی‌کس خواهم ماند.
۱۷ وقتی احساس می‌کنم کسی که برایم مهم است از من دوری می‌کند، مایوس می‌شوم.
۱۸ برخی اوقات آنقدر نگران آن هستم که دیگران مرا ترک کنند که آنها را از خودم دور می‌کنم.
۱۹ وقتی شخصی حتی برای مدت زمان کوتاهی، مرا ترک می‌کند خیلی ناراحت می‌شوم.
۲۰ همیشه نمی‌توانم به حمایت اطرافیانم تکیه کنم.
۲۱ من نمی‌توانم با مردم رابطه صمیمی داشته باشم، چون اعتماد ندارم همیشه در کنارم بمانند.
۲۲ به نظر می‌رسد افراد مهم زندگی من همیشه تغییر می‌کنند.
۲۳ نگرانم افرادی که دوستشان دارم، فرد دیگری را پیدا کنند و او را به من ترجیح دهند و مرا ترک کنند.
۲۴ افراد نزدیک من، غیرقابل پیش‌بینی بوده‌اند، لحظه‌ای مهربان و لحظه‌ای دیگر عصبی، ناراحت، خودمحور و پرخاشگر.
۲۵ آن‌قدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.
۲۶ اگر کسانی را نداشته باشم که حامی من باشند و نگران از دست دادنشان باشم، به شدت احساس بی‌باوری می‌کنم.
۲۷ نمی‌توانم شخصیت واقعی‌ام را بروز دهم یا احساس واقعی‌ام را بیان کنم، چون می‌ترسم دیگران مرا ترک کنند.
۲۸ احساس می‌کنم مردم از من سودجویی می‌کنند.
۲۹ اغلب احساس می‌کنم که باید از خودم در برابر مردم محافظت کنم.
۳۰ احساس می‌کنم که باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم، چون در غیر این صورت عمداً به من آسیب می‌زنند.
۳۱ اگر فردی کارهای خیلی خوبی برایم انجام دهد، پیش خودم فکر می‌کنم که حتماً قصد و انگیزه خاصی داشته است.
۳۲ دیگران دیر یا زود به من خیانت می‌کنند.
۳۳ اغلب مردم به فکر خودشان هستند.
۳۴ در اعتماد کردن به مردم، مشکل دارم.
۳۵ نسبت به انگیزه‌های دیگران، سوء‌ظن شدید دارم.
۳۶ مردم به‌ندرت درستکار هستند، آنها معمولاً ریاکارند.
۳۷ معمولاً به طور جدی به انگیزه‌های نهایی مردم فکر می‌کنم.
۳۸ اگر فکر کنم فردی می‌خواهد به من ضربه بزند، پیشدستی می‌کنم و اول من به او ضربه می‌زنم.
۳۹ مردم معمولاً مجبورند قابل اعتماد بودن خودشان را برای من ثابت کنند، چون به مردم اصلاً اعتماد ندارم.
۴۰ برای اینکه ببینم مردم به من راست می‌گویند یا نیت خوبی دارند، آنها را امتحان می‌کنم.
===================
۱۹۴ اگر به یکی از اهدافم نرسم، زود مایوس می‌شوم و دست از تلاش برمی‌دارم.
۱۹۵ خیلی برای من سخت است که به خاطر دستیابی به هدف بلندمدت، از سر خیر رضایتمندی فوری بگذرم.
۱۹۶ زیاد پیش می‌آید که وقتی عصبانی بشوم نمی‌توانم جلوی عصبانیتم را بگیرم.
۱۹۷ تمایل دارم در هر کاری افراط کنم، حتی وقتی این افراط، نتایجج بئدی برای من به دنبال دارد.
۱۹۸ زود کسل می‌شوم.
۱۹۹ وقتی در انجام کارهایم با مشکل مواجه می‌شوم، معمولاً نمی‌توانم آن کار را ادامه بدهم و تکمیل کنم.
۲۰۰ نمی‌توانم مدت زمان زیادی روی یک کار تمرکز کنم.
۲۰۱ نمی ‌توانم خودم را مجبور کنم که کارهای بدون لذت را انجام بدهم، حتی اگر بدانم که این کارها، نتایج خوبی به‌دنبال دارد.
۲۰۲ با کوچک‌ترین مانعی در سر راه دستیابی به اهدافم، آرامش خودم را از دست می‌دهم.
۲۰۳ به ‌ندرت توانسته‌ام به تصمیم‌ها و راه‌حل‌هایم پایبند باشم.
۲۰۴ آدم رک و صریحی هستم احساس‌هایم را بدون رودربایستی نشان می‌دهم و اصلاً مهم نیست که بروز این احساس‌ها چه پیامدهایی به‌دنبال دارد.
۲۰۵ اغلب کارها را بدون فکر انجام می‌دهم و بعد پشیمان می‌شوم.
____________________

پرسشنامه طرح وارۀ یانگ (فرم کوتاه، ویرایش سوم، ۹۰ گویه‌ای)

قسمتی از پرسشنامه طرح وارۀ یانگ (فرم کوتاه، ویرایش سوم، ۹۰ گویه‌ای):

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ کسی را نداشته ام که واقعاً پشتیبان من باشد، به من اهمیت بدهد و نگران و دلسوز من باشد .
۲ من به برخی از نزدیکان یا دوستانم «چسبیده‌ام» انگار می‌ترسم مرا ترک کنند.
۳ احساس میکنم مردم از من سوء استفاده می کنند.
۴ با آدمها، به راحتی، قاطی نمی‌شوم (جور نمی‌شوم).
۵ کسانی که دوستشان دارم، اگر از برخی نقطه ضعف‌های من باخبر شوند، دیگر مرا دوست نخواهند داشت.
۶ تقریباً هیچ کاری را نمیتوانم به خوبی دیگران انجام دهم.
۷ احساس می کنم نمیتوانم به تنهایی از پس کارهای روزمره ام بربیایم.
۸ نمیتوانم از شر این احساس رها شوم که ممکن است اتفاق بدی بیفتد.
۹ نمی‌توانم، مانند هم سن و سال‌هایم، از پدر و مادرم جدا و مستقل شوم.
۱۰ فکر میکنم اگر همان کاری را بکنم که دلم میخواهد، به دردسر خواهم افتاد.
۱۱ معمولاً کار پرستاری و مراقبت از اعضای نیازمندِ خانواده را من به عهده می‌گیرم.
۱۲ از اینکه احساسات مثبتم (مثل محبت و توجه) را به دیگران ابراز کنم، خجالت میکشم.
۱۳ در بیشتر کارهایم باید بهترین باشم؛ حتی اگر «دوم» هم بشوم، ناراضی خواهم بود.
۱۴ وقتی از کسی چیزی می خواهم، خیلی برایم سخت است “نه”بشنوم.
۱۵ نمی‌توانم در انجام کارها و وظایف روزمره و یکنواخت، نظم و انضباط داشته باشم.
۱۶ پول داشتن و ارتباط با افراد مهم، اعتماد به نفسم را واقعاً بالا می‌برد.
۱۷ وقتی همه چیز خوب و روبراه می‌شود، احساس می‌کنم که این وضعیتْ موقتی است و به‌زودی تمام می‌شود.
۱۸ نباید اشتباهی از من سر بزند؛ اگر اشتباه کنم باید مجازات شوم.
۱۹ کسی را نداشته ام که واقعاً به من مهر و علاقه و محبت داشته باشد.
۲۰ هستند کسانی که آن‌قدر به آنها نیازمندم که فکرِ از دست دادنشان اذیتم می‌کند.
۲۱ در حضور دیگران باید حواسم جمع باشد چون آنها اگر بتوانند به من آسیب خواهند رساند.
۲۲ اساساً با بقیه‌ی آدمها فرق دارم.

===================

۸۶ احساس میکنم کاری که من باید بکنم ارزش مندتر از کارهای دیگران است.
۸۷ به ندرت توانسته ام به تصمیم خودم پایبند باشم.
۸۸ تحسین زیاد در من این احساس را ایجاد میکند که فرد با ارزشی هستم.
۸۹ نگرانم از اینکه تصمیم اشتباهی بگیرم، زیرا آن موجب بدبختیم میشود.
۹۰ احساس می‌کنم که انسان خوبی نیستم و باید مجازات شوم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه طرح واره یانگ (۹۰ سوالی) اینجا کلیک کنید 👉

________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۳ پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه و بلند ۷۵ – ۹۰ – ۲۰۵ سوالی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *