دانلود رایگان پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه):

هدف: ارزیابی طرحواره های مختلف در افراد (محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی/بیگانگی، نقص/شرم، شکست، وابستگی/بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتار، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق، خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی).

 

سوالات:
۱ اغلب کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، حرف هایش را با من بزند و عمیقا نگران اتفاقاتی باشد که برایم می افتد.
۲ به طور کلی، کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد.
۳ در بیشتر اوقات زندگی، این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری، شخص ویژه و ممتازی به شمار می روم.
۴ در غالب اوقات کسی را نداشتم که واقعا در دل به من گوش دهد، مرا بفهمد یا این که احساس ها و نیازهای واقعی مرا درک کند.
۵ وقتی که نمی دانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا می شد که مرا نصیحت و راهنمایی کند. *ed
۶ من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته ام، چون می ترسم مرا ترک کنند.
۷ آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.
۸ نگرانم مبادا نزدیکانم مرا ترک کنند.
۹ وقتی احساس می کنم کسی که برایم مهم است از من دوری می کند، مایوس می شوم.
۱۰ برخی اوقات آنقدر نگران هستم که مردم مرا ترک کنند که آنها را از خودم می رانم. Ab*
۱۱ احساس می کنم مردم از من سودجویی می کنند.
۱۲ احساس می کنم باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم، چون در غیر این صورت به من آسیب می زنند.
۱۳ دیگران دیر یا زود به من خیانت می کنند.
۱۴ نسبت به انگیزه های دیگران سوء ظن شدید دارم.
۱۵ معمولا به طور جدی به انگیزه های نهانی مردم فکر می کنم. *ma
۱۶ وصله ناجور اجتماع هستم.
۱۷ اساسا با بقیه خیلی فرق دارم.
۱۸ نمی توانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان گوشه گیری هستم.
۱۹ احساس می کنم از مردم بیگانه شده ام.
۲۰ همیشه احساس می کنم در جمع، جایی ندارم. *si
۲۱ مردان یا زنانی که دوستشان دارم، وقتی نقاط ضعف مرا ببینند، دیگر دوستم ندارند.
۲۲ اگر کسی واقعا مرا بشناسد، دوست ندارد با من رابطه ای صمیمی برقرار کند.
۲۳ لیاقت عشق، توجه و احترام دیگران را ندارم.
۲۴ احساس می کنم هیچ کس مرا دوست ندارد.
۲۵ در بسیاری از جنبه ها، بیش از آن ناپذیرفتنی هستم که بتوانم خودم را به دیگران نشان بدهم. *ds
۲۶ تقریبا هیچ کاری را نمی توانم به خوبی دیگران انجام دهم.
۲۷ وقتی به موفقیت نزدیک می شوم از درون احساس بی کفایتی می کنم.
۲۸ بیشتر مردم در حوزه های شغلی و کاری از من تواناترند.
۲۹ نمی توانم مانند اغلب مردم در کارهایم با استعداد باشم.
۳۰ در کار یا تحصیل، مثل بقیه باهوش نیستم. *fa
۳۱ احساس نمی کنم نمی توانم به تنهایی از پس کارهای زندگی روزمره ام بربیایم.
۳۲ فکر می کنم در انجام کارهای روزمره، آدم وابسته ای هستم.
۳۳ فاقد عقل سلیم هستم.
۳۴ اصلا به قضاوت های خودم در موقعیت های روزمره، اعتماد ندارم.
۳۵ احساس می کنم نمی توانم به تنهایی گلیم خودم را از آب بیرون بکشم. *di
۳۶ نمی توانم از شر این احساس رها شوم که اتفاق بدی می خواهد بیفتد.
۳۷ احساس می کنم هر لحظه ممکن است یک فاجعه طبیعی، جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم اتفاق بیفتد.
۳۸ می ترم مورد حمله قرار بگیرم.
۳۹ می ترسم تمام سرمایه خودم را از دست بدهم و بیچاره شوم.
۴۰ اغلب نگرانم دچار سکته قلبی بشوم، حتی وقتی دلایل پزشکی کمی برای این احتمال وجود دارد. *vh
۴۱ قادر نیستم از والدینم جدا شوم، کاری که هم سن و سال هایم انجام می دهند.
۴۲ من و والدینم تمایل داریم خود را بیش از حد در مشکلات زندگی یکدیگر درگیر کنیم.
۴۳ اگر من و والدینم، مسایل جزئی و خصوصی خود را از یکدیگر پنهان کنیم، احساس گناه یا خیانت می کنیم.
۴۴ اغلب احساس می کنم که انگار والدینم دائم با من زندگی می کنند … نمی توانم یک زندگی جداگانه برای خودم داشته باشم.
۴۵ اغلب احساس می کنم هویت جداگانه ای از والدین و همسرم ندارم.
۴۶ فکر می کنم اگر کاری را بکنم که دلم می خواهد، برای خودم دردسر درست می کنم.
۴۷ احساس می کنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران تن بدهم، چون در غیر این صورت مرا ترک می کنند یا در صدد تلافی بر می آیند.
۴۸ در روابطم، به دیگران اجازه می دهم که بر من مسلط شوند.
۴۹ همیشه به دیگران اجازه داده ام به جای من تصمیم گیرند، در نتیجه من واقعا نمی دانم چی می خواهم.
۵۰ خیلی برایم مشکل است از دیگران تقاضا کنم حقوقم را رعایت کنند و احساساتم را درک کنند. *sb
۵۱ کار مراقبت از نزدیکانم، روی دوش من است.
۵۲ آدم خوبی هستم، چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم، به فکر دیگرانم.
۵۳ مهم نیست که چه قدر سرم شلوغ است، من همیشه می توانم وقتی را برای دیگران کنار بگذارم.
۵۴ همیشه سنگ صبور مشکلات دیگران بوده ام.
۵۵ به نظر دیگران من برای مردم خیلی کار می کنم، ولی برای خودم کاری انجام نمی دهم. *ss
۵۶ از این که احساسات مثبتم (مثل محبت و توجه) را به دیگران نشان بدهم، خیلی خجالت می کشم.
۵۷ برای من خیلی سخت است که احساساتم را نزد دیگران بروز دهم.
۵۸ برای من خیلی سخت است که راحت و خودانگیخته رفتار کنم.
۵۹ آنقدر خودم را کنترل می کنم که مردم فکر می کنند آدم بی احساسی هستم.
۶۰ مردم نظرشان این است که من عصبی و ناراحتم. *ei
۶۱ باید در هر کاری انجام می دهم بهترین باشم؛ نمی توانم توقعم را کم کنم.
۶۲ سعی می کنم نهایت تلاش خودم را بکنم؛ خوب بودن نسبی کار، هیچ گاه مرا راضی نمی کند.
۶۳ باید به تمام مسئولیت هایم عمل کنم.
۶۴ احساس می کنم برای پیشرفت و دستیابی به خواسته های خود همواره تحت فشار هستم.
۶۵ وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم، نمی توانم خودم را ببخشم یا برای اشتباهم بهانه تراشی کنم. *us
۶۶ وقتی از کسی چیزی می خواهم، خیلی برایم سخت است “نه” بشنوم.
۶۷ آدم خاصی هستم و نمی توانم محدودیت هایی را که بر سر راه مردم وجود دارد، بپذیرم.
۶۸ از این که مرا محدود کنند یا نگذارند کاری را که می خواهم بکنم متنفرم.
۶۹ احساس می کنم نباید از قانون ها و قراردادهای بهنجاری که مردم تابع آنها هستند، اطاعت کنم.
۷۰ احساس می کنم کاری که من باید بکنم.
۷۱ نمی توانم برای انجام تمام و کمال وظایف معمول یا خسته کننده، نظم و انضباط خاصی داشته باشم.
۷۲ اگر به یکی از اهدافم نرسم، زود مایوس می شوم و دست از کار می کشم.
۷۳ برای من خیلی سخت که رضایت آنی را فدای خوشحالی آتی کنم.
۷۴ نمی توانم به خودم فشار بیاورم که کارهایی را که برایم خوشایند نیستند، انجام دهم، حتی وقتی که می دانم نتایج خوبی در پی دارند.
۷۵ به ندرت توانسته ام به تصمیم خودم پای بند باشم. *is

شيوه نمره گذاري

این پرسشنامه دارای 75 سوال بوده و هدف آن ارزيابي طرحواره هاي مختلف در افراد (محروميت هيجاني، رهاشدگي، بي اعتمادي/بدرفتاري، انزواي اجتماعي/بيگانگي، نقص/شرم، شكست، وابستگي/بي كفايتي، آسيب پذيري در برابر ضرر و بيماري، گرفتار، اطاعت، ايثار، بازداري هيجاني، معيارهاي سرسختانه، استحقاق، خويشتن داري/خودانضباطي ناكافي) می باشد.

 در طراحي پرسشنامه از طيف شش گزينه اي استفاده شده كه يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيره گيري به شمار مي رود. امتياز بندي پرسشنامه بصورت زير مي باشد:

شيوه نمره گذاري

این پرسشنامه دارای 75 سوال بوده و هدف آن ارزيابي طرحواره هاي مختلف در افراد (محروميت هيجاني، رهاشدگي، بي اعتمادي/بدرفتاري، انزواي اجتماعي/بيگانگي، نقص/شرم، شكست، وابستگي/بي كفايتي، آسيب پذيري در برابر ضرر و بيماري، گرفتار، اطاعت، ايثار، بازداري هيجاني، معيارهاي سرسختانه، استحقاق، خويشتن داري/خودانضباطي ناكافي) می باشد.

 در طراحي پرسشنامه از طيف شش گزينه اي استفاده شده كه يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيره گيري به شمار مي رود. امتياز بندي پرسشنامه بصورت زير مي باشد:

پرسشنامه فوق دارای پانزده طرح واره شايع درمانگر بوده که سوالات مربوط به هر طرح واره در جدول زیر ارائه گردیده است.

دقت داشته باشيد كه جملات اين پرسشنامه طبق طرحواره هاي خاص دسته بندي شده اند. اين جملات با يك ستاره و دو حرف رمز لاتين كه حروف اختصاري يك طرح واره اند، از يكديگر جدا شده اند.

مثلا پس از جملات يك تا پنج، حروف اختصاري *ed آمده است كه بيانگر آن است كه اين جملات طرح واره محروميت هيجاني را ارزيابي مي كنند. حروف اختصاري نيز در جدول زير ارائه شده است.

بعد سوالات مربوطه
محروميت هيجاني                         ed 5-1
رهاشدگي                                   ab 10-6
بي اعتمادي/بدرفتاري                    ma 15-11
انزواي اجتماعي/بيگانگي                si 20-16
نقص/شرم                                  ds 25-21
شكست                                     fa 30-26
وابستگي/بي كفايتي                    di 35-31
آسيب پذيري در برابر ضرر و بيماري   vh 40-36
گرفتار                                        em 45-41
اطاعت                                       sb 50-46
ايثار                                           ss 55-51
بازداري هيجاني                           ei 60-56
معيارهاي سرسختانه                   us 65-61
استحقاق                                  et 70-66
خويشتن داري/خودانضباطي ناكافي is 75-71

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

منابع:

صلواتي، م‍ژگان، يكه يزدان دوست، رخساره، (1389)، طرح واره درماني (راهنماي ويژه متخصصان روانشناسي باليني).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *