دانلود رایگان ۶ پرسشنامه ظرفیت جذب دانش (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

لیست پرسشنامه های ظرفیت جذب دانش: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

۱- دانلود رایگان پرسشنامه ظرفیت جذب دانش جاوالگی و همکاران (۲۰۱۴)

۲- دانلود رایگان پرسشنامه ظرفیت جذب دانش (۳ سوالی) – (گلد،۲۰۰۱) و (لوپز و آلگره،۲۰۱۲)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه ظرفیت جذب دانش در سازمان (۲۱ سوالی)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه ظرفیت جذب دانش کامیسون و فورس

۵- دانلود رایگان پرسشنامه ظرفیت جذب دانش (۵۷ گویه)

۶- دانلود رایگان پرسشنامه قابلیت جذب دانش منبیوا

 

____________________________________

 

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش جاوالگی

۱- قسمتی از پرسشنامه ظرفیت جذب دانش جاوالگی و همکاران (۲۰۱۴):

 

این پرسشنامه ظرفیت جذب دانش دارای ۱۰ سوال بوده که توسط جاوالکی و همکارانش در سال ۲۰۱۴ طراحی و ساخته شده است و دارای ۴ مولفه ای ( کسب دانش ، جذب دانش ، انتقال دانش و بهره برداری ) می باشد و بر اساس طیف لکیرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف نظری و عملیاتی + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ اعضای سازمان ما برای بررسی روش‌های جدید کاری که شرکت قصد دارد آن‌ها را اتخاذ کند زبان مشترکی دارند.
۲ آن اطلاعات داده‌شده درباره روش‌های جدید کاری دربردارنده چشم‌اندازی از هدف شرکت است که با انتقال این روش‌ها به شرکت می‌توان به آن هدف رسید.
پرسشنامه ظرفیت جذب دانش جاوالگی و همکاران(2014)
۹ افراد مبتکر روش‌های جدید کاری که اطلاعات به‌روز در مورد این روش‌ها را ارائه می‌دهند، در شرکت شناخته‌شده‌اند.
۱۰ افراد مبتکر روش‌های جدید کاری در سازمان که قادر به حل مشکلات مربوط به این روش‌ها هستند، شناخته‌شده‌اند.

منابع:

 

Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., & Ioannou, G. (2011). “Absorptive capacity, innovation, and financial performance”, Journal of Business Research, Vol.64, No.12, pp.1335-1343.

Javalgi, Rajshekhar G., Kenneth D. Hall, and Tamar S. Cavusgil. “Corporate entrepreneurship, customer-oriented selling, absorptive capacity, and international sales performance in the international B2B setting: Conceptual framework and research propositions.” International Business Review, 2014: 1193–۱۲۰۲٫

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ظرفیت جذب دانش جاوالگی ۲۰۱۴) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________

 

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش ( گلد ، ۲۰۰۱) و ( لوپز و آلگره ، ۲۰۱۲)

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد ظرفیت جذب دانش:

 

این پرسشنامه استاندارد ظرفیت جذب دانش دارای ۳ سوال بوده که از مقالات ( گلد ، ۲۰۰۱) و ( لوپز و آلگره ، ۲۰۱۲) به دست آمده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ سازمان ما می تواند از دانش فعلی، دانش جدید تولید کند
====================
۳ در سازمان ما، دانش برای کسانی که نیاز دارند قابل دسترس می باشد.

 

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش

۳- قسمتی از پرسشنامه ظرفیت جذب دانش:

 

این پرسشنامه ظرفیت جذب دانش دارای ۲۱ سوال بوده و هدف از این پرسشنامه اندازه گیری ظرفیت جذب دانش در سازمانی در ابعاد مختلف می باشد که دارای ۴ بعد ( پیمایش محیط ، سنجش فعالیتهای R&D ، جو ارتباطات و دانش قبلی مرتبط با کسب و کار سازمان ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ ما به طور دایم محصولات، فناوریها و روشهای مدیریتی شرکتهای دارویی را جستجو می کنیم
۲ ما به طور دایم محصولات، فناوریها و روشهای مدیریتی سایر صنایع را جستجو می کنیم.
۳ ما به طور دایم تحقیقات دانشگاهها و مراکز علمی را پیگیری می کنیم
۴ ما به طور دایم محصولات، فناوریها و روشهای مدیریتی عرضه کنندگان خود را جستجو می کنیم.
۵ فعالیتهای تحقیق و توسعه در این شرکت به طور مستمر و دایمی انجام می شود.
======================
۱۵ انتقال ایده های جدید از یک واحد سازمانی به واحدهای دیگر بسیار رایج است.
۱۶ هنگام بروز مسائل مرتبط با نوآوری در یک واحد، سایر واحدها خود را ملزم به حمایت از آن واحد می دانند
۱۷ مدیران و کارکنان هر بخشی نشستهای منظمی در زمینه توجیه فعالیتهای نوآوری دارند.
۱۸ سمینارها و کارگاههای آموزشی متعددی برای توجیه پروژه های نوآوری با حضور کلیه واحدهای سازمانی در سازمان برگزار می شود.
۱۹ نسبت کارکنان با تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان [در مقایسه با صنعت ] از وضع یت مطلوبی برخوردار است.
۲۰ دانش و تجربه کارکنان ما برای درک و به کارگیری روشهای جدید مناسب است.
۲۱ مدیران ما از دانش و تجربه کافی برای استقرار روشهای جدید برخوردارند.

 

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش کامیسون و فورس

۴- قسمتی از پرسشنامه استاندارد ظرفیت جذب دانش کامیسون و فورس (۲۰۱۰):

 

این پرسشنامه استاندارد ظرفیت جذب دانش دارای ۱۹ سوال بوده که توسط کامیسون و فورس در سال ۲۰۱۰ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۴ مولفه ای ( اکتساب دانش ، ادغام (همگون سازی) ، تبدیل دانش و به کارگیری دانش ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ ظرفیت این واحد برای گرفتن اطلاعات  مستمر و به روز به چه میزان است؟
۲ میزان پیگیری مدیر واحد برای کشف فرصت های جدید و به روز چگونه است؟
۳ ارتباط این واحد سازمان با دانشگاه ها و موسسات آموزشی و فنی برای دریافت دانش جدید چگونه است؟
۴ اثربخشی این واحد در تولید برنامه های هدفمند برای جامعه چگونه است؟
۵ ظرفیت واحد برای جذب فن آوری هاو نوآوری های جدید که برای سازمان مفید باشد، چقدر است؟
پرسشنامه استاندارد ظرفیت جذب دانش کامیسون و فورس 1
۱۵ به چه میزان  هماهنگی لازم و متقابل بین واحدهای مختلف سازمان برای توسعه فن آوری و پیشرفت وجود دارد؟
۱۶ ظرفیت واحدبرای استفاده و بهره برداری از دانش جدید در محل کار برای پاسخ سریع به تغییرات جامعه چگونه است؟
۱۷ اولویت بکارگیری دانش و تجربه قبلی برای توسعه فن آوری و       استراتژی های جدید چگونه است؟
۱۸ ظرفیت واحد برای ایجاد دانش فنی، جهت استفاده از خدمت جدید چقدر است؟
۱۹ توانایی برای پاسخ به نیازها و تقاضای جامعه برای دریافت فن آوری های جدید از سوی این بخش چگونه است؟

منابع:

 

Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., & Ioannou, G. (2011). “Absorptive capacity, innovation, and financial performance”, Journal of Business Research, Vol.64, No.12, pp.1335-1343.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ظرفیت جذب دانش کامیسون و فورس) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش (۵۷ گویه)

۵- قسمتی از پرسشنامه استاندارد ظرفیت جذب دانش (۵۷ گویه):

 

پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه حاضر به منظور تکمیل پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی جهت طراحی مدل جامع و بومی استقرار مدیریت دانش در اداره کل گمرک تبریز طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۵۷ گویه می باشد و ابعاد چهارگانه ظرفیت جذب دانش را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ دانشهای جدید از طریق انواع آموزشها کسب می شود.
۲ دانشهای جدید از طریق الگو برداری کسب می شود.
۳ از تجارب سازمان برای کسب دانشهای جدید استفاده می شود.
۴ دانشهای جدید از طریق تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان خلق می شود.
۵ دانشهای حدید از طریق تجزیه و تحلیل تجارب موفق خلق می شود.
۶ دانشهای جدید از طریق تجزیه و تحلیل تجارب ناموفق خلق می شود.
۷ موارد تجزیه و تحلیل شده در سازمان به منظور دستیابی به اصول وسیع تر تعمیم می شود.
۸ در سازمان بین دانش موجود و دانش جدید سازگاری ایجاد می شود.
۹ دانش موجود در درون سازمان در یک مدل منسجم به کارکنان ارائه می شود.
۱۰ دانش موجود در سازمان مستند سازی شده است.
۱۱ دانش موجود در سازمان برای کاربردهای خاص سازماندهی می شود.
۱۲ دانش موجود در سازمان در چارچوب سازمانی معین سازماندهی می شود.
۱۳ دانش جذب شده به سازمان توسط افراد ذخیره و حفظ می گردد.
۱۴ در سازمان یک پایگاه دانش مبتنی بر رایانه وجود دارد.
۱۵ در سازمان، دانش موجود به عنوان بخشی از رویه های کسب و کار می باشد.
۱۶در سازمان به طور نظام مند، دانش های کهنه شده حذف و دانش های جدید جایگزین آنها می شود.
۱۷ در سازمان مشخص شده است که چه کسی، چه می داند.
۱۸ دانش افراد به صورت یک مجموعه منسجم در سازمان تجمیع شده است.
۱۹ دانش تجمیع شده در سازمان به سهولت در اختیار کارکنان و استفاده کنندگان قرار می گیرد.

 

======================

 

۴۷ در سازمان برای انجام فعالیتها از ساختار تیمی استفاده می شود.
۴۸ در سازمان نقش افراد به صورت کامل تعریف شده است.
۴۹ در سازمان مسئولیت های افراد به صورت کامل مشخص شده است.
۵۰ در سازمان برای آموزش کارکنان برنامه خاصی وجود دارد.
۵۱ در سازمان به مشارکت کارکنان توجه می شود.
۵۲ سیستم های پاداش و انگیزش مناسبی در سازمان وجود دارد.
۵۳ در سازمان برای حفظ کارکنان برنامه خاصی وجود دارد.
۵۴ در سازمان برای تقویت کارکنان برنامه مدونی وجود دارد.
۵۵ در سازمان زیرساخت های فناوری اطلاعات گسترش یافته است.
۵۶ در سازمان به کیفیت اطلاعات توجه می شود.
۵۷ در سازمان بین اطلاعات و نیازهای استفاده کنندگان تناسب بالایی ایجاد شده است.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ظرفیت جذب دانش) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه استاندارد قابلیت جذب دانش منبیوا

۶- قسمتی از پرسشنامه استاندارد قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران:

 

این پرسشنامه استاندارد قابلیت جذب دانش دارای ۱۰ سوال بوده که توسط منبیوا و همکارانش در سال ۲۰۰۳ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۲ مولفه ای ( توانایی کارکنان و انگیزش کارکنان ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی و عملیاتی + سوالات + شیوه نمره گذاری + تفسیر + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ اعضای هیئت علمی این دانشگاه، به دانش حرفه ای و تخصصی بسیار ممتازی مجهز  شده اند.
۲ اعضای هیئت علمی این دانشگاه می‌توانند دانش جدید و مورد نیاز برای انجام کارشان را به طور سریع و کامل کسب کنند.
 پرسشنامه استاندارد قابلیت جذب دانش منبیوا 1
۹ اعضای هیئت علمی این دانشگاه، در مقایسه با اساتید دانشگاههای دیگر، پاداش‌های نسبتاً خوبی برای پیشرفت علمی و حرفه ای دریافت می‌کنند.
۱۰ سیستم‌های پاداش دهی این دانشگاه در زمینه تشویق اعضای هیئت علمی به منظور کسب مهارتهای علمی و حرفه ای ، از سیستم پاداش دهی دانشگاههای دیگر بهتر است.

 

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۶ پرسشنامه ظرفیت جذب دانش (پکیج کامل)

  1. هربد

    عالی بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *