دانلود رایگان پرسشنامه ظرفیت جذب دانش (پکیج کامل) + ۴ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های ظرفیت جذب دانش: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه ظرفیت جذب دانش در سازمان (۲۱ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه ظرفیت جذب دانش کامیسون و فورس

دانلود رایگان پرسشنامه قابلیت جذب دانش منبیوا

_______________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه ظرفیت جذب دانش جاوالگی و همکاران (۲۰۱۴):

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش توسط جاوالگی و همکاران(۲۰۱۴) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد کسب، جذب، انتقال و بهره برداری را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط براتی(۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:

۱ اعضای سازمان ما برای بررسی روش‌های جدید کاری که شرکت قصد دارد آن‌ها را اتخاذ کند زبان مشترکی دارند.
۲ آن اطلاعات داده‌شده درباره روش‌های جدید کاری دربردارنده چشم‌اندازی از هدف شرکت است که با انتقال این روش‌ها به شرکت می‌توان به آن هدف رسید.
۳ کسانی که روش‌های جدید کاری را در شرکت آموزش می¬دهند، اطلاعاتی در مورد جدیدترین فنّاوری‌های این روش‌ها دارند.
۴ این شرکت وسایلی مانند (پایگاه داده‌ها، فایل¬ها، رویه‌های سازمانی و …) دارد که حتی اگر کارکنان در کوتاه‌مدت عوض شوند تجارب گذشته ثبت و حفظ می¬شود.
۵ اطلاعات داده‌شده در مورد روش‌های جدید کاری، چشم‌اندازی شفاف از نقش‌ها و مسئولیت‌ها برای اجرای این روش‌ها در بر دارد.
انتقال دانش ۶ اطلاعات داده‌شده درباره روش‌های جدید کاری در شرکت، دربردارنده مهارت‌های ضروری برای اجرای این روش¬ها است .
۷ اطلاعات داده‌شده در مورد روش¬های جدید کاری، توجیه فناوری برای جذب و به‌کارگیری این روش‌ها را دارد.
۸ اطلاعات داده‌شده در مورد روش‌های جدید کاری، صلاحیت مدیریتی برای به‌کارگیری این روش‌ها را دارد.
۹ افراد مبتکر روش‌های جدید کاری که اطلاعات به‌روز در مورد این روش‌ها را ارائه می‌دهند، در شرکت شناخته‌شده‌اند.
۱۰ افراد مبتکر روش‌های جدید کاری در سازمان که قادر به حل مشکلات مربوط به این روش‌ها هستند، شناخته‌شده‌اند.

 

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) نشان داده شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ – ۳۰ – ۵۰

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰ تا ۲۰ باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۰ تا ۴۰ باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۴۰ باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پایایی پرسشنامه‌:

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد»

 

روایی پرسشنامه‌:

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه براتی (۱۳۹۴) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

 

 

تعاریف نظری

ظرفیت جذب دانش: ظرفيت جذب دانش، به توانمندي استفاده از دانش موجود در راستاي احاطه بر ارزش اطلاعات جديد، جذب و به‌کارگیری آن براي ايجاد قابلیت‌ها و دانش جديد اطلاق می‌شود. هم‌چنین ظرفيت جذب، توانايي شركت براي مواجهه با بخش ضمني دانش انتقال‌یافته تلقي می‌شود (وانگ و همکاران،2007). 

ظرفیت جذب دانش یعنی توانایی سازمان ها در شناسایی، جذب و انتقال برای رسیدن به اهداف سازمانی می باشد. یا در واقع مجموعه ای از فرایندها و جریان های عادی سازمانی است که سازمان ها توسط آن دانش را شناسایی کرده، جذب می کنند، انتقال و بهره برداری می کنند. بنابراین، این ظرفیت را می توانیم فعالیتی شامل 4 مرحله مجزا دانست که از لحاظ ترتیب می تواند متفاوت باشد(کوستوپولوس، 2010).

چهار ظرفیت یا فرایند اصلی سازمان، چهار بعد ظرفیت جذب را تعیین می کنند که چهار فرآیند فوق در دو مولفه کلی: ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته تعریف می شوند که ظرفیت جذب بالقوه ابعاد کسب دانش و ظرفیت جذب تحقق یافته از انتقال و کاربرد دانش تشکیل می شود(جعفرپور، 1393).

 

تعاریف عملیاتی

ظرفیت جذب دانش: بر اساس پرسشنامه استاندارد جاوالگی و همکاران(2014)سنجیده می شود.

 

منابع:

براتی، مهدیه(1394)، بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و تعهد­­ سازمانی بر عملکرد صادرات: تبیین نقش عملکرد نوآوری، قابلیت یادگیری سازمانی و ظرفیت جذب دانش (موردمطالعه: شرکت­های صادراتی صنایع غذایی)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس.

جعفرپور، محمد(1393)، نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., & Ioannou, G. (2011). “Absorptive capacity, innovation, and financial performance”, Journal of Business Research, Vol.64, No.12, pp.1335-1343.

Javalgi, Rajshekhar G., Kenneth D. Hall, and Tamar S. Cavusgil. “Corporate entrepreneurship, customer-oriented selling, absorptive capacity, and international sales performance in the international B2B setting: Conceptual framework and research propositions.” International Business Review, 2014: 1193–1202.

Wang, Catherine L. “Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, and Firm Performance.” ENTREPRENEURSHIP THEORY and PRACTICE,Baylor University, 2007: 635-656.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ظرفیت جذب دانش (پکیج کامل) + ۴ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *