دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی (رابینز)

(دیدگاه کاربر 4)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی (رابینز) :

 

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای ۳۱ سوال است و ۵ شیوه مدیریت تعارض را در درون ۳ راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت تعارض، بکارگیری راهبردهایی در جهت تصحیح این تفاوت های درک شده به شیوه ای مثبت است. به مدت چند دهه، تصور بر این است که مدیران به تعارض با دیدی منفی نگاه می کنند

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور مدیریت تعارض شغلی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۳۱ گویه ای پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
راهبرد کنترل ۱ تا ۷
عدم مقابله ۸تا ۱۸
راه حل گرایی ۱۹ تا ۳۰

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

لطفاً با علامت زدن هر کدام از گزینه ها نظر خود را در رابطه با مدیریت تعارض شغلی در سازمان مربوطه بیان فرمایید.

سوالات همیشه بیشتر اوقات غالبا گاهی به ندرت بسیار به ندرت هرگز
کنترل
۱ من نظر خودم را که مخالف با نظر رئیسم است ابراز می نمایم.
۲ زمانی که می خواهم رئیسم را وادار کنم که موضع من را بپذیرد، صدایم را بلند می کنم.
۳ من نظر خود را با شفافیت هر چه بیشتر ابراز می کنم.
۴ من روی دیدگاه خود محکم می ایستم تا سرپرست من موضع را درک کند.
۵ روی موضع خودم اصرار می کنم و در آن باره بحث می کنم.
۶ هرگاه با رئیسم اختلاف پیدا می کنم اصرار زیادی می کنم تا موضع مرا بپذیرد.
۷ هرگاه با سرپرستم اختلاف پیدا می کنم روی موضع خود محکم می ایستم و دیدگاه های خود را ابراز می نمایم.
راه حل مداری(همکاری و مصالحه)
۸ من برای پیدا کردن یک راه حل )با توجه به اختلافی که با رئیسم دارم( به صورتی
۹ عمیق فکر می کنم.
۱۰ من راه حل هایی را پیشنهاد می کنم که شامل هر دو دیدگاه باشد.
۱۱ اگر سرپرست من اندکی کوتاه بیاید من روی نظر خود زیاد پافشاری نمی کنم.
۱۲ با توجه به مسائلی که در بحث با رئیسم به وجود می آید، من غالبا راه حل های
۱۳ ابتکاری ارائه می کنم.
۱۴ من ۵۱ درصد به رئیسم و ۵۱ درصد به خودم حق می دهم تا به یک تفاهم برسیم.
۱۵ در بحث هایی که در مورد مسئله مورد اختلاف پیش میاید من غالبا راه حل های
۱۶ ابتکاری ارائه می کنم.
۱۷ اگر رئیسم ۵۱ درصد با نظر من موافقت کند تسلیم می شوم.
۱۸ در مواردی که با رئیس خود برای حل مسائلی اختلاف نظر دارم راه حل های بده و

بستان پیشنهاد می کنم.

عدم رویارویی و عدم رقابت(اجتناب)
۱۹ من در رابطه با مسائلی که موجب اختلاف بین من و رئیسم می شود و باید با او بحث

کنم، احساس شرم و گناه می کنم.

۲۰ من می کوشم تا شرایطی را که باعث اختلاف شده است را روشن نمایم.    
۲۱ زمانی که متوجه شوم که رئیس من می خواهد درباره موارد مورد اختلاف بحث کند،

می کوشم که با او وارد بحث نشوم.

۲۲ برای اجتناب از برخورد نظرهای خود را ابراز نمی کنم.
۲۳ من به اختلاف نظر اهمیت زیادی نمی دهم.
۲۴ من با بی اهمیت تلقی کردن دیدگاه های مخالف، می کوشم تا اختلاف نظرها را

کاهش دهم.

۲۵ هرگاه رئیس من در مورد مساله مورد اختلاف با من برخورد کند خود را کنار می کشم
۲۶ هرگاه موارد اختلاف برانگیز پیش می آید من جاخالی می دهم.
۲۷ سعی می کنم با بی اهمیت جلوه دادن موارد مورد اختلاف، آرامش را به وجود آورم.
۲۸ می کوشم تا موارد مورد اختلاف را کم اهمیت جلوه دهم.
۲۹ هرگاه با رئیس خود بحث و مشاجره پیدا می کنم، جلوی زبان خود را می گیرم.
۳۰ با ادعای اینکه موارد مورد اختلاف، بسیار جزئی است، تعارض و اختلاف را کاهش می دهم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 • نمره گذاری پرسشنامه:

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۹ ۵۷ ۹۵
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۹ تا ۳۸ باشد، میزان مدیریت تعارض شغلی در این جامعه ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۸تا ۵۷ باشد، میزان مدیریت تعارض شغلی در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای ۵۷ باشد، میزان مدیریت تعارض شغلی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه:

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالای ۷۰ درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوم

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی ، ۱۳۹۱

4 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی (رابینز)

 1. قلندری

  پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی خیلی بهم کمک کرد تا اون چیزی رو که میخوام رو به دست بیارم. با تشکر فراوان از شما و همکاراتون

 2. شاه‌حسینی

  اگر میشه تبلیغاتون رو بیشتر کنید تا افرادی که دنبال پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی هستند بتون راحت سایتون رو پیدا کنند من امروز نزدیک به نیم ساعت دنبال دانلود رایگان این پریشنامه میگردم تا تونستم سایت شما رو پیدام کنم ولی در کل خوب بودید

 3. اژدری

  جای تشکر داره که پرسشنامه مدریت شغلی رو به صورت کامل و جامع و بهتر از همه رایگان برای کاربران قرار داید

 4. منوچهر

  سلام ببخشیدف میخواستم پرسشنامه مدیریت تعارض شغلی (رابینز) دانلود کنم البته فایل پی دی اف رو دانلود کردم ولی نمیشه کپی کرد یا چیزی بهش اضافه یا کم کرد و
  به خاطر همین میخوام ورد پرسشنامه رو دانلوود کنم ولی تا حالا این خرید اینترنتی انجام ندادم.
  امکانش هست فایل ورد رو برام ارسال کنید.
  یا اینکه کمکم کنید که خرید رو انجام بدم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *