دانلود رایگان پرسشنامه مزاج و سرشت کلونینجر (TCI-125) + 4 مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه مزاج و سرشت کلونینجر :

این پرسش نامه توسط کلونیجر برای سنجش ۴ بعد سرشتی شخصیت و نیز سه بعد منش (یعنی ویژگی هایی که تحت تاثیر عوامل محیطی در ساختار شخصیتی فرد پدید آمده است) توسعه داده شده است.

کاونیجر تلاش کرده است که با نگاه و تاکید بر پارامترهای زیست شناختی یک چارچوب نظری محکم را در زمینه سرشت و منش پدید آورد. در چاپ ششم کتاب جامع روان پزشکی (سادوک و سادوک، ۲۰۰۰) این پرسش نامه مورد توجه قرار گرفته است.

کاربرد پرسش نامه های معتبر نظیر TCI می تواند یکی از مشکلات بالینی روان پزشکی در ایران، یعنی ساختار شخصیتی را تا حدودی حل کند.

 

سوالات:
۱ غالباً چیزهای جدید را به منظور سرگرمی و هیجان انتخاب می کنم، حتی اگر اکثر مردم فکر کنند که این کار، وقت تلف کردن است.
۲ معمولاً مطمئن هستم که همه ی امور درست پیش خواهد رفت، حتی در موقعیت هایی که باعث نگرانی اکثر مردم باشد.
۳ غالباً احساس می کنم که قربانی شرایط هستم.
۴ معمولاً می توانم دیگران را همان گونه که هستند بپذیرم، حتی زمانی که با من خیلی فرق داشته باشند.
۵ از گرفتن انتقام از کسانی که آزارم می دهند، لذت می برم.
۶ اغلب احساس می کنم که هدف یا معنای چندانی در زندگی ام وجود ندارد.
۷ برای این که دیگران دردسر کمتری داشته باشند، دوست دارم در پیدا کردن راه حل مشکلات، به آنها کمک کنم.
۸ احتمالاً می توانم بیشتر از آنچه تلاش کرده ام، موفقیت به دست آورم، اما دلیلی نمی بینم بیش از نیاز معمولی زندگی به خودم فشار آورم.
۹ غالباً در موقعیت های ناآشنا احساس عصبی بودن و نگرانی می کنم، حتی زمانی که دیگران احساس می کنند جای نگرانی وجود ندارد.
۱۰ اغلب، کارها را براساس احساسم در آن لحظه، انجام می دهم، بدون آنکه فکر کنم این امور را در گذشته چگونه انجام می دادم.
۱۱ معمولاً در انجام کارها، بیش از آن که تسلیم سلیقه ی دیگران بشوم، آنها را به روشی که می پسندم، انجام می دهم.
۱۲ به طور کلی از افرادی که نظراتی متفاوت با من دارند، خوشم نمی آید.
۱۳ حاضرم تمام راه های قانونی برای پول دار و مشهور شدن را طی کنم، حتی اگر این کار به بهای از دست دادن اعتماد خیلی از دوستان باشد.
۱۴ بیشتر از دیگران محافظه کار و محتاط هستم.
۱۵ دوست دارم به جای این که تجربه ها و احساس هایم را در خودم نگه دارم، آنها را بی پرده و راحت با دوستان در میان بگذارم.
۱۶ نسبت به اکثر افراد انرژی کمتری دارم و زودتر خسته می شوم.
۱۷ در انتخاب آنچه انجام می دهم، به ندرت احساس آزادی می کنم.
۱۸ غالباً احساسات دیگران را به اندازه ی احساسات خودم مدنظر قرار می دهم.
۱۹ غالباً از ملاقات با غریبه ها خودداری می کنم، زیرا به کسانی که نمی شناسم اعتماد نمی کنم.
۲۰ دوست دارم تا آنجا که می توانم دیگران را خوشحال کنم.
۲۱ اغلب دلم می خواهد که شیک پوش تر از هر کس دیگری باشم.
۲۲ معمولاً آن چنان در کارم جدی هستم که دیرتر از دیگران دست از کار می کشم.
۲۳ اغلب منتظر کس دیگری هستم تا برای مشکلاتم راه حل پیدا کند.
۲۴ غالباً آن قدر خرج می کنم تا پولی برایم باقی نمی ماند، و حتی ممکن است بدهکار شوم.
۲۵ اغلب در حالت آرامش، جرقه هایی از آگاهی و بینش در ذهنم زده می شود.
۲۶ من به این که آیا دیگران مرا دوست دارند و یا از کارهایم خوششان می آید، زیاد اهمیت نمی دهم.
۲۷ معمولاً تلاش می کنم آن چیزی را که فقط خودم می خواهم، به دست آورم، زیرا در هر حال نمی شود همه را راضی کرد.
۲۸ تحمل کسانی را که نظرات من را نمی پذیرند، ندارم.
۲۹ گاهی احساس می کنم که بین من و طبیعت مرزی وجود ندارد و به نظرم می رسد همه ی چیزها، اجزای تشکیل دهنده ی موجود زنده هستند.
۳۰ وقتی مجبورم با عده ای غریبه ملاقات کنم، بیشتر از دیگران دچار خجالت و شرم می شوم.
۳۱ من احساساتی تر از اکثر مردم هستم.
۳۲ انگار دارای «حس ششم» هستم که گاهی اوقات به من می گوید چه چیزی می خواهد اتفاق بیفتد.
۳۳ وقتی کسی مرا اذیت می کند، معمولاً تلاش می کنم به هر شکلی تلافی کنم.
۳۴ نظرات من تا حدود زیادی تحت تأثیر عوامل خارج از اختیار من است.
۳۵ غالباً آرزو می کنم که قوی تر از دیگران باشم.
۳۶ قبل از آن که تصمیمی بگیرم، دوست دارم زیاد فکر کنم.
۳۷ سخت کوش تر از اکثر افراد هستم.
۳۸ در موقعیت هایی که بیشتر افراد احساس خطر می کنند، معمولاً من آرام و خاطرجمع هستم.
۳۹ فکر نمی کنم کمک به افراد ضعیفی که نمی توانند به خودشان کمک کنند، عاقلانه باشد.
۴۰ چنان چه با دیگران برخورد خوبی نداشته باشم، خیالم راحت نیست، حتی اگر آن ها با من خوب رفتار نکرده باشند.
۴۱ معمولاً دیگران درد دل خود را به من می گویند.
۴۲ گاهی اوقات احساس کرده ام بخشی از وجودی هستم که از نظر زمان و مکان هیچ حد و مرزی ندارد.
۴۳ گاهی احساس می کنم با دیگران پیوندی معنوی دارم که نمی توان آن را در قالب کلمات بیان کرد.
۴۴ دوست دارم زمانی بیاید که مردم هرآن چه را می خواهند، بدون محدودیت و منع قانونی انجام دهند.
۴۵ وقتی با گروهی از افراد غریبه ملاقات دارم، احتمالاً می توانم آرام و خوش برخورد باشم، حتی هنگامی که از قبل به من گفته باشند که آنها رابطه ی دوستانه نخواهند داشت.
۴۶ معمولاً بیشتر از دیگران نگران هستم که نکند پیش آمدهای بدی در آینده رخ دهد.
۴۷ قبل از این که تصمیمی بگیرم، معمولاً درباره ی تمام جزئیات آن فکر می کنم.
۴۸ غالباً دلم می خواهد قدرتی مافوق انسان داشته باشم تا بتوانم کارهایی خارق العاده انجام دهم.
۴۹ فکر می کنم دیگران مرا خیلی کنترل می کنند.
۵۰ دوست دارم چیزی را که یاد گرفته ام با دیگران درمیان بگذارم.
۵۱ معمولاً می توانم دیگران را وادار کنم حرف مرا باور کنند، حتی زمانی که می دانم آنچه دارم می گویم، اغراق و غیرواقعی است.
۵۲ گاهی احساس کرده ام که زندگی من به وسیله ی یک نیروی معنوی که فراتر از انسان هاست، هدایت می شود.
۵۳ مرا به عنوان کسی می شناسند که اهل عمل است و احساسی عمل نمی کند.
۵۴ رحم و شفقت من موجب می شود که در امور خیریه (مثل کمک به کودکان بی سرپرست یا معلول) شرکت کنم.
۵۵ معمولاً بیشتر از دیگران به خودم فشار می آورم تا در حد توانم کارها را درست انجام دهم.
۵۶ به دلیل اشتباهات زیادم، چندان از خودم راضی نیستم.
۵۷ نمی توانم راه حل های درازمدت برای مسایلم درنظر گیرم، زیرا فرصت کافی وجود ندارد.
۵۸ اغلب نمی توانم مسایل را حل کنم زیرا نمی دانم چه کنم.
۵۹ ترجیح می دهم پول را خرج کنم تا این که آن را پس انداز کنم.
۶۰ معمولاً می توانم موضوعی را باز کرده و از زاویه ی جالب تر و بامزه تر آن را مطرح کنم یا با دیگران در آن مورد شوخی کنم.
۶۱ اگر شرمنده یا تحقیر شوم، به سرعت بر این احساس غلبه می کنم.
۶۲ خیلی سخت است که با تغییرهایی که در جریان عادی کارهایم پیش می آید خود را سازگار کنم، زیرا بسیار عصبی، خسته یا نگران می شوم.
۶۳ قبل از آن که بخواهم روش های معمول خود را برای انجام کارها تغییر دهم، معمولاًً باید دلایل عملی برای تغییر وجود داشته باشد.
۶۴ تقریباً همیشه آرام و بی دغدغه هستم، حتی زمانی که تقریباً همه ی افراد در آن موقعیت می ترسند.
۶۵ آوازها و فیلم های سینماییِ غم ناک، برای من خیلی خسته کننده اند.
۶۶ شرایط غالباً مرا مجبور می کنند تا کارهایی را برخلاف خواسته ام انجام دهم.
۶۷ زمانی که کسی به من آسیبی می رساند، ترجیح می دهم به جای آن که انتقام بگیرم، مهربان باشم.
۶۸ غالباً در کاری که انجام می دهم، آن چنان جذب می شوم که محیط پیرامون و گذشت زمان را فراموش می کنم.
۶۹ فکر نمی کنم که زندگی ام حول یک هدف بسیار مشخص حرکت می کند.
۷۰ اغلب در موقعیت های ناآشنا احساس ناراحتی و نگرانی می کنم، حتی هنگامی که دیگران به هیچ وجه احساس خطر نمی کنند.
۷۱ غالباً براساس غرایز، حدس ها یا احساس قلبی عمل می کنم، بدون آن که درباره ی تمام جزئیات فکر کنم.
۷۲ اغلب دیگران فکر می کنند که من آدم بسیار مستقلی هستم، زیرا براساس خواسته های آنها عمل نمی کنم.
۷۳ اغلب احساس معنوی و عاطفی قوی با همه ی افراد دور و برم دارم.
۷۴ معمولاً می کوشم تا «خودم را جای دیگران» بگذارم، طوری که بتوانم آنها را واقعاً درک کنم.
۷۵ اصولی مانند «انصاف» و «صداقت» نقش چندان زیادی در برخی از جنبه های زندگی من ندارند.
۷۶ در پس انداز کردن، بهتر از بسیاری از مردم هستم.
۷۷ اغلب اصرار دارم که انجام کارها براساس ضابطه و نظم باشد، حتی در جایی که بیشتر افراد به آن اهمیت ندهند.
۷۸ من تقریباً در تمامی موقعیت های اجتماعی، از خودم کاملاً مطمئن هستم.
۷۹ دوستانم به سختی می توانند به احساساتم پی ببرند، زیرا من به ندرت درباره ی افکار شخصی ام با آنها صحبت می کنم.
۸۰ دوست دارم تصور کنم که دشمنانم در رنج و عذاب هستند.
۸۱ نسبت به اکثر مردم پرانرژی تر هستم و دیرتر خسته می شوم.
۸۲ اغلب، نگرانی باعث می شود کارم را متوقف کنم، حتی زمانی که دوستانم به من می گویند کارها به خوبی پیش می روند.
۸۳ اغلب آرزو می کنم که قوی تر از افراد دیگر باشم.
۸۴ اعضای یک گروه، به ندرت به سهم عادلانه ی خود می ذرسند.
۸۵ هیچ گاه برای خوش آیند دیگران، راهم را عوض نمی کنم.
۸۶ با غریبه ها اصلاً احساس خجالت نمی کنم.
۸۷ بیشتر وقتم را صرف کارهایی می کنم که به ظاهر ضروری هستند، اما واقعاً برایم مهم نیستند.
۸۸ فکر می کنم اصول مذهبی یا اخلاقی درباره ی این که چه چیزی درست یا غلط است، نباید تأثیر زیادی بر تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشند.
۸۹ اغلب سعی می کنم قضاوت های شخصی خودم را کنار بگذارم تا بتوانم درک کنم دیگران چه احساسی دارند.
۹۰ بسیاری از عادت های من رسیدن به اهداف ارزش مند را مشکل می سازد.
۹۱ من تاکنون آن چه در توان داشته ام، برای پدید آوردن دنیایی دوستانه تر و جلوگیری از فقر و بی عدالتی به کار گرفته ام.
۹۲ ترجیح می دهم منتظر باشم تا کس دیگری برای انجام امور، سررشته ی کارها را به دست گیرد.
۹۳ معمولاً به نظرات دیگران احترام می گذارم.
۹۴ اعمال من قویاً به وسیله ی اهداف من جهت داده می شوند.
۹۵ معمولاً بالا بردن امکان موفقیت دیگران، ساده لوحی است.
۹۶ معمولاً ترجیح می دهم سرد و جدا از دیگران باشم.
۹۷ نسبت به اکثر مردم، احتمال بیشتری دارد که هنگام دیدن یک فیلم سینمایی، غمگین شوم و اشکم سرازیر شود.
98 در مقایسه با دیگران، نسبت به بیماری های جزئی یا فشارهای روحی خفیف، بی تفاوت هستم.
99 وقتی فکر می کنم که راه گریزی هست، قوانین و مقررات را زیرپا می گذارم.
100 من برای رشد عادات خوب، نیاز به تمرین بیشتری دارم تا در موقعیت های وسوسه برانگیز به خودم مطمئن باشم.
101 ای کاش مردم این قدر پرحرف نبودند.
102 با هر کسی باید با عزت و احترام رفتار کرد، حتی اگر شخص مهمی نباشد و یا آدم بدی باشد.
103 ترجیح می دهم برای این که بتوانم کارهایم را انجام دهم، سریع تصمیم بگیرم.
104 کارهایی را که بیشتر مردم خطرناک می دانند، معمولاً با اعتماد به نفس و به آسانی انجام می دهم (مانند رانندگی سریع در جاده ی خیس و یخ زده).
105 مشتاقم که راه های جدیدی را برای انجام کارها کشف کنم.
106 از پس انداز کردن پول بیشتر لذت می برم تا خرج کردن آن برای سرگرمی یا تفریحات هیجان انگیز.
107 من تجربه هایی داشته ام که احساس کرده ام با یک قدرت معنوی شگفت انگیز در تماس هستم.
108 لحظاتی بانشاط داشته ام که در آن، ناگهان یک احساس شفاف و عمیق «یکی بودن با تمام هستی» به من دست داده است.
109 اکثر مردم بااستعدادتر از من هستند.
110 اغلب احساس می کنم بخشی از یک نیروی معنوی هستم که کل حیات وابسته به آن است.
111 حتی هنگامی که با دوستان هستم، ترجیح می دهم سفره ی دلم را باز نکنم.
112 فکر می کنم که رفتارهای عادی من با اصول و اهداف بلندمدت من هماهنگ است.
113 اعتقاد دارم که کل حیات به یک نظم و قدرت معنوی وابسته است که به طور کامل نمی توان آن را توصیف نمود.
114 اغلب وقتی به یک چیز معمولی نگاه می کنم، اتفاق جالبی رخ می دهد: احساس می کنم اولین بار است آن را می بینم.
115 زمانی که کارِ نو و ناآشنایی را انجام می دهم، معمولاً عصبی می شوم و احساس نگرانی می کنم.
116 غالباً تا حد خستگی و ازپاافتادن به خودم فشار می آورم و تلاش می کنم بیش از آن دچه واقعاً در توانم هست، انجام دهم.
117 قدرت اراده ی من ضعیف است، به طوری که نمی توانم در برابر وسوسه های بسیار قوی مقاومت کنم، حتی اگر بدانم عواقب بدی در انتظارم است.
118 از دیدن رنج دیگران بیزارم.
119 در موقع آشفتگی و ناراحتی، معمولاً در کنار دوستان و آشنایان احساس بهتری دارم تا در عالم تنهایی.
120 دلم می خواست زیباتر از دیگران بودم.
121 عاشق شکفتن گل های بهاری هستم، همان طور که شیفته ی دیدن یک دوست قدیمی ام.
122 من معمولاً به موقعیت های دشوار به عنوان یک چالش (مبارزه) و یا فرصت نگاه می کنم.
123 کسانی که با من سر و کار دارند، باید یاد بگیرند کارها را به روش من انجام دهند.
124 من حتی پس از فشارهای روحی و بیماری های خفیف، در مقایسه با اکثر افراد، معمولاً اعتماد به نفس و انرژی خود را حفظ می کنم.
125 وقتی همه چیز عادی است، معمولاً به دنبال چیزی میگردم که هیجان انگیز و تحریک کننده باشد.

نظریه های زیست شناختی شخصیت جایگاه ویژه ای در متون روان شناسی جهان دارد اما به نظر می رسد در متون فارسی، توجه به شخصیت از دیدگاه زیستی، به استثنای تلاش های پراکنده، همواره مورد غفلت بوده است.

کلونینجر مدلی عمومی را ارائه داده است که شخصیت بهنجار و نابهنجار را در بر می گیرد. او به عنوان منتقد نظریه آیزنک معتقد است که مدل های ارائه شده بر اساس یافته های تحلیل عاملی، نارسا و ناقص هستند. از دیدگاه او، نظریه های آیزنک و دیگران فقط جنبه های فنوتایپی شخصیت را که قابل مشاهده اند، می سنجد. بر این اساس، در این نظریه ها معمولا ساختارهای فنو تایپی و ژنوتایپی یکسان فرض می شوند.

او معتقد است که بعد برونگرایی آیزنک از نظر ژنتیک داری ماهیتی ناهمگن است. برونگرایی از نظر او ترکیبی از وِیژگی های تکانش وری و اجتماع آمیزی است و از نظر ژنتیکی مستقل از یکدیگرند.

در نظریه کلونینجر، سرشت به پاسخ های هیجانی خودکار باز می گردد و تاحدودی جنبه وراثتی دارد و در سراسر زندگی استوار می ماند. در مقابل، منش به خود پنداره ها و تفاوت های فردی در اهداف و ارزش ها و انتخاب های فرد و معنای تجربه او در زندگی بر می گردد.

منش تا اندازه ای متاثر از یادگیری اجتماعی- فرهنگی است و در طول زندگی رشد می کند. هر یک از ابعاد سرشتی و منشی در یک شبکه تعاملی جریان سازگاری و تطابق تجربیات زندگی را راه اندازی و هدایت می کند. آمادگی ابتلا به اختلال های هیجانی و رفتاری از چگونگی عملکرد این دستگاه تعاملی، جریان سازگاری و تطابق تجربیات زندگی را راه اندازی و هدایت می کند. آمادگی ابتلا به اختلال های هیجانی و رفتاری از چگونگی عملکرد این دستگاه تعاملی اثر می پذیرد.

این پرسش نامه به گونه ای طراحی شده است تا بتواند در حکم یک پرسشنامه شخصیتی جامع ایفای نقش کند و بنابراین کاربردهای گسترده ای دارد. برای مثال، با استفاده از مقیاس های منش می توان اختلال های شخصیتی را در فرد تعیین و از مقیاس های سرشت برای تشخیص افتراقی انواع این اختلال ها استفاده نمود.

همچنین می توان تفاوت های بالینی در نشانگان مرضی (برای نمونه اختلال های اضطراب، خلق، اختلالات مرتبط با خوردن و سو استفاده دارویی ) را با توجه به نیمرخ های تی.سی.آی که از مطالعات مقطعی و طولی به دست آمده بررسی کرد. افزون بر این مقیاس های سرشت به کاربرد داروهای روان زا مثل داروهای ضد افسردگی و داروهای ضد اضطراب و مقیاس های منش به اثر روان درمانی ها حساس هستند.  گزارش ها حاکی از آن است که ابعاد سرشت با ساختار وراثتی شخصیت همخوان است. این بدان معناست که ابعاد سرشتی از نظر ژنتیک همگن و مستقل از یکدیگرند. مطالعات روی جمعیت وسیعی از دو قلوها موید این موضوع است.

 

شیوه اجرا

پرسشنامه هم به صورت گروهی و هم به صورت فردی قابل اجرا است. از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا عبارات پرسش نامه را به دقت بخوانند و مقابل هر عباراتی که درباره آنها صادق است (یا با وضعیت آنها هماهنگ تر است) پاسخ صحیح و در غیر این صورت پاسخ غلط را در پاسخ نامه بزنند.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

پرسش نامه سرشت و مزاج کلونینجر از 125 سوال تشکیل می شود که به سنجش دو بعد کلی سرشت و مزاج می پردازد.

بعد سرشت از 4 بعد زیر تشکیل می شود:

  1. نوجویی : فعال سازی رفتاری عبارت است از فراخوانی رفتار در پاسخ به محرک هاو پدیده ای نو وجدید(اخذ پاداش یا رهایی از تنبیه). نوجویی بازکننده تفاوتهای فرد در سیستم فعال سازی رفتاری در مغز است (پیوند دپامینرژیک سیستم کناری و قشر مخ)افرادی که نمره بالا می آورد دارای ویژگی های مانند مکتشف، هیجان زده شدن با محرکها ، اجتناب از یکنواختی ،خلاق،زودتصمیم گیر، اصرار برای ایجاد تغییر،مستعد حواس پرتی و ولخرج و فعال ،علاقمند به خطر کردن و روال بسیار منظم را دوست ندارند.در مقابل فردی که نمره پایین می آورد ، متمایل به تکرار تجربه قبلی، مقاوم دربرابر تغییرات، منضبط و بابرنامه درکارها، محافظه کار و مقید و صرفه جو در وقت و پول را می پسندد.
  2. آسیب گریزی: بازداری رفتاری در پاسخ به محرک های تنبیه و یا فقدان پاداش انجام می شود. بنابراین قابلیت افراد در باز داری رفتاری «آسیب پرهیز» نامیده می شود. فرض بر تفاوتهای فرد در سیستم بازداری در رفتاری مغز است.(پیوند نورآدرنرژیک وکولی نرژیک در آمیگدال) . ویژگی های افراد با نمره بالا نظیر؛ محتاط، کمرو، در انجام امور شک میکند، به انتقاد و تنبیه حساس است، بدبین وقایع است عدم سازگاری خوب با تغییرات محیطی ، خستگی پذیر بالا…

در مقابل فردی که نمره آسیب پرهیزی پایین می آورد؛ با دل و جرئت است خوش بین و آسوده خاطر، با غربیه ها راحت و دیر خسته می شود.

  1. پاداش خواهی

رفتاری که در گذشته تقویت دریافت کرده است، حتی در شرایطی که تقویت ادامه نداشته باشد نیز تکرار می شود. پس تداوم رفتار بعد از مدتی که پاداش قطع می شود. «پاداش وابستگی» نامیده می شود. این بُعد، بازتاب کننده تفاوتهای فرد در سیستم مغزی مربوط به تنظیم نشانه های شرطی شده پاداش بویژه نشانه های اجتماعی است. خصوصیات کسی که در این مقیاس نمره بالا می آورد بدین قرار است مانند؛ مهربان و صمیمی،گرایش به وابستگی و تعلق اجتماعی، همدل، نیاز به تایید دیگران و حساس به طرد شدن و بی مهری و حساس به انتقاد.

افرادی که نمره پایین می آورند، سرد بی توجه به حساسیت گروه، تمایل رعایت فاصله با دیگران، جدی و منطقی، اهل عمل ، خوددار و محتاط و غیر حساس به طردشدگی و بی مهری دیگران.

 

  1. پشتکار

نشات گرفته از تفاوتهای فردی در سیستم مغزی برای تنظیم تقویت متناوب است . که براین اساس نشانه های تنبیه متناوب به نشانه های پاداش احتمالی تبدیل می شود و انتظار می رود که فرد در انجام امور تداوم داشته باشد.کلونینجر این بُعد که فاقد زیر مقیاس می باشد را پشتکار نامید. سختکوشی، تداوم در عمل با وجود فشارها، پیش قدمی در انجام امور، انطباق پذیر در برابر شرایط پیش بینی نشده، چالشگر در برابر سختی کار ویژگی های افرادی است که در این مقیاس نمره بالا می آورند است و در مقابل آنهایی که نمره پایین می آورند نشان دهنده این ویژگی هاست: تطابق پذیری کم، آمادگی برای دلسردی در برابر سختی ها و انتقادات و عدم تلاش برای گسترش وتعمیق بخشیدن به کارها.

همچنین بعد منش از 3 بعد زیر تشکیل شده است:

  1. همکاری
  2. خود راهبری
  3. خود فراروی

براساس برداشت از خود به عنوان فرد مستقل. با ویژگی های مانند؛خود متکی، دارای اعتماد بنفس، آگاه از نگرش دیگران، آمادگی برای مقابله با شرایط سخت؛همیشه راه حلی برای مسائل دارد، هدفمند وکارها رابراساس اولویت انجام می دهد. در مقابل فردی که نمره پایین می آورد ، بیشتر متکی به انگیزه بیرونی بوده ودیگران و کاستی های محیط را مقصر می دادند.مسئولیت ناپذیر، احساس بیهودگی و اعتماد بنفس پایین و مردد به اهداف…

برپایه مفهوم از خویش به عنوان بخشی از جهان و منابع اطراف آن.افراد با نمره بلا مستعد تجربه اوج هستند، پذیرای جهان به هرشکل ممکن با ایمان، متانت و صبوری و آرمانگرا تجربه های فرا- حسی را باوردارند و به هنر عشق می ورزند. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می آورند ، قدرت تصویر ذهنی پایینی دارند، زیاد تحت تاثیر قرار نمی گیرند، برای دیگران کسل کننده اند، مادی گرا و عینیت زده اند، نسبت به طبیعت احساس مسئولیت نمی کنند.

در نظریه کلونینجر سرشت به پاسخ های هیجانی خودکار باز می گردد، تاحدودی جنبه وراثتی دارد و در سراسر زندگی استوار می ماند. ابعاد سرشتی بوسیله پرسشنامه TPQ و TCI اندازه گیری میشود.از نظر ژنتیک همگن و از یکدیگر مستقل هستند.

این بدان معناست که ژن ها ی مختلف بر فعال شدگی،تداوم و باز داری رفتار موثر است. ولی در مقابل ،منش به خود پندارها و اهداف و ارزشهای و تجربیات فرد در زندگی برمی گردد. ویژگی های منشی تاثیر اندکی از انتقال وراثتی دارد و بیشتر تحت تاثیر محیط خانواده و حاصل یادگیری اجتماعی و فرهنگی است که در طول زندگی رشد می کند .

هر کدام از ابعاد سرشت و منش در یک دستگاه (شبکه) تعاملی ، سازگاری و تجربیات زندگی را هدایت می کند.و چگونگی عملکرد این دستگاه تعاملی، فرد را آماده ی ابتلا به اختلالات هیجانی و رفتاری می کنند.

کاويانی ، حسين، پور ناصح، مهرانگيز (1384)، اعتباريابی و هنجاريابی پرسشنامه سرشت و منش کلونينگر TCI در جمعيت ايرانی ، مجله ی دانشکده پزشکی ، سال 63 ، شماره 2 ، 89- 98

در کارهای بالينی بطور برجسته در تشخيص ، تشخيص افتراقی و کمک در طرح درمانی برای اختلالات روانپزشکی کاربرد دارد و قادر است بين الگوهای رفتاری در دو گروه بهنجار و نا بهنجار تمايز قائل شود.

کلونينگر (بر اساس مدل زيستی – اجتماعی شخصيت) .نسخه کوتاهتر شامل 125 سوال است.

1993 کلونينگر cloninger

25  زير مقياس دارد.

اين پرسشنامه سرشت را در چهار بعد و منش را در سه بعد می سنجد.چهار بعد سرشت شامل نوجوئی (NS ) ، اجتناب از آسيب (HA ) ، پاداش خواهی (RD) و پشتکار (P) است و سه بعد منش شامل خود راهبردی (SD ) ، همکاری (O)  و خود فراروی (ST) می باشد.

 

پایایی و روایی

در پژوهش انجام شده توسط کاويانی ، حسين، پور ناصح، مهرانگيز (1384) مشخص شد که نمرات مقیاس‌ها در مرحله آزمون و باز-آزمون همبستگی بالایی دارند، به این معنی که این مقیاس در شرایط مختلف نتایج یکسانی را به دست می‌دهند. نتایج ضرایب همسامی درونی (آلفای کرونباخ) در جدول 1 نشانگر پایایی قابل قبول برای ابعاد پرسشنامه است.

جدول 1: ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه سرشت و مزاج کلونینجر

نتایج حاصل از عملیات آماری برای به دست آوردن چگونگی همبستگی بین نمرات مقیاس‌ها و ارزیابی‌های کمی دو ارزیاب در مرحله مصاحبه شخصیتی، نشان داد که به لحاظ تئوریک، این مقیاس‌ها خصلت‌ها و ویژگی‌های مورد نظر را می‌سنجند. نتایج مربوط به همبستگی بین مقیاس‌ها نشانگر آن که همبستگی معنی‌دار بالاتر از 40/0 بین NS ،Per، HA و RD وجود ندارد که نشان‌دهنده این‌است که این چهار بعد سرشتی از یکدیگر مستقل هستند. بین ابعاد منش و سرشت همبستگی‌های ضعیف تا متوسط (کمتر از 40/0) وجود دارد، به غیر از همبستگی خودراهبری و آسیب‌پرهیزی که بیش از 40/0 است. تنها همبستگی بالاتر از 40/0 بین ابعاد سه‌گانه منش مربوط به همکاری و خودراهبری است. ضمنا، سن با NS و HA همبستگی منفی و با Co و Per همبستگی مثبت ضعیف دارد.

 

نمره گذاری

در جدول 2 نمره گذاری مقیاس های پرسشنامه سرشت و مزاج گزارش شده است. در نمره گذاری باید دقت کرد که برخی سوالات اگر توسط پاسخ دهنده موافق یا صحیح پاسخ داده شوند نمره 1 می گیرند ولی برخی سوالات اگر به شکل مخالف یا غلط پاسخ داده شوند نمره 1 می گیرند.

برای مثال در صورتی که در سوال 1 (برای عامل نوجویی) پاسخ دهنده گزینه صحیح را علامت بزنده نمره 1 و اگر برای همین سوال پاسخ دهنده غلط را علامت بزند نمره صفر می گیرد. ولی در سوال 14 اگر پاسخ دهنده غلط را علامت بزند نمره 1 می گیرد.

جدول 1: نمره گذاری مقیاس های پرسشنامه سرشت و مزاج

 

منابع:

کاويانی ، حسين، پور ناصح، مهرانگيز (1384)، اعتباريابی و هنجاريابی پرسشنامه سرشت و منش کلونينگر TCI در جمعيت ايرانی ، مجله ی دانشکده پزشکی ، سال 63 ، شماره 2 ، 89- 98.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مزاج و سرشت کلونینجر (TCI-125) + 4 مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *