دانلود رایگان پرسشنامه معنای زندگی + ۲ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه معنای زندگی:

مقیاس معنای زندگی یک ابزار ۱۰ گویه‌ای است  که توسط  استایگر و فرایزر (۲۰۰۶) مورد استفاده قرار گرفته است.

آزمودنی‌ها به  هریک از گویه‌های این پرسشنامه بر روی این طیف لیکرت ۷ درجه‌ای (از ۱ برای کاملاً غلط تا ۷ برای کاملاً درست) پاسخ می‌دهند. ذکر این مطلب لازم به نظر می‌رسد که در سوال ۹ نمره‌گذاری به صورت معکوس می‌باشد. در نهایت مجموع نمرات بدست آمده از پاسخ به این سوالات شاخص معنای زندگی است. سازندگان مقیاس پایایی و روایی آن را مطلوب گزارش کرده‌اند.

 

سوالات:
۱ من معنای زندگی ام رادرک می کنم.
۲ من به دنبال چیزی هستم که زندگی ام را معنا دار کند.
۳ من همیشه در پی یافتن هدف زندگی هستم.
۴ زندگی من یک هدف روشن دارد.
۵ من درباره آنچه که زندگی ام را معنی دار می کند،حس خوبی دارم.
۶ در زندگی برای خودم یک هدف رضایت بخش کشف کرده ام.
۷ من همیشه به دنبال چیزی هستم که زندگی ام را معنادار جلوه دهد.
۸ من در جستجوی هدف یا رسالتی برای زندگی ام هستم.
۹ زندگی من هیچ هدف روشنی ندارد.
۱۰ من به دنبال معنایی در زندگی ام هستم.

کرامباخ و ماهولیک (۱۹۶۴) بیان می کنند که این پرسشنامه براساس دیدگاه فرانکل درباره معنای زندگی وجستجوی معنای زندگی تهیه شده است.

کرامباخ و ماهولیک (۱۹۶۴) و کرامباخ (۱۹۶۸) با توجه به اینکه پرسشنامه مذکور قادر به تشخیص دو گروه افراد بیماراز غیربیمار می باشد آن را دارای اعتبار دانستند.

ضریب بالایی (۰/۸۳=r) را با سطح معناداری۰۱/۰>p گزارش کردند. در ایران نیز پژوهشی برای بررسی اعتبار آن توسط غباری، لواسانی و رحیمی انجام شدو ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ گزارش کردند. همچنین درایران توسط چاری، خواجه ونوری(۱۳۸۸) برروی دانشجویان هنجاریابی شده است

 

پایایی پرسشنامه:

 به منظور بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آلفا برای این مقیاس ۸۸ /۰ به دست آمده است.در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسشنامه، به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضریب بدست آمده۸۰/۰ بود.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه معنای زندگی + ۲ مقاله رایگان

  1. اهوازی

    سلام. خواستم تشکر کنم برای پرسشنامه معنای زندگی که به صورت کامل برای دانلود قرار دادید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *