دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو + ۳ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو:

درزندگی با موقعیتهای گوناگونی مواجه می شویم ودرهریک ازاین مواقع مانظر خاص خود را داریم، برخی از این موقعیتها درهر موردنظری خواهیم داشت. ذیلا به شکل جملاتی داده شده است. با دقت آنها را بخوانید. هر جمله چهار پاسخ دارد. آنها عباتنداز :

کاملاموافق، موافق، مخالف، کاملامخالف. هر پاسخ موضع متفاوتی را نشان می دهدشما باید یکی از آنها را که مناسب خود می دانید انتخاب کنید ودرپاسخ نامه روبروی شماره سوال مربوط، زیر گزینه انتخابی ضربدر بزنید. مثالهای زیر را مورد توجه قرار دهید.

 

سوالات:
۱ چسبیدن به کاری که وقت زیادی می گیرد مشکل است.
۲ بیشتر اوقات فراموش می کنم به حرف دیگران گوش دهم.
۳ اگر کمک به دیگری باعث از دست دادن لذت شخصی شود هرگز انجام نمی دهم.
۴ آینده آنقدر نا مطمئن است که نمی توان هیچ نقشه ای کشید.
۵ هیچ راهی برای ایجاد اعتماد قطعی به دیگران وجود ندارد.
۶ نمی توانم با کسانی که رویه خلاف می روند مهربان باشیم.
۷ وقتی انتقاد نسبت به خود می شنوم خیلی ناراحت می شوم.
۸ اگر گروه آنچه را من می گویم انجام ندهند تا آخرین حد با آن می جنگم.
۹ زنان نباید به مقامات بالای دولتی دست یابند.
۱۰ بسیاری اوقات کاری را که باید انجام دهم فراموش می کنم.
۱۱ بیان روشن افکار برای من مشکل است.
۱۲ من مشتاق هستم که پول زیادی صرف تحقیقات پزشکی در مورد سرطان کنم در صورتی که در طول حیات من این تحقیقات به نتیجه برسد.
۱۳ اگر با افکار دوستانم مخالفت کنم ناراحت می شوم.
۱۴ به نظر من بیشتر مردم دروغ را ترجیح می دهند اگر بتوانند از عواقب آن پرهیز کنند.
۱۵ با آدم های عقب مانده ومفلوج دوستی نزدیک برقرار نمی کنم اما دوست ندارم آن را مطرح کنم.
۱۶ طبیعی است که هرکس ازصحبت با کسانی که نمی شناسند ناراحت شود.
۱۷ من دعوا واختلاف میان دوستانم را حل وفصل می کنم.
۱۸ یک مرد نباید برای زن وبچه هایش غذا بپزد مگر اینکه زنش مریض باشد.
۱۹ بیشتر وقت ها تو کارم عقب می افتم.
۲۰ دریک بحث درک آنچه دیگران می گویند برایم سخت است.
۲۱ بیشتر وقت ها راجع به چیزهائی فکر می کنم که آیندگان بهتر می توانند به آن فکر کنند.
۲۲ بیشتر وقت ها کس دیگری باید بگوید که چه کنم.
۲۳ در این دنیا آدم های خوب بیشترند.
۲۴ با حضور جوامع دیگر دراطراف ما چیزهای زیادی از آن ها می آموزیم.
۲۵ وقتی با دوستانم مخالفت می کنم ناراحت می شوم.
۲۶ با معلمان وشاگردان خوب کنار می آیم.
۲۷ زنان بسیار زیادی باید تربیت شوند تا مشاغلی را بیابند که معمولا مردان به آن مشغولند.
۲۸ بیشتر وقت ها کاری را که شروع کرده ام تمام نمی کنم.    
۲۹ حتی اگر روش انجام کار را بدانم باز هم تدریس به دیگران برایم مشکل است.
۳۰ پیروان یک دین نباید برای امور مذهبی خود از دیگران کمک مالی بگیرند.
۳۱ بنظر من دیگران کمتر از من کنترل زندگی شان را در دست دارند.
۳۲ کمک خواستن از بهترین دوست هم مشکل است.
۳۳ نباید به افراد طبقات دیگر غذا تعارف کرد، چون که رد کردن آن موجب شرمندگی است.
۳۴ من فقط با همجنسان خود راحت هستم.
۳۵ روشن است که اگر کسی همه نقشه هایش را بخاطر دیگری تغییر دهد ناراحت می شود.
۳۶ اگر زنان را به کار تشویق نکنیم به پیشرفت امور در کشور به شدت صدمه می زنیم.
۳۷ میل دارم از کاری به کار دیگر بپردازم قبل از اینکه اولی تمام شود.
۳۸ وقتی آدم تازه ای را می بینیم مشکل است چیزی برای گفتن بیابیم.
۳۹ دوست دارم وقت بیشتری را سر کار باشم تا به جامعه خود خدمت کنم.
۴۰ من افکار خود را درکلاس نمی گویم مگر این که کاملا از آن مطمئن باشم.
۴۱ مطمئن هستم که اگر با دیگران صادق باشم آنها هم با من صادق خواهند بود.
۴۲ اگر همسایه مان فقیر فقیر باشد از زندگی درهمسایگی اوناراحت نمی شوم.
۴۳ اگر عقاید دیگران با من متفاوت باشد خیلی ناراحت می شوم.
۴۴ دلیلی ندارد برای کمک به دیگران خودمان را ناراحت کنیم.
۴۵ ناراحت می شوم از این زیادی دکتر، مهندس وحقوقدان می شوند.
۴۶ اگر چیز تازه ای را فورا یادنگیرم ناراحت می شوم.
۴۷ دوستان من به سختی حرف مرا می فهمند.
۴۸ چرا باید برای چیزی کارکرد که دیگران لذت ببرند اما خودت قادر به لذت از آن نباشی.
۴۹ در گروه ترجیح می دهم که دیگران تصمیم بگیرند.
۵۰ هرچند باور آن مشکل است امارادیو وروزنامه راجع به وقایع مهم حقیقت را می گویند.
۵۱ من فکر نمی کنم با کسی که به زبان متفاوتی صحبت می کند بازی کنم.
۵۲ آدم باید بتواند به خود بخندد وبسادگی شوخی ها را تحمل کند.
۵۳ اگر به عنوان رهبر انتخاب نشده باشی نباید بگوئی کارها چطور باید انجام شود.
۵۴ باید مردان بیشتری برای مشاغل معلم مهدکودک وتلفن چی آماده شوندکه معمولا کارزنان است.
۵۵ بیشتر وقت ها مهم ترین کارم را درست انجام نمی دهم چون به کارهای دیگر پرداخته ام.
۵۶ در یک بحث وگفتگو دیگران حرف مرا خوب می فهمند.
۵۷ من مشتاق انجام کار با یک نقشه خوب برای بهبود وضع فقیران هستم حتی اگر برایم خرج دارد.
۵۸ معمولا رهبری دیگران را می پذیرم.
۵۹ اگر به کسی از یک جهت اطمینان داشته باشید در موارد دیگر هم می توانید اطمینان کنید.
۶۰ ترجیح می دهم برای دوستانی کارکنم که با من در یک طیقه هستند.
۶۱ طبیعی است که اگر در بحثی شکست خوردیم عصبانی شویم.
۶۲ من در کلاس مسئوولیتی را قبول نمی کنم که به آن علاقه ندارم.
۶۳ اگر قرار است همه برابر باشند برخی از مردمان مزایائی کمتر از آن خواهند داشت که الان دارند.
۶۴ اگر کاری که انجام می دهم موفق نباشد همه چیز را رها می کنم.
۶۵ در نوشتن نمی توانم مطالب را خوب بیان کنم.
۶۶ کمک فوری به همسایگان در حل مشکلات همیشه ممکن است.
۶۷ آنچه در زندگی یافته ام به دلیل شانس بوده است.
۶۸ اگر به کسی اعتماد نکینم البته راحت تریم.
۶۹ لزومی نمی بینم عقایدم را درباره خدا بگویم وقتی کسی اهمیت نمی دهد.
۷۰ اگر ناراحت شوم نمی توانم خودم را کنترل کنم چه کلاس باشد وچه یک جلسه رسمی باشد.
۷۱ ترجیح می دهم برای خودم کار کنم تا گروهی که به آن تعلق دارم.
۷۲ آموزش عالی برای زنان هدر دادن منابع ملی است.
۷۳ کار سخت هیچ وقت مطلوب نیست.
۷۴ توانائی این را دارم که فقط با گفتگو افراد را تحت تاثیر قرار دهم.
۷۵ نباید از کسی که پولی نمی گیرد انتظار کاری برای جامعه را داشت.
۷۶ وقتی کارهایم خراب شده است معمولا به این دلیل بوده که بیش از آن کاری از دست من بر نمی آمده است.
۷۷ کسی که کاملا اعتماد می کند تجربیات بهتری از کسی بدست می آورد که چنین نمی کند.
۷۸ با دوستی که زیاد با من مخالفت کند قطع رابطه می کنم.
۷۹ من کاری راکه دوست ندارم انجام نمی دهم حتی اگر از من توقع داشته باشند.
۸۰ وقتی بحث می کنم کاملا  مطالب را روشن می گویم.
۸۱ من به صرفه جوئی در آب وبرق به نفع دولت اهمیت نمی دهم در حالی که عده زیادی به اسراف می پردازد.
۸۲ من نخواهم دانست که آیا لباس تازه ای را دوست دارم یا نه مگر این که بدانم رفقایم در این مورد چه فکر می کنند.
۸۳ می توان به غریبه ها همان قدراعتماد کرد که به آشنایان.
۸۴ برای من مشکل است با کسی که دوست ندارم خوب رفتار کنم.
۸۵ مهم این است که حقوق شغل زیاد باشد نه این که مورد علاقه باشد.
۸۶ آنچه را که معلم می خواهد به من بگوید می فهمم.                   
۸۷ من کاغذهای اضافی روی میزم را مرتب می کنم حتی اگر خودم نگذاشته باشم.
۸۸ انجام مرتب تکالیف آنقدرها هم مهم نیست.
۸۹ برایم مشکل است که جلو همکلاسی ها صحبت کنم.
۹۰ از پرداخت پول برای ساختمان مدرسه یا بیمارستان ناراحت نمی شوم حتی اگر این ساختمان در شهر ما نباشد.

 

 

نياز مبرم به يك مقياس عملي براي ارزيابي پي آمدهاي بلوغ جمعيت مدرسه رو، به بهترين صورت از طريق توجه به تعداد كم اين ابزار ضروري اندازه گيري، قابل تخمين است.

اين مقياس بلوغ اجتماعي براي رسيدن به دو هدف عملي طراحي شده است اول رسيدن به يك زمينه نظري بودكه چشم انداز تامين يك مفهوم عملياتي بلوغ اجتماعي با توجه به جنبه هاي اجتماعي وفردي را دارد.

هدف دوم وعملي تر، ساختن يك مقياس دقيق وقابل اتكاي بلوغ اجتماعي بوده است كه قابل كاربرد براي يك كودك عادي دبستاني باشد. مقياس بلوغ اجتماعي واينلند واقتباس ناگپور ازآن توسط مالين از كوشش هاي اوليه دراين زمينه اند. كه براي هدف خاص كاربرد در درمانگا ههاي روانپزشكي وبراي مقاصد درمانگاهي طراحي گرديده اند. بنابراين دليل دوم بيشتر ناشي از نياز خاص تشخيص اين پديده بلوغ اجتماعي بصورت يك پي آمد طبيعي وكاملا ضروري رشد وتكامل كودك است تا يك نشانه مرضي.

 

اجزاي بلوغ اجتماعي 

مدرسه براي پرورش برخي از اهداف غير تحصيلي كه در سازگاري كنوني با محيط مورد نياز است. جاي بسيار مناسبي است. با اهميت يافتن بيشتر مدارس در اين جهت وبا وجود نقش ضعيف خانواده دراجتماعي كردن كودكان، از جمعيت مدرسه امروز انتظار مي رود تا از طريق قرار گرفتن در مجوعه هاي ارزشي گوناگون وجهت گيري هاي نگرشي در ابعاد گوناگون مدرسه براي رشد اين اهداف غير تحصيلي تجارب متنوعي بيابند.

با استفاده از اين فرض كه محيط مدرسه براي اجتماعي شدن قلمروي پر اهميت است طرحي با اين مفروضات نظري به پيشنهاد چند جامعه شناس وروانشناس درمورد امكان ارزيابي اين پديده ها يعني بلوغ اجتماعي در كودكان دبستان تهيه گرديد .

خصوصيات گوناگون بلوغ اجتماعي كه در آثار روانشناسي راجع به رشد كودك ونوجوان ذكر شده در جدول 1 ( ضميميه الف ) خلاصه شده كه به عنوان چارچوب داوري براي انسجام موضوع مشتركي استفاده مي شود تا خصوصيات بلوغ اجتماعي را مشخص كند.

چارچوب صفات مطلوب به يك پارچه از بلوغ اجتماعي از ساختار رواني- اجتماعي تدوين شده توسط ” گرين برگر” وديگران اقتباس گرديد.  اين چارچوب مركب ازخصوصيات كلي است كه متداول ترين انواع تقاضاها را مطرح مي سازد كه جامعه از افراد دارد ودر عين حال مقوله هاي خاصي كه مخصوص فرهنگ هاي است. كه افراد را قادر به برآوردن اين نيازها مي نمايد.

سه بعد بلوغ اجتماعي و اجزاء آن درزير ارائه شده است:

 

 

I كفايت شخصي    

1- جهت گيري شغلي ( WO ) : در درك مهارتهاي مربوط به كار و تكامل نگرش هاي درست نسبت به كار وبر حسب دانش معيارهاي لياقت در انجام امور، قابليت تجربه لذت دركار، كه به خود كفائي منتهي مي شود، آشكار مي گردد.

2– خود رهبري ( SD )  : در قابليت فردي براي عمل مستقل در اعمال كنترل بر اعمال خود ظاهر مي شود. اين مورد همچنين شامل ابتكار فرد در هدايت خود واعمال خود با احساس ايمني و ايمان كامل به كوشش هاي خود است. 

3- توانائي تحمل فشار رواني ( AS ): توانائي نمايش ثبات عاطفي مناسب وواكنش بدون اينكه خود يا گروههائي را كه به آن تعلق دارد گرفتار سازد. شامل توانائي بر عهده گرفتن كارهاي سخت وتوان فرسا با اطمينان خاطر است.

 

II- كفايت ميان فردي

4- ارتباط ( CM ): شامل توانائي در درك، ربط نوشتاري، تكلم روشن پر معنا وحركات بيانگر است وهمچنين شامل توانائي همدلي كه فردرا در برابر حيطه عاطفي حساس نموده ومستلزم ارتباط موثر است.

 

5- اعتماد معقول ( ET ) : شامل يك باور كلي است كه اتكاء ووابستگي به ديگران را در موقع نياز قابل قبول مي داند. اين اعتماد شامل عمل آشكار، تصميم معقول راجع به هر كسي، هر زماني، وچگونگي آن است.

 

6- همكاري ( CO ) : تمايلي نوع دوستانه به پيوستن به ديگران در كوششهاي ايشان براي نيل به يك هدف مطلوب دو جانبه است. همچنين شامل توانائي در نظر داشتن قواعد و روشهاي بيشتر به عنوان توافق اجتماعي دو جانبه ونه قانوني خشك و غير قابل تغيير است.

 

III– كفايت اجتماعي

7- تعهد اجتماعي ( SC ) : شامل احساس وحدت با ديگران، اشتياق به تغيير يا گذشت از اهداف شخصي به نفع اهداف اجتماعي وهمچنين آمادگي بريا سرمايه گذاري در اهداف اجتماعي دراز مدت مي باشد.

 

8- تحمل اجتماعي ( ST ) مشتمل است بر اشتياق شخصي به كنش متقابل با افراد وگروههائي كه با او تفاوت دارند. حساسيت نسبت به حقوق افراد وگروههائي كه متفاوت از او هستند، بدين ترتيب پذيرش تفاوت به مفهوم ساختن  وفاداري هاي خارج از گروه است.

 

9- آمادگي براي تغيير ( OC ) : شامل اشتياق به قبول تغييرات در اوضاع اجتماعي وانطباق خود به مقتضيات اين تغييرات است.

 

دستورالعمل 

مقياسهاي بلوغ اجتماعي بصورت گروهي در موقعيت هاي معمولي كلاس درس اجرا مي شود. دستورالعمل موجود در صفحه اول پرسشنامه آزمون كاملا روشن است. اما خواندن دستورالعمل توسط روان سنج براي گروه، در پاسخ به سوالات گروه شرايط بهتري را فراهم مي كند. پاسخ ها توسط پاسخگويان بر روي پاسخنامه ثبت مي شود.

زمان لازم براي تكميل سوالات مقياس بين 45 دقيقه تا يكساعت است. توضيحات خواسته شده از طرف دانش آموز بايد به صورت تشويق او براي يافتن پاسخ از طرف او باشد.

 

نمره گذاري

از نود سوال پرسشنامه فرم نهائي 23 سوال به صورت مثبت و67 سوال به صورت منفي بيان شده است. در سوالهاي مثبت براي كاملا موافق 4، موافق 3، مخالف2 وكاملا مخالف1 و در سوالهاي منفي به ترتيب عكس يعني براي كاملا موافق 1، موافق2 ، مخالف 3 و كاملا مخالف 4 داده مي شود.

براي محاسبه نمره هر يك از مقياسهاي فرعي مي توان از صفحه نمره گذاري ارائه شده درصفحه 34 استفاده نمود، وزنهاي هر يك از سوالها را به ترتيب در سطرهاي صفحه نمره گذاري وارد مي كنيم. درخانه هايي كه علامت مثبت ( + )  وجود دارد وزن پاسخها بصورت مستقيم ( 4، 3، 2، 1 ) ودر جاهاي بدون علامت به صورت معكوس ( 1، 2، 3، 4 ) محاسبه مي كنيم ازجمع هر يك از ستونها نمرات مقياسهاي فرعي وازجمع ستونهاي 1، 4و 7 نمره كفايت شخصي وستونهاي 2، 5 و 8 نمره كفايت ميان فردي واز جمع ستونهاي 3، 6، 9 نمره كفايت اجتماعي حاصل مي شود ونمره كل بلوغ اجتماعي آزمودني با جمع نمودن نمرات كفايت شخصي، ميان فردي واجتماعي به دست مي آيدو سپس با مراجعه به جداول نرم، نمره فرد تفسير مي شود.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو + ۳ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *