دانلود رایگان پرسشنامه ملاک های انتخاب همسر + ۳ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه ملاک های انتخاب همسر:

پرسشنامه ملاک های همسرگزینی مشتمل بر ۲۲عبارت (ملاک) است که توسط رفاهی، ثنایی و شریفی در سال ۱۳۸۷در ایران تهیه شده و دو بعد فرآیندی و محتوایی را در انتخاب همسر بررسی می نماید.

منظور از ملاکهای  محتوایی خصوصیاتی است که فرد به همراه دارد، مانند  ویژگیهای روانشناختی فردی و خانوادگی (مثال آن سن، تحصیلات، شغل و درآمد است) و نیز سلامت روانی و جسمانی، قومیت و مذهب فرد.

منظور از ملاک های فرآیندی، مجموعهی کنشهایی است که موجب سازماندهی سیستم خانواده می شوند،  کنشهایی  مانند درک طرف مقابل، مهارتهای ارتباطی،  مهارتهای کنار آمدن، مهارتهای حل مسئله، انعطاف پذیری و… (ثنایی،۱۳۸۷).

عبارات ۱ ،۵ ،۸ ،۹ ،۱۱ ،۱۳ ،۱۴ ،۱۵ ،۱۷ ،۱۸، و ۲۱ ملاک های محتوایی  همسر گزین را می سنجد.  و  عبارات  ۲ ،۳ ،۴ ،۶ ،۷ ،۱۲ ،۱۲ ،۱۶ ،۱۹ ،۲۲و ۲۲ملاک های فرآیندی همسر گزینی را می سنجد. این  پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت به صورت نمرات از ۱تا ۵ برای «بسیار بی اهمیت» تا «بسیار مهم» با در نظر گرفتن دو موقعیت «هنگام ازدواج »و «اکنون »نمره گذاری می شود.

 

سوالات:

موقعیت الف
هنگام ازدواج سوالات موقعیت ب
۱ سن
۲)شغل
۳)جذابیت ظاهری
۴)درآمد
۵)تناسب فرهنگی خانواده(مانند داشتن زبان، تحصیلات، وضع خانوادگی یکسان)
۶)تناسب موقعیت اجتماعی خانواده(مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان)
۷)تحصیلات
۸)سلامت جسمانی
۹)سلامت روانی
۱۰)توانایی تصمیم گیری
۱۱)ارتباط اجتماعی خوب
۱۲)توانایی بیان احساسات،نظرات و خواسته ها
۱۳)عفت و پاکدامنی
۱۴)عدم وجود ازدواج قبلی
۱۵)توافق اخلاقی و مذهبی
۱۶)قومیت یکسان
۱۷)اصالت خانوادگی
۱۸)ویژگی های شخصیتی
۱۹)مسئولیت پذیری
۲۰)عشق و علاقه (صمیمیت)
۲۱)نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج
۲۲)استقلال رأی

 

روایی و پایایی

با توجه  به  چند  ارزشي  بودن  پاسخ ها،  با  استفاده  از  فرمول  آلفاي  كرونباخ  اعتبار  كل  آزمون  88/2و  اعتبار پرسشنامه  در  بعد  فرآيندي  85/0 و  در  بعد  محتوايي  74/0 محاسبه  شد(ثنايي،1387).

با  استفاده از روش تحليل عامل با روش مولفه هاي اصلي و چرخش واريماكس، روايي سازه پرسشنامه در دو عامل محتوايي و فرآيندي  تبيين  كننده 75/0 واريانس  كل  پرسشنامه  است(ثنايي،1387). رفاهي(1387 )در ايران پرسشنامه ملاک هاي همسرگزيني را بر روي 543 زوج (1086نفر) به عنوان گروه نمونه اجرا كرده است.

هنجاريابي پرسشنامه با استفاده از روشهاي روان  سنجي كلاسيک و تحليل  عاملي  اكتشافي با روش مولفه هاي  اصلي انجام شد(ثنايي،1387). ایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است.

 

تعایف مفهومی

معيارهاي انتخاب همسرانتخاب همسر فرآيندي است شامل بررسي و سنجش ويژگي ها و جايگاه همسر آينده از جنبه هاي گوناگون مانند  ويژگي هاي  ظاهري،  درآمد، جايگاه  اجتماعي-اقتصادي، سطح  تحصيلات، جايگاه شغلي، جايگاه خانوادگي و …، به طوري كه مجموعه ي اين ويژگي ها، رفتار انتخاب همسر را شكل مي دهند (چن، 2005.)

معيارهاي انتخاب همسر دو مولفه زير را شامل مي شود:

 

ملاک هاي محتوایی همسرگزینی

این ملاک ها،  شامل  خصوصيات  است  كه  فرد  به  همراه  دارد،  مانند  ويژگي هاي  روانشناختي  فردي  و خانوادگي (شغل، درآمد، سن، تحصيلات) سلامت جسماني، قوميت و مذهب (رفاهي ،1387).

 

ملاک هاي فرایندي همسرگزینی

 

اين دسته از ملاکها، مجموعه كنش هايي هستند كه موجب سازماندهي نظام خانواده مي شوند. كنش هايي از قبيل  درک  ديدگاه  طرف  مقابل،  مهارتهاي  ارتباطي،  مهارتهاي  حل  مسئله،  انعطاف پذيري،  قاطعيت (رفاهي،1387).

 

تعریف عملیاتی

معيارهاي انتخاب همسر

در فایل حاضر، ميزان نمره اي است كه آزمودني از پرسشنامه 22سوالي معيارهاي انتخاب همسررفاهي، ثنايي و شريفي (1387) كسب كرده است.اين پرسشنامه دو مولفه دارد:

 

ملاک هاي محتوايي

در فایل حاضر، ميزان نمره اي است كه آزمودني از عبارات 1 ،5 ،8 ،9 ،11 ،13 ،14 ،15 ،17 ،18، و 21 پرسشنامه 22 سوالي معيارهاي انتخاب همسر رفاهي و همكاران(1387) كسب كرده است.

 

ملاک هاي فرآيندي

در فایل حاضر ، ميزان نمرهاي است كه  آزمودني از عبارات 2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،12 ،12 ،16 ،19 ،20، 22پرسشنامه 22 سوالي معيارهاي انتخاب همسر رفاهي و همكاران(1387) كسب كرده است.

 

منابع:

رفاهي، ژاله(1387). مطالعه ملاکهاي همسر گزینی و رابطه این ملاک ها با عملکرد خانواده به منظور ارائه مدلی براي ارزیابی خانواده. پايان نامه دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات.

رفاهی ،ژاله ، ثنایی ذاکر، باقر ، شفیع آبادي ،عبدالله ، شریفی ،حسن پاشا ( 1389 ) . بررسی مقایسه ملاك هاي همسر گزینی در زنان و مردان شیرازي در دو موقعیت هنگام ازدواج و اکنون. مجله پژوهش هاي خانواده ، شماره 33. ص 7-33.

Chen,  C.  Y.  (2005). Picking  and  Choosing:  The  simulation  of  sequential  mate  select ion  process .  Paper  presented  at  the  Population  Association  of  American 2006, Annual Meeting, Los Angeles, California.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ملاک های انتخاب همسر + ۳ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *