دانلود رایگان پرسشنامه میل به طلاق روزلت (فرم ۱۴ سؤالی) + ۴ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد میل به طلاق (فرم ۱۴ سؤالی) روزلت، جانسون و مورو (۱۹۸۶):

ﻣﻴـﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن و ﮔﺴﺴﺘﻦ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم دارای ﺳﻪ  ﺑﻌﺪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋــﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘــﺎری اﺳــﺖ، ﻛــﻪ در ﺑﻌــﺪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺼﻮرات ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﻃـﻼق را در ﺑـﺮ ﻣـﻲﮔﻴـﺮد و در ﺑﻌـﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ  اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ رﻓﺘـﺎری ﻓﺮد را ﺟﻬﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻼق در ﺑﺮﻣـﻲﮔﻴـﺮد (یوسفی، ۱۳۸۸؛ به نقل از قادر پور، ۱۳۹۳).

نمره­ای است که با استفاده از شاخص میل به طلاق بدست می­آید. و با مجموع مولفه­ های بعد تمایل برای خارج شدن وبعد مسامحه بدست می­آید.

 

مولفه های پرسشنامه :

هر بُعد ۷ سوال دارد، بعد تمایل برای خارج شدن (متمایل به طلاق)، بعد تمایل به مسامحه

 

سوالات:
۱ زمانی که از دست همسرم ناراحت می شوم به جداییفکر می کنم.
۲ زمانی که بین من و همسرم شکر آب می شود به جای مقابله با این مسئله قهر می کنم.
۳ وقتی در ارتباطمان با مشکلات جدی مواجه می شویم،برای پایان دادن به رابطه اقداماتی را انجام می دهم.
۴ هنگامی که از بعضی کارهای همسرم واقعاً ناراحتهستم او را به خاطر چیزهایی که به مشکل واقعی نامربوط هستند، مورد انتقاد قرار می دهم.
۵ زمانی که حوصله ام سر می رود (زمانی که از دست او خشمگین می شوم)، پیرامون پایان دادن به رابطه مان می اندیشم
۶ زمانی که از دست همسرم ناراحت هستم، تا مدتی او رانادیده می گیرم (به او کم محلی می کنم).
۷ وقتی ما مشکلاتی داریم، من در مورد پایان دادن به رابطه مان بحث می کنم.
۸ زمانی که واقعاً از همسرم عصبانی هستم، رابطه ام با اوبد می شود.
۹ وقتی که از دست همسرم عصبانی هستم در مورد طلاق با او صحبت می کنم.
۱۰ زمانی که من و همسرم از دست همدیگر عصبانی هستیم، من راه حل سازش یا مصاحمه را پیشنهاد می کنم.
۱۱ وقتی اوضاع بین ما مطلوب نباشد کارهایی انجام میدهم که همسرم را از من دور می کند.
۱۲ زمانی که از همسرم خشمگین هستم، وقت کمتری رابا او می گذرانم برای مثال، (وقت بیشتری را با دوستانم می گذرانم، بیشتر تلوزیون می بینم، ساعات بیشتری کار می کنم و غیره).
۱۳ زمانی که از رابطه مان ناخشنود هستم، وقتم را با دیگران صرف می کنم
۱۴ زمانی که چیزهایی در مورد همسرم وجود دارد که من دوست ندارم کوتاهی ها و نقطه ضعف های او را میپذیرم و تلاشی برای تغییر دادن او نمی کنم.

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
14 – 49 – 98

امتیازات خود را از 14 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  14و حداکثر 98 خواهد بود.

نمره بین  14 تا  33: میزان تمایل به طلاق در حد پایینی می باشد.

نمره بین33 تا 66: میزان تمایل به طلاق در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از 66: میزان تمایل به طلاق در حد بالایی می باشد.

 

روایی پرسشنامه:

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش قادرپور (1393)، به منظور بررسی روایی (محتوایی) پرسش نامه مذکور از تنی چند از اساتید و صاحب نظران راجع به محتوای آن سؤال شد و با اعمال تغییرات پیشنهادی ایشان، تأیید نظر ایشان مبنی بر روا بودن ابزار اخذ شد.

 

پایایی پرسشنامه:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش قادرپور (1393)، برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی پرسش نامه به روش آلفاي كرونباخ براي؛ بعد خارج شدن(متمايل به طلاق)(91/0)، بعد و بعد مسامحه (86/0) گزارش شده است.

 

منابع:

قادرپور ، محی الدین (1393 بررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه‌ کردستان. دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه میل به طلاق روزلت (فرم ۱۴ سؤالی) + ۴ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *