دانلود رایگان پرسشنامه نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند:

 

پرسشنامه نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند با هدف بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند در سال ۲۰۱۳ توسط بویل و همکاران طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از ۳۳ سوال و ۸ مولفه می باشد. که بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای نمره دهی شده است.

ردیف سوالات کاملا مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملا موافق
۱ نام‌تجاری شرکت …  بسیار تبلیغ شده است.
۲ به نظر می‌رسد نام‌تجاری شرکت …  هزینه زیادی بر روی تبلیغات در مقایسه با تبلیغات برای نام‌های تجاری PC رقیب کرده باشد
۳ تبلیغات برای نام‌تجاری شرکت …  به کرات نشان داده شده است
۴ تبلیغات برای نام‌تجاری شرکت …  خلاقانه است
۵ تبلیغات برای نام‌تجاری شرکت …  اصلی است
۶ تبلیغات برای نام‌تجاری شرکت …  متفاوت از تبلیغات برای ‌نام‌های تجاری PC رقیب است
۷ نام‌تجاری شرکت …  اغلب تخفیف قیمتی پیشنهاد می‌کند
۸ نام‌تجاری شرکت …  اغلب از تخفیف قیمتی استفاده می‌کند
۹ نام‌تجاری شرکت …  از هدایا بیشتر از نام‌های تجاری PC رقیب استفاده می‌کند
۱۰ نام‌تجاری شرکت …  اغلب هدیه می‌دهد
۱۱ نام‌تجاری شرکت …  اغلب از هدیه استفاده می‌کند
۱۲ نام‌تجاری شرکت …  از هدیه بیشتر از نام‌‌های تجاری PC رقیب استفاده می‌کند
۱۳ نام‌تجاری شرکت …  را می‌شناسم
۱۴ وقتی به PC فکر می‌کنیم، نام‌تجاری شرکت …  یکی از نام‌‌های تجاری است که به ذهنم می‌آید
۱۵ شرکت …  نام‌تجاری PC است که برایم بسیار آشنا است
۱۶ می‌دانم نام‌تجاری شرکت …  چه شکلی است
۱۷ می‌توانم نام‌تجاری شرکت …  را در میان نام‌‌های تجاری PC دیگر رقیب تشخیص دهم
۱۸ نام‌تجاری شرکت …  محصولاتی با کیفیت بسیار خوب ارائه می‌دهد
۱۹ نام‌تجاری شرکت …  محصولاتی با کیفیت همخوان ارائه می‌دهد
۲۰ نام‌تجاری شرکت …  محصولاتی بسیار معتبر ارائه می‌دهد
۲۱ نام‌تجاری شرکت …  محصولاتی با ویژگی‌های عالی ارائه می‌دهد
۲۲ نام‌تجاری شرکت …  ارزش پولی صرف شده را دارد
۲۳ در زمینه PC، نام‌تجاری شرکت …  را خریدی خوب تلقی می‌کنم
۲۴ با ملاحظه مبلغ پرداختی نام‌تجاری شرکت … ، ارزشی بسیار بیشتر از پولم به دست خواهم آورد
۲۵ نام‌تجاری شرکت …  دارای هویت است
۲۶ نام‌تجاری شرکت …  جالب است
۲۷ تصویری واضح از نوع شخصی که از شرکت … a استفاده خواهد کرد دارم
۲۸ به شرکتی که نام‌تجاری شرکت …  را می‌سازد اعتماد دارم
۲۹ شرکتی که نام‌تجاری شرکت …  را می‌سازد دوست دارم
۳۰ شرکتی که نام‌تجاری شرکت …  را می‌سازد معتبر است
۳۱ خودم را وفادار به نام‌تجاری شرکت …  تصور می‌کنم
۳۲ نام‌تجاری شرکت …  نخستین گزینه‌ام هنگام ملاحظه PC خواهد بود.
۳۳ اگر نام‌تجاری شرکت …  در فروشگاه در دسترس باشد نام‌تجاری دیگری از PC نخواهم خرید

: گروه محصولی

شیوه نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه پرسشنامه نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند بر اساس یک مقیاس ۵ درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است:

مولفه های پرسشنامه

ردیف مولفه ها سوالات منبع
۱ هزینه درک شده تبلیغات ۱ الی ۳ یو و همکاران (۲۰۰۰)
۲ رویکردهای افراد درباره مقیاس تک‌کاره تبلیغات ۴ الی ۶ بویل و همکاران (۲۰۱۳)
۳ ترفیع پولی ۷ الی ۹ یو و همکاران (۲۰۰۰)
۴ ترفیع غیرپولی ۱۰ الی ۱۲ یو و همکاران (۲۰۰۰)
۵ آگاهی از نام‌تجاری ۱۳ الی ۱۷ یو و همکاران (۲۰۰۰)؛ نتمیر و همکاران(۲۰۰۴)
۶ کیفیت درک شده ۱۸ الی ۲۱ پاپو و همکاران (۲۰۰۵، ۲۰۰۶)
۷ تداعی‌های نام‌تجاری ۲۲ الی ۳۰ لاسر و همکاران (۱۹۹۵)؛ آکر (۱۹۹۶)؛ نمتیر و همکاران (۲۰۰۴)؛ پاپو و همکاران (۲۰۰۵، ۲۰۰۶)
۸ وفاداری به نام‌تجاری ۳۱ الی ۳۳ یو و همکاران (۲۰۰۰)

روایی و پایایی

جهت تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و تعیین روایی از نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. و هر دو نوع روایی همگرا و روایی تفکیک کننده مورد آزمون قرار گرفتند. روایی همگرا زمانی برقرار است که مقدار تمامی بارهای عاملی استاندارد شده مربوط به هر یک از متغیرهای اندازه گیری و نیز مقدار شاخص (AVE) مربوط به هر یک از متغیرهای نهفته بزگتر از ۵/۰ باشد (۱۹۸۱ ,Fornell&Larcker)

برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که باید بزرگتر از ۷/۰ باشد تا مورد قبول واقع شود (۱۹۷۸ ,Nunnally). روایی پرسشنامه به تایید چند از اساتید و خبرگان این رشته رسیده است.

 ضرایب آلفای کرونباخ در پژوهش بویل و همکاران (۲۰۱۳)، ۰٫۹۲ بوده است.

مدل مفهومی پژوهش

منابع:

Isabel Buil, Leslie de Chernatony, Eva Martínez (2013), Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation, Journal of Business Research 66 (2013) 115–۱۲۲٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ برند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *