دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان پرسشنامه پرخاشگری: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری پیش دبستانی واحدی و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (AQ)

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری کودکان نلسون

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ

____________________________________

قسمتی از پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی:

این پرسشنامه دارای ۴۳ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی از ابعاد مختلف (پرخاشگری کلامی – تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی) می باشد.

هدف: سنجش میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی از ابعاد مختلف (پرخاشگری کلامی – تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی)

 

سوالات:
۱ وقتی عصبی می شود از وسایلی که می تواند آسیب جدی به بچه ها برساند ( خودکار ، قیچی ، چوب و. . . ) استفاده می کند.
۲ قصد صدمه زدن به دیگران دارد.
۳ قلدری می کند و جمع بچه ها را بهم می زند و می ترساند یا با کتک زدن تهدید می کند.
۴ کتک کاری موجب صدمات خفیف از قبیل کبودی و تورم شده است.
۵ کتک کاری با کودکان و همسالان را او شروع می کند.
۶ برخورد کلامی تهاجمی ( برخورد تند) دارد.
۷ با هرکسی که به او توهین کند درگیر می شود.
۸ اگر بزرگسالان اورا عصبانی کنند به آنها می پرد و فریاد می زند.
۹ بدون اجازه وسایل بچه هارا بر می دارد.
۱۰ کینه توز و انتقام جو است
۱۱ به همسالان خودش زور می گوید.
۱۲ به بازی های خشن علاقه دارد.
۱۳ اگر دوستان و همسالان او را عصبانی کنند به آنها می پرد و فریاد می زند.
۱۴ وقتی خشمگین می شود به دوستان و همسالان دهن کجی نموده و فحش و ناسزا می گوید.
۱۵ کتک کاری موجب صدمات جدی نظیر زخمی شدن و شکستگی استخوان شده است.
۱۶ دیگران اورا فردی خشن و پرخاشگر تلقی می کنند.
۱۷ وقتی عصبانی می شود دفتر و کتاب بچه ها را پاره می کند.
۱۸ عمداً وسایل متعلق به دیگران راخراب می کند و از بین می برد.
۱۹ در او دروغگویی مشاهده می شود.
۲۰ با بزرگسالان درگیر مشاجره می شود (جیغ و داد زدن و بگو مگو داشتن با افراد بزرگسال ).
۲۱ فعالانه نسبت به درخواستها و مقررات بزرگسالان بی اعتنایی یا عدم همکاری نشان می دهد (سرپیچی یا خود داری کودک از انجام کاری ).
۲۲ وقتی عصبی می شود خودش را سرزنش می کند.
۲۳ اخمو و عبوس است.
۲۴ عمداً شلوارش را خیس یا کثیف می کند.
۲۵ وقتی عصبی می شود گاز می گیرد وناخن می زند ویا توی گوش دیگران می زند.
۲۶ موقع عصبانی وسایل خانه و یا چیز های دیگر می شکند.
۲۷ آن قدر عصبانی می شود که چیزی را پرتاب می کند و می شکند و به صندلی ومیز لگد می زند و اشیاء با پرخاش پرت می کند.
۲۸ اگر کودکی او را عصبانی کند سایرین را وادار می کند با آن کودک بازی نکنند.
۲۹ مانع شرکت کودکی که به میل او عمل نکند در فعالیت گروهی می شود.
۳۰ اگر کودکی مطابق میل او عمل نکند تهدید می کند که با او دوست نخواهد شد.
۳۱ اگر کودکی مطابق میل او عمل نکند با وی قهر می کند.
۳۲ اگر کودکی او را ناراحت کند وی را از بازی های دسته جمعی به زور بیرون می کند.
۳۳ کودکان را تهدید می کند تا با یکی از بچه های که مورد نظر اوست دوست نشوند.
۳۴ با دروغ گویی در مورد کودکان سایرین را وادار می کند که با آن کودک دوستی نکنند.
۳۵ در مورد بعضی از کودکان شایعه سازی و غیبت ( بدگویی) می کند.
۳۶ وقتی که دیگران با او مخالفت می کنند ، با آن ها جر و بحث می کند.
۳۷ برخی مسایل جزیی و ناچیز او را عصبی می کند.
۳۸ حساس است و از دست دیگران زود ناراحت می شود.
۳۹ در برابر انتقاد دیگران شدیداً خشمگین می شود.
۴۰ زود از کوره در می رود.
۴۱ در مواضع فکری خود بسیار مقاوم وپایدار است و فقط حرف خودش را قبول دارد.
۴۲ تحمل شکست وناکامی برای او خیلی مشکل است.
۴۳ برای رفتارها و اشتباهات خود دیگران را سرزنش می کند.

شیوه نمره گذاری:

شیوه نمره دهی  آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای بوده که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

این پرسشنامه دارای ۴ بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوالات مربوط به هر بعد ارائه شده است:

بعد شماره سوالات مربوطه
پرخاشگری کلامی – تهاجمی   ۱۴-۱
پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی  ۲۷-۱۵
پرخاشگری رابطه ای             ۳۶-۲۸
خشم تکانشی                    ۴۲-۳۷

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید.برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید.

نمره این مقیاس می تواند بین ۰ تا ۱۶۸ در نوسان باشد که نمره بالا نشان دهند ه ی میزان بالای پرخاشگری در کودکان است.

روایی و پایایی

در پ‍ژوهش و.احدی و همکاران (۱۳۸۷) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش قرار گرفته است. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شد.

تحلیل عاملی این مقیاس به کمک تجزیه به مؤلفه های اصلی و بعد ازچرخش واریماکس، چهار عامل پرخاشگری کلامی- تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی را فراهم کرد که معرف روایی سازه مقیاس می باشد.

 برای بررسی پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن برای کل پرسشنامه برابر با ۹۸/۰ بدست امده که حاکی از پایایی خوب پرسشنامه است.

منابع:

 واحدی، شهرام، اسکندر، فتحی آذر، حسینی نسب، سید داوود، مقدم، محمد، (۱۳۸۷)، بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه، فصل نامه اصول بهداشت روانی، سال دهم، بهار ۸۷،  شماره سی و هفتم، صص ۲۴-۱۵٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *