دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری کودکان نلسون + ۷ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان پرسشنامه پرخاشگری: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری پیش دبستانی واحدی و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (AQ)

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ

_______________________________________________________

قسمتی از مقیاس خشم و پرخاشگری کودکان و نوجوانان نیسلون و همکاران (۲۰۰۰):

پرسشنامه خشم و پرخاشگری کودکان ابزار خود گزارشی است که برای بررسی موقعیت های مختلفی که موجب بروز خشم و همچنین میزان شدت خشم و پرخاشگری و مهارت های اجتماعی در کودکان می شود.

این پرسشنامه توسط نیلسون و همکاران (۲۰۰۰) ساخته شده است.

 

سوالات:
۱ مادرت تو را وسط تماشای برنامه تلویزیونی دلخواهت برای شام صدا می کند.
۲ لاستیک دوچرخه ات پنچر است.
۳ برادر یا خواهر یا دوستت به تو توجه نمی کنند.
۴ تو اتاقت را تمییز کردی و می خواهی برای بازی کردن بیرون بروی. مادرت می گوید که جاهای دیگر را باید تمییز کنی.
۵ تو باید کاری را انجام دهی که برادری خواهرت موظف بودند آن را انجام دهند.
۶ تو می خواهی با دوستت جایی بروی، اما پدرت بدون هیچ دلیلی می گوید«نه».
۷ شاگرد نور چشم معلم، کارهای مسخره ای را در کلاس انجام می دهد.
۸ در یک بازی، حریف تو سعی می کند تقلب کند.
۹ کسی از روی عمد به روی میز تحریرت می زند و تو کارت را خراب می کنی.
۱۰ تو سرگرم بازی هستی و از طرف دیگر کسی تلاش می کند تو را اذیت کند.
۱۱ کسی آب دهانش را به تو می اندازد.
۱۲ تو یک تکه کیک برای ناهار داری و کسی به تو تنه می زند و آن از دستت می افتد.
۱۳ فردی شما را ترسو می نامد.
۱۴ تو می خواهی هنر جدیدت را در دوچرخه سواری به کسی نشان بدهی ولی نمی توانی.
۱۵ تمام پول خردت را داخل ماشین فروش اتوماتیک می اندازی تا یک نوشیدنی دریافت کنی. ماشین پولت را می خورد ولی چیزی به تو نمی دهد.
۱۶ معلمت برای آخر هفته تکالیف زیادی به تو می دهد.
۱۷ کسی می گوید که سن تو برای انجام بعضی کارها کافی نیست.
۱۸ شخصی کانال تلویزیون را عوض می کند در حالی که شما در حال تماشا کردن یک برنامه هستید.
۱۹ از خواهر یا برادرت چیزی می خواهی و آنها جواب رد به تو می دهند.
۲۰ دوستانت سرگرم یک بازی هستند و اجازه نمی دهند که تو هم بازی کنی.
۲۱ کسی بعد از اینکه کاری خراب شد به تو می گوید « من که به تو گفتم».
۲۲ پدر یا مادرت به تو، تو گوشی(به صورت زدن) می زنند.
۲۳ کسی روی صندلی تو در اتوبوس آدامس می گذارد و تو روی آن می نشینی .
۲۴ تو به یک غربیه در اتوبوس تنه می زنی، او می گوید: اگر دوباره به او نزدیک شوی کتک می خوری.
۲۵ کسی راه تو را گرفته و از مقابل تو عبور می کند.
۲۶ شکلات دلخواهت را برای ناهار می آوری تا بخوری، ولی وقتی می خواهی آن را بخوری می بینی آب شده است.

این آزمون برای سنین ۶ تا ۱۶ سال تهیه شده است و سطوح اول ابتدایی تا دبیرستان را شامل می شود که در سال ۱۳۸۴ توسط مجدیان در سال ۱۳۸۷ در ایران هنجاریابی شد. نمره برش پرخاشگری در این آزمون ۸ می باشد. پرسشنامه شامل ۳۹ عبارت و چهار زیر مقیاس ناکامی پرخاشگری بدنی – روابط با همسالان و روابط با مراجع قدرت می شود و در قالب ۴ گزینه :

 1- توجه نمی کنم،

۲- مرا آزار می دهد

۳- واقعا ناراحت می شوم

۴- عصبانی می شوم.

پرسشنامه شدت خشم نلسون شامل ۳۹ سوال می باشد و شدت خشم را در ۴ بعد ناکامی (۱۱ سوال)، پرخاشگری بدنی (۹ سوال)، روابط با همسالان (۹ سوال) و روابط با مراجع قدرت (۱۰ سوال) بررسی می کند که بر اساس مقیاس لیکرت چهار گزینه ای (۱: توجه نمی کنم، ۲: مرا آزار می دهد، ۳: واقعا ناراحت میشوم و ۴: عصبانی می شوم)، عبارات نمره گذاری شد. حداقل و حداکثر امتیاز هر فرد بین 39 تا ۱۵۶ است و نمره بالاتر نشان دهنده خشم بیشتر بوده و بالعکس.

خرده مقیاس های آزمون 

ناکامی(11سوال) : 1-2-3-13-14-15-25-26-28-27-38 

پرخاشگری بدنی(9سوال): 10-11-12-22-23-24-35-36-37 

روابط با همسالان(9 سوال): 7-8-9-19-20-21-32-33-34 

روابط با مراجع قدرت(10 سوال): 4-5-6-16-17-18-29-30-31-39 

دامنه نمرات از ۳۹ تا ۱۵۶ است. نمرات بالا نشان دهنده پرخاشگری بالاتر است. به عبارتی دیگر، کودکانی که نمره پرخاشگریشان دو انحراف معیار بالاتر از میانگین (دختران 48/117 و  پسران 77/125) قرار می گیرند، پرخاشگر شناخته می شوند. 

روایی و پایایی

روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات داخل و خارج از شکور به تایید رسیده است. در خارج از کشور توسط نلسون و همکاران بر روی ۱۶۰۴ نفر از دانش آموزان اجرا شده و نتایج ضریب بازآزمایی 65/0 تا 75/0، ثبات درونی 85/0 تا 86/0 و روایی چهار زیر مقیاس 93/0 بدست آمده است.

در ایران نیز توسط  محمد مجدیان (۱۳۸۷) همان نتایج نلسون و همکاران گزارش شده است (زیبایی و همکاران، ۱۳۹۲). ویژگی های روان سنجی برای بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ، این آزمون بر روی ۱۶۰۴ نفر از دانش آموزان اجرا شد.

نتایج ضرایب بازآزمایی، 65/0 تا 75/0، ثبات درونی 85/0 تا 86/0 روایی چهار زیر مقیاس 93/0 به دست آمده است. 

تعریف نظری 

پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگران می باشد. در این تعریف قصد و نیت حائز اهمیت است؛ یعنی یک رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری با به خود انجام گرفته باشد(بارون ،۱۳۸۹). پرخاشگری تاثیرات مخربی از جمله صدمه، آسیب زدن، حملات آسیب زا به خود و دیگران ، مرگ غیر منتظره و رفتارهای پر خطر را ممکن است به دنبال داشته باشد (جنتری ،۲۰۰۷). 

تعریف عملیاتی 

به منظور اندازه گیری میزان پرخاشگری در این کودکان از آزمون مقیاس گزینش خشم و پرخاشگری نلسون (۲۰۰۰) استفاده شد. 

منابع:

بارون، رابرت(2005). روانشناسي اجتماعي ترجمه:دكتر يوسف كريمي(1389).

زیبایی اعظم، غلامی حسن، زارع مسعود، مهدیان حسین، یاوری مهری، حارث آبادی مهدی. تأثیر آموزش آفلاین بر کنترل خشم نوجوانان در مدارس راهنمایی دخترانه مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ۱۳۹۲; ۵ (۲) :۳۷۵-۳۸۵.

Jentery, D. (2007). Anger Management and May Not Help At All. Journal of Child and Adolescent Group Therapy, 10, 169-176.

Nelson W, Finch A. Children inventory for angry: Manual. LosAngeles, CA: Western Psychological Service. 2000.1-5.

Majdeyan M. Child and adolescent aggression questioner. Azmoon Yar institute Press. 2008.1-9.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری کودکان نلسون + ۷ مقاله رایگان

  1. مانوش

    پرسشنامه های دیگه هم در مورد پرخاشگری هست که بتونم دانلود کنم؟

    بله دوست عزیز..
    در ابتدای صفحه تعدادی پرسشنامه های مربوط به پرسشنامه پرخاشگری هست که میتوانید دانلود نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *