دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی ورلی و لاولر (۲۰۱۰)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ورلی و لاولر (۲۰۱۰):

 

پرسشنامه چابکی سازمانی توسط ورلی و لاولر (۲۰۱۰) به منظور سنجش چابکی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال  و ۴ مولفه استراتژی پایدار، طرح سازگار و رهبری، هویت مشترک و قابلیت های ارزش آفرینی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (چگونگی عملکرد سازمان را برای افراد محسوس می نماید.) به سنجش چابکی سازمانی می پردازد.

در این تحقیق منظور از چابکی سازمانی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات ۳۵ گویه ای پرسشنامه چابکی سازمانی می دهند.

مولفه های پرسشنامه

توزیع سوالات پرسشنامه

ابعاد پرسشنامه تعداد سوالها شماره سوالها
استراتژی پایدار ۶ ۱- ۴- ۹- ۱۵- ۱۶ – ۲۰
طرح های سازگار ۷ ۱۱- ۲۶- ۲۷- ۲۸- ۳۰- ۳۳- ۳۴
رهبری و هویت مشترک ۱۲ ۶- ۱۰- ۱۲- ۱۳- ۱۴- ۱۷- ۱۸- ۲۱- ۲۴- ۲۵- ۳۱- ۳۲
قابلیت های ارزش آفرینی ۱۰ ۲- ۳- ۵- ۷- ۸- ۱۹- ۲۲- ۲۳- ۲۹ – ۳۵

سوالات:

ردیف لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با علامت ضربدر مشخص کنید. 
۱ استراتژیهای منعطفی را طراحی می کند.
۲ نوآوری را مورد تشویق قرار می دهد.
۳ چگونگی عملکرد سازمان را برای افراد محسوس می نماید.
۴ توانایی تغییر را برای سازمان به یک نقطه یقوت تبدیل می سازد.
۵ به هنگام ضرورت به تخصیص مجدد منابع (نظیر بودجه ) می پردازد.
۶ برای مهارت و دانشی که به عملکرد منتج می شود هزینه صرف می کند.
۷ توانایی تغییر سریع ساختار خود را در جهت بهره برداری از فرصت های جدید دارد.
۸ به پرورش رهبران در کلیه سطوح سازمان می پردازد.
۹ دارای نظام پاداشی است که به منظور مزیت افرینی از فرصت ها از انعطاف پذیری برخوردار است.
۱۰ دارای هدف یا ماموریتی جمعی در کنار رشد یا سودآوری است.
۱۱ دارای سازوکار های رسمی برای ایجاد ارتباط بین مدیریت ارشد و کارکنان کلیه سطوح سازمان است.
۱۲ از توسعه دانش و مهارتهای جدید افراد حمایت می کند
۱۳ از امکانات کافی برخوردار بوده به طوری که افراد می توانند راه هایی برای همکاری بهتر با یکدیگر بیابند.
۱۴ مدیران را به پرورش مهارت های رهبری کارکنان خود تشویق می کند.
۱۵ دارای هدف، ماموریت، سیستم های مدیریتی و ارزش هایی است که به عنوان یک کل منسجم در هدایت عملکرد و رفتار کارکنان عمل می نماید.
۱۶ یکایک کارکنان را در فعالیت های رهبری درگیر می نماید.
۱۷ دارای استراتژی هایی است که توان سازگاری با محیط های متغیر را دارند.
۱۸ دارای فرهنگی است که تغییر را به عنوان موضوعی طبیعی تلقی می کند.
۱۹ به ارشدیت بیشتر از عملکرد بها داده می شود.
۲۰ دارای هدف یا ماموریتی است که در فعالیت های روزانه سازمان نمود عینی پیدا کرده است.
۲۱ به خاطر توانایی تغییر از شهرت و اعتبار زیادی در بین سایر سازمان های رقیب برخوردار می باشد.
۲۲ نسبت به پرورش کارکنان خود احساس تعهد شدیدی می نماید.
۲۳ ارزش های (فرهنگی) اعلام شده، راهنمای رفتار روزانه کارکنان می باشد.
۲۴ در اجرای تغییرات از اکثر سازمان ها بهتر عمل می کند.
۲۵ مدیریت ارشد سازمان زمان قابل ملاحظه ای را مصروف تعامل بقیه قسمت های سازمان می کند.
۲۶ ارزش های محوری سازمان بازتاب دهنده این معنا است که سازمان آماده تغییر می باشد.
۲۷ دارای فرایندهای مدیریت تحول، مدیریت استعدد و برنامه ریزی استراتژیکی است که در هماهنگی کامل با یکدیگر می باشند.
۲۸ دارای الگوی مدیریت تغییری است که در سراسر سازمان عمومیت یافته است.
۲۹ دارای وظایف کاری انعطاف پذیری است که به راحتی قابل تغییر است.
۳۰ به افراد برای عملکرد بهنگام آنان پاداش داده می شود.
۳۱ اطلاعات استراتژیک در حوزه ی مالی و بازرگانی را با همه ی کارمندان به اشتراک می گذارد.
۳۲ در صنعت سازمانی شهرت دارد که به طور موثر تغییرات را مدیریت می نماید.
۳۳ به صورت منظم درگیر این مساله است که از اکنون تا پنج سال اینده، چه اتقاقی در صنعت رخ می دهد.
۳۴ دارای بودجه منعطفی است که پاسخگوی تغییرات صنعت می باشد.
۳۵ اجازه می دهد اطلاعات آزادانه از خارج سازمان در میان واحدها و گروه هایی که بیشترین اهمیت را دارند، جریان یابد.

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه ­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس، نمره تک تک گویه های مربوط به آن زیرمقیاس را با هم جمع کنید. برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، نمره همه گویه های پرسشنامه را با هم جمع کنید. دامنه امتیاز این پرسشنامه بین ۳۰ تا ۱۵۰ خواهد بود. هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده میزان بیشتر چابکی سازمانی خواهد بود و بالعکس.

 روایی و پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پروژهش قاسمی (۱۳۹۳)روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش قاسمی (۱۳۹۳)  برای این پرسشنامه بالای ۷/۰ برآورد شد.                         

ضریب پایایی پرسشنامه

پرسشنامه ضریب پایایی (آلفای کرونباخ)
چابکی سازمانی ۹۱/۰

منابع:

سرمد، زهره، حجازی، الهه و عباس بازرگان (۱۳۹۰). روش تحقیق در علوم رفتاری.

قاسمی، محمد. (۱۳۹۳). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی با اثربخشی سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

Worley, C. G., & Lawler, E. E. (2010). Agility and organization design: A diagnostic framework. Organizational Dynamics, ۳۹(۲), ۱۹۴-۲۰۴٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه چابکی سازمانی ورلی و لاولر (۲۰۱۰)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *