دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی تحصیلی + ۵ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان کمال گرایی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی هیل

دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی اهواز

دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت

دانلود رایگان پرسشنامه کمالگرایی والدین (۲۷ سوال)

دانلود رایگان مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست (FMPS)

دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی – تری شورت

______________________________________

قسمتی از پرسشنامه­ ی کمال­گرایی مثبت و منفی:

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی در این پژوهش از طریق پرسشنامه کمال گرایی (مثبت و منفی) که توسط استابر و همکاران(۲۰۰۷) طراحی شده است، ارزیابی شده است.

این پرسشنامه ابتدا به منظور اندازه گیری تلاش برای به کمال رسیدن و واکنشهای منفی نسبت به ناکامل بودن در ورزش ساخته شد و برای اجرای آن در مدرسه توسط استابر و همکاران(۲۰۰۷) تغییراتی در آن داده شد.

با توجه به اینکه آزمودنی های ما دانشجویان می باشند.

 این پرسشنامه در مدرسه اجرا شده است با تغییراتی جزئی در ماده های آن، قابل استفاده برای دانشجویان شده است. این پرسشنامه شامل دو بخش تلاش برای به کمال رسیدن و واکنشهای منفی نسبت به ناکامل بودن می باشد.

هر یک از جمله­های زیر درباره­ی رفتار شما در دانشگاه نسبت به انجام تکالیف­تان می­باشد. هر جمله را بخوانید و گزینه­ای را که به بهترین وجه شما را توصیف می­کند با علامت × مشخص کنید.

 

سوالات:
۱ در دانشگاه برای من مهم است در هر زمینه‌ای که تلاش می کنم کامل باشد.
۲ در دانشگاه احساس می کنم به کامل بودن نیاز دارم.
۳ در دانشگاه تا آنجا که به اهداف تحصیلی ام مربوط است کمال گرا هستم.
۴ در دانشگاه دوست دارم هر کاری را در حد کامل انجام دهم.
۵ در دانشگاه تلاش می کنم تا حد ممکن کامل باشم.

تحقیقات اخیر درباره کمال گرایی به این سازه همانند یک سازه چندبعدی می نگرند که شامل کمال گرایی سازگارانه و کمال گرایی ناسازگارانه می باشد.

تفاوت کلیدی کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه این است که در کمال گرایی ناسازگارانه با وجود شواهدی که حاکی از غیرواقعی بودن معیارها هستند، گرایشهای کمال گرایانه همچنان ادامه می یابند.

همچنین تفاوت آنها در این است که کمال گرایان سازگار برای رسیدن به این معیارها تلاش لازم را می کنند ولی عزت نفس خود را از دست نمی دهند(لاول و لیمک، 2009).

 به طور کلی، کمال گرایی سازگارانه با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی و شغلی مناسب مرتبط است ولی کمال گرایی ناسازگارانه با پریشانی، عزت نفس پایین و نشانه های بیماری ذهنی مرتبط است(کلی، 2010).

پایایی پرسشنامه:

علیزاده(1388) ضرایب پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ برای دو بخش آن به ترتیب 84/0 و 80/0 محاسبه کرده است. علیزاده(1388) برای محاسبه ضریب اعتبار همزمان این پرسشنامه، همبستگی ماده ها با مقیاس کمال گرایی اهواز (نجاریان و همکاران، 1380) را محاسبه کرده است.

نتایج نشان داد که تلاش برای به کمال رسیدن 63/0- و  واکنشهای منفی به عدم رسیدن به کمال 68/0، با مقیاس کمال گرایی اهواز همبستگی دارد که در سطح P<0/01 معنادار بود.

در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای کمال گرایی مثبت به ترتیب 85/0 و 82/0 و برای کمال گرایی منفی به ترتیب 85/0 و 78/0 به دست آمد.

ضرایب روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از محاسبه همبستگی ساده با یک سوال محقق ساخته 49/0 و 53/0 محاسبه شد که در سطح P<0/05 معنادار است.

منابع:

بهروزی، ناصر، شهنی ییلاق، منیجه و پورسید، سید مهدی(1391).رابطه کمال گرایی، استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی. راهبرد فرهنگ، شماره 20، صص. 83-102.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی تحصیلی + ۵ مقاله رایگان

  1. اینالو

    وااااااااااااای چه قدر پرسشنامه کامل گرایی تحصیلی توی سایتون پیدا کردم.

  2. حاجی

    دکمه های که سبز بود و پی دی اف پرسشنامه های کامل گرایی بود خیلی خوب بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *