دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی هیل

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان کمال گرایی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی اهواز

دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی تحصیلی

دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت

دانلود رایگان پرسشنامه کمالگرایی والدین (۲۷ سوال)

دانلود رایگان مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست (FMPS)

دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی – تری شورت

_____________________________________________

قسمتی از پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران (۲۰۰۴):

پرسشنامه کمال گرایی توسط هیل و همکارانش (۲۰۰۴) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه شامل ۵۸ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

 این پرسشنامه شش بعد حساسیت بین فردی، تلاش برای عالی بودن، نظم و سازماندهی، ادراک فشار از سوی والدین، هدفمندی، استانداردهای بالا برای دیگران را مورد سنجش قرار می دهد.

این پرسشنامه توسط زارعی(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

 

سوالات:
۱ برای اینکه راضی باشم کارهایم باید عالی باشد.
۲ نسبت به نظرات دیگران بیش از اندازه  حساسم .
۳ وقتی کارهای دیگران در حد استاندارد های من نیست  معمولا به آنها  اطلاع می دهم.
۴ قبل از تصمیم گیری درباره  اختیارهای خود  به دقت فکر می کنم.
۵ اگر اشتباهی مرتکب  شوم، ممکن است مردم نسبت به من نظر خوبی نداشته باشند.
۶ همیشه ازطرف والدینم برای بهترین بودن تحت فشار بوده ام.
۷ اگر کاری را کمتر ازحد کمال انجام دهم، زمان برایم به دشواری سپری می شود.
۸ همیشه انرژی خود را برای به دست آوردن یک نتیجه بی عیب به کار می برم.
۹ کارهایم را با کارهای دیگران مقایسه ، و اغلب احساس عدم کفاین می کنم.
۱۰ وقتی دیگران استانداردهای من را  رعایت نکنند آشفته می شوم.
۱۱ فکر میکنم چیزها باید سرجای خود باشند.
۱۲ بیشتر تصمیمات خود را برنامه ریزی می کنم .
۱۳ از شکست خوردن خیلی شرمنده می شوم.
۱۴ والینم مرا با استانداردهای بالا نگه داشته اند .
۱۵ برای کارهایی که انجام داده ام یا نیاز دارم انجام دهم، بیش از اندازه نگرانم.
۱۶ تحمل کارهای نیمه تمام برایم بسیار دشوار است .
۱۷ درباره واکنش دیگران به کارهای خود حساس هستم.
۱۸ در مورد بهانه های دیگران به خاطر کارهای ضعیف آنها ، کمتر صبور هستم.
۱۹ خود را  به عنوان یک  شخص منظم معرفی می کنم.
۲۰ بسیاری از تصمیماتم بعد از تفکر درباره آنها اتخاذ می شود.
۲۱ درباره اشتباه به شدت واکنش نشان می دهم.
۲۲ راضی کردن والدینم  کار بسیار دشواری است.
۲۳ اگر اشتباهی انجام دهم  همه ی روزم خراب است.
۲۴ در هر تکلیفی که انجام می دهم باید بهترین باشم.
۲۵ همواره نگران آن هستم که مردم رفتار مرا تایید می کنند  یا نه.
۲۶ اغلب اوقات از دیگران انتقاد می کنم.
۲۷ دوست دارم همیشه  سازمان یافته و منضبط باشم.
۲۸ قبل از اینکه بدانم چه می خواهم معمولا نیاز به تفکر دارم.
۲۹ اگر کسی به اشتباه من پی ببرد احساس می  کنم به گونه ای احترام او را  از دست داده ام.
۳۰ والدینم برای پیشرفت من دارای توقعات زیادی هستند.
۳۱ اگر کار بدی انجام دهم یا چیز بدی بگویم ، بقیه ی  روز را به ان فکر می کنم.
۳۲ خود را به شدت به سوی استانداردهای بالا  می کشانم.
۳۳ به ندرت چیزی می گویم چون می ترسم اشتباه کنم.
۳۴ بارها توسط کارهای  ضعیف و نامرتب دیگران خشمگین شده ام.
۳۵ خانه ام را اغلب تمیز می کنم.
۳۶ برا تفکر درباره ی  یک  برنامه قبل از انجام کاری به زمان نیاز دارم.
۳۷ اگر کاری را خراب کنم ممکن است مردم درمورد هر کاری که انجام می دهم از من سوال کنند.
۳۸ وقتی بزرگ شدم ، برای انجام درست کارها فشار زیادی احساس می کردم.
۳۹ وقتی مرتکب خطایی شوم عموما نمی توانم تفکر درباره  آن را متوقف کنم.
۴۰ باید هر کاری را به صورت عالی انجام دهم.
۴۱ از هر چه مردم درباره من فکر می کنند آگاهم.
۴۲ درباره اشتباهات بی دقت دیگران تحمل کمی دارم.
۴۳ از اینکه بعد از کار با چیزها  بلافاصله آن را در جای خود قرار دهم، اطمینان حاصل می کنم.
۴۴تمایل دارم قبل از تصمیم گیری، عمیقا فکر کنم.
۴۵ برای من اشتباه مساوی شکست است.
۴۶ والدینم برای موفق شدن من ، فشار زیادی به من تحمیل می کنند.
۴۷ درباهر برخی از کارهایی که انجام داده ام اغلب وسواس دارم.
۴۸ اغلب نگران هستم مردم از گفته های من برداشت اشتباهی داشته باشند.
۴۹ از اشتباهات دیگرن اغلب ناامید می شوم.
۵۰ گنجه خانه ام تمیز و مرتب است.
۵۱ به ندرت تصمیمات لحظه ای می گیرم.
۵۲ اشتباه نشانه ی حماقت است.
۵۳ همیشه احساس کرده ام والدینم می خواهند عالی باشم.
۵۴ بعد از  شروع  یک برنامه ، همواره درباره چگونگی انجام آن فکر  می کنم.
۵۵ محل کار من عموما  سازمان یافته است.
۵۶ اگر یک اشتباه جدی مرتکب شوم ، احساس حقارت می کنم.
۵۷ والدینم همیشه از من انتظار بهترین بودن را دارند.
۵۸ مدت ها نگران عقیده ی دیگران نسبت به خودم هستم.
ردیف – عوامل – مواد – تعداد – مواد
1 حساسیت بین فردی 2-5-9-13-15-17-23-25-29-31-33-37-38-39-45-47-48-52-56-58 20
2 تلاش برای عالی بودن 1-7-8-16-24-32-40 7
3 نظم و سازماندهی 11-19-27-35-43-50-55 7
4 ادراک فشار از سوی والدین 6-14-22-30-46-53-57 7
5 هدفمندی 4-12-20-28-36-44-51-54 8
6 استانداردهای بالا برای دیگران 3-10-18-21-26-34-41-42-49 9

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد.

(شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
58 – 174 – 290
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 58 تا 116 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 116 تا 232 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای 232 باشد، میزان متغیر  بسیار بالا می باشد.

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.

سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمونپ

در مطالعه زارعی(1393) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی پایایی پرسشنامه 86/0 محاسبه شد

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است.

براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه زارعی(1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.

و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. 

تعاریف نظری

كمال گرايي: در حكم خصيصه اي مثبت تلقي مي شودكه منجر به پيشرفت و موفقيت فرد مي شود. کمال گراها اهمیت زیادی به ارزیابی های دیگران می دهند، از تایید نشدن توسط دیگران نگران هستند و از انجام دادن کارهایی اجتناب می ورزند که به رنجش و در نتیجه تایید نشدن توسط دیگران می انجامد.

کمال گرایان افرادی هستند که خواستار عملکردی با کیفیت بالاتر از آنچه که مستلزم موقعیت است،از خود یا دیگران می باشند(سیدعباسی، 1395).

کمال گرایی: کمال گرایی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنها که با وجود ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه است (هوشمندی، 1393).

کمال گرایی مثبت به آن دسته از شناخت ها و رفتارها اطلاق می شود که هدفشان کسب موفقیت و پیشرفت های سطح بالا  به منظور دستیابی به پیامد های مثبت است.

کمال گرایی منفی به  آن دسته از شناخت ها و رفتارها اطلاق می شود که هدفشان کسب موفقیت و پیشرفت های سطح بالا  به منظور اجتناب یا فرار از پیامد های منفی است( تری – شورت، 1995).

تحقیقات نشان داده است که کمال گرایان جهت ارضاء این ویژگی شخصیتی تلاش دارند، یک سری استانداردهای بالا و غیر واقع بینانه داشته باشند که با وجود سختی ها، از آن پیروی کنند و ارزش کار خود را در رسیدن به این استانداردها می دانند(هوشمندی، 1393).

تعاریف عملیاتی

كمال گرايي: بر اساس پرسشنامه استاندارد هیل و همکارانش(2004) سنجیده می شود

منابع:

 1. زارعی، افشین(1393)، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 2. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
 3. سیدعباسی، م.(1395)، بررسی تاثیر اشتیاق شغلی و کمال گرایی بر چابکی سازمانی(مطالعه موردی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 4. هوشمندی، مرضیه(1393)، رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 5.  
 6. Hill RW, Huelsman TJ, Furr RM, Kibler J, Vicente BB,Kennedy C. A new measure of perfectionism: The Perfectionism Inventory. Journal of Personal Assessments.4002 Feb;24(1):20-11
 7. Terry-Short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D. & Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and Individual difference, 18, 663-668.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی هیل

 1. درخشانی

  تمامی پرسشنامه های کمال گرایتون رو دانلود کردم.. واقعا در انتخاب پایانامه ام کمک کننده بود..

 2. هورزاد

  پرسشنامه کمال گرایی هیل کامل و جامع بود. ممنونم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *