دانلود رایگان پرسشنامه کمرویی سموعی + مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه کمرویی سموعی:

چارچوب پرسشنامۀ کم رویی براساس اطلاعات به دست آمده از سایتهای اینترنت تنظیم گردید و با اضافه نمودن چند سؤال و تغییر بعضی سؤالات ، فرم اولیه با ۵۲ سؤال و پاسخنامه با ۵ گزینه (هرگز ، بندرت ، گاهی اوقات ، بیشتر اوقات و همیشه ) تهیه شد.

پاسخگویان باید ضمن مطالعه دقیق سؤالات ، گزینه ای که بیشترین سنخیت را با حالات روحی روانی آنها دارد ، انتخاب کنند.

دوست عزیز

لطفاً هریک از سؤالات زیر را با دقت مطالعه فرمائید و مناسب ترین گزینه ای که با روحیه شما ارتباط دارد را علامت بزنید ، هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید . از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.

سوالات:
۱ آیا به راحتی می تونید برای افراد تازه وارد صحبت کنید ؟
۲ آیا تداوم صحبت کردن برای شما مشکل است؟
۳ آیا موقع روبرو شدن با غریبه ها ، هیجانی می شوید؟
۴ آیا موقع صحبت کردن با کسی که او را خوب نمی شناسید ، زبانتان خشک می شود ؟
۵ آیا در زمانی که مطمئن بودید چیزی را برای گفتن دارید ، نتوانستید حرف بزنید؟
۶ آیا بعد از اینکه فرصت از دست رفته است ، عنوان صحبت را پیدا کرده اید؟
۷ آیا هرگز حس کرده اید که شما عضوی از گروهی که در آن هستید نمی باشید؟
۸ آیا حس می کنید که مردم شما را جدی ، سرد و کسل کننده می دانند؟
۹ آیا شما تصمیم می گیرید که از گره ها بپرهیزید ، چون تنها هستید ؟
۱۰ وقتی مجبورید رفتاری غیر از رفتار واقعی خودتان داشته باشید ، احساس گناه می کنید ؟
۱۱ آیا به راحتی می توانید در مقابل جمع صحبت کنید ؟
۱۲ آیا شما از داشتن صدای مناسب که می خواهید محرومید؟
۱۳ آیا به راحتی می توانید به دیگران لبخند بزنید ؟
۱۴ آیا در برقراری ارتباط چشمی به صورتی که خودتان می خواهید ، ناتوانید ؟
۱۵ آیا به راحتی می توانید دوست پیدا کنید ؟
۱۶ آیا شما خیلی کم بیرون می روید ؟
۱۷ آیا در پیدا کردن شخصیت خود مشکل دارید؟
۱۸ آیا راحت می توانید با شخص زرنگی که می خواهد شما را فریب دهد ، برخورد نمائید ؟
۱۹ آیا به راحتی می توانید از دیگران در مورد علائق و سلیقه هایشان سؤال کنید ؟
۲۰ آیا در پاسخگویی به شکایت و شکایت کردن از دیگران مشکل دارید ؟
۲۱ آیا شما راحت می توانید پیشنهادی که مورد علاقه تان نیست را رد کنید ؟
۲۲ اگر کسی شما را نگاه کند ،فکر می کنید که چیزی را اشتباه انجام داده اید ؟
۲۳ آیا به راحتی می توانید یک گفتگو را به طور دوستانه به پایان برسانید ؟
۲۴ آیا فکر می کنید که بیشتر مردم وقتشان را با حرفهای بیهوده پر می کنند؟
۲۵ احساس می کنید که افراد دیگر ، بیشتر از شما لذت می برند ؟
۲۶ آیا بعضی اوقات احساس تنهایی می کنید؟
۲۷ هنگام وارد شدن به یک محیط جدید ، احتمال می دهید که به شما توجه نکنند؟
۲۸ آیا به سهولت می توانید با دیگران قرار ملاقات بگذارید؟
۲۹ آیا از این نگرانید که حوصله دیگران را سر ببرید؟
۳۰ وقتی دیگران به شما واکنش منفی نشان می دهند ، در مورد خودتان قضاوت منفی می کنید ؟
۳۱ وقتی به تفاوتهایتان با دیگران پی می برید ، احساس شرمندگی می کنید؟
۳۲ آیا جلب رضایت (موافقت) دیگران ، برای شما خیلی اهمیت دارد ؟
۳۳ وقتی کارها آن طوری که می خواهید پیش نمی رود ،احساس تقصیر می کنید ؟
۳۴ آیا از خودتان ناامید هستید؟
۳۵ آیا گاهی در بعضی موقعیت های اجتماعی احساس شرمندگی و خجالت می کنید ؟
۳۶ آیا ریسک کردن در موقعیت های اجتماعی را دوست دارید؟
۳۷ آیا فکر می کنید وقتی افراد در مورد شما چیزهای زیادی بدانند ،پشت سرتان غیبت می کنند؟
۳۸ آیا فکر می کنید خواهش کردن از دیگران لازم است؟
۳۹ آیا مایلید بیشتر با افرادی در ارتباط باشید که در بیشتر زمینه ها ، شبیه شما باشند ؟
۴۰ آیا از اینکه دیگران شما را به طور منفی ارزیابی کنند ، نگرانید ؟
۴۱ آیا به راحتی می توانید با دیگران صمیمی شوید ؟
۴۲ آیا هنگام برقراری ارتباطات اجتماعی با دیگران ، احساس بی کفایتی می کنید ؟
۴۳ آیا عموماً از برخورد و ارتباط با افراد جدید اجتناب می کنید ؟
۴۴ اگر بدانید کانون توجه فردی مهم یا گروهی خاص هستید ، احساس ناراحتی می کنید؟

کمرویی یک مشکل فردی بی سر و صداست ؛ چنان شایع گشته که می توان آن را یک بیماری اجتماعی نامید . بررسی های اجتماعی نشان می دهد که در خلال سال های آینده ، به خاطر افزایش انزوا ، رقابت و تنهایی افراد ، این مشکل افزایش خواهد یافت . به هر حال کم رویی یک ناتوانی است و نتایج آن می تواند ویرانگر باشد.

به این صورت که کم رویی ملاقات با افراد جدید و دوستیابی با کسب لذت واقعی از تجربیات خوب ، را دشوارمی سازد . کم رویی مانع دفاع از حقوق خویش ، ابراز عقیده و بیان ارزشهای فردی می گردد .

کم رویی ارزیابی مثبت از نقاط قوت شخصیت را محدود می نماید.اشتغال شدید فکری نسبت به انواع واکنشهای فردی ایجاد می کند.تفکر مثبت و برقراری ارتباط ثمر بخش را دشوار می کند و  .

با توجه به محدودیت های مذکور ، اگر هر چه زودتر این گرفتاری بررسی نگردد، افراد، زندانی کم رویی خویش خواهند شد. برای اجتناب از بروز این مشکل ، باید کم رویی را شناخت  تا بتوان محیطی حمایت گر ایجاد نمود که در آن افراد کمرو بتوانند با احساس امنیت از زندان فردی خود خارج شده ، آزادی گفتار ، رفتار و زندگی اجتماعی خود را بازیابند.

برای دستیابی به این منظور ، بکارگیری ابزارهای تشخیصی مناسب می تواند راه گشا باشد . مشروط بر اینکه ابزار ، از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار باشد . تحقیق حاضر نیز در راستای دستیابی به این هدف به اجرا ، درآمده است.

 

نمره گذاری

نحوه نمره گذاری برای سؤالات با محتوای مثبت ( از صفر به چهار ) و برای سؤالات با محتوای منفی برعکس (از چهار به صفر ) انجام می شود. (نمره گذاری در جدول شماره 6 گزارش شده است).

هرچه نمره فرد بالاتر باشد، نشان دهنده ی کم رویی بیشتر اوست..

لازم به ذکر است فرم 52 سؤالی بعد از بررسی کیفیت روان سنجی ، به پرسشنامه 44 سؤالی تبدیل گردید.

اجرا طی دو مرحله به عمل آمده است. حجم نمونه در مرحلۀ اول 100 نفر بوده است (50 دانشجوی دختر و 50 دانشجوی پسر از رشته های مختلف (علوم انسانی ، فنی مهندسی و علوم پزشکی).

حجم نمونه در مرحله دوم ، 500 نفر (250 دانشجوی دختر و 250 دانشجوی پسر ) بوده است . اطلاعات دقیق تر در جدول زیر آمده است:

لازم به ذکر است تعداد دانشجویان در رشته های مختلف به تناسب جمعیت آنان در جوامع مورد نظر انتخاب شده است.

 

شیوه نمونه گیری در وهله اول به صورت خوشه ای تصادفی بوده است. بدین ترتیب که از بین کل دانشگاه های استان اصفهان ، دانشگاه اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان ، پیام نور شهرضا ، پیام نور سمیرم و آزاد خمینی شهر گزینش شدند ، و از بین رشته های موجود دانشگاهی در حیطۀ علوم انسانی رشته های ادبیات ، حسابداری ، آموزش ابتدایی ، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، تکنولوژی آموزشی و تربیت بدنی ، در حیطه فنی مهندسی رشته های مهندسی برق ، مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک ، کامپوتر و آمار ، و در حیطه علوم پزشکی ، رشته های پزشکی ، پرستاری ، مامایی مدیریت بیمارستان و کتابداری پزشکی در نظر گرفته شده اند . دانشجویان در رشته های مختلف به صورت «در دسترسی و اتفاقی» مورد مصاحبه قرار گرفتند . البته بعد از اجرای مرحله دوم تعداد 30 نفر از دانشجویان که قبلاً پاسخگوی سؤالات بودند شناسایی شده و مجدداً بعد از چند هفته در مطالعه شرکت داده شدند.

 

مراحل سنجش کیفیت روان سنجی:

پس از تنظیم فرم اولیه پرسشنامه ، جهت بررسی اعتبار ظاهری پرسشنامه و رفع ابهامات ، نسخه هایی از آن بر روی گروهی از دانشجویان اجرا شد و از آنها خواسته شد موارد مبهم، نارسا،  و نامشخص را علامت بزنند و بقیه سؤالات را پاسخگو باشند. از طرفی برای بررسی کارشناسانه و دقیق تر  سؤالات پرسشنامه از چند استاد با تخصص مرتبط نظر خواهی به عمل آمد. مجموع نظرات دانشجویان و اساتید منجر به چند تغییر جزئی در متن و محتوای سؤالات گردید. سپس فرم تغییر یافته جهت اجرای مرحله اول آماده گردید.

 

تحلیل اطلاعات پرسشنامه:

  • همسانی درونی سؤالات ؛ در این حالت همبستگی بین نمره هر سؤال و نمره کل پرسشنامه محاسبه گردید . نتایج نشان داد که از بین 52 سؤال ، 8 سؤال (شماره های 41،33،28،27،19،14،12و44 ) ارتباط معکوس داشته و حذف شدند و دو سؤال 14 و 28 ارتباط ضعیف نشان داده و ویراستاری شدند. اطلاعات در جدول شماره 5 گزارش شده است .
  • پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرنباخ 8/0 محاسبه گردید.
  • پایایی پرسشنامه به روش دو نیمه کردن (زوج فرد ) 75/0 محاسبه گردید که در سطح 0001/0>P معنی دار بوده است.
  • اعتبار همزمان ، ضمن اجرای پرسشنامه کمرویی به طور همزمان با مصاحبه روان شناسی در سطح 01/0معنی دار محاسبه شد.
  • همسانی درونی سؤالات ؛ محاسبه همبستگی بین نمره هر سؤال و نمره کل پرسشنامه ، در این مرحله نشان داد آن بود که بین کلیه سؤالات و نمره کل پرسشنامه ، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد.
  • پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرنباخ ، برای داشجویان دختر 86/0، برای دانشجویان پسر 8/0 و برای کل جمعیت دانشجویان 83/0 گزارش گردید .
  • پایایی پرسشنامه به روش دو نیمه کردن (زوج فرد )7/0 محاسبه شد که در سطح 0001/0>P معنی دار بوده است.
  • پایایی از نوع بازآزمایی ، با اجرای مجدد پرسشنامه به فاصله زمانی 3 هفته 97/0 و در سطح 0001/0> Pمعنی دار محاسبه گردید.

 

ویژگی های آماری :

چارک اول =87

چارک سوم=106

میانگین = میانه= نما= 95

یافته فوق حاکی از آن است که ماده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند .

 

نتیجه گیری:

بررسی نتایج حاکی از آن دارد که پرسشنامه کمرویی از کیفیت روانسنجی مناسبی برخوردار است و قابل کاربرد در مقاصد پژوهشی و روان شناختی می باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کمرویی سموعی + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *