دانلود رایگان پرسشنامه کمرویی چیک – نسخه بازبینی شده + مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های رایگان کمرویی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه کمرویی سموعی + مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه کمرویی استنفورد + ۴ مقاله رایگان

__________________________________________________________________________________

قسمتی از مقیاس کمرویی چیک – بریگز – نسخه بازبینی شده:

مقیاس کمرویی توسط چیک – بریگز در سال ۱۹۹۰ ساخته شده است که از ۱۴ گویه و ۳ خرده مقیاس کمبود قاطعیت و نداشتن اعتماد به نفس (۴ سوال)، پریشانی و دوری گزینی اجتماعی (۷ سوال) و گستره کمرویی در ارتباط با افراد ناآشنا (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان کمرویی بکار می رود.

هدف: سنجش میزان کمرویی

سوالات:
۱ وقتی با افرادی هستم که خوب آنها را نمی شناسم احساس تنش می کنم.
۲ تا حدودی به لحاظ اجتماعی ناشی هستم.
۳ برایم دشوار است که برای کسب اطلاعات از افراد دیگر سؤال کنم.
۴ اغلب در میهمانی ها و دیگر کارکردهای اجتماعی ناراحتم.
۵ وقتی در گروه هستم، برایم دشوار است که در مورد مطالبی که می خواهم صحبت کنم، فکر کنم.
۶ مدت زیادی طول نمی کشد تا بر شرمساری ام در موقعیت های جدید غلبه نمایم.
۷ وقتی با افراد جدید ملاقات می کنم برایم دشوار است که به طور طبیعی رفتار کنم.
۸ وقتی با یک فرد صاحب نفوذ صحبت می کنم عصبی می شوم.
۹ هیچ تردیدی درباره صلاحیت اجتماعی ام ندارم.
۱۰ برایم دشوار است که مستقیم به چشم یک فرد نگاه کنم.
۱۱ در موقعیت های اجتماعی احساس بازداری می کنم.
۱۲ درک نمی کنم که صحبت کردن با غریبه ها دشوار باشد.
۱۳ا ز روبرو شدن با افراد جنس مخالف خجالت می کشم.
۱۴ در ضمن گفتگو با آشنایان جدید، از گفتن مطالب مضحک و احمقانه نگران می شوم.

 

تعریف مفهومی:

اگرچه تعاریف متعددی از کمرویی ارائه شده، ولی کمرویی عموماً به عنوان ناراحتی و بازداری در غیاب افراد دیگر تعریف شده است (جونز، بریگز و اسمیت، ۱۹۸۶؛ زیمباردو، ۱۹۷۷). چون سازه کمرویی معمولاً به صورت شخصی و نه براساس ملاک استاندارد تشخیصی (ترنر، بیدل و تونسلی، ۱۹۹۰) تعریف شده است، یک شکل ناهمگن از فوبیای اجتماعی است و بیشتر به عنوان فرمی که از این اختلال روانپزشکی غیر قابل تشخیص است، درک می شود (هیکلمن و شاینر، ۱۹۹۵، به نقل از هوپکو، استوول، جونز، آرمنتو و چیک، ۲۰۰۵).

چیک و باس (۱۹۸۱) کمرویی را به عنوان واکنش های منفی فرد به بودن با غریبه ها یا آشنایان سببی تعریف کردند . این واکنش ها شامل تنش، نگرانی، احساس های غیرماهرانه و ناراحت کننده، نگاه از روی نفرت و بازداری رفتار اجتماعی است (باس، ۱۹۸۰).

 

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد مقیاس کمرویی نمره­ای است که فرد به سوالات ۱۴ ماده ای  پرسشنامه  چیک و بریگز می­دهد

 

مولفه های پرسشنامه:

ردیف خرده مقیاس سوالات تعداد سوال
۱ کمبود قاطعیت و نداشتن اعتماد به نفس ۳-۱۰-۱۱-۱۳ ۴
۲ پریشانی و دوری گزینی اجتماعی ۱-۲-۴-۵-۷-۸-۱۴ ۷
۳ گستره کمرویی در ارتباط با افراد ناآشنا ۶-۹-۱۲ ۳

 

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

در این مقیاس دامنه نمره ها می تواند بین ۱۴ تا ۷۰ متغیر باشد، که نمره بالا بیانگر میزان بالاتر کمرویی و خجالتی بودن آزمودنی است.

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
14 – 42 – 70

امتیازات خود را از 14 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 14 و حداکثر 70 خواهد بود.

نمره بین  14 تا 28  : میزان کمرویی پایین است.

نمره بین 28 تا 42 : میزان کمرویی متوسط است.

نمره بالاتر از 42  : میزان کمرویی  بالا است .

 

روایی و پایایی:

در پژوهش رجبی و عباسی (1389)، دامنه ضرایب همبستگی هر یک از ماده های مقیاس کمرویی با نمره کل مقیاس، به جز برای ماده 12؛ از 10/0 تا 60/0 متغیر و در سطح 0001/0>p معنادار بود. این یافته نشان می دهد که ماده های مقیاس از همبستگی درونی مناسبی برخوردار هستند و یک سازه را بیان می کنند.

در این پژوهش برای بررسی ضریب پایایی مقیاس کمرویی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که در کل نمونه 71/0، و در عامل های اول 67/0، دوم 67/0 و سوم 18/0 به دست آمده است که در کل ماده ها و در عامل های اول و دوم رضایت بخش است و نشان از همگونی ماده های مقیاس دارد.

همچنین ضرایب روایی افتراقی بین مقیاس کمرویی و عزت نفس روزنبرگ در کل نمونه در سطح آماری 002/0>p (23/0- =r) معنادار بود. همین رابطه در عامل های اول (22/0 = r، 002/0>p) و دوم (30/0 – =r، 001/0>p)، معنی دار بود ولی در عامل سوم (07/0 – = r، 304/0 = p) معنی دار نبود. این یافته ها نشان می دهند که این دو سازه در جهت عکس یکدیگر گام بر می دارند و مقیاس کمرویی از روایی سازه افتراقی یا واگرایی مناسب برخوردار است.

 

منابع:

رجبی، غلامرضا؛ عباسی، قدرت ا… . (1389). ساختار عاملی (روایی سازه) نسخه فارسی مقیاس بازبینی شده کمرویی در بین دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 4، زمستان 1389، ص ص467-456.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کمرویی چیک – نسخه بازبینی شده + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *