دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های کیفیت زندگی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان مقیاس تجدید نظر شده کیفیت زندگی زناشویی گراهام بی اسپنیر (RDAS)

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی – فرم کوتاه

دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی(۳۶ SF-) واروشربون (۱۹۹۲)

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (۳۹ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (پکیج کامل)

دانلود رایگان کیفیت زناشویی باسبی – فرم تجدیدنظر شده

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

_________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان- لیپاد:

کیفیت زندگی سالمندان لیپاد عنوان پرسشنامه ای است که در سال ۱۹۹۸ توسط دیگو و همکاران تهیه و در سه شهر لیدن در هلند، پادوآ در ایتالیا و هلیسینکی در فنلاند مورد پژوهش قرار گرفت.

پرسشنامه بار فرهنگی ندارد و در ایران نیز ترجمه و مورد هنجاریابی قرار گرفته است.

قسمت اول پرسشنامه خصوصیات فردی شامل سن،جنس،میزان درآمد،وضعیت تاهل،تعداد فرزندان،مدت اقامت و میزان تحصیلات است . قسمت دوم پرسشنامه ۳۱ سوال دارد که هفت بعد کیفیت زندگی را اندازه گیری می کند.

 

سوالات: 

 1. وضعیت کلی سلامتی خود را چگونه درجه بندی می کنید؟

بسیار خوب  ۳                       خوب ۲                          بد ۱                              بسیار بد۰

 

 1. آیا قادر هستید بدون کمک از پله ها بالا و پایین بروید؟

بدون سختی۳                 با سختی    ۲              فقط با کمک  ۱                 هیچ نمی توانم۰

 

 1. آیا قادر هستید خودتان لباس بپوشید؟

بدون سختی ۳          با سختی  ۲             فقط با کمک ۱                 هیچ نمی توانم۰

 

 1. آیا قادرید خودتان غذا بخورید؟

بدون سختی۳       با سختی  ۲             فقط با کمک  ۱                  هیچ نمی توانم۰

 

 1. آیا قادرید خودتان حمام کنید یا دوش بگیرید؟

بدون سختی ۳        با سختی   ۲            فقط با کمک  ۱               هیچ نمی توانم۰

 

 1. آیا مشکلات خواب دارید؟

هیچ وقت ۳                بندرت   ۲             اکثراوقات ۱                        همیشه۰

 

 1. آیا بدون انجام دادن فعالیت خسته می شوید؟

هیچ وقت ۳               بندرت   ۲          اکثراوقات  ۱                   همیشه۰

 

 1. آیا در متمرکز نمودن حواس مشکل دارید؟

هیچ وقت ۳             بندرت۲            اکثراوقات۱                       همیشه۰

 

 1. آیا می توانید وظایف معمولی تان را در خانه،محل کار یا جاهای دیگر انجام دهید؟

بلی،کاملا می توانم۳      بیشتر کارها را می توانم ۲             تنها بعضی کارها۱    هیچ نمیتوانم۰

 

 1. آیا می توانید خودتان خرید کنید؟

بدون سختی۳             با سختی۲                    فقط با کمک۱                     هیچ نمی توانم۰

 

 1. آیا می توانید با وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد کنید؟

بدون سختی۳            با سختی۲                فقط با کمک۱                 هیچ نمی توانم۰

 

 1. چقدر مشکلات جسمی شما (اگر وجود دارد)باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می شود؟

هیچ۳                        کم۲                             زیاد۱                 بسیار زیاد۰

 

 1. آیا اتفاق می افتد که گیج شوید یا نتوانید به روشنی فکر کنید؟

بسیاربندرت۳               بندرت  ۲          اکثراوقات ۱                همیشه۰

 

 1. چقدر مشکلات تمرکز حواس(اگر وجود دارد)باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می شود؟

هیچ۳                        کم۲                             زیاد ۱                بسیار زیاد۰

 

 1. حافظه شما چقدر خوب است؟

بسیارخوب۳                     خوب ۲                       ضعیف۱                        بد۰

 

 1. چقدر مشکلات حافظه شما(اگر وجود دارد)باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می شود؟

هیچ۳                        کم ۲                            زیاد ۱                بسیار زیاد۰

 

 1. بادرنظر گرفتن همه موارد چقدر احساس اضطراب می کنید؟

هیچ ۳                       کم ۲                            زیاد۱                 بسیار زیاد۰

 

 1. چقدر احساس اضطراب شما(اگر وجود دارد)باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می شود؟

هیچ ۳                      کم۲                             زیاد۱                بسیار زیاد۰

 

 1. با درنظر گرفتن همه موارد چقدر احساس افسردگی می کنید؟

هیچ۳                        کم۲                             زیاد۱                 بسیار زیاد۰

 

 1. چقدر احساس افسردگی(اگر وجود دارد)باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می شود؟

هیچ۳                        کم۲                             زیاد ۱               بسیار زیاد۰

 

 1. چقدر از ارتباط و وابستگی های اجتماعی تان رضایت دارید؟

بسیارراضی۳                 راضی ۲                        ناراضی ۱                     بسیارناراضی۰

 

 1. آیا از ارتباطات و وابستگی های اجتماعیتان راضی هستید؟

بسیارزیاد ۳                زیاد۲                  کم۱                                      هیچ۰

 

 1. آیا به هنگام نیازفردی که بتوانید با او درباره موضوعات مشخصی صحبت کنید وجود دارد؟

تقریبا همیشه۳                 اکثراوقات۲                   بندرت۱                       هیچ وقت۰

 

 1. آیا به مسائل جنسی علاقه دارید؟

بسیارزیاد۳                 زیاد۲                  کم  ۱                                    هیچ۰

 

 1. روابط جنسی شما در چه حد است؟

تقریبا همیشه۳                اکثراوقات ۲             بندرت۱                   هیچ وقت۰

 

 1. چقدر از توانایی خود در انجام سرگرمیهای موردعلاقه و فعالیتهای تفریحی رضایت دارید؟

بسیارراضی۳                 راضی۲                          ناراضی۱                      بسیارناراضی۰

 

 1. چقدر از وضعیت مالی خود راضی هستید؟

بسیارراضی۳                 راضی ۲                         ناراضی۱                      بسیارناراضی۰

 

 1. آیا احساس می کنید که توانایی تامین نیازهای ضروری و موردنیاز زندگی را ندارید؟

هیچ ۳                       کم ۲                            زیاد ۱                بسیار زیاد۰

 

 1. بطورکلی چقدر از زندگی فعلی خود در مقایسه با گذشته رضایت دارید؟

بسیارراضی ۳                راضی۲                          ناراضی۱                      بسیارناراضی۰

 

 1. با درنظرگرفتن همه موارد انتظار دارید آینده چگونه باشد؟

بسیارخوب۳                     خوب۲                        ضعیف۱                            بد۰

 

 1. چقدر انتظارات شما از آینده باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می شود؟

هیچ ۳                       کم۲                             زیاد۱                 بسیار زیاد۰

مولفه های پرسشنامه:

۱ ابعاد فیزیکی           ۵ سوال
۲ خودمراقبتی            ۶ سوال
۳ افسردگی و اضطراب ۴ سوال
۴ شناختی                ۵ سوال
۵ اجتماعی                ۳ سوال
۶ رضایت از زندگی       ۶ سوال
۷ مسائل جنسی        ۲ سوال

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت چهار درجه ای  و از ۰ تا ۳ می باشد.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۰ – ۴۶ – ۹۳

امتیازات خود را از ۱۸ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۱۸ و حداکثر ۹۰ خواهد بود.

نمره بین  ۰ تا ۳۱  : کیفیت زندگی سالمند پایین  است.

نمره بین ۳۱ تا ۴۶ : کیفیت زندگی سالمند متوسط است.

نمره بالاتر از ۴۶  : کیفیت زندگی سالمند  بالا است .

روایی و پایایی:

در پژوهش سجادی و بیگلریان (۱۳۸۵) پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ۸۷% به دست آمده است. همچنین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مطلوب عنوان شده است.

منابع:

Bailey C. Designing a life of wellness: evaluation of the demonstration program of the wilder Humboldt campus. Wilder Research center, February 2003

-سجادی،حمیرا. بیگلریان،اکبر(۱۳۸۵). کیفیت زندگی سالمندان زن در آسایشگاه خیریه کهریزک. فصلنامه پایش. سال پنجم. شماره دوم.صص۱۰۵تا۱۰۸

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *