دانلود رایگان پرسشنامه گردشگری فرهنگی + مقاله رایگان

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان گردشگری: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه جذب گردشگران

دانلود رایگان پرسشنامه گردشگری غذایی

دانلود رایگان پرسشنامه گردشگری سلامت

دانلود رایگان پرسشنامه گردشگری درمانی

دانلود رایگان پرسشنامه توسعه گردشگری ورزشی

دانلود رایگان پرسشنامه گردشگری و توسعه روستایی

دانلود رایگان پرسشنامه زنجیره تامین گردشگری درمانی

دانلود رایگان پرسشنامه گردشگری فرهنگی + مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه توسعه پایدار گردشگری کریس و همکاران (۲۰۰۶)

دانلود رایگان پرسشنامه تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی (۴P) در افزایش جذب گردشگری

___________________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه گردشگری فرهنگی، پوراحمد و همکاران (۱۳۹۲):

ضمن عرض سلام و احترام ؛ پرسشنامه زیر در چارچوب مطالعه ای گردشگری از منطقه …. با مدل برنامه ریزی راهبردی(SWOT) طراحی شده است.

بنا است که دراین تحقیق با بررسی عوامل درونی موثر بر گردشگری فرهنگی منطقه یعنی نقاط قوت و نقاط ضعف و عوامل بیرونی تاثیر گذار یعنی فرصتها و تهدیدهای منطقه ………….، راهبردها و استراتژیها و راهکارهای موثر در جهت بهبود و توسعه گردشگری فرهنگی منطقه بررسی و تعیین شوند. نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای موثر بر گردشگری فرهنگی منطقه، از طریق شناخت مستقیم از منطقه و تحقیق از افراد آگاه از منطقه تعیین می گردد.

حال در این مرحله باید از طریق پرسشنامه، میزان تاثیر گذاری هریک از عوامل تعیین شده در گردشگری فرهنگی منطقه ……. بررسی شده تا ضریب و میزان اهمیت هریک از عوامل در گردشگری فرهنگی تعیین شوند.در نهایت با استفاده از همین ضرایب توع راهبردها، تعیین و میزان اثرگذاری عوامل تعیین شده مشخص می گردد.

نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدید های گردشگری فرهنگی این منطقه، درقالب سوال در پرسشنامه زیر ارایه شده است.

میزان اثرگذاری واهمیت هرعامل بر گردشگری فرهنگی منطقه ………….، مورد سوال قرار گرفته و ۵ گزینه به ترتیب ، خیلی زیاد- زیاد – متوسط- – ضعیف – خیلی ضعیف ، برای پاسخ تعیین شده است . شما کارمند گرامی بر حسب میزان اهمیت و اثر گذاری هر عامل بر گردشگری فرهنگی این منطقه ، گزینه مورد نظر خودتان را انتخاب می کنید.

پرسشنامه گردشگری فرهنگی در سال ۱۳۹۲ توسط پوراحمد و همکاران  ساخته شده و دارای ۲۱ سوال می باشد. هدف آن ارزیابی گردشگری فرهنگی با مدل برنامه ریزی راهبردی  می باشد. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از خیلی کم تا خیلی زیاد امتیازبندی شده است. مدل مفهومی این پرسشنامه در انتهای پرسشنامه آمده است

سوالات:
۱ به نظر شما، وجود دژها و قلعه های منتسب به دوره ……… تا چه میزان در وضعیت گردشگری فرهنگی منطقه تاثیر گذار است؟
۲ تنوع قومی و نژادی موجود در منطقه و تفاوتهای فرهنگی اقوام مختلف به ویژه ……. ها چقدر می تواند در آینده گردشگری فرهنگی منطقه موثر باشد؟
۳ وجود روستاهای تاریخی در منطقه با بافت و معماری تاریخی و فرهنگی تا چه میزان در گردشگری فرهنگی منطقه اهمیت دارد؟
۴ میزان تاثیر  گذاری و اهمیت برخی مکانها و مرتفعات که محل آموزش عقاید مذهبی و فرهنگی و آرامگاه برخی از شخصیتها بوده است را چگونه ارزیابی می کنید ؟
۵ از نظر شما، کاروانسراهای تاریخی منطقه ……. که محل ارتباطات بین فرهنگ های مختلف می باشد، به چه میزان می توانند در ترسیم و ضعیت گردشگری فرهنگی منطقه، نقش داشته باشند؟
۶ فرهنگ و دانش سنتی مردم بومب به ویژه در زمینه  صنایع دستی و تهیه گیاهان خودرویی و دارویی، به چه میزان در فرآیند گردشگری منطقه …… موثر می باشد؟
۷ میزان اهمیت چشم اندازها و پدیده های مذهبی و همراه با اعتقادات و مراسم های مختلف دینی و سنتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
۸ ۸ – کمبود اقامتگاهها با مکانهای سکونتی برای گردشگران، چقدر در وضعیت گردشگری فرهنگی تاثیر گذار است؟
۹ شرایط نامناسب راههای ارتباطی، به ویژه راههای ارتباطی منتهی به آثار تاریخی و باستانی تاچه میزان در شکل دهی و ترسیم آینده گردشگری فرهنگی منطقه تعیین کننده می باشد؟
۱۰ به نظر شما، ضعف مدیریت و اجرای پروژه در زمینه توریسم فرهنگی منطقه،  چقدر می تواند در توسعه گردشگری منطقه ……………..، نقش آفرین باشد؟
۱۱ میزان اثرگذاری تبلیغات ناکافی جهت شناسایی فرهنگ و تاریخ منطقه بر وضعیت کنونی و آتی گردشگری فرهنگی منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱۲ ضعف مشارکت جامعخ بومی در احیای فرهنگ تاریخی و عرضه صنایع دستی و آداب و رسوم به گردشگران،  چه میزان بر وضعیت توسعه گردشگری فرهنگی موثر می باشد؟
۱۳ همجواری با استانهای ………. ، ………. و ……. در جهت اشاعه فرهنگ و تاریخ …..، چقدر در گردشگری فرهنگی تاثیر گذار است؟
۱۴ نقش قرار گرفتن ………… بر سر راه های ارتباطی استراتژیک ، در گردشگری فرهنگی به چه صورت می باشد؟
۱۵ مشرف بودن با منطقه علم کوه و مناطق کوهستانی در …..و دشت ……… در ………. ، چقدر در وضعیت گردشگری فرهنگی منطقه تعیین کننده می باشد؟ 
۱۶ ارزیابی شما از نقش و میزان اثر گذارب سرمایه گذاری سرمایه  گذاری شرکتها و موسسات خصوصی از مناطق همجوار در جهت مرمت میراث فرهنگی و توسعه اقامتگاه ها ، چیست؟
۱۷ از دیدگاه شما، استفاده های آموزشی  از مکانهای باستانی، به ویژه مکانهایی که جایگاه اندیشمندان و بزرگان و محل وقوع حوادث و رویدادهای تاریخی می باشد، تا چه حد در ترسیم آینده گردشگری فرهنگی منطقه تعیین کننده می باشد؟ 
۱۸ توسعه اقتصادی روستاها و حفظ هویت تاریخی آنها در اثر عرضه صنایع دستی و فرهنگ بومی به گردشگران وردی از …… ، …….. و پیرامون به چه میزان در فرآیند گردشگری فرهنگی منطقه موثر می باشد ؟
۱۹ به نظر شما، توسعه راه های ارتباطی،  به ویژه جاده اصلی ………. جاده ای که منطقه .،….. و ……………. را به شرق ………. متصل می کند ، چقدر در تعیین وضعیت گردشگری فرهنگی ………تاثیر گذار است؟
۲۰ میزان اثرگذاری تخریب آثار باستانی در دوره بیش از حد گردشگران و کاهش ظرفیت تحمل پذیرش گردشگر در وضعیت کنونی و آتی گردشگری فرهنگی منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
۲۱ تغیرات فرهنگی و اشاعه فرهنگ نا به جا و فراموش شدن سنت ها در اثر التفاطات فرهنگی چگونه بر گردشگری فرهنگی ……….. تاثیر می گذارد ؟

تعریف مفهومی :

گردشگری یکی از شاخص هایی است که روابط بین افراد را تنظیم می کند . امروزه پدیده گردشگری به لحاظ درآمدزایی فراوان آن بسیاری از کشورهای جهان را برآن داشته است تا با جلب و جذب گردشگر  سرمایه گذری زیادی را به این بخش اختصاص دهند .جذب گردشگر برای بازدید از مکان های دیدنی و آثار ملی و باستانی به سرمایه گذری بسیاری در زمینه آماده سازی مکان های مورد بازدید ،احداث جاده ، هتل و مانند آن نیازمند است (جهانیان، زندی،۱۳۸۸)در این میان گردشگری فرهنگی که به فرآیند بازدید از مکان ها و آثار فرهنگی و شناخت جوامع مختلف مربوط می شود بیش از انواع دیگر گردشگری در این موضوع موثر است.

 

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه:

این پرسشنامه دارای 4 بعد  بوده که در جدول زیر شماره سوال مربوط به هر بعد ارایه گردیده است :

مولفه شماره سوال
قوت 7 – 1
ضعف 12 -8
فرصت 19 -13
تهدید 24-20

 

نمره گذاری پرسشنامه:                              

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارایه گردیده است:

 

تفسیر پرسشنامه براساس مولفه ها :

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر مولفه ،  مجموع امتیازات مربوط به سوالات آن بعد را باهم جمع نمایید.

نمره بدست آمده از مولفه قوت  :

نمره بدست آمده از مولفه ضعف :

نمره بدست آمده از مولفه فرصت :

نمره بدست آمده از مولفه تهدید :.

 لازم به ذکر است که امتیاز بالاتر در هربعد ، نشان دهنده تاثیر گذاری بیشتر آن بعد می باشد وبالعکس.

 

روایی و پایایی:

پوراحمد و همکارانش (1393) به منظور بدست آوردن روایی صوری و محتوایی از نظر کارشناسان و اساتید مربوطه استفاده کردند. همچنین برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کردنو ، که میزان آن بالتر از 0.7 حاصل شد که مناسب و پایا است.

 

منبع:

پوراحمد،  احمد؛ حسینی، علی؛ اروجی ، حسن؛ علیزاده ، محمد . (1392) . اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه ی الموت  قزوین با مدل برنامه ریزی راهبردی(SWOT). مجله پژوهش های جغرافیای انسانی، 45 (3)، صص 1 -17.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه گردشگری فرهنگی + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *