دانلود رایگان ۹ پرسشنامه یادگیری سازمانی (نیفه + پیتر سنگه + کومز)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های یادگیری سازمانی: (روی لینهای زیر کلیک کنید)

۱- دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (۲۰۰۱)

۲- دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز

۳- دانلود رایگان پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی فرناندز میسا و آلگری

۴- دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک

۵- دانلود رایگان پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه

۶- دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون

۷- دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز 

۸- دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا 

۹- دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری فردی لورن

 

________________________________

 

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه

قسمتی از پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه (۲۰۰۱):

 

پرسشنامه یادگیری سازمانی دارای ۳۳ سوال می باشد که توسط نیفه و همکارانش در سال ۲۰۰۱ طراحی و تهیه شده است.و دارای ۷ بعد می باشد.

 

برای دانلود و استفاده از پرسشنامه های یادگیری سازمانی در ابعاد مختلف میتوانید از لینکهای بالا استفاده نماید..

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ چشم انداز سازمان، ارزشهایی که همه ی کارکنان باید آنها را تاییدکنند، شناسایی میکند.
۲ حمایت و پشتیبانی گسترده ای از چشم انداز سازمان وجود دارد.
۳ مدیران و کارکنان این سازمان چشم انداز مشترکی از اهداف سازمانی دارند.
۴ ما فرصتهایی برای خود ارزیابی، در راستای دستیابی به اهداف سازمانی داریم.
۵ من اغلب ایده های جدیدی را وارد سازمان میکنم.
۶ بر اساس تجربیات من افرادی که تازه وارد این سازمان میشوند به طرح سوالاتی در زمینه ی شیوه ی انجام کارها تشویق میشوند.
۷ ایده های خلاق عملی، اغلب توسط رهبر سازمان پاداش داده می-شود.
۸ بر اساس تجربیاتم، از ایده های کارکنان توسط مدیریت استقبال می شود.
۹ اقدامات فعلی سازمان، کارکنان را به حل مسائل به طور جمعی قبل از طرح آنها با سرپرستان، تشویق میکند.
۱۰ بسیاری از گروه های حل مسئله در این سازمان، مرکب از کارکنان بخشهای مختلف هستند.
==========================
۲۶ من فرصت کافی برای انجام وظایف چالشی دارم.
۲۷ از مهارتها و توانایی های خود به طور کامل در کارم استفاده میکنم.
۲۸ من فرصت کافی برای ارتقای دانش، مهارتها و توانایی هایم به منظور انجام وظایف کاری جدید برخوردار هستم.
۲۹ آموزش مهارتی که من دریافت میکنم میتواند به سرعت برای بهبود کارم به کارگرفته شود.
۳۰ در این سازمان بر آموزش کارکنان به طور مساوی در همه ی سطوح تاکید می شود.
۳۱ کارکنان این سازمان به طور مستمر به ارتقا و افزایش دانش و سطح تحصیلی شان نیاز دارند.

عکس پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه

منابع:

 

Marquard, M. (2002). Building the learning organization.Davis Blackpublisging. Vol,  ۱۹, No.  ۵, ۲۰۰۲٫  PP: 182-184.

Neefe, D. O. (2001). Comparing Levels Of Organizational Learning Maturity Of Colleges and Universities Participating Traditional An Non- Traditional (Academic Quality Improvement Project). Accreditation Processes.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز

قسمتی از پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران:

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ مدیران مکررا کارکنان ستاد را در فرآ یند تصمیم گیری درگیر می کنند.
۲ یادگیری کارکنان بعنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود تا هزینه
۳ مدیریت شرکت بصورت دلخواه تغییرات بوجود امده در هر ناحیه ای را برای وفق دادن شرکت با محیط و یا پیشگام بودن در موقعیت های جدید محیطی دنبال می کند.
۴ قابلیت یادگیری کارکنان بعنوان یک عامل کلیدی در شرکت در نظر گرفته می شود.
۵ در این شرکت، ایده های خلاقانه مورد تشویق قرار می گیرند.
==================

۱۳ خطاها و شکستها در هر سطحی، همواره مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.
۱۴ کارکنان این شرکت می توانند در مورد ا یده ها، برنامه ها و فعالیتهایی که ممکن است برا ی شرکت مفید باشد با همد یگر صحبت کنند.
۱۵ در این شرکت کار گروهی روش معمولی برا ی کار کردن نیست.
۱۶ در محل کارم وسایل و ابزارهایی مانند دفاتر ثبت وقایع وجود دارد تا تجارب گذشته حتی اگر کارکنان در کوتاه مدت عوض شوند، حفظ شود.

 

منابع:

 

Jerez-Gomez P., Cespedes-Lorente J., Valle-Cabrera R.; “Organizational learning capability: a proposal of measurement”, Journal of Business Research 58:715– ۷۲۵, ۲۰۰۵٫

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________________

 

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی فرناندز میسا و آلگری

قسمتی از پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی فرناندز میسا و آلگری (۲۰۱۴):

 

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی توسط فرناندز میسا و آلگری (۲۰۱۴) طراحی و اعتباریابی شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ هنگامی که کارکنان ایده های جدیدی را ارائه میکنند، مورد حمایت و تشویق قرار میگیرند
۲ کسانی که برای ارایه ایده های جدید پیش قدم می شوند، پاسخ مناسب و مطلوبی دریافت می کنند
۳ همیشه بخشی از ایده های کارکنان درعمل مورد استفاده قرار می گیرد.
۴ کارکنان در این سازمان برای تحمل و پذیرش کارهای پرریسک تشویق می شوند
۵ در این شرکت اغلب کارکنان در مسائل و چالش های نامعلوم و مبهم مشارکت می کنند.

==============

۱۳ مدیران در این سازمان به طور مکرر کارکنان خود را در تصمیم گیری های مهم دخیل می کنند
۱۴ سیاست ها بر نگرش کارکنان تاثیرپررنگی می گذارد
۱۵ کارکنان احساس مشارکت و دخیل بودن در تصمیم های شرکت می کنند

 

 

منابع:

 

Ferna´ndez-Mesa, A., Alegre, J. (2014).Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining the interplay of organizational learning and innovation. International Business Review. Vol 9. PP: 1-9.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی فرناندز میسا و آلگری) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________________

 

پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک

قسمتی از پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک (۲۰۰۶):

 

این پرسشنامه توسط فام و اسوایرسزک(۲۰۰۶) به منظور سنجش یادگیری سازمانی طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۳ مولفه و ۱۲ گویه می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ سازمان همواره به دنبال بهبود دانش موجود می باشد.
۲ درسازمان من تاکید بر توسعه دانش جدید می باشد.
۳ دانش سازمانی در کارهای کارکنان منعکس می شود.
================
۱۱ سازمان همواره از دانش جدید برای تغییر روش ها استفاده می کند.
۱۲ در سازمان تاکید بر کاربرد دانش جدید می باشد.

 

منابع:

 

Pham Thuy Ngoc & Swierczek William Fredric.(2006). Facilitators of Organizational Learning In Design .The Learning Organization;13(2) ;186-201.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک) اینجا کلیک کنید👉

 

 

_________________________________

 

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۹ پرسشنامه یادگیری سازمانی (نیفه + پیتر سنگه + کومز)

 1. فرهاد

  سلام من پرسشنامه یادگیری سازمانی رو خیلی لازم دارم و اینقدر پرسشنامه یه جا ندیدم ، من قدرت مالی ندارم همه این پرسشنامه ها رو بخرم و دانلود کنم ، امکانش هست برام رایگان ارسال کنید..
  ممنتظر هستم.

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم فرهاد.
   پرسشنامه یادگیری سازمانی کومر براتون ارسال شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *