دانلود رایگان ۴ پرسشنامه کارکرد اجرایی + (بارکلی – کولیج – بریف)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

پرسشنامه کارکرد اجرایی – بارکلی – کولیج – بریف

معرفی پرسشنامه های کارکرد اجرایی: (روی لینکهای زیر کنید)

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی بارکلی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج

۳- دانلود رایگان پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف فرم والدین

۴- دانلود رایگان پرسشنامه کار کردهای اجرایی – فرم معلم

 

________________________________

 

پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی بارکلی

قسمتی از پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی بارکلی (BDEFS):

 

پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی دارای ۸۹ سوال بوده که توسط بارکلی و همکارانش در سال ۲۰۱۲۳ طراحی و تنظیم شده است که دارای ۵ زیر مقیاس می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ انجام یک کار را به لحظه ی آخر موکول می کنم.
۲ درک ضعیف از زمان و فرصت( قدر زمان را نمی دانم)
۳ فرصت و زمان را هدر می دهم.
۴ برای کار یا انجام دادن تکالیف محوله سر وقت آماده نمی شوم.
۵ به ضرب العجل تعیین شده برای انجام تکالیف عمل نمی کنم.
۶ در برنامه ریزی برای آینده پیش رو یا آمادگی برای رویدادهای آتی مشکل دارم
۷ انجام دادن چیزهایی که باید انجام بدهم را فراموش می کنم.
۸ ناتوانی در تکمیل کردن و انجام دادن اهدافی که برای خودم تنظیم کرده ام.
۹ دیر رسیدن سرکار یا قرار ملاقات های برنامه ریزی شده
۱۰ به نظر می رسد چیزهایی را که باید بخاطر بسپارم تا انجام دهم یادم نمی ماند

پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی بارکلی 1۸۱ در آرام سازی خودم زمانی که از نظر هیجانی برآشفته هستم، مشکل دارم.
۸۲ به نظر می رسد وقتی به یکبار هیجان زده و احساساتی می شوم نمی توانمکنترل احساساتم را مجددا به دست آورم و منطقی تر شوم.
۸۳ به نظر می رسد نمی توانم حواسم را از انچه مرا از نظر هیجانیناراحت کرده است پرت کنم وآرامتر شوم. نمی توانم ذهم را بر چهارچوب مثبت تری متمرکز کنم.
۸۴ نمی توانم هیجاناتم را برای رسیدن موفقیت آمیز به اهدافم مدیریت کنم یا با دیگران به خوبی کنار بیایم.
۸۵ در مقایسه با دیگران مدت طولانی تری هیجانی و ناراحت می مانم.
۸۶ در مواجهه با دیگران به سختی می توانم از وضعیتی که مرا از لحاظ هیجانی ناراحت می کند دور شوم یا آن موقعیت را ترک کنم که خیلی هیجانی نشوم.
۸۷ وقتی ناراحت و برآشفته می شوم نمی توانم عواطفم را به سمت و سوی مثبت تری سوق دهم.
۸۸ نمی توانم یک رویداد ناراحت کننده را به صورت عاقلانه تری ارزیابی کنم.
۸۹ وقتی دچار هیجانات شدید می شوم نمی توانم رویدادهای منفی را از نقطه نظر مثبت تری ببینم.

 

منابع:

Barkley, R. A. (2011a). Barkley Adult ADHD Rating Scale (BAARS-IV): The Guilford Press.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی بارکلی) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج

قسمتی از پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج:

 

پرسشنامه کارکردهای اجرایی دارای ۱۹ سوال بوده که توسط کولیج در سال ۲۰۰۲ طراحی و تنظیم شده است که باید توسط والدین تکمیل شود و هدف از این پرسشنامه سنجش چندین اختلال عصب روانشناختی و رفتاری را در کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۷ ساله می باشد

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ فرزند من در تصمیم گرفتن مشکل دارد.
۲ فرزند من نمیتواند کارها را به موقع انجام دهد چون زمان زیادی سرگردان است که کدام را اول انجام دهد.
۳ فرزند من در توجه کردن مشکل دارد.
۴ فرزند من در برنامه ریزی برای آینده مشکل دارد.
۵ فرزند من بدون اینکه سعی کند یک اشتباه را از راه دیگری انجام دهد مکرر آن اشتباه را تکرار میکند.

 

========================

 

۱۵ فرزند من در سازماندهی تکالیف و فعالیتها مشکل دارد.
۱۶ فرزند من از تکالیفی که احتیاج به فکرکردن زیاد دارد پرهیز میکند و یا متنفر است.
۱۷ فرزند من در منتظر ماندن مشکل دارد.
۱۸ فرزند من خیلی وقتها بازی بچه های دیگر را قطع یا خراب میکند.
۱۹ فرزند من بدون اینکه منتظر تمام شدن سوال بماند پاسخ خود را ابراز میکند.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف فرم والدین

قسمتی از پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف(BRIEF) فرم والدین:

 

پرسشنامه کارکردهای اجرایی دارای ۸۶ سوال بوداه که توسط بالستر جرارد، جیویا پتر، ایسکوئیس، استیون، گای و کنورسی  در سال ۲۰۰۰ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۸ مولفه ای ( بازداری ، انتقال توجه ، کنترل هیجانی ، آغاز گری ، حافظ  کاری ، برنامه ریزی ، سازماندهی مواد و کنترل ) می باشد.

 

این ارزیابی برای فرم والدین و معلیمن می باشد که توسط والدین نمره گذاری می شود که رفتارهای کودک را در مدرسه و یا منزل مورد بررسی قرار می دهد که برای کودکان ۵ تا ۱۸ سال مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی و عمومی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ به مشکلات کوچک واکنش شدید نشان می دهد
۲ زمانی که سه کار برای انجام دادن به او واگذار می شود فقط اولی یا آخری را انجام می دهد.
۳ کار را، خودش شروع نمی کند.
۴ به قصد برهم زدن بازی اتاق را ترک می کند.
۵ در مقابل پذیرش راههای متفاوت حل مسئله مقاومت می کند.
۶ در موقعیتهای جدید احساس ناراحتی می کند.
۷ به صورت ناگهانی و تکانشی عصبانی میشود.
۸ بارها از یک روش تکراری برای حل مشکل استفاده می کند حتی زمانی که این راه حل اشتباه باشد.
۹ به چیزهای محدودی توجه می کند.
۱۰ حتی زمانی که مشتاق انجام کاری است برای شروع کردن نیاز به تذکر دارد.

پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف فرم والدین 1۸۰ در انتقال از یک فعالیت به فعالیت دیگر مشکل دارد.
۸۱ بی قرار است.
۸۲ تکانشگر است.
۸۳ در موقع صحبت کردن نمی تواند روی یک موضوع متمرکز شود.
۸۴ در یک موضوع یا فعالیت گیر می کند.
۸۵ چیزهای یکسان را چند مرتبه می گوید.
۸۶ در آماده شدن برای رفتن به مدرسه در صبح مشکل دارد.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف فرم والدین) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

پرسشنامه کار کردهای اجرایی فرم معلم

قسمتی از پرسشنامه کار کردهای اجراییBRIEF– فرم معلم:

 

پرسشنامه کارکرد کردهای اجرایی دارای۸۶ سوال بوده که توسط جیویا ، ایسکوئیس، گای و کنورسی در سال ۲۰۰۰ طراحی و تنظیم شده که نمره گذاری این پرسشنامه ۱ تا ۳ نمره بوده که ( از هیج وقت تا همیشه ) نمره گذاری شده است که توسط والدین نمره گذاری می شد و رفتار کودک را در مدرسه و یا منزل مورد بررسی قرار می دهد.

 

هدف از این پرسشنامه تفسیر رفتاری عملکرد اجرایی کودکان ۵ تا ۱۸ ساله می باشد و دارای ۱۰ مولفه ای ( بازداری ، انتقال توجه ، کنترل هیجانی ، آغاز گری ، حافظ کاری ، برنامه ریزی ، سازماندهی موارد ، بازینی ، ناهمسانی و منفی گفتن ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ نسبت به مسائل کوچک واکنش افراطی نشان می دهد.
۲ زمانی که سه کار برای انجام دادن به او واگذار می شود فقط اولی یا آخری را انجام می دهد.
۳ کار را، خودش شروع نمی کند.
۴ کمتر ناامید می شود و به دیگران توهین می کند و یا آنها را سرزنش می کند.
۵ در زمینه پذیرش روش های متفاوت برای حل مساله با دوستان، و همکلاسی های خود مقاومت می کند و یا دچار مشکل می شود.
۶ در موقعیت های جدید آشفته و ناراحت می شود.
۷ به صورت ناگهانی و تکانشی عصبانی میشود.
۸ به چیزهای محدودی توجه می کند.
۹ همواره باید به او بگویی این “کار را نکن “یا “بس کن”.
۱۰ حتی زمانی که مشتاق انجام کاری است برای شروع کردن نیاز به تذکر دارد.

 

=====================

۸۰ در انتقال از یک فعالیت به فعالیت دیگر مشکل دارد.
۸۱ بی قرار است.
۸۲ در موقع صحبت کردن نمی تواند روی یک موضوع متمرکز شود.
۸۳ بدون تفکر حرف می زند یا عمل می کند.
۸۴ چیزهای یکسان را چند مرتبه می گوید.
۸۵ در لحظه ای که نباید حرف می زند.
۸۶ برای کلاس خود را آماده نمی کند.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه کار کردهای اجرایی – فرم معلم) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۴ پرسشنامه کارکرد اجرایی + (بارکلی – کولیج – بریف)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *