سوالات روانشناسی صنعتی و سازمانی دکتر محمود ساعتچی ۱۴۰۳ رشته حسابداری

(دیدگاه کاربر 1)

۱۳,۹۰۰ تومان

سوالات روانشناسی صنعتی و سازمانی دکتر محمود ساعتچی رشته حسابداری با پاسخنامه

شناسه محصول: sazmansanati دسته:

توضیحات

چند مورد از سوالات روانشناسی صنعتی و سازمانی دکتر محمود ساعتچی رشته حسابداری:

مدیران سلطه گر و علاقمند به پیشرفت چه نوع دکوراسیونی را انتخاب می کنند؟
الف) با لوازم و مبلمان استاندارد اتاق کار خود را تزیین می کنند.
ب) عکس های مربوط به گردش و تفریح و مسافرت خود را در اتاق کارشان قرار می دهند.
ج) در اتاق کار خود از گل و گیاه و تابلوی نقاشی استفاده می کنند
د) از کاریکاتور در اتاق کاریشان استفاده می کنند
 

جواب:  گزینه الف. رجوع شود به ص ۲۳۴ کتاب. 


 

کدام گزینه در مورد تیپ شخصیتی استادان صحیح است؟
الف) استادانی که دفترکارآنان باز است برونگراتر و مردم محورترند.
ب) استادانی که دفتر کارآنان بسته است برونگراتر و مردم محورند.
ج) استادانی که طرح میز کار آنها باز است، در زمینه ی مرجع کنترل برونی نمره ی کمی دارند
د) گزینه الف و ج
 

جواب: گزینه د. رجوع شود به ص ۲۳۳کتاب 


نمونه سوال روانشناسی صنعتی و سازمانی ساعتچی رشته حسابداری


 

کدام گزینه در مورد بهترین پیشگویی کننده ها در زمینه ی خشنودی کارکنان از فضای کارخود صحیح است؟
الف) اتاق کار شخصی ومستقل، متداول تر و احتمالا بهتر از محیط های کار باز است.
ب) میزهای کار افراد در فاصله های یکسان ازهم و بوسیله ی اتاقک های مستطیلی از هم جدا می شوند
ج) فضای ذخیره‌سازی و توانایی افراد برای سازگار کردن یا کنترل خود بر فضایی که در آن کار می کنند.
د) گزینه الف و ج
 

جواب: گزینه ج. رجوع شود به ص ۲۳۱کتاب 


 

کدام گزینه در مورد اعتقادات گالامان صحیح است؟
الف) افرادی که جدیدا با رایانه ها کار می کنند ترس از صدمه زدن به رایانه دارند
ب) ترس از رایانه همان ترس از فن آوری است و رایانه ها به خودی خود باعث ترس و اضطراب نمی شوند
ج) ترس از رایانه ها همان ترس از تغییر است
د) همه موارد
 

جواب: گزینه الف. رجوع شود به ص ۲۳۱کتاب 


نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری پیام نور


 

کدام شخصیت معتقد بودند دلیل نشانه های مرضی، فشار روانی حاصل از احساس فقدان کنترل شخص در موقع کار با رایانه و نیز کار فزاینده ای است که با رایانه می توان انجام داد؟
الف) دیناف و همکارانش
ب) گراندجین و همکارانش
ج) کروامر و همکارانش
د) ریردان و همکارانش

جواب: گزینه الف. رجوع شود به ص ۲۲۷کتاب 


 

 کدام گزینه در مورد طراحی برنامه های پردازش کلمه صحیح است؟
الف) مطالب سریع تر و بدون اشتباه دیکته ای تایپ می شوند
ب) می توان تحقیقات خاص حسابداری یا حسابرسی را ساده‌تر انجام داد
ج) افزایش عملکرد شغلی کارکنان مخصوصا درمورد شغل منشیگری
د) گزینه الف و ب
 

جواب: گزینه الف. رجوع شود به ص ۲۲۶کتاب 


دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی سازمانی


 

زیاد بودن درجه حرارت و رطوبت باعث کدام حالت های زیر می شود؟
الف) سیستم خنک‌کننده طبیعی بدن، کمتر اثربخش می شوند
ب) سیستم خنک‌کننده طبیعی بدن بیشتر اثربخش می شوند
ج) عملکرد افراد کاهش می یابد
د) عملکرد افراد افزایش می یابد
 

جواب:  گزینه الف. رجوع شود به ص ۲۲۲کتاب 


 

کدام گزینه در مورد تاثیر موسیقی صحیح است؟
الف) محرک یا اثربخشی آن زیاد نیست
ب) موسیقی به نحوی انتخاب می شود که شنیدن آن باعث حواس پرتی کارکنان نمی شود
ج) %۱۷برمیزان تولید افراد در کارخانه و %۱۳در عملکرد کارکنان مشاغل منشیگری افزوده می شود.
د) دوره های خستگی و ملامت کاهش می یابد و کارکنان هشیار باقی می مانند
 

جواب:  گزینه د. رجوع شود به ص ۲۱۹کتاب 


 

از فن آوری اشعه لیزر به چه منظوری استفاده می شود؟
الف) کاهش میزان سروصدای ماشین ها
ب) کاهش میزان سروصدای دستگاه های چاپگر رایانه ها
ج) کاهش میزان سروصداهای ناخواسته در محیط کار
د) کاهش نفوذ سروصدا به محل کار با دولایه کردن پنجره ها و. . .
 

جواب:  گزینه ب. رجوع شود به ص ۲۱۸کتاب 


نمونه سوالات روانشناسی صنعتی و سازمانی دکتر محمود ساعتچی


 

یکی از راه های کاهش اثرات سروصدا کدام گزینه می باشد؟
الف) تعیین زمان قانونی برای قرار گرفتن در معرض سطوح مختلف سرو صدا
ب) استفاده از موسیقی برای افزایش عملکرد شغلی و روحیه کارکنان
ج) افزایش تمرکز فکری برروی شغل
د) استفاده از بازی های فکری در زمان های تعیین شده
 

جواب:  گزینه الف. رجوع شود به ص ۲۱۷کتاب. یکی از راه های کاهش اثرات سروصدا تعیین زمان قانونی برای قرار گرفتن در معرض سطح مختلف سرو صداست 


 

 اگر برآورد ذهنی از اجتناب فرد مبتنی براین پیش بینی باشد که سود حاصل از قرار گرفتن در وضعیت خطرساز کمتر از سود حاصل از اجتناب از خطر است، کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف) تمایل خطرپذیری افراد برای جلوگیری از بروز سانحه، افزایش می یابد.
ب) تمایل خطرپذیری افراد برای جلوگیری از بروز سانحه، کاهش می یابد
ج) از تلاش خود جهت قرار گرفتن در وضعیت خطرساز دست برمی دارد
د) بدلیل ریسک پذیر بودن به تلاش خود در جهت قرار گرفتن در وضعیت خطرساز ادامه می دهد
 

جواب:  گزینه ج. رجوع شود به ص ۲۱۱کتاب 


 

 در چه مواقعی سانحه رخ می دهد؟
الف) فرد مسئولیت انجام دادن اقدامی را برای جلوگیری از سانحه به عهده نگیرد
ب) فرد نداند چه اقدامی را باید انجام دهد
ج) به عنوان عاملی خطر آفرین تلقی نگردد
د) همه موارد
 

جواب:  گزینه د. رجوع شود به ص ۲۱۱کتاب 


نمونه سوالات روانشناسی صنعتی سازمانی پیام نور


 

تعریف ایمنی ، حفاظت فنی و بهداشت صنعتی کدام گزینه می باشد؟
الف) مجموعه تدابیر، اصول و مقررات که با به‌کارگیری آنها بتوان نیروی انسانی و سرمایه ی سازمان را به نحو مؤثر در مقابل خطرات در محیط های صنعتی حفظ و حراست کرد.
ب) مطالعات در زمینه ی سوانح و حوادث که باید بوسیله ی روان شناسان صنعتی انجام گیرد.
ج) مطالعات مربوط به عوامل محیطی، ویژگی های خاص یا اوضاع و احوال و موقعیتی که افراد در آن کار می کنند.
د) گزینه ب و ج
 

جواب:  گزینه الف. رجوع شود به ص ۲۱۸کتاب 


 

 تمرکز اصلی رویکرد فیزیولوژیکی برروی کدام گزینه می باشد؟
الف) ابعاد نظام مند و زیربنای بدن، تنفس و سوخت و ساز بدن
ب) میزان اکسیژن مصرفی برای انجام دادن هرکار
ج) فیزیک و کالبد شناسی

د) گزینه ب وج 

جواب:  گزینه الف. رجوع شود به ص ۲۱۴کتاب. تمرکز اصلی رویکرد فیزیولوژیکی ابعاد نظام مند و زیربنایی بدن مثل جریان خون ، تنفس، سوخت وساز بدن است 


 

تمرکز اصلی رویکرد فیزیولوژیکی برروی کدام گزینه می باشد؟
الف) ابعاد نظام مند و زیربنای بدن، تنفس و سوخت و ساز بدن
ب) میزان اکسیژن مصرفی برای انجام دادن هرکار
ج) فیزیک و کالبد شناسی

د) گزینه ب وج 

جواب:  گزینه ج. رجوع شود به ص ۲۱۳کتاب 


 

هدف های چهارگانه پژوهی گراند جین کدام اند؟
الف) متناسب کردن نیازهای شغلی با کارایی کارکنان و نیز رعایت و طراحی شرایط کار به شیوه ای که افراد با وضع اندامی درست و سازگار مشغول بکار شوند.
ب) طراحی ماشین ها، وسایل و تاسیسات به نحوی که کارکنان بتوانند با سهولت، کارآمدی دقت و ایمنی بیشتر وظایف شغلی خود را انجام دهند.
ج) با تامین روشنایی، تهویه، کاهش سروصدا و شرایط کاری را با ویژگی های خاص آدمی سازگار کنند.
د) همه موارد
 

جواب:  گزینه د. رجوع شود به ص ۲۱۲کتاب 


دانلود کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی ساعتچی رشته حسابداری


 

فرضیه اصلی و زیربنای کار پژوهی چیست؟
الف) طراحی ماشین ها وسایل و تاسیسات به نحوی که کارکنان بتوانند با سهولت دقت و ایمنی بیشتر وظایف شغلی خود را انجام دهند.
ب) با تغییر محل ماشین ها انبار و وسایل حرکت افراد را به حداقل ممکن برسانند.
ج) قابلیت انعطاف و تغییر و خاصیت چکش خواری ابزار، ماشین آلات یا محیط کار بیش از آدمی است.
د) همه موارد
 

جواب:  گزینه ج. رجوع شود به ص ۲۱۲کتاب 


 

تعریف کار پژوهشی یا ارگونومیکس کدام گزینه می باشد؟
الف) مطالعه در زمینه ی روابط متقابل بین آدمی و محیط کار
ب) کاربرد اصول فنی درتجزیه و تحلیل ساختار و حرکت اجزای بدن انسان
ج) مطالعه ی روانشناسی محیط و شیوه های اثربخش آموزش افراد برای ایمن ساختن محل کار خود
د) گزینه ب و ج
 

جواب:  گزینه الف. رجوع شود به ص ۱۹۹کتاب. به مطالعه در زمینه روابط متقابل بین آدمی و محیط کار او کارپژوهی گفته می شود 


 

راهبردهای فردی کنارآمدن با فرسودگی شغلی کدامند؟
الف) عدم قبول مسئولیتی که از عهده ی انجام دادن آن بر نمی آیند
ب) استفاده از برنامه های متنوع برای بهبود وضعیت بدنی خود
ج) شرکت در دوره های مدیریت زمان
د) همه موارد
 

جواب:  گزینه د. رجوع شود به ص ۱۹۱کتاب 

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای سوالات روانشناسی صنعتی و سازمانی دکتر محمود ساعتچی ۱۴۰۳ رشته حسابداری

 1. آرتینا

  من شنبه امتحان روانشناسی صنعتی سازمانی دارم قبولی داخل امتحان با خرید این بسته تضمینی هست؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم آرتینا..
   بله… با مطالعه دقیق این مجموعه از سوالات روانشناسی صنعتی و سازمانی میتونید قبولی خودتون رو تظمین کنید..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *