free سوالات راهنمای معلم ریاضی اول و ششم ابتدایی (خلاصه کتاب)

۱۹,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: rahnariaz دسته:

توضیحات

چند مورد از سوالات استخدامی راهنمای معلم ریاضی اول و ششم ابتدایی:

۱-اشتباهات در فرآیند یادگیری طبق سند چگونه برخورد می شود؟
الف) به عنوان شکست
ب) به عنوان فرصت های یادگیری
ج) نادیده گرفته می شوند
د) مجازات می شوند
پاسخ: ب

 

۲-کدام استراتژی تدریس به دلیل اهمیت آن در آموزش ریاضی برجسته شده است؟
الف) بازی های رقابتی
ب) ارزیابی های فردی
ج) تجارب یادگیری تعاملی و جذاب
د) آموزش مبتنی بر سخنرانی
پاسخ: ج

خلاصه راهنمای معلم ریاضی ششم

 

۳-نقش قصه گویی در آموزش ر یاضی چیست؟
الف) سرگرمی دانش آموزان
ب) فراهم آوردن زمینه تاریخی
ج) برای نشان دادن مفاهیم ریاضی
د) استفاده نمی شود
پاسخ: ج

 

۴-چه رویکردی برای مقابله با اضطراب ر یاضی توصیه می شود؟
الف) نادیده گرفتن آن
ب) تشویق به رقابت
ج) حمایت و تشویق
د) افزایش تکالیف
پاسخ: ج

 

۵-هدف از فعالیت های گروهی در کلاس ر یاضی چیست؟
الف) صرفه جویی در زمان تدریس
ب) تقویت همکاری و مهارت های ارتباطی
ج) برای سهولت درجه بندی
د) برای شناسایی بهترین دانش آموزان
پاسخ: ب

 

۶-عملیات ر یاضی چگونه به دانش آموزان معرفی می شود؟
الف) از طریق تعاریف و فرمول ها
ب) با حفظ کردن عملیات
ج) استفاده از مثال های عملی و واقعی
د) فقط از طریق فناوری
پاسخ: ج

 

کتاب معلم راهنمای تدریس ریاضی ششم ابتدایی با جواب استخدامی

 

۷-روش پیشنهادی برای آموزش کسرها چیست؟
الف) استفاده از اشیاء فیزیکی برای نمایش
ب) فقط از طریق مفاهیم انتزاعی
ج) با یادگیری تکه ای
د) شروع با مسائل پیچیده
پاسخ: الف

 

۸-بازی ها چه نقشی در برنامه درسی ریاضی دارند؟
الف) حواس پرتی محسوب می شوند
ب) فقط به عنوان پاداش استفاده می شود
ج) یکپارچه برای درک و تعامل
د) ذکر نشده است
پاسخ: ج

 

۹-زمان برای مفاهیم مختلف ریاضی چگونه تخصیص می یابد؟
الف) به طور یکسان برای همه مفاهیم
ب) بر اساس علایق دانش آموزان
ج) انعطاف پذیر، بر اساس سختی و نیازهای دانش آموز
پاسخ: ج

 

۱۰-چگونه این سند پرداختن به سبک های متنوع یادگیری در ر یاضی را توصیه می کند؟
الف) نادیده گرفتن آنها
ب) تمرکز فقط بر یادگیرندگان بصری
ج) گنجاندن انواع روش های آموزشی
د) خیاطی دروس انفرادی برای هر دانش آموز
پاسخ: ج

 

کتاب معلم راهنمای تدریس ریاضی ششم با جواب

 

۱۱-مفاهیم ر یاضی به چه صورت با زندگی روزمره در برنامه درسی مرتبط است؟
الف) آنها جدا از برنامه های کاربردی واقعی نگهداری می شوند
ب) یکپارچه برای نشان دادن ارتباط و کاربرد
ج) فقط در دوره های پیشرفته اعمال می شود
د) دلسرد برای جلوگیری از سردرگمی
پاسخ: ب

 

۱۲-اهمیت ترتیب بندی در برنامه درسی ر یاضی چیست؟
الف) گیج کردن دانش آموزان
ب) اهمیتی ندارد
ج) ساختن تدریجی بر مفاهیم
د) برای سهولت تدریس
پاسخ: ج

 

۱۳-برنامه درسی چه تاکیدی بر زبان ر یاضی و اصطلاحات دارد؟
الف) اهمیت بالا برای ارتباط دقیق
ب) حداقل، تمرکز بیشتر بر محاسبه
ج) تشویق شده اما تاکید نشده است
د) از کاهش پیچیدگی اجتناب شود
پاسخ: الف

 

۱۴-برنامه درسی چه نقشی را برای معلم در کلاس درس ر یاضی محول می کند؟
الف) تنها مرجع و منبع اطلاعات
ب) تسهیل کننده کشف دانش آموز
ج) مشاهده گر با حداقل تعامل
د) فقط برای ارائه تکالیف و تست
پاسخ: ب

 

۱۵-چگونه برنامه درسی مدیر یت دانش آموزان با توانایی های ر یاضی پیشرفته را پیشنهاد می کند؟
الف) دادن تکالیف بیشتر به آنها
ب) تشویق آنها به آموزش همسالانشان
ج) ارائه فعالیت های چالش برانگیز و غنی
د) نادیده گرفتن مهارت های پیشرفته خود برای تمرکز بر میانگین کلاس
پاسخ: ج

 

خلاصه راهنمای معلم ریاضی اول و ششم

 

۱۶-مفاهیم ریاضی چگونه در طول زمان بررسی و تقویت می شوند؟
الف) فقط از طریق امتحانات تجمعی
ب) با حرکت سریع به سمت موضوعات جدید
ج) با جلسات بررسی منظم و کاربرد در زمینه های جدید
د) پس از معرفی، مفاهیم مورد بررسی قرار نمی گیرند
پاسخ: ج

 

۱۷-توالی مضامین و موضوعات ر یاضی در برنامه درسی چگونه است؟
الف) به صورت تصادفی
ب) بر اساس پیچیدگی و ارتباط متقابل
ج) بر اساس حروف الفبا
د) به انتخاب دانشجو
پاسخ: ب

 

۱۸-انتقال به مفاهیم انتزاعی ر یاضی چگونه انجام می شود؟
الف) ناگهانی، بدون آمادگی
ب) بتدریج با تکیه بر تجربیات ملموس
ج) فقط از طریق آموزش مستقیم
د) با نادیده گرفتن تجربیات عینی
پاسخ: ب

 

۱۹-برنامه درسی چگونه جمع و تفر یق را پیشنهاد می کند؟
الف) با استفاده از الگوریتم های انتزاعی
ب) از طریق برنامه های کاربردی و دستکاری های واقعی
ج) از طریق حفظ طوطی جداول جمع
د) با معرفی مسائل پیچیده کلمه
پاسخ: ب

 

۲۰-موضع سند در مورد استفاده از ماشین حساب در آموزش ریاضی اولیه چیست؟
الف) از ابتدا توصیه می شود
ب) فقط برای آزمایش استفاده می شود
ج) برای محاسبات پیچیده معرفی شده است
د) از تمرکز بر محاسبات ذهنی دلسرد می شوند
پاسخ: د

 

۲۱-چه راهکاری برای حل مسئله در ر یاضیات پیشنهاد می شود؟
الف) یادگیری یک روش واحد برای هر نوع مسئله
ب) توسعه انواع استراتژی ها و انتخاب مناسب ترین
ج) تمرکز بر سرعت به جای روش
د) استفاده از آزمون و خطا بدون تأمل
پاسخ: ب

 

خرید کتاب راهنمای معلم ریاضی اول و ششم

 

۲۲-رویکرد برنامه درسی برای آموزش زمان و ساعت چیست؟
الف) فقط از ساعت های دیجیتال استفاده کنید
ب) از طریق فعالیت های عملی با ساعت های آنالوگ و دیجیتال
ج) تا مقاطع بالاتر معرفی نشده است
د) تمرکز بر به خاطر سپردن زمان های ساعت
پاسخ: ب

 

۲۳-چگونه مفاهیم ر یاضی در خانه بر اساس سند تقویت می شوند؟
الف) از طریق تکالیف گسترده
ب) با تشویق بازی ها و فعالیت های ریاضی خانوادگی
ج) به والدین توصیه می شود شرکت نکنند
د) صرفا از طریق پلتفرم های آنلاین
پاسخ: ب

 

۲۴-چگونه مضامین ر یاضی در برنامه درسی به هم مرتبط هستند؟
الف) به صورت جداگانه آموزش داده می شوند
ب) از طریق پروژه های میان رشته ای
ج) فقط در کلاس ریاضی
د) ارتباطی ذکر نشده است
پاسخ: ب

 

۲۵-رویکرد یادگیری مشارکتی در ر یاضی چیست؟
الف) تشویق نمی شود
ب) دانش آموزان در تمام تکالیف با هم کار می کنند
ج) به صورت انتخابی برای موضوعات خاص استفاده می شود
د) تشویق به حل مسئله و کاوش
پاسخ: د

 

دانلود رایگان راهنمای معلم ریاضی اول و ششم

 

۲۶-چگونه می توان فعالیت های مرتب سازی را برای دانش آموزان چالش برانگیز کرد؟
الف) با افزایش سرعت مرتب سازی
ب) با مرتب سازی بر اساس چندین ویژگی به طور همزمان
ج) با استفاده از اجسام بزرگتر
د) با کاهش تعداد اشیا
پاسخ: ب

 

۲۷-چگونه خلاقیت در تمرینات هندسی گنجانده می شود؟
الف) با اجازه کشیدن نقاشی با دست آزاد
ب) از طریق استفاده از مواد متنوع
ج) با تشویق داستان سرایی تخیلی
د) تمام موارد فوق
پاسخ: د

 

۲۸-این سند چه استراتژی را برای مقابله با تصورات غلط ریاضی در کلاس پیشنهاد می کند؟
الف) نادیده گرفتن آنها
ب) تنبیه دانش آموزان به دلیل پاسخ نادرست
ج) استفاده از آنها به عنوان فرصت های یادگیری
د) تمرکز بر پاسخ کتاب درسی فقط
پاسخ : ج

 

۲۹-دانش آموزان چگونه با مفهوم الگوهای عددی آشنا می شوند؟
الف) از طریق معادلات پیچیده
ب) با استفاده از مثال های واقعی
ج) از طریق تکرار الگوهای مشابه سالهای گذشته
د) با به خاطر سپردن قوانین الگو
پاسخ : ج

 

۳۰-چگونه هدف این فصل توسعه درک دانش آموزان از قوانین تقسیم پذیری است؟
الف) با تمرکز بر قوانین بدون کاربرد
ب) از طریق کاربرد عملی و مفاهیم مرتبط
ج) با استفاده از رویکردی صرفا نظری
د) از طریق بافت تاریخی
پاسخ : ب

 

دانلود رایگان سوالات راهنمای معلم ریاضی ششم

 

۳۱-مفهوم مضرب در فصل چگونه معرفی شده است؟
الف) از طریق استفاده از عبارات جبری
ب) با استفاده از وسایل تصویری و بازنمایی
ج) به عنوان یک موضوع جداگانه و غیر مرتبط با الگوها
د) از طریق یک سری تمرینات غیر مرتبط
پاسخ : ب

 

۳۲-هنگام یادگیری کسری بر چه چیزی به عنوان یک مهارت انتقادی تأکید می شود؟
الف) توانایی حفظ جداول کسری
ب) درک کاربرد عملی کسرها
ج) استفاده از کسرها در برنامه نویسی
د) اجتناب از کسر در محاسبات
پاسخ : ب

 

۳۳-چگونه دانش آموزان به فکر کردن در مورد عملیات ریاضی تشویق می شوند؟
الف) به عنوان رویه های مجزا و بدون زمینه
ب) در بستر تحول تاریخی آنها
ج) از دریچه برنامه های کاربردی دنیای واقعی
د) با به خاطر سپردن ویژگی های عملیات
پاسخ : ج

 

۳۴-نمودارها به چه صورت در برنامه درسی ریاضیات استفاده می شوند؟
الف) به عنوان یک عنصر تزئینی برای کلاس های درس
ب) تجسم مفاهیم و داده های ریاضی
ج) اجتناب از آموزش محاسبات پیچیده
د) فقط در چارچوب علوم اجتماعی
پاسخ : ب

 

۳۵-اهمیت تجزیه و تحلیل داده ها در برنامه درسی ریاضی چیست؟
الف) برای سطح مدرسه بسیار پیشرفته در نظر گرفته می شود
ب) آماده سازی دانش آموزان برای مشاغل در علم داده
ج) کمک به دانش آموزان در تصمیم گیری آگاهانه بر اساس داده ها
د) فقط برای تکمیل الزامات درسی تدریس می شود
پاسخ : ج

 

نمونه سوالات راهنمای معلم ریاضی اول و ششم

 

۳۶-موضع فصل در مورد استفاده از ابزارهای دستکاری در یادگیری ریاضیات چیست؟
الف) به عنوان عامل حواس پرتی دیده می شوند
ب) برای درک مفاهیم انتزاعی بسیار توصیه می شود
ج) فقط برای دانش آموزان جوان مفید است
د) دلسرد به نفع تدریس مبتنی بر سخنرانی
پاسخ : ب

 

۳۷-چه رویکردی برای آموزش مفهوم مقیاس و اندازه گیری پیشنهاد می شود؟
الف) نادیده گرفتن کامل کاربردهای عملی آن
ب) فقط از طریق نظریه انتزاعی، بدون مثال
ج) با تلفیق آن با هنر و نقشه خوانی
د) پرهیز از فناوری در آموزش آن
پاسخ : ج

 

۳۸-پازل ها و بازی ها چه نقشی در برنامه درسی ریاضی دارند؟
الف) اتلاف وقت تلقی می شود
ب) برای تقویت درک و لذت از ریاضی استفاده می شود
ج) فقط در ابتدای سال تحصیلی استفاده می شود
د) دلسرد شدن از روش های سنتی تدریس
پاسخ : ب

 

۳۹-خطاها و باورهای نادرست ریاضی در تدریس چگونه برطرف می شود؟
الف) با نادیده گرفتن آنها و تمرکز بر پاسخ صحیح
ب) از طریق تنبیه و دلسردی
ج) به عنوان فرصتی برای یادگیری و تبیین مفاهیم
د) با تشویق دانش آموزان به یافتن اشتباهات خود بدون راهنمایی
پاسخ : ج

 

۴۰-برای حل مسائل مربوط به کسرها بر چه روشی تاکید شده است؟
الف) استفاده از ماشین حساب برای تمامی عملیات
ب) به کار بردن مفاهیمی مانند ضرب و تقسیم کسرها در تمرینات ساخت یافته
ج) پرهیز از استفاده از وسایل بصری در تدریس
د) تدریس از طریق سخنرانی بدون تعامل دانشجو
پاسخ : ب

 

۴۱-چگونه این فصل نشان می دهد که کسرها با سایر مفاهیم ریاضی مرتبط هستند؟
الف) با در نظر گرفتن کسرها به عنوان یک موضوع مجزا
ب) ادغام کسرها با مفاهیم اندازه گیری و نمایش
ج) ممانعت از ارتباط بین کسرها و هندسه
د) آموزش کسرها بدون رجوع به عملیات حسابی
پاسخ : ب

نمونه سوالات راهنمای معلم ریاضی اول تا ششم ابتدایی

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “free سوالات راهنمای معلم ریاضی اول و ششم ابتدایی (خلاصه کتاب)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *