سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه ۱۴۰۳

۲۴,۹۰۰ تومان

سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

چند مورد از سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه با جواب (پیشنهاد میکنیم حتما مطالعه کنید):

کدام روش زیر یک قانون کنترل مناسب برای رسیدن به نقطه کار مؤثر و عادلانه در کنترل ازدحام است؟
۱-افزایش و کاهش جمعی
۲-افزایش و کاهش ضربی
۳-افزایش جمعی و کاهش ضربی   ☑️
۴-افزایش ضربی و کاهش جمعی

 

در لایه انتقال در چه صورتی از مالتی پلکسینگ استفاده می شود؟
۱-اگر در مسیر یاب ها مستعد خرابی واز کارافتادگی باشند   ☑️
۲-ار کاربر به پهنای باند بیشتری نسبت به نرخ حداکثرهر مدار مجازی نیاز داشته باشد
۳-اگراندازه پنجره فرستنده از گیرنده بیشتر باشد
۴-اگر فضای بافرگیرنده محدود باشد

 

درویدئوی دیجیتال وقتی یک ویدئوی خط در میانی با سرعت زیاد بر روی نمایشگردر می آید در جاهایی که تغییر رنگ شدید و ناگهانی وجود دارد خطوط کوتاه افقی دیده خواهد شد این پدیده معرف کدام گزینه است؟
۱-نسبت ظاهری
۲-نویز کوانتش   ☑️
۳-شانه زنی
۴-پرش

 

در لایه سوکت امن SSL برای انتقال داده، پس از مرحله قطعه سازی کدام یک از مراحل زیر انجام می گیرد؟
۱-اضافه کردن کد احرازهویت   ☑️
۲-رمزگذاری
۳-فشرده سازی
۴-اضافه کردن سرآیند

 

کدام گزینه صحیح است؟
۱-کنترل ازدحام وظیفه مشترک لایه های انتقال و شبکه است
۲-ازدحام در لایه انتقال تشخیص داده می شود
۳-علت اصلی ازدحام ترافیک ارسالی از لایه کاربرد به لایه انتقال است
۴-اینترنت از لحاظ کنترل ازدحام وابستگی زیادی به لایه شبکه دارد   ☑️

 

کدام گزینه نشان دهنده تکنیک های محدود کردن طول عمر بسته ها است؟
۱-شمارنده گام، شناسه اتصال
۲-مهرزمانی، آدرس های انتقال یکبار مصرف
۳-دقت در طراحی شبکه، شناسه اتصال   ☑️
۴-شمارنده گام، دقت در طراحی شبک

 

کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
۱-نظام اقتصاد شبکه های وابسته به اشیاء و امور ملموس است
۲-در نظام اقتصادی شبکه های جدید به شمت تمرکز گرایی پیش می رویم   ☑️
۳-ارزش از کمیابی پدید می آید
۴-برای دستیابی به بیشترین موفقیت ابتدا باید وب را تغذیه کرد

 

چه نوع کاربردهایی حساس به پهنای باند هستند؟
۱-نوع کاربردهایی که دارای نیازمندی های بازه عملیاتی هستند   ☑️
۲-کاربردهایی که دارای نیازمندهای کیفیت سرویس حداقلی هستند
۳-کاربردهایی که حداقل تاخیر نیاز دارند
۴-کاربردهاییی که باید حداکثر پهنای باند شبکه به آنها تخصیص یابد

 

حداکثر اندازه قطعه MSS چگونه مشخص می شود؟
۱-در ابتدا با تعیین طول بزرگترین فریم لایه پیوند که می تواند توسط میزبان فرستنده ارسال شود، تعیین می گردد.   ☑️
۲-در ابتدا با تعیین طول کوچکترین فریم لایه پیوند که می تواند توسط میزبان فرستنده ارسال شود، تعیین می گردد.
۳-در ابتدا با تعیین طول بزرگترین فریم لایه پیوند که می تواند توسط میزبان گیرنده ارسال شود، تعیین می گردد.
۴-در ابتدا با تعیین طول کوچکترین فریم لایه پیوند که می تواند توسط میزبان گیرنده ارسال شود، تعیین می گردد.

 

کار «زمان بند بسته» در پورت خروجی چیست؟
۱-بسته ها را بر اساس مسیر خروجی صف بندی کند.
۲-زمان ارسال یک بسته از میان بسته هایی که برای انتقال در صف هستند را محاسبه نماید.
۳-یک بسته از میان بسته هایی که برای انتقال در صف هستند انتخاب نماید.   ☑️
۴-بسته ها را از لحاظ امنیتی کنترل کند.

 

انتقال کل فریم ها از یک عنصر شبکه به یک عنصر شبکه مجاور کار کدام لایه است؟
۱-لایه انتقال
۲-لایه پیوند داده   ☑️
۳-لایه فیزیکی
۴-لایه شبکه

 

در مورد سیستم تلفن همراه کدام گزینه صحیح نیست؟
۱-فرکانس سلول های همسایه متفاوت است.
۲-فرآیند پاسکاری حدودا ۳۱۱میلی ثانیه طول می کشد.
۳-هر سلول یک فرکانس خاص دارد.   ☑️
۴-تلفن های نسل اول و دوم فاقد فن آوری پاسکاری نرم هستند.

 

در شبکه های بی سیم مشکل نمایان ایستگاه به چه دلیل رخ می دهد؟
۱-نزدیک بودن ایستگاه های بی سیم به یکدیگر
۲-دور بودن ایستگاه های بی سیم از یکدیگر
۳-کم بودن ایستگاه های بی سیم
۴-استفاده از پروتکل CSMA برای شبکه های بی سیم   ☑️

 

کدام مشکل و نقص مدل OSI را می توان با نمودار مکاشفه دو فیل تحلیل و بررسی کرد؟
۱-زمان بندی نادرست   ☑️
۲-فن آوری نادرست
۳-پیاده سازی نادرست
۴-سیاست های نادرست

 

در الگوریتم مسیریابی کوتاهترین مسیر، کدام گزینه معیار تعیین کوتاهترین مسیر نیست؟
۱-فاصله نزدیکی
۲-تعداد پرشها
۳-میانگین تأخیر صف بندی
۴-حداکثر سرعت انتقال داده   ☑️

 

مشکل نمایان ایستگاه و مشکل مخفی ایستگاه در شبکه های بی سیم به چه دلیل رخ می دهد؟
۱-استفاده از پروتکل CSMA برای شبکه های بی سیم   ☑️
۲-نزدیک بودن ایستگاه های بی سیم به یکدیگر
۳-دور بودن ایستگاه های بی سیم از یکدیگر
۴-کم بودن ایستگاه های بی سیم

 

منظور از انتقال داده Half Duplex چیست؟
۱-مسیر داده ها فقط در یک جهت است.
۲-مسیر داده ها در دو جهت است اما نه به‌طور همزمان   ☑️
۳-مسیر داده ها در دو جهت است و به‌طور همزمان
۴-مسیر داده ها چندگانه است اما فقط در یک جهت داده منتقل می شود

 

کدام گزینه از ویژگی های امواج مایکروویو نیست؟
۱-تمرکز آن مشکل است.
۲-در مه و بارندگی به خوبی کار می کنند.
۳-در اتمسفر می شکنند.
۴-عدم عبور از ساختمان های سخت

 

کدام گزینه صحیح است؟
۱-در الگوریتم سطل نشانه وقتی صف پر باشد بسته ها حذف می شوند.
۲-هدف اصلی الگوریتم سطل سوراخ دار مسیریابی می باشد.
۳-در الگوریتم سطل نشانه وقتی صف پر باشد بسته ها و نشانه ها حذف می شوند.
۴-سطل سوراخ دار الگوی خروجی ثابتی را با سرعت میانگین و بدون توجه به میزان ترافیک اجرا می کند   ☑️

 

کدام مورد نقطه ضعف مسیریابی سلسله مراتبی می باشد؟
۱-افزایش حافظه مصرفی
۲-افزایش زمان جستجو در جدول مسیریابی
۳-افزایش میانگین طول مسیر   ☑️
۴-افزایش ورودی های جدول مسیریابی

 

کدام مورد در رابطه با مدار مجازی صحیح است؟
۱-هر بسته آدرس دقیق و کامل مبدا و مقصد را با خود حمل می کند.
۲-هر بسته به طور مستقل مسیریابی می شود
۳-قبل از ارسال بسته ها، یک مسیر از مبدا به مقصد باید ایجاد شود.   ☑️
۴-مسیریاب ها نیازی به نگهداری اطلاعات در خصوص وضعیت مدار مجازی ندارند

 

کدام گزینه در مورد راه گزینی مداری صحیح است؟
۱-از روش انتقال ذخیره و هدایت استفاده می کند.
۲-زمان اتصال موضوع مهمی نیست.
۳-تمام بسته ها از یک مسیر عبور می کنند.
۴-پهنای باندی رزرو نمی شود

 

کدامیک از گزینه های زیر در مورد روش راه گزینی بسته صحیح است؟
۱-در روش راه گزینی بسته ای به ایجاد یک مسیر از قبل نیاز است.
۲-در روش راه گزینی بسته ای تمامی بسته ها از یک مسیر عبور می کنند.
۳-در روش راه گزینی بسته ای شفافیت وجود ندارد.   ☑️
۴-در روش راه گزینی بسته ای پهنای باند به صورت ثابت در نظر گرفته می شود

 

کدام گزینه در مورد خطوط اجاره ای صحیح است ؟
۱-یک خط اجاره ای یک اتصال تلفنی پایدار بین دو مکان می باشد که مقدار مشخصی از پهنای باند را برای همه زمانها از قبل معین می کند.   ☑️
۲-یک خط اجاره ای یک اتصال تلفنی پایدار بین دو مکان می باشد که مقدار نامشخصی از پهنای باند را برای همه زمانها از قبل معین می کند.
۳-خطوط اجاره ای فقط می توانند به صورت آنالوگ باشند.
۴-خطوط اجاره ای فقط می تواند به صورت دیجیتال باشند

 

کدام گزینه از قوانین کوین کلی برای نظام اقتصادی جدید می باشد؟
۱-کمیابی، نه فراوانی
۲-بازده نزولی
۳-واگذاری در اوج   ☑️
۴-افزایش هزینه ها، نه رایگان سازی

 

کدامیک از گزینه های زیر در مورد الگوریتم های مسیریابی صحیح می باشد.
۱-درخت sink منفرد می باشد.
۲-درخت sink فاقد هرگونه حلقه است.   ☑️
۳-الگوریتم های مسیریابی غیروقفی تصمیمات مسیریابی خود را بر اساس تغییرات در هم بندی و ترافیک تغییر می دهند.
۴-یک الگوریتم پایدار به هیچ وجه همگرا و متعادل نمی شود

 

کدام گزینه در مورد تخصیص کانال به شکل ایستا در شبکه های محلی و گسترده صحیح نمی باشد.
۱-اگر تعداد کاربران ثابت و کم باشدو هر کدام بار ترافیکی ثابتی را ایجاد کنند، سازوکار تخصیص تسهیم سازی فرکانسی مؤثر نمی باشد.   ☑️
۲-اگر تعداد فرستنده ها زیاد و تغییرات آنها نوسان دار و دامنه دار باشد یا ترافیک زیاد ایجاد کنند، FDM مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.
۳-با استفاده از تسهیم فرکانسی FDM هر کاربر یک باند فرکانسی مخصوص به خود دارد.
۴-با استفاده از تسهیم فرکانسی FDM بین کاربران برخوردی صورت نمی گیرد

 

کدامیک از گزینه های زیر از روشهای اصلی کنترل جریان در لایه پیوند داده ها می باشد؟
۱-کنترل جریان بر مبنای بازخورد – کنترل جریان بدون بازخورد
۲-کنترل جریان بر مبنای بازخورد – کنترل جریان بر مبنای کشف و تصحیح خطا
۳-کنترل جریان بر مبنای کشف و تصحیح خطا – کنترل جریان بر مبنای میزبان
۴-کنترل جریان بر مبنای بازخورد – کنترل جریان بر مبنای میزبان   ☑️

 

کدامیک از گزینه های زیر جزء اعمال ویژه لایه پیوند داده ها نمی باشد.
۱-تهیه رابط خدمات مناسب برای لایه شبکه
۲-انتقال یک سری بیت خام از یک ماشین به ماشین دیگر   ☑️
۳-چگونگی برخورد با خطاهای انتقال
۴-کنترل جریان داده به نحوی که فرستنده سریع گرفتار گیرنده کند نشود

 

کدامیک از گزینه های زیر در مورد خطوط اجاره ای صحیح تر می باشد.
۱-خطوط اجاره ای آنالوگ هستند.
۲-خطوط اجاره ای دیجیتال هستند.
۳-یک خط اجاره ای یک اتصال ناپایدار بین دو مکان است که مقدار مشخصی از پهنای باند را در زمان اتصال از قبل معین می کند.   ☑️
۴-برای نصب یک خط اجاره ای ، باید با خدمات رسان تلفن قراردادی برای پیوند بین دو مکان مخصوص و با پهنای باند ویژه برقرار کرد

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *