دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی برق قدرت با پاسخنامه (۱۴۰۳)

(دیدگاه کاربر 2)

۲۷,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: barghgho دسته:

توضیحات

فهرست مطالب

جدیدترین و کاملترین سوالات استخدامی برق قدرت با پاسخنامه

بیش از ۲۰۰۰ سوال از مهمترین سوالات استخدامی برق قدرت با پاسخنامه + جزوات آموزشی فوق العاده

(با فرمت پی دی اف) (قبولی خود را با این بسته طلایی تضمین کنید)

چند مورد از سوالات استخدامی برق قدرت با جواب (مهمترین سوالات آزمون های استخدامی دوره های گذشته)

تغییر در کدام یک از عوامل زیر باعث تغییر نیروی محرکه مغناطیسی در یک بویین با جریان ثابت می‌شود؟

الف)  تعداد دور سیم‌ پیچ

ب) طول هسته و تعداد دور سیم‌ پیج

ج) سطح مقطع هسته

د) طول هسته

پاسخ گزینه الف

 

کدام گزینه وظیفه انتقال جریان الکتریکی از آرمچر به مصرف‌کننده را دارد؟

الف) جاروبک‌ها

ب) تیغه‌های کلکتور

ج) قطب‌های مغناطیسی

د) فلنج نگه‌دارنده

پاسخ گزینه الف

 

چگونه می‌توان در ماشین‌های جریان مستقیم مقدار ولتاژ تولید شده را زیاد کرد؟

الف) تعداد مسیرهای جریان را زیاد کرد

ب) سرعت آرمیچر را بالا برد

ج) جریان تحریک را بیشتر کرد

د) جریان تحریک و سرعت آرمیچر را زیاد کرد

پاسخ گزینه د

 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی برق قدرت با پاسخنامه

 

کدام گزینه نحوه تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی را از دیدگاه نوع انرژی تبدیلی نشان می‌دهد؟

الف) انواع تحریک سرخود و تحریک مستقل

ب) انواع جریان متناوب و جریان مستقیم

ج) سنکرون و آسنکرون

د)مولدها و موتورها

پاسخ گزینه د

 

در کدام گاز در سیم‌بندی‌های نوع حلقوی و موجی آرمیچر، رابطه محاسبه با هم تفاوت دارد؟

الف) رفت (اول)

ب) کلکتور

ج) برگشت (دوم)

د) قطبی

پاسخ گزینه  ب

 

اگر در موتور ساده جریان مستقیم، تعداد کلاف‌ها زیاد شود و کموتاتور وجود داشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) جهت گشتاور همواره در یکسو خواهد بود

ب) باعث یکنواخت‌تر شدن دامنه گشتاور می‌شود

ج) باعث یکسو شدن و یکنواخت‌تر شدن گشتاور می‌شود

د) در کلاف‌ها دامنه جریان تقریبا یکسان باقی می‌ماند

پاسخ گزینه  ج

 

کموتاتور در موتورهای جریان مستقیم چه نقشی را ایفا می‌کند؟

الف) جریان مستقیم را به متناوب تبدیل می‌کند.

ب) جهت جریان کلاف‌ها را در منطقه خنثی تغییر می‌دهد.

ج) جریان در کلاف‌ها را یک‌سو می‌کند.

د) جریان در آرمیچر را یکنواخت می‌کند.

پاسخ گزینه ب

 

کدام گزینه مشخصه تنظیم در مورد تحریک مستقل است؟

الف) میزان تغییر ولتاژ خروجی در ازای تغییر بار

ب) میزان تغییر جریان تحریک در ازای تغییر بار

ج) میزان تغییر نیروی محرکه در ازای تغییر جریان تحریک

د) میزان درصد کاهش ولتاژ در بارهای مختلف

پاسخ گزینه ب

 

چرا ولتاژ مولد کمپوند نقصانی در زیر بار به شدت کاهش پیدا می‌کند؟

الف) در آرمیچر ولتاژ خیلی کمک می‌شود

ب) در تحریک سری ولتاژ خیلی زیاد می‌شود

ج) در زیر بار عکس‌العمل آرمیچر زیاد می‌شود

د)در هسته قطب‌های فوران به شدت کم می‌شود

پاسخ گزینه  د

 

دانلود سوالات استخدامی برق قدرت با پاسخنامه

ارتباط ولتاژ تولید شده با جریان تحریک و سرعت گردش آرمیچر در یک مولد جریان مستقیم به چه صورت است؟

الف) بستگی به سرعت گردش ندارد اما رابطه مستقیم با جریان تحریک دارد.

ب) رابطه عکس با سرعت گردش و نسبت مستقیم با جریان تحریک دارد.

ج) نسبت مستقیم با سرعت گردش و نسبت عکس با جریان تحریک دارد.

د) نسبتش با هر دو مستقیم است.

پاسخ گزینه د

 

مولد جریان مستقیمی که به پس‌ماند مغناطیسی حین تحریک نیاز ندارد کدام است؟

الف) تحریک سرخود

ب) تحریک جداگانه

ج) شنت

د)کمپوند نقصانی

پاسخ گزینه ب

 

مولدهای جریان مستقیم با دیدگاه نحوه تامین جریان تحریک چگونه دسته‌بندی می‌شوند؟

الف) خود تحریک – تحریم مستقل

ب) سری – موازی – تحریک مستقل

ج) مختلط – خود تحریک

د) کمپوند – سری – شنت

پاسخ گزینه  الف

 

با تغییر کدام یک از گزینه‌های زیر پلاریته ولتاژ خروجی در مولد جریان مستقیم تغییر می‌کند؟

الف) اگر چرخش آرمیچر تغییر جهت دهد.

ب) اگر چرخش آرمیچر جریان در سیم پیچ قطب‌ها تغییر جهت دهد.

ج) اگر جریان در سیم‌پیچ قطب‌ها تغییر جهت دهد.

د)اگر چرخش آرمیچر و  جریان سیم‌پیچ قطب‌ها همزمان تغییر جهت دهند.

پاسخ گزینه ب

 

اگر جای مثبت و منفی در منبع تغذیه تغییر کند، چه اتفاقی در موتورهای جریان مستقیم سری رخ خواهد داد؟

الف) هیچ تغییری

ب) عوض شدن جهت گردش

ج) عوض شدن جهت جریان آرمیچر

د) فقط عوض شدن جهت جریان تحریک

پاسخ گزینه الف

 

نمونه سوالات آزمون برق قدرت

 

اگر در زیر بار ناگهان، جریان تحریک موتور شنت قطع شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

الف) کاهش جریان آرمیچر

ب) کاهش شدید دور موتور

ج) افزایش شدید دور موتور

د) ایستادن موتور

پاسخ گزینه  ج

 

در صورت تغییر بار، تغییر در سرعت کدام موتور جریان مستقیم زیاد نخواهد بود؟

الف) موتور سری

ب) موتور شنت

ج) موتور کمپوند با انشعاب بلند

د) موتور کمپوند با انشعاب کوتاه

پاسخ گزینه ب

 

کدام موتور در زیر بار، رفتار مشابه‌تری به موتور سری دارد؟

الف) موتور تحریک مستقل

ب) موتور شنت

ج) موتور کمپوند نقصانی

د) موتور کمپوند اضافی

پاسخ گزینه د

 

مقدار رئوستای مدار تحریک هنگام راه‌انداری موتورهای جریان مستقیم و رئوستا مدار آرمیچر به ترتیب کدام است؟

الف) صفر – حداکثر

ب) هر دو صفر

ج) هر دو حداکثر

د) حداکثر – صفر

پاسخ گزینه الف

 

روشی که برای کنترل دور موتورهای جریان مستقیم کمتر به کار می‌رود کدام است؟

الف) مقاومت مدار آرمیچر کنترل شود

ب)ولتاژ آرمیچر کنترل شود

ج) جریان تحریک کنترل شود

د) فوران کنترل شود

پاسخ گزینه الف

 

ترمزی که در موتور سری بدون کاربرد است را انتخاب کنید.

الف) جریان مخالف

ب) دینامیکی

ج) مولدی

د)مکانیکی

پاسخ گزینه ج

 

روش ترمز مولدی در کدام موتور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟ دلیل آن چیست؟

الف) چون آرمیچر رفتار یک مولد را از خود بروز می‌دهد، در تحریک مستقل استفاده نمی‌شود.

ب) چون ضربه‌های شدید به مدارهای الکتریکی ماشین و محور وارد می‌شود از موتور شنت استفاده نمی‌شود.

ج) چون ولتاژ القایی در آرمیچر نمی‌تواند از ولتاژ شبکه بیشتر شود در موتور سری استفاده نمی‌شود.

د) چون جریان حدودا زیادی را در آرمیچر تولید می‌کند در موتور کمپوند استفاده نمی‌شود.

پاسخ گزینه ج

 

نمونه سوالات استخدامی برق قدرت

 

گزینه نادرست درباره ترانسفورماتور ایده‌آل را انتخاب کنید.

الف) صفر بودن تلفات مسی

ب) جریان ورودی ناچیز در بی‌باری

ج) صفر بودن تلفات آهنی

د) گذشتن همه خطوط قوای مغناطیسی از سیم‌پیچ اول

پاسخ گزینه د

 

اگر چگالی مجاز سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتوری …………………… یابد، توان تراسفورماتور ………….. می‌یابد.

الف) افزایش – افزایش

ب) کاهش – کاهش

ج) افزایش – کاهش

د)افزایش – بی‌تغییر

پاسخ گزینه ج

 

در اولیه و ثانویه ترانسفورماتورها، کدام کمیت­ها ضریب انتقالی همواره برابر با یک دارند؟

الف)  فرکانس و بار اهمی

ب) زاویه اختلاف فاز و بار اهمی

ج) فرکانس و زاویه اختلاف فاز

د)مقاومت اهمی سیم‌پیچ‌ها و امپدانس بار

پاسخ گزینه ج

 

کدام گزینه درباره هسته‌های فریتی درست است؟

الف) در فرکانس بالا کاربرد دارند و قابلیت نفوذ خوب و هدایت الکتریکی آن‌ها نامناسب است.

ب) در فرکانس‌های بالا کاربرد دارند و قابلیت هدایت الکتریکی و نفوذ مغناطیسی مناسبی دارند.

ج) در فرکانس‌هایی پایین کاربرد دارند و قابلیت نفوذ مغناطیسی و هدایت الکتریکی مناسبی ندارند.

د)در فرکانس‌های پایین کاربرد دارند و قابلیت نفوذ مکانیکی آن‌ها خوب است اما هدایت الکتریکی خوبی ندارند.

پاسخ گزینه الف

 

کدام مورد نشان‌دهنده ویژگی ترانسفورماتوری ایده‌آل است؟

الف) ضریب بهره کمتر از ۱

ب) تلفات زیاد

ج) گذر بخشی از خطوط مغناطیسی از سیم‌پیچ دوم

د) بدون تلفات

پاسخ گزینه د

 

اگر در حالت بی‌باری، در هسته یک ترانسفورماتور که به شبکه وصل است، شکاف هوایی ایجاد شود، جریان بی‌باری به شدت افزایش خواهد یافت. دلیل این واقعه چیست؟

الف) کم شدن نیروی محرکه اولیه

ب) کم شدن تلفات فوکو و زیاد شدن فوران

ج) زیاد شدن فوران

د) زیاد شدن نیروی محرکه مغناطیسی

پاسخ گزینه د

 

کدام گزینه در رابطه با ترانسفورماتور زنگ اخبار درست است؟ (ولتاژ اتصال کوتاه بالا نیاز است)

الف) قرارگیری یک هسته آهنی بین سیم‌پیج‌ها

ب) قرارگیری سیم‌پیچ‌ها روی یک یا دو بازو در مجاور هم

ج) پیچیده شدن سیم‌پیچ ولتاژ کم روی سیم‌پیچ ولتاژ بالا

د) پیچیده شدن سیم‌پیچ ولتاژ بالا روی سیم‌پیچ ولتاژ کم

پاسخ گزینه ۱

 

کدام گزینه در رابطه با ترانسفورماتورهای کوچک تک فاز درست است؟

الف) امپدانس داخلی و جریان اتصال کوتاه زیاد است.

ب) امپدانس داخلی و جریان اتصال کوتاه کم است.

ج) جریان اتصال کوتاه زیاد و امپدانس داخلی کم است.

د)جریان اتصال کوتاه کم و امپدانس داخلی زیاد است.

پاسخ گزینه د

 

جزوه استخدامی برق قدرت

در کدام حالت‌های زیر راندمان سالیه ترانسفورماتوری در حالت ماکزیمم است؟

الف) افت پراکندگی و اهمی مساوی باشند.

ب) تلفات مسی و آهنی برابر باشند.

ج) تلفات آهنی کم شود.

د)تلفات مسی کم شود.

پاسخ گزینه ب

 

چگونه مصرف آهن به کمک اتو ترانسفورماتورها کاهش می‌یابد؟

الف) با عبور جریان کم از سیم‌پیچ مشترک و قطر سیم‌پیچ کم

ب) با بالا بودن راندمان (با تقریب ۱۰۰%)

ج) با کم بودن قدرت انتقال توسط هسته و کوچک بودن اندازه‌های هسته آهنی

د) با نزدیک نبودن ولتاژهای ورودی و خروجی به هم و کم شدن تلفات

پاسخ گزینه ج

 

در راستای بهبود عملکرد خنک‌کنندگی در ترانسفورماتورهای سه فاز با قدرت زیاد، کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف) بابزن‌های قوی

ب) مخزن روغن

ج) رادیاتوری طراحی کردن بدنه مخزن

د) گزینه‌های ب و ج

پاسخ گزینه د

 

کدام مورد درباره ترانسفورماتوری با ولتاژ اتصال کوتاه بیشتر درست است؟

الف) کم بودن مقاومت اهمی و زیاد بودن میدان پراکندگی

ب) زیاد بودن مقاومت اهمی و کم بودن میدان پراکندگی

ج) زیاد بودن میدان پراکندگی و مقاومت اهمی

د) کم بودن میدان پراکندگی و مقاومت اهمی

پاسخ گزینه ج

 

وضعیت کاری موتور در شرایطی که موتور القایی ۶ قطبی به شبکه سه فاز ۵۰ هرتزی وصل بوده و حداکثر جریان در مفتول رتور برقرار است، کدام گزینه می‌باشد؟

الف) وضعیت بی‌باری

ب) وضعیت دور نامی

ج) وضعیت راه‌اندازی

د) وضعیت گشتاور ماکزیمم

پاسخ گزینه ج

 

لغزش منفی در ماشین القایی چه زمانی است؟

الف) سرعت گردش روتور هم جهت با میدان دوار و بیشتر از آن باشد.

ب) چرخش رتور در خلاف جهت گردش میدان و با سرعتی بیشتر از آن

ج) چرخش رتور هم جهت با میدان دوار و با سرعتی کمتر از آن

د) چرخش رتور در خلاف گردش میدان دوار

پاسخ گزینه الف

 

مقدار گشتاور راه‌اندازی و روش راه‌اندازی در موتورهای آسنکرون سه فاز با رتور سیم‌پیچی شده  به ترتیب چگونه است؟

الف) زیاد – روش ستاره مثلث

ب) زیاد – مقاومت سر راه رتور قرار می‌گیرد

ج) کم – مقاومت سر راه رتور قرار می‌گیرد

د) کم – ستاره مثلث

پاسخ گزینه ب

 

بهترین روش جهت راه‌اندازی موتورهای القایی در زیر بار چیست؟

الف) ستاره – مثلث

ب) راه‌اندازی رتوری

ج) کم کردن ولتاژ استاتور

د) وارد کردن مقاومت در مدار استاتور

پاسخ گزینه الف

 

میله‌های کدام قفس گشتاور راه‌اندازی موتورهای القایی دو قفسی را تامین می‌کند؟ این کار بر اساس چه ویژگی تامین می‌شود؟

الف) قفس داخلی – راکتانس القایی زیاد

ب) قفس خارجی – راکتانس القایی زیاد

ج) قفس داخلی – مقاومت اهمی زیاد

د) قفس خارجی – مقاومت اهمی زیاد

پاسخ گزینه د

 

جریان مفتول‌های خارجی نسبت به درونی در موتورهای القایی دو قفسی در کدام گزینه آمده است؟

الف) یکی شدن جریان مفتول‌های خارجی و داخلی در بار نامی

ب) برابر بودن تقریبی جریان مفتول‌های داخلی و خارجی هنگام راه‌اندازی

ج) کمتر بودن جریان مفتول‌های خارجی از داخلی هنگام راه‌اندازی

د) کمتر بودن جریان مفتول‌های خارجی از داخلی در بار نامی

پاسخ گزینه د

 

کدام گزینه ارتباط جریان مفتول‌های رتور با لغزش موتورهای آسنکرون را نشان می‌دهد؟

الف) اول با کاهش لغزش زیاد و سپس کم می‌شود.

ب)  با افزایش لغزش همواره زیاد می‌شود.

ج) با افزایش لغزش همواره کم می‌شود.

د) ارتباطی بین جریان مفتول‌های رتور و لغزش وجود ندارد.

پاسخ گزینه ب

 

اگر سیم‌پیج‌های موتور، در موتور القایی با موتور سیم‌پیچی شده اتصال کوتاه شود، کدام گزینه اتفاق خواهد افتاد؟

الف) کار کردن با گشتاور کم

ب) کار کردن با جریان زیاد

ج) ترمز کردن

د) کار کردن مشابه موتور قفسی

پاسخ گزینه د

 

این عبارت کدام نوع ترمز در موتور القایی را نشان می‌دهد؟ « موتور از ماشین رها شده و در اثر شتاب به شکل مولد القایی در می‌آید و برای موتورهایی که به نیروی وزن غلبه می‌شوند قابل استفاده است.»

الف) دینامیکی

ب) زیر سنکرون

ج) فوق سنکرون

د)جریان مخالف

پاسخ گزینه الف

 

کار کردن ماشین در ناحیه مولدی در کدام روشی ترمز کردن موتور القایی ایجاد می‌شود؟

الف) جریان مخالف

ب) جریان مستقیم

ج) زیر سنکرون

د) فوق سنکرون

پاسخ گزینه د

 

چه موتورهایی از رتورهای با قطب صاف استفاده می‌کنند؟

الف) مولدهای دو قطبی با سرعت بالا

ب) مولدهای چهارقطبی با سرعت بالا

ج) مولدهای چهارقطبی با سرعت پایین

د) مولدهای دو قطبی با سرعت کم

پاسخ گزینه الف

 

کدام عامل نقشی در مقدار ولتاژ تولید شده در سیم‌پیچ‌های استاتور مولد سنکرون ندارد؟

الف) تعداد دور سیم‌پیچ‌ها

ب) فورانی که از قطب‌ها عبور می‌کند

ج) فرکانس شبکه

د)سرعت رتور

پاسخ گزینه د

 

اگر قطب‌های رتور بین دو قطب میدان دوار استاتور قرار بگیرند، چه حالتی در موتور سنکرون ایجاد می‌شود؟

الف) حداکثر گشتاور

ب) گشتاور نامی

ج) چرخش موتور با سرعت آسنکرون

د) صفر شدن میانگن گشتاور و حرکت نکردن موتور

پاسخ گزینه الف

 

مینیمم شدن جریانی که موتور از شبکه دریافت می‌کند چه زمانی در موتورهای سنکرون اتفاق می‌افتد؟

الف) ماکزیمم بودن جریان تحریک

ب) مینیمم بودن جریان تحریک

ج) ضریب قدرت یک

د)کمتر از یک بود ضریب قدرت

پاسخ گزینه ج

سوالات ازمون استخدامی برق قدرت

رشته مهندسی برق یکی از بهترین رشته هایی می باشد که بازار کار خوبی دارد، داوطلبان این رشته می توانند بعد از اتمام تحصیلات خود جذب یکی از سازمان ها، وزارت خانه ها و دستگاه اجرایی شوند، داوطلبان زیادی در این رشته تحصیل می کنند به همین خاطر در زمان برگزاری ازمون استخدامی این رشته، داوطلبان زیادی برای کسب نمره قبولی در ازمون استخدامی با هم رقابت می کنند.

 

سوالات گرداوری شده در سایت ۲۰ بگیر

وب سایت ۲۰ بگیر برای ارتقای دانش داوطلبان عزیز، مجموعه ای کامل و جامع برای شما داوطلبان عزیز گرد آوری کرده ایم، و در واقع سوالات آزمون استخدامی برق را در یک مجموعه تنظیم کرده ایم، این مجموعه حاوی سوالات تخصصی نیز می باشد.

 

ما به شما داوطلبان عزیز اطمینان می دهیم، که مجموعه سوالاتی که ما طی این سالها برای شما فراهم کرده ایم، بهترین منبع سوالات ازمون استخدامی برق در کشور خواهد بود، و شما می توانید با پشتکاری که در این راه دارید، به کمک این منبع سوالات، بهترین نمره قبولی را در ازمون استخدامی کسب کنید، و بتوانید در بهترین شرکت ها و سازمان ها استخدام شوید.

 

با دریافت منبع سوالات ازمون استخدامی برق قدرت، شما هم یکی از قبول شدگان باشید

بیشتر شرکت ها و وزارت خانه ها در بین رشته های برق، گرایش قدرت را بیشتر جذب می کنند و در این رشته نیروهای بیشتری را نیاز دارند. به همین خاطر وب سایت ۲۰ بگیر به فکر داوطلبان این رشته بوده ایم و سعی کردیم طی این سالها یک منبع سوالات ازمون استخدامی گرایش برق قدرت را فراهم کنیم.

 

این منبع با هدف تسلط کامل داوطلبان بر مباحث دروس در آزمون، حاوی پاسخ های تشریحی نیز می باشد، تا داوطلبان با امادگی بهتری در ازمون استخدامی برق قدرت شرکت کنند، خاطر نشان می کنیم، که منبعی که ما فراهم کردیم حاوی سوالات تخصصی و همچنین پاسخ های تشریحی می باشد، که مشابه این مجموعه و منبعی را در هیچ جایی نمی توانید، پیدا کنید.

 

کامل ترین منبع سوالات ازمون استخدامی برق قدرت

این منبع به عنوان کامل ترین منبع سوالات ازمون استخدامی برق در بین داوطلبان عزیز شناخته شده است، به این خاطر که بر طبق استاندارد تمام سوالات گرد آوری شده و همچنین با بررسی همه ازمون های استخدامی در این رشته جمع آوری شده است.

 

شما می توانید، با مطالعه کردن این منبع سوالات بدون هیچ نگرانی خود را برای ازمون استخدامی برق قدرت آماده کنید و به راحتی به سوالات تخصصی این ازمون پاسخ دهید، و با کسب بهترین نمره قبولی شما هم یکی از داوطلبان برتر این رشته باشید.

 

تضمین قبولی در آزمون استخدامی برق قدرت

اگر شما هم یکی از داوطلبان ازمون استخدامی برق هستید و قصد دارید، خود را برای آزمون استخدامی این رشته در شرکت ها و وزارت خانه ها آماده کنید، ما به شما منبع سوالات آزمون استخدامی برق گرایش قدرت را معرفی می کنیم، چون این منبع در بر گیرنده نمونه سوالات تخصصی و همچنین پاسخ های تشریحی می باشد، این مجموعه طبق استاندارد و با بررسی کردن دیگر ازمون استخدامی این رشته گرد آوری شده است.

 

اگر رویای قبولی در شغل مورد دلخواه خود را در سازمان ها و شرکت ها دارید، وب سایت ۲۰ بگیر رویای شما را با فراهم کردن منبع سوالات ازمون استخدامی برق فراهم کرده است، تا شما با مطالعه کردن این منبع بهتر از قبل خود را برای این آزمون آماده کنید، شما در حقیقت با دریافت منبع سوالات آزمون استخدامی برق، صد در صد در آزمون قبول خواهید شد.

 

محتویات منبع سوالات ازمون استخدامی:

نمونه سوالات تخصصی مدارهای الکتریکی پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات تخصصی ماشین های الکتریکی پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات تخصصی سیستم های کنترل خطی به تعداد پاسخ نامه تشریحی

نمونه سوالات تخصصی الکترو مغناطیس پاسخ نامه تشریحی

نمونه سوالات تخصصی بررسی سیستم های قدرت پاسخ نامه تشریحی

 

ناگفته نماند، که این منبع سوالات ازمون استخدامی شامل جدیدترین سوالات ازمون در کشور می باشد، این مجموعه بر اساس سالها تجربه تاپ سوال و همچنین تجربیات دیگر داوطلبان موفق در ازمون استخدامی طراحی شده است.

 

جزوات تخصصی برق قدرت:

 • جزوه تخصصی استخدامی مدارهای الکتریکی
 • جزوه تخصصی استخدامی ماشین های الکتریکی
 • جزوه تخصصی استخدامی سیستم های کنترل خطی
 • جزوه تخصصی استخدامی الکترو مغناطیس
 • جزوه تخصصی استخدامی بررسی سیستم های قدرت

 

همان طور که ملاحضه می کنید، این مجموعه حاوی سوالات تخصصی و پاسخ های تشریحی زیادی می باشد، که ۲۰ بگیر سوال زمان زیادی را گذاشته تا بتواند مجموعه کاملی از سوالات مهم و پر مطرح را در ازمون استخدامی برای شما داوطلبان گرامی گردآوری کند. سایت ۲۰ بگیر آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان گرامی دارد، شما می توانید با دانلود کردن این مجموعه سوالات خود را چند قدم به موفقیت در ازمون استخدامی نزدیک کنید.

 

هدیه ۲۰ بگیر سوال به دریافت کنندگان منبع سوالات تخصصی برق قدرت

سایت ۲۰ بگیر یک هدیه ویژه ای را برای دریافت کنندگان سوالات تخصصی ازمون استخدامی در نظر گرفته است، به این دلیل که ازمون استخدامی شامل سوالات تخصصی و عمومی می باشد، ۲۰ بگیر این امکان را برای داوطلبان عزیز فراهم کرده است، که به صورت رایگان و بدون دریافت هیچ هزینه ای سوالات عمومی را در اختیار داوطلبانی که سوالات تخصصی را دانلود می کنند،قرار دهد.

 

سوالات عمومی استخدامی برق قدرت شامل:

زبان و ادبیات فارسی

معارف اسلامی

زبان انگلیسی عمومی

فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه

ریاضی و آمار مقدماتی

اطلاعات عمومی

دانش اجتماعی و حقوق اساسی

هوش و توانمندی های عمومی

 

این مجموعه در برگیرنده محتویات آموزشی می باشد، که به عنوان کامل ترین منبع سوالات ازمون استخدامی برای داو طلبان گرامی طراحی شده است.

این مجموعه سوالات ازمون استخدامی هر چند مدت توسط ۲۰ بگیر آپدیت و بروز رسانی می شود، تا نکات و سوالات جدیدتری به این مجموعه سوالات اضافه شود سایت ۲۰ بگیر بیشتر از هر چیز به رضایتمندی داوطلبان و کیفیت سوالات ازمون استخدامی تاکید داشته و الگوی کار خود را بر اساس کیفیت و رضایتمندی داوطلبان بنا نهاده است، به همین خاطر این تیم با فراهم کردن نمونه سوالات ازمون استخدامی به این شکل در کشور معرف عموم و همچنین داوطلبان گرام قرار گرفته است.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

 • سوالات استخدامی برق قدرت
 • نمونه سوالات برق قدرت استخدامی
 • نمونه سوالات آزمون استخدامی صنعت برق
 • سوالات مصاحبه تخصصی برق قدرت
 • سوالات استخدامی برق قدرت با پاسخنامه
 • نمونه سوالات استخدامی برق قدرت
 • سوالات تخصصی استخدامی برق قدرت
 • دانلود سوالات آزمون استخدامی برق قدرت
 • دانلود نمونه سوالات استخدامی مهندسی برق قدرت
 • دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی برق قدرت

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی مهندسی برق قدرت

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی مهندسی برق قدرت

دانلود نمونه سوالات استخدامی برق قدرت

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی برق قدرت

دانلود نمونه سؤال استخدامی برق قدرت

نمونه سؤال آزمون استخدامی برق قدرت

نمونه سوالات برق قدرت با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی برق قدرت با پاسخنامه

نمونه سوالات تخصصی استخدامی برق قدرت

نمونه سوالات استخدامی مهندسی برق قدرت

نمونه سوالات ازمون استخدامی برق قدرت

نمونه سؤال استخدامی برق قدرت

 

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی برق قدرت با پاسخنامه (۱۴۰۳)

 1. هادی

  شب خوش امکان داره سوالات را برام رایگان ایمیل کنید شرایط خرید اینترنتی را ندارم

  • عاطفه محمدی

   سلام
   جناب هادی ایمیل خود را چک کنید

 2. امیری

  سلام با تشکر از سایت ۲۰ بگیر لطف کنید چند تا جزوه رایگان هم قرار بدید ممنونم

  • عاطفه محمدی

   سلام بزودی قرار میدهیم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *