نمونه سوالات استخدامی حقوق بانکی ۱۴۰۳

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات حقوق بانکی با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: hoghoghbank دسته:

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از مهمترین نمونه سوالات استخدامی حقوق بانکی:

۱- کدام یک از مؤسسات زیر صرفاً حق بازداشت موجودی حساب مشتریان را دارد. (بدون حق اخذ اطلاعات از حساب مشتریان)
الف-سازمان تأمین اجتماعی ☑️
ب-مراجع قضائی
ج-اداره دارایی
د-دیوان محسابات کل کشور

 

۲- در شرکت با مسئولیت محدود در چه صورتی سهمالشرکه شریک قابل انتقال به شخص دیگری میباشد؟
الف-با رضایت اکثریت مطلق شرکاء
ب-رضایت اکثریت نسبی شرکاء
ج-با رضایت اکثریت عددی شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها باشد. ☑️
د-با رضایت اکثریت عددی شرکاء که حداقل دو سوم سرمایه متعلق به آنها باشد

 

۳- کدام مورد جزء اسناد رسمی نیست؟
الف-در اداره ثبت تنظیم شود.
ب-در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
ج-نزد مأمورین دولت در حدود صلاحیت آنان تنظیم شود.
د-در سفارتخانه خارج از کشور تنظیم شود ☑️

 

۴- در چه مواردی دادگاه مکلف به پذیرش تأمین خواسته نمیباشد.
الف-دعوی مستند به سند رسمی باشد.
ب-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج-دعوی مستند به اوراق تجاری باشد. ☑️
د-خواهان خسارت مربوطه را نقداً به صندوق دادگستری واریز نماید

 

۵- در تعریف جرم کدام گزینه صحیح تر است؟
الف-هر فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
ب-هر ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
ج-هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین و قانونگذار برای مرتکبین آن مجازات مناسب تعیین نموده باشد. ☑️
د-هیچکدام

 

۶- کدامیک از قراردادهای بانکی ذیل بایستی منحصراً در امور بازرگانی منعقد گردد؟
الف-قرداد مشارکت
ب-قرارداد مضاربه ☑️
ج-قرارداد جعاله
د-قرار داد فروش اقساطی

 

۷- چنانچه سررسید سفته در ظهر آن تمدید و به امضا متعهد رسیده باشد ملاک عمل برای واخواست سفته کدام گزینه ذیل است؟
الف-تاریخ مندرج در ظهر سفته ☑️
ب-تاریخ مندرج در متن سفته
ج-هر دو تاریخ می تواند ملاک عمل واقع شود.
د-تنها در صورتی تاریخ مندرج در ظهر سفته ملاک عمل برای واخواست می باشد که تاریخ مزبور مقدم بر تاریخ مندرج در متن سفته باشد

 

۸- کدام گزینه تعریف کامل”سند لازم الاجرا”می باشد؟
الف-سندی که برای دستیابی به مدلول آن بتوان نسبت به آن اجرائیه صادر نمود. ☑️
ب-سندی که برای دستیابی به مدلول آن شرایط خاصی لازم داشته باشد.
ج-سندی که برای دستیابی به مدلول آن نیاز به صدور حکم دادگاه داشته باشد
د-کلیه اسنادی که نزد مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد.

 

۹- مسئولیت مدنی مستخدم دولت به چه معناست؟
الف-یعنی طبق قانون مجازات اسلامی باید پاسخگو باشد.
ب-یعنی طبق قانون تخلفات اداری باید پاسخگو باشد.
ج-الف و ب هر دو صحیح است.
د-یعنی باید در مقابل خساراتی که به افراد یا دولت می زنند پاسخگو بوده و جبران خسارت کنند ☑️

 

۱۰- در صورت مفقودی ضمانتنامه، نحوه عمل بانک به چه صورت میباشد؟
الف-ضمن اخذ تعهدنامه (اقرارنامه) از مضمونله و مضمونعنه نسبت به ابطال ضمانت نامه قبلی و صدور ضمانتنامه جدید اقدام میگردد.
ب-ضمن اخذ نامه از مراجع قضایی مبنی بر مفقودی ضمانتنامه و ابطال ضمانتنامه قبلی، نسبت به صدور ضمانتنامه جدید اقدام میگردد.
ج-ضمن اخذ تعهدنامه (اقرارنامه) از مضمونله و مضمونعنه نسبت به صدور ضمانتنامه المثنی اقدام میگردد.
د-موارد الف و ج صحیح میباشد ☑️

 

۱۱- کدامیک از گزینههای زیر از شرایط قانونی سفته است؟
الف-امضاء یا مهر صادرکننده
ب-قید روز، ماه و سال تاریخ سفته
ج-تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف
د-همه موارد ☑️

 

۱۲- تعریف سند از نظر قانونی عبارتست از:
الف-سند نوشته ای است که در مقام دعوی و یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد. ☑️
ب-سند دلیل و مدرک اسن که مدعی برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه می دهد
ج-سند هرگونه نوشته و مدرکی است که در محکمه مورد بررسی قرار می گیرد
د-سند هرگونه دلیل کتبی یا غیر کتبی می باشد که در مقام اثبات دعوا مورد استفاده قرار می گیرد

 

۱۳- در تعریف شرکت تضامنی کدام گزینه صحیح تر می باشد؟
الف-شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی و غیر تحارتی بین چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود هریک از شرکا مسئول پرداخت قروض شرکت به اندازه سهان خود می باشند.
ب-شرکتی است که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت نامحدود تشکیل می شود.
ج-شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضافی تشکیل می شود اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ☑️
د-شرکتی است که تمامی شرکا به‌صورت تضامنی پرداخت دیون شرکت را برعهده گرفته اند

 

۱۴- در تعریف شرکت با مسئولیت محدود کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف-شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین یک یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده است
ب-شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین یک یا چند نفر برای امور تجارتی و غیر تجارتی تشکیل شده است
ج-شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده است ☑️
د-شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین یک یا چند نفر برای امور اداری ،ثبتی ،تجاری و غیر تجاری تشکیل شده است

 

۱۵- کدام یک از موارد ذیل باعث انحلال عقد وکالت نمی باشد.
الف-فوت وکیل یا موکل در وکالتنامه های بلا عزل
ب-استفای وکیل در وکالتنامه های بلا عزل
ج-جنون یا حجر وکیل یا موکل در وکالتنامه های بلاعزل
د-عزل وکیل توسط موکل در وکالتنامه های بلاعزل ☑️

 

۱۶- تعریف وکالت از نظر قانونی عبارت است از:
الف-وکالت عقدی است که به موجب آن موکل به وکیل اجازه می دهد تا اقداماتی را انجام دهد.
ب-وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل اجازه دارد تا اقداماتی را چه از نظر حقوقی و یا غیر حقوقی از سوی موکل انجام دهد.
ج-وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام کاری نائب خود می نماید. ☑️
د-وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل اجازه انتقاد قراردادها را از سوی موکل خود دارد

 

۱۷- کدام گزینه با تعریف قانونی عقد مطابقت دارد؟
الف-چند شخص حقوقی یا حقیقی در مقابل چند شخص حقیقی دیگر توافق به انجام کاری نمایند.
ب-یک یا چند شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی انجام امری را برعهده بگیرند.
ج-اشخاص در برابر یکدیگر متعهد به انجام عمل حقوقی گردند.
د-یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ☑️

 

۱۸- کدام گزینه با تعریف حقوق بانکی مطابقت دارد؟
الف-مجموعه قوانین و مقررات و مصوباتی که در عملیات بانکی مورد استفاده قرار می گیرد
ب-مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط بانک ها با یکدیگر، بانک ها با مشتریان و بانک ها با دولت و بانک ها با کارگزاران آنها حاکم می باشد ☑️
ج-حقوق بانکی به مجموعه مصوبات، بخشنامه ها، آیین نامه هایی اطلاق می شود که از سوی بانک مرکزی بر اداره امور بانک ها تصویب گردیده است.
د-مجموعه ضوابط و مقرراتی که از سوی شورای پول و اعتبار و از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشود.

 

۱۹- جعاله ثانوی در عقد جعاله بانکی چه کاربردی دارد؟
الف-در موردی که بانک عامل یا جاعل باشد، کاربرد دارد.
ب-فقط در موردی که بانک جاعل است، کاربرد دارد.
ج-در موردی که بانک عامل جعاله است، بانک با عقد جعاله، اختیار واگذاری عمل به غیر را تحت عنوان جعاله ثانوی خواهد داشت. ☑️
د-در عقد جعاله بانکی، اجازه انعقاد قرارداد جعاله ثانوی به هیچ وجه وجود ندارد

 

۲۰- شرکتهایی که به منظور بکار انداختن سپرده ها اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی ایجاد میشوند ………….
الف-طبق قانون محاسبات عمومی، دولتی شناخته می شوند.
ب-طبق قانون محاسبات عمومی، دولتی شناخته نمی شوند ☑️
ج-طبق قانون تجارت دولتی شناخته می شوند.
د-طبق قانون مالیاتهای مستقیم دولتی شناخته نمی شوند

 

۲۱- درصورتیکه در اثر عملیات بانکی خساراتی به مشتریان وارد شود………..
الف-فقط در صورتی که بانک یا کارمند بانک مرتکب تقصیر شده باشند ، بایستی خسارات مشتری جبران شود.
ب-بانک باید خسارات مشتری را جبران نماید. ☑️
ج-فقط مدیران بانک متعهد به جبران خسارات می باشند.
د-بانک بایستی فقط خساراتی را که در نتیجه نقص وسایل اداره بانک است را جبران کند

 

۲۲- کدام گزینه صحیح است:
برای اینکه شخص برای انعقاد قرارداد واجد اهلیت شناخته شود ……………….
الف-باید بالغ باشد به این معنا که باید به سن ۱۸سال تمام رسیده باشد.
ب-نباید سفیه باشد به معنای اینکه باید عقل معاش داشته باشد ☑️
ج-نباید مجنون باشد به این معنا که در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف ننماید.
د-باید سواد داشته باشد

 

۲۳- در موارد ذیل مزایده متوقف میگردد:
الف-اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت ☑️
ب-هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند
ج-درصورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
د-در صورت درخواست کتبی بدهکار و پرداخت قسمتی از بدهی

 

۲۴- با توجه به قانون چک تحت چه شرایطی صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می توانند دستور عدم پرداخت چک را به بانک محال علیه بدهد؟
الف-در صورت مفقود شدن چک
ب-در صورتی که چک صرفاً ز طریق کلاهبرداری و خیانت در امانت تحصیل گردیده باشد
ج-در صورتیکه چک از طریق ارتکاب جرم تحصیل گردیده باشد.
د-گزینه الف و ج ☑️

 

۲۵- مراجع ذیل حق بازداشت موجودی حساب مشتریان بانک را دارند:
الف-مراجع انتظامی و شهرداری ها
ب-مراجع قضایی و شهرداری ها
ج-سازمان تعزیرات حکومتی و واحد اجرائیات وزارت امور اقتصادی و دارایی ☑️
د-واحد اجرائیات سازمان تامین اجتماعی و مراجع انتظامی

 

۲۶- شرایط اساسی صحت معامله عبارت است از:
الف-قصد و رضای طرفین
ب-اهلیت طرفین
ج-موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله
د-همه موارد صحیح می باشد ☑️

 

۲۷- کدام گزینه در مورد چک عادی صحیح است؟
الف-بانک در صورتیکه حساب جاری مشتری موجودی داشته باشد وجه آن را به ذینفع آن پرداخت می کند ☑️
ب-این چکها فقط در وجه شخص معین صادر می شود
ج-چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تائید می شود
د-تائید آن روی چک نوشته می شود و بانک صادر کننده آن موظف به تائید کردن موجودبودن محل چک روی چک است

 

۲۸- فک رهن و ابطال کدام اسناد نیاز به استعلام سراسری بانک ندارد؟
الف-قرض الحسنه و جعاله تعمیر مسکن و فروش اقساطی ماشین آلات، لوازم تولید و ابزار کار و سلف
ب-مشارکت مدنی مسکن انفرادی و فروش اقساطی مسکن انفرادی و مشارکت حقوقی و جعاله تعمیر مسکن
ج-تسهیلات مسکن همکاران ☑️
د-مشارکت مدنی مسکن انفرادی و فروش اقساطی مسکن انفرادی و قرض الحسنه و جعاله تعمیر مسکن

 

۲۹- وکالت به چه طریقی مرتفع می شود؟
الف-قابل انقضا نمی باشد.
ب-فقط در صورتی که عادی باشد قابل انقضا است.
ج-به عزل موکل وبه استعفای وکیل و به موت یا به جنون وکیل یا موکل ☑️
د-انجام مورد وکالت توسط موکل قابل انقضا می باشد

 

۳۰- در صورت خودداری بستانکار از دریافت طلب از ضامن ………..
الف-ضامن می تواند موضوع ضمانت را به دادگاه بپردازد.
ب-ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت. ☑️
ج-با حکم دادگاه ضامن بری خواهد شد
د-مدیون اصلی از پرداخت بدهی معاف خواهد شد

 

۳۱- کدامیک از موارد زیر در مورد شرکت های سهامی صحیح نیست؟
الف-شخص حقوقی می تواند سهامدار و عضو هیأت مدیره شرکت سهامی باشد
ب-شخص حقوقی نمی تواند مدیر عامل شرکت تعیین شود.
ج-شخص حقوقی حقوق و تکالیف خود بعنوان سهامدار و عضو هیأت مدیره را از طریق نماینوده اعمال می کند.
د-مدیرعامل باید سهام وثیقه در صندوق شرکت بسپارد ☑️

 

۳۲- کدامیک از موارد ذیل بیان کننده اصل آزادی اراده ها در معاملات است؟
الف-قراردادهای خصوصی که بر طبق قانون منعقد شده باشد؛ نسبت به طرفین قرارداد نافذ است.
ب-قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند؛ در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است
ج-قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند؛ در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. ☑️
د-بنا به اصل حاکمیت اراده، قراردادها در همه حال نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند؛ نافذ است

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات استخدامی حقوق بانکی ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *