جزوه کتاب سوالات اصول و فنون مذاکره ۱۴۰۳ علمی کاربردی (قابل سرچ) شفیعی

(دیدگاه کاربر 14)

۱۹,۹۰۰ تومان

 

نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی + خلاصه کتاب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: 56757999 دسته:

توضیحات

جزوه کتاب نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره علمی کاربردی (قابل سرچ) شفیعی با پاسخنامه (فصل به فصل)

چند مورد از نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره :

دلیل اهمیت وجود استاندارد های حقوقی در مذاکره چیست؟
الف-پیش رفتن بر مدار استانداردها
ب-استنادی برای حل اختلاف طرفین
ج-مبنایی برای مراجع قانونی حل اختلاف
د-همه موارد ☑️

 

در مذاکرات ابتدایی بهترین کار برای نظارت بر مذاکره چیست؟
الف-خود شخص مذاکره کننده مسئول حقوقی هم هست ☑️
ب-در هر حال باید از یک نفر آگاه به مسائل حقوقی کمک گرفت
ج-استفاده از مشاور حقوقی
د-استفاده از شخص ثالث که تسلط حقوقی دارد

 

حکم مذاکره کننده قرارداد آینده را انتخاب کند و بدون قصد انعقاد قرارداد با دیگران نیز گفت و گو را ادامه دهد،چیست؟
الف-مسئول شناخته می شود
ب-مسئول شناخته نشده و مقصر است
ج-اگر با حسن نیت باشد مقصر نیست
د-مسئول شناخته شده و مقصر است ☑️

 

حقوق قرارداد مدام گزینه زیر را در مذاکره کشخص می کند؟
الف-شرایط انحلال قرارداد
ب- آثار قرارداد
ج-تبعات بعدی قرارداد
د-همه موارد ☑️

 

طرف قبول در مذاکره کیست؟
الف-شخصی که به او اظهار انجام شده است ☑️
ب-شخصی که بیان ایجاب می کند
ج-شخصی که مذاکره را بهم می زند
د-همه موارد

 

در چه صورتی در مذاکره فرد باید توجه فراوانی به ویژگی های طرف مقابل کند؟
الف-مذاکره با فرد داخل فرهنگ خود
ب- مذاکره با فرد خارج از فرهنگ خود ☑️
ج-در مذاکره با همه افراد
د-در مذاکرات غیر رسمی

 

در فرهنگ آمریکایی سازمان دهی تیمی به چه صورتی است؟
الف-یک نفر رهبر مطلق است ☑️
ب- شکل تیمی
ج-استفاده از گروه مذاکره کوچک
د- استفاده از گروه مذاکره بزرگ

 

دلیل اهمیت مکتوب کردن نتیجه مذاکرات چیست؟
الف-وجود خطای ادراکی
ب-فراموشی مفاد توافق
ج-مستندی برای اجرا
د-همه موارد ☑️

 

کدام گزینه زیر زمان ختم مذاکره را نشان می دهد؟
الف-ارائه پیشنهادها و اخذ دیدگاه طرف مقابل ☑️
ب-مباحث مربوط به نکات فنی مذاکره
ج-جمع بندی مطالب
د-مباحث مربوط به اهداف مذاکره

 

کدام یک از راهبردهای زیر نمک مذاکرات است؟
الف-تقاضای بی منطق
ب-راهبرد تخفیف دقیقه نود ☑️
ج-راهبرد فشار برای تخفیف گرفتن
د-راهبرد واس

 

راهبرد مقابله با راهبرد تشدید فشار چیست؟
الف-قطع مذاکره
ب-بی نتیجه گذاشتن مذاکره
ج-وفا دار ماندن به اهداف ☑️
د-فشار آوردن به طرف مقابل

 

کاربرد های راهبرد جز در کدام گزینه زیر مطرح است؟
الف-ایجاد فشار بر طرف مقابل و کاهش تمرکز او ☑️
ب-امتیاز گیری سریع در مذاکره
ج-کاهش زمان مذاکره
د-همسو کردن طرف مقابل با خود

 

طبق اداب رفتاری و آداب ارتباطی بین المللی چه کسی شروع کننده مذاکره است؟
الف-میزبان
ب-میهمان
ج-میانجی
د-هر فردی می تواند شروع کننده باشد

 

برای شکستن سکوت طرف مقابل چه باید کرد؟
الف-استفاده از سیاست قطره چکانی
ب-استفاده از این موقعیت برای صحبت کردن بیشتر
ج-جلسه را اداره کردن
د-همه موارد

منصف بودن در مذاکره چه نتایجی دارد؟
الف-قدرت دادن به مذاکره کنندگان
ب-تلطیف کردن مذاکره
ج-باقی ماندن مذاکره در مدار خود
د- همه موارد

سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی

مثلث ارتباطات درچهره شامل کدام گزینه زیر است؟
الف-فاصله چشم ها تا زیر چانه
ب-فاصله ابروها تا زیر چانه
ج- فاصله ابروها تا زیر بینی
د-فاصله گوش ها تا زیر چانه

برای جلوگیری ازطولانی شدن مذاکره باید به چه نکاتی توجه داشت ؟
الف-داشتن دستور جلسه
ب-خود سازماندهی
ج-داشتن سناریو
د-پیش بینی داستان مذاکره

کدام یک از گزینه های زیرصحیح است؟
الف-مذاکره باید با موارد مورد توافق کلان شروع شود
ب-مذاکره را نباید با پرداختن به موارد مورد توافق کلان معطل کرد
ج- مذاکره باید با موارد مورد اختلاف شروع شود
د-شروع مذاکره با موارد مورد اختلاف و جزئی نتیجه بهتری دارد

سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی

در برابر مذاکره کننده دروغگو چه باید کرد؟
الف-دروغ فرد را به رخ او بکشید
ب-تحمل کرده و او را وادار به حرف زدن بیشتر کنید
ج-دروغ او را بر ملا کنید
د-به او بگویید که دروغ می گوید و جلسه را ترک کنید

کدام یک از گزینه های زیر جزء نبایدهای پس از مذاکره است؟
الف-درس گرفتن از مذاکره
ب-فراموش کردن مذاکره
ج-اتمام خاطره انگیز
د-پیگیری نتایج

کدام یک از گزینه های زیر نکات قابل توجه در مورد راز داری است؟
الف-لازم نیست به هر سوالی پاسخ دهید.
ب- موردی را که نباید جواب دهید به گونه ای جواب دهید که جواب نداده باشید
ج-در موقعی که مجبور هستید جواب دهید،سؤال را دور بزنید.
د-همه موارد

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره علمی کاربردی

کدام گزینه زیر به قانون زرین یا طلایی معروف است؟
الف-احترام متقابل
ب-اعتماد
ج-صداقت
د-حفظ اسرار

دلیل اهمیت وجود استاندارد های حقوقی در مذاکره چیست؟
الف-پیش رفتن بر مدار استانداردها
ب-استنادی برای حل اختلاف طرفین
ج-مبنایی برای مراجع قانونی حل اختلاف
د-همه موارد

افرادی که هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حکومت است؟کدام گزینه زیر را در بر می گیرد؟
الف-شخصیت حقیقی
ب- شخصیت حقوقی عمومی
ج-شخصیت حقوقی خصوصی
د-شخصیت عمومی

نمونه سوالات درس اصول و فنون مذاکره

تفاوت بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی خصوصی چیست؟
الف-در نحوه رشد
ب-لزوم ثبت
ج-اهداف آنها
د-نحوه شکل گیری

در مذاکرات ابتدایی بهترین کار برای نظارت بر مذاکره چیست؟
الف-خود شخص مذاکره کننده مسئول حقوقی هم هست
ب-در هر حال باید از یک نفر آگاه به مسائل حقوقی کمک گرفت
ج-استفاده از مشاور حقوقی
د-استفاده از شخص ثالث که تسلط حقوقی دارد

حکم مذاکره کننده قرارداد آینده را انتخاب کند و بدون قصد انعقاد قرارداد با دیگران نیز گفت و گو را ادامه دهد،چیست؟
الف-مسئول شناخته می شود
ب-مسئول شناخته نشده و مقصر است
ج-اگر با حسن نیت باشد مقصر نیست
د-مسئول شناخته شده و مقصر است

حقوق قرارداد مدام گزینه زیر را در مذاکره کشخص می کند؟
الف-شرایط انحلال قرارداد
ب- آثار قرارداد
ج-تبعات بعدی قرارداد
د-همه موارد

در مورد موضوع مورد توافق توجه به کدام گزینه زیر الزامی است؟
الف-موضوع قرارداد باید موجود باشد
ب-موضوع قرارداد معلوم و معین

ج-ارزش مالی داشته باشد
د-همه موارد

نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی

مهم ترین سرفصل هایی که برای طراحی نمونه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی و کاربردی لحاظ شده است شامل مقدماتی در مورد تعریف مذاکره و اهمیت آن، مفهوم تعارض و مدیریت تعارض، انواع مذاکره، برنامه ریزی برای مذاکره، رفتار شناسی در مذاکره، شخصیت شناسی در مذاکره، تصمیم گیری در مذاکره، چالش های ارتباط در مذاکره، مهارت ارائه شفاهی و تنظیم گزارش، مذاکره فروش، مذاکره چند جانبه، بن بست در مذاکره، پیام های غیر کلامی و زبان بدن در مذاکره، جنس و جنسیت در مذاکره، مدیریت احساسات در مذاکره، اتیکت و تشریفات در مذاکره، هنر به پایان رساندن جلسات مذاکره و فروش، مذاکره بین فرهنگی، مذاکره قراردادهای داخلی و بین المللی، ترفندها و دام های مذاکره، مذاکره تلفنی و مذاکره در فضای دیجیتال، اخلاق و بی اخلاقی در مذاکره و … می باشد که سرفصل های جامع و کاملی برای مطالعه و طراحی سوال می باشند.

 

شما با مطالعه مجموعه سوالات در می یابید که این مجموعه با ارزش در برگیرنده ی موضوعات مهم می باشد و تلاش شده که کیفیت سوالات و اصول مهم در طراحی رعایت شود.

 

امروزه امکان تهیه مجموعه سوالات چهارگزینه ای اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی برای دانشجویان بسیار آسان شده است. شما می توانید این مجموعه ی ارزشمند را از فروشگاه های اینترنتی عرضه کتاب تهیه کنید. خرید اینترنتی هزینه های جانبی را کاهش می دهد و شما در عرض چند دقیقه فایل مورد نظر خود را دریافت می کنید.

 

قیمت مجموعه سوالات تستی اصول و فنون مذاکره با توجه به اینکه این مجموعه دربرگیرنده ی سرفصل های زیادی می باشد و تخصص زیادی در طراحی آن به کار گرفته شده است بسیار مناسب می باشد.

 

شما در فروشگاه های آنلاین معتبر می توانید با پرداخت هزینه نمونه سوالات لینک دانلود را دریافت کنید و فایل این مجموعه را به صورت  PDF دریافت و مطالعه کنید و علاوه بر بالا بردن سطح علمی شما در این درس باعث موفقیت قطعی در آزمون دانشگاه علمی کاربردی می شود.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

14 دیدگاه برای جزوه کتاب سوالات اصول و فنون مذاکره ۱۴۰۳ علمی کاربردی (قابل سرچ) شفیعی

 1. محمد (مالک تایید شده)

  بسیار عالی بود

 2. کریمی

  دوستای عزیز اگر دقتتون رو بالا ببرید قبول میشید من خودم شخصا خلاصه کتاب و نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره ر و خونده بودم خیلی نمره عالی و کلی هم گرفتم خیلی راضی بودم خداروشکر.واسه دانلود کردن شک نکنید. عالیه

 3. مهراب

  نمونه سوالات علمی کاربردی تون عالی بود..امیدوارم که بتونم در امتحان نمره بالا بگیرم

 4. مهرخ (مالک تایید شده)

  خوبی سوالاتون قابل سرچ بودن هست.

 5. بارانا

  سلام وقت بخیر. فایل موجوده؟ قصد خریداری دارم

 6. ابوالضل تقی بیاتی

  سلام اصول فنون خریداری کردم تا خواستم دانلوت کنم برق رفت وای فای قطع شد دان لوت انجام نشد

  • admin admin

   سلام
   بله چک کردم خرید انجام دادید منتهی ایمیلی که وارد کردید اشتباه هستش!!! از قسمت تماس با ما یک ایمیل درست ارسال کنید

 7. سید

  شششششکیل…قبول شدم..😇😇😇

 8. محسن نوری

  ممنون

 9. فاطمه

  سوالات با جواب هستن ک خریداری کنیم؟؟؟

  • admin admin

   سلام وقت بخیر
   در توضیحات هم نوشته شده که با جواب هستش

 10. آفاق

  مسئولی هم داری

  • admin admin

   دوست عزیز ادرس ایمیلتون اشتباه وارد کردید از قسمت تماس با ما پیام بدید و یک ایمیل درست بفرستید!

 11. م.ن

  سلام کل کتاب هست؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز.
   بله مجموعه از سوالات تستی اصول و فنون مذاکره مربوط به آخرین دوره های ازمون این درس می باشد.

 12. مریم علامی

  با سلام نمونه سوالات برای درس اصول و فنون مذاکره آقای میثم شفیعی هست؟

  • admin admin

   بله

 13. پویا

  سلام ببخشید سوالات و کتاب نوشته میثم شفیعی هستش؟

  • admin admin

   بله

 14. عیسی نکوئی

  سلام من عیسی نکوئی هستم، سئوالات تستی آزمون متمرکز اصول و فنون مذاکره ،استاد میثم شفیعی رو درخواست دادم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *