سوالات اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ویراست دوم ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 11)

۱۹,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

جدیدترین و مهمترین سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ ویراست دوم با جواب جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی فصل به فصل + جزوه

دانلود کاملترین نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی

نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ویراست دوم با جواب (تستی و تشریحی)

(فصل به فصل کامل)

چند مورد از مهمترین سوالات اندیشه اسلامی ۱ که پیشنهاد میکنیم حتما مطالعه کنید:

-کدام گزینه بیانگر معنی ایمان در اصطلاح است؟

۱)جای گیر شدن اعتماد در قلب
 ۲)کسی که تصدیق قلبی و پایبندی عملی دارد
 ۳)تصدیق قلبی به خدا؛روز قیامت؛کتب آسمانی و پیامبران ☑️
 ۴)پایبندی عملی به عقاید دینی

 

-تفاوت علوم نظری و عملی در چیست؟

۱)در خود شناخت
 ۲)در متعلق شناخت ☑️
 ۳)در قوه شناخت
 ۴)در قوه و متعلق شناخت

 

-مفاد اصل علیت چیست؟

۱)هر چیزی نیازمند علت است
 ۲)هر معلولی نیازمند علت است ☑️
 ۳)هر موجودی نیازمند به علت است
 ۴)هر علتی نیازمند معلول است

 

-کدام ویژگی از ویژگی های امور فطری است؟

۱)در همه افراد یافت می شود ☑️
 ۲)در بعضی افراد همیشگی است
۳)قابلیت تعلیم و تعلم دارد
 ۴)قابل تقویت نیست

 

-کدام گروه برهان و استدلال بر وجود خدا را مایه تنبه و توجه می دانند؟

۱)کسانی که وجود خدا را بدیهی نمی دانند
 ۲)کسانی که وجود خدا را غیر بدیهی می دانند
 ۳)کسانی که اثبات وجود خدا را لازم می دانند
 ۴)کسانی که وجود خدا را بدیهی می دانند ☑️

 

-کدام صفات خداوند نشانه حیات در گونه های موجودات طبیعی است؟

۱)علم و خالقیت
 ۲)قدرت و حیات
 ۳)سمیع بودن
 ۴)فعالیت و عالم بودن ☑️

 

-مساله شر کدام صفات الهی را به چالش می طلبد؟

۱)علم، قدرت مطلق و خیرخواهی ☑️
 ۲)حکمت، قدرت و ربوبیت
 ۳)علم، عدل و خیرخواهی
 ۴)اراده، علم و قدرت الهی

 

-کدام گزینه بیانگر معنی سمیع و بصیر بودن خداوند است؟

۱)علم به همه امور
 ۲)عالم بودن خدا به امور دیدنی و شنیدنی ☑️
 ۳)احاطه به همه امور محسوس
 ۴)بینا بودن نسبت به تمام کائنات

 

-کدام گزینه فقط بیانگر صفات ثبوتی خدا است؟

۱)عالم است، قادر است و وحی است ☑️
 ۲)عالم است، قادر است و جوهر نیست
 ۳)جسم نیست، مرئی نیست و عالم نیست
 ۴)عالم است، جسم نیست، قادر است

 

-کدام گزینه در رابطه با آیه شریفه ((ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر )) همانا نماز انسان را از زشتی باز میدارد صحیح است؟

۱)نماز علت تامه دوری از گناه است
 ۲)بی نمازی عامل اصلی فحشاء است
 ۳)با نماز زمینه ترک گناه پدید می آید ☑️
 ۴)نماز علت کافی دوری از گناه است

 

-قرآن داستان اصحاب کهف را نشانه ای بر چه موضوعی نقل می کند؟

۱)قدرت خداوند
 ۲)برهان عقلی معاد
 ۳)چگونه زنده شدن مردگان پس از مرگشان
 ۴)در فرا رسیدن قیامت شکی نیست ☑️

 

-تجسم اعمال در قیامت مربوط به چیست؟

۱)مربوط به پاداش اخروی
 ۲)مربوط به عقاب اخروی
 ۳)مربوط به گواهان روز قیامت
 ۴)مربوط به پاداش،عقاب و گواهان روز قیامت ☑️

 

-از مسائل مهم انسان و شاید مهم ترین آنها کدام است؟

۱)نیازهای مادی
 ۲)مسائل اعتقادی
 ۳)شناخت خود انسان ☑️
 ۴)مسئله انتخاب همسر و ازدواج

 

-کدام گزینه مربوط به گرایش انسانی و فطری است؟

۱)گرایش به حفظ ذات و محبت خدا
 ۲)گرایش به حفظ ذات و جنس مخالف
 ۳)گرایش به حفظ ذات و دانش
 ۴)میل و محبت به خدا ☑️

 

-ملاک احتیاج معلول به علت چیست؟

۱)ضعف علت
 ۲)نیازمندی علت
 ۳)ضعف وجودی علت
 ۴)ضعف وجودی معلول ☑️

 

-انجام کار قبیح و بیهوده از کدام صفات فاعل ناشی می گردد؟

۱)جهل و نا توانی
 ۲)ناتوانی و نیاز مندی
 ۳)نیازمندی و جهل
 ۴)ناتوانی، جهل و یا نیاز مندی ☑️

 

-مبنای توفیقی بودن صفات و اسمای الهی چیست؟

۱)مطرح بودن در قرآن
 ۲)مطرح بودن در روایات معتبر
 ۳)ساز گاری با عقل
 ۴) منوط به اذن خدا است ☑️

 

-این جمله ((عقل انسان می تواند اوصاف خدا را بشناسد اما به کنه صافت را ندارد))بیان کدام دیدگاه است؟

۱)تعطیل
 ۲)تشبیه
 ۳)اثبات بلا تشبیه ☑️
 ۴)تعطیل بلا تشبیه

 

-کدام گزینه در مورد آیه شریفه((اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا))این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیندازید تا بینا شود صحیح است؟آیه مذکور

۱)دلیل بر نبوت یوسف است
 ۲)دلیل بر جواز تبرک به آثار اولیاء است ☑️
 ۳)دلیل بر جواز توسل است
 ۴)دلیل بر جواز توسل و تبرک است

 

-کدام گزینه به معنای بازگشتن و در اصطلاح  به معنای دوباره زنده شدن آدمی پس  از مرگ است؟

۱)رجعت
 ۲)قیامت
 ۳)معاد ☑️
۴)برزخ

 

-از نظر اسلام انسان دارای چه ابعاد وجودی است؟

۱- حس و عقل و خیال و شهود
۲- بدن جسمانی و عقل
۳- حس و خیال و بدن و جسم
۴- روح الهی و خیال منفصل

 

-این جمله «انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد» از کیست؟

۱- ایمانوئل کانت
۲- سقراط حکیم
۳- افلاطون
۴- ارسطو

 

-از نظر روایات چه چیزی مقدمه محبت و معرفت به خداست؟

۱- ذکر و یاد حق
۲- خودشناسی
۳- توجه به نعمت های الهی
۴- پیروی از پیامبران الهی

 

-دلیل فیلسوفان بر غیرمادی بودن روح چیست؟
۱- چون فرشته مرگ آن را قبض می کند.
۲- چون روح اضافه تشریفی به خدا دارد
۳- چون من درک کننده انسان که همان روح است امری بسیط و غیر قابل تقسیم است
۴- چون روح ناشی از امر خداوند است

 

– آگاهی انسان به تصمیم و اراده خود جزو کدام دسته از شناخت ها است؟

۱- ادراک عملی
۲- ادراک نظری
۳- علم حصولی
۴- علم حضوری

 

-آیه” الا بذکر الله تطمئن القلوب” به کدامیک از پشتوانه های دینی در رفع بحران ها اشاره دارد؟
۱- بحران روانی
۲- بحران معرفتی
۳- بحران اخلاقی
۴- بحران معرفتی و اخلاقی

 

-از نظر اسلام، انسان با چه اموری می تواند به سعادت جاودانه برسد؟
۱- عبادت و بندگی
۲- عقل و دین
۳- عمل صالح و عبادت
۴- ایمان و عمل صالح

 

-چه امری در قرآن به خاکستر و سراب تشبیه شده است؟

۱- تفکر بدون عمل
۲- عمل بدون تفکر
۳- عمل صالح بدون ایمان
۴- عبادت بدون معرفت

 

-چه چیزی در واقع جدا کننده نگرش دینی از الحادی و مادی گرایانه است؟

۱- ایمان به خدا
۲- توجه به عمل در کنار ایمان
۳- تبعیت از قرآن
۴- ایمان به عالم غیب

 

-آیه «أ فی الله شک فاطر السماوات و الاض» بر کدام نظریه دلالت می کند؟

۱- فطری و بدیهی بودن وجود خدا
۲- بر غیر قابل انکار بودن خدا
۳- بر فراگیر بودن خالیقت خدا بر جهان هستی
۴- بر غیر بدیهی بودن وجود خدا

 

-به موجودی که معلول را پدید می آورد و به علتی که انگیزه فاعل برای انجام کار است چه می گویند؟
۱- علت فاعلی، مادی
۲- علت فاعلی، غایی
۳- علت غایی، فاعلی
۴- علت فاعلی،صوری

 

-آیه «ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون» در صدد بیان چیست؟
۱- در صدد تبیین خالقیت اشیا
۲- در صدد ابطال تسلسل
۳- در رد علیت یک شی برای خود
۴- در صدد رد اجتماع نقیضین

 

-مالک بن انس درباره امکان شناخت صفات خداوند طرفدار کدام نظریه است؟

۱- دیدگاه امکان شناخت صفات خدا
۲- دیدگاه اثبات بلا تشبیه
۳- دیدگاه اهل تشبیه
۴- دیدگاه اهل تعطیل

 

-این جمله که «مثل انسان در شناخت خداوند مثل کسی است دو دست خویش را به آب دریا نزدیک کند» از کیست؟

۱- علامه طباطبایی
۲- استاد شهید مطهری
۳- ملاصدرا
۴- ابن سینا

 

-خواجه نصیرالدین طوسی با اتکا به چه چیزی از راه عقلی صفات خدا را اثبات می کند؟

۱-حکیم بودن
۲- وجوب وجود خداوند
۳- قیوم بودن
۴- مادی نبودن خداوند

 

-چرا خدا در هیچ جهتی نیست؟
۱- چون خدا واجب الوجود است
۲- چون خدا ممکن الوجود نیست
۳- چون خدا جسم و مادی نیست
۴- چون خدا غنی بالذات است

 

-راز قیت خداوند جزو کدام دسته از صفات است؟

۱- صفات نفسی
۲- صفات ثبوتی ذاتی
۳- صفات جمالی
۴- صفات ثبوتی فعلی

 

-صفت سمیع بودن خدا به چه معنایی است؟
۱- یعنی به آنچه شنیدنی است علم دارد
۲- یعنی هر صدای موجودی را می شنود
۳- یعنی دارای قدرت شنیدن است
۴- یعنی خدا ابزار شنیدن صداهای مختلف را دارد

 

– از نظر متکلمان قدرت خداوند متعال به چیزی تعلق می گیرد؟

۱- محالات امکان ذاتی
۲- محالات ذاتی
۳- محالات وقوعی
۴- مجالات عادی

 

-کدام صفت الهی از رابطه خاص خدا با مخلوقات سرچشمه می گیرد؟

۱- اراده
۲- اراده تکوینی
۳- اراده تشریعی
۴- مشیت الهی

 

-ثمره پذیرش کدام معنای حکمت به معنای أحسن بودن نظام هستی است؟

۱- حکمت به معنای هدفدار بودن افعال الهی
۲- حکمت به معنای قبیح و بیهوده نبودن فعل خداوند
۳- حکمت به معنای تناسب اثر با موثر
۴- حکمت به معنای نبودن علتی بر نا استواری

 

-اگر ثواب و عقاب اخروی را نتیجه تجسم اعمال دنیوی بدانیم از کدامیک از اقسام عدل شمرده می شود؟
۱- عدل جزائی
۲- عدل کیفری
۳- عدل تکوینی
۴- عدل تشریعی

 

-فارابی وجود شر طبیعی را چگونه تبیین می کند؟
۱- شر ناشی از آزادی انسان است
۲- شر لازمه جهان مادی است
۳- شر ناشی از جزئی نگری است
۴- شر ناشی از جهل انسان است

 

-با توجه به تاریخ انبیاء بیشترین مناقشه پیامبران با امتها مربوط به کدام مساله بوده است؟
۱- توحید در ربوبیت
۲- توحید در خالقیت
۳- توحید در ذات
۴- توحید در صفات

 

-خوارج در کدام قسم از توحید قرآنی دچار سوء فهم و ادراک شده اند؟

۱- توحید در حاکمیت
۲- توحید در ربوبیت تکوینی
۳- توحید در ربوبیت تشریعی
۴- توحید در اطاعت

 

-قرآن کریم چه چیزی را اصل مشترک میان تمام شرایع آسمانی می شمارد؟
۱- جواز تبرک جستن به آثار اولیای الهی
۲- یکتا پرستی
۳- جواز توسل به اولیای الهی
۴- اطاعت از پیامبران

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ویراست دوم pdf

 نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ویراست دوم pdf برای بهترین گزینه برای  تمامی دانشجویان که دارای این واحد هستند و تمایل به گرفتن نمره بالا در این درس دارند، مناسب است.

 

با استفاده از این پکیج دیگر نیاز به خواندن جزوه‌ها و کتاب‌های پر حجم ندارید. شما به راحتی می‌توانید با مطالعه و پاسخ به سوالات بهترین نمره را از این درس کسب کنید.

 

استفاده از نمونه‌ سوالات خود به تنهایی باعث کسب نمره مطلوب برای شما خواهد شد، اما اگر می‌خواهید نمره بسیار بالایی از این درس کسب کنید، بعد از مطالعه سوالات متوجه خواهید شد که به مقدار زیادی آمادگی شرکت در امتحانات را دارید، اما برای آشنایی بیشتر با مطالب و کسب تسلط کامل بر نوع سوالات طراحی شده، بهتر است به سراغ این نمونه سوالات تستی بیایید.

 

نمونه‌ سوالات به کار رفته در این مجموعه، برگرفته از سوالات سالیان پیشین است، که به شما کمک خواهد کرد که با استفاده از آن به راحتی با نوع سوالات آشنا شوید. اینگونه در زمان برگزاری امتحان دیگر اضطراب و نگرانی به دلیل اسما نبودن با تیپ سوالات نخواهید داشت.

 

بنابراین استفاده از این مجموعه بهترین انتخاب برای افرادی که دیر به فکر مطالعه افتاده‌اند و فرصت کافی برای خواندن کتاب‌‌های حجیم خود ندارند، است.

 

 یکی از بهترین روش‌ها برای آشنایی با سوالات اندیشه اسلامی استفاده از نمونه سوالات سالیان گذشته اساتید است. پکیج درسی نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ویراست دوم pdf شامل مجموعه‌ای از سوالات پرتکرار در آزمون اندیشه اسلامی اساتید سراسر کشور است، که آن‌ را از شما به صورت مرحله به مرحله با رعایت زمان مشخص امتحان می‌گیرند.

 

ویژگی پکیج سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی

ویژگی‌های نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ویراست دوم در این است که این نمونه سوالات شامل قابلیت‌های همچون، شرکت در آزمون‌ها به تعداد نامحدود، امکان تحلیل و نتیجه گیری آزمون‌ها، دارای سوالات اصلی سالیان گذشته آزمون اندیشه اسلامی، شبیه سازی شده به منظور افزایش تمرکز، محدودیت زمانی به منظور کاهش استرس، استفاده از روش‌های نوین آموزشی است.

 

سخن آخر

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ویراست دوم یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین نمونه سوالات یا همان بانک سوالات سالیان گذشته اندیشه اسلامی است. استفاده از نمونه سوالات جهت آموزش مطالب درسی اندیشه اسلامی و کسب آمادگی جهت شرکت در ازمون آن‌ها مناسب هستند.

 

از آنجا که پکیج درسی نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ویراست دوم جز بهترین روش‌ها جهت سنجش سطح علمی شما طراحی و ایجاد شده است، با استفاده از این نمونه‌ سوالات، به سوالات آزمون‌های گذشته دسترسی پیدا خواهید کرد، این گونه با اطمینان بیشتری در جلسه امتحان شرکت خواهید کرد و استرس کمتری خواهید داشت.

نمونه سوالات امتحانی اندیشه اسلامی ۱ دانشگاه ازاد
دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ دانشگاه ازاد
سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی pdf رایگان
سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی pdf با جواب

نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی پیام نور
نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱ پیام نور با پاسخ تشریحی

سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ فصل به فصل با جواب

سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ فصل به فصل با جواب

سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ فصل به فصل پیام نور

سوالات درس اندیشه اسلامی ۱ به ترتیب صفحه کتاب

نمونه سوالات تشریحی اندیشه اسلامی ۱ با جواب

 

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

11 دیدگاه برای سوالات اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی ویراست دوم ۱۴۰۳

 1. سیما

  سلام وقت بخیربعدازپرداخت چقدرطول میکشه تاسوالها وجوابهابرام بیاد

  • عاطفه محمدی

   سلام
   بعد از پرداخت لینک دانلود نمایش داده میشه

 2. مژگان

  سوالات اندیشه اسلامی ۱ بیشترش توی امتحان اومده بود..🙏🙏🙏

 3. sam

  سلام وقتبخیر .نمونه سوالات شامل کل کتاب اندیشه اسلامی ۱ هست؟ من برا ازمون استخدامی میخواستم ممنون میشم راهنمایی کنید

  • admin admin

   سلام
   بله از تمام قسمتهای کتاب سوال هستش با جواب

 4. فاطمه بخشی

  سلام جواب سوال ها هم در این پکیج هست؟

  • admin admin

   سلام بله

 5. ظریف پور

  توی نگاه اول آزمون اندیشه اسلامی راحت به نظر میرسه. ولی وقتی این نمونه سوالات رو خوندم تازه فهمیدم که چه قدر سخته.الان خیلی چیزها یاد گفتم که قبلا اصلا نمیدونستم…

 6. رضازاده

  پشتیبانی سایتون عالی بود. من نتونستم نمونه سوالات اندیشه اسلامی۱دانلود کنم و از در قسمت نظرات درخواستم رو ارائه کردم..بعد از یک ساعت بعد نمونه سوالات به ایمیل ارسال شد. واقعا ازتون ممنونم..خدا خیرتون بده…

 7. شکوری

  بعضی ها فکر میکنن که اندیشه اسلامی۱ پیام نور آسون هستش اما وقتی جواب و پاسخ خودآزمایی های این درس رو نگاه میکنی میببنی که وقعا باید وقت گذاشت و این درس را خواند تا بشه نمره قبولی رو در امتحان کسب کرد.. مرسی از نمونه سوالای خوبی که گذاشتید.

 8. سلحشور

  به امید خدا با خوندن نمونه سوالات اندیشه اسلامی یک امتحان رو میترکونم.احساس میکنم که برای امتحان پ کامل رو دارم و میتونم نمره کامل رو از این درس بگیرم.واقعا ازتون ممنونم.

 9. یارکه سر خوری

  اگر میدونستم سوالهای اندیشه اسلامی یک رو میتونیم توی نت پیدا کنم زودتر این کار رو میکردم.

 10. یاری

  یه مقداری از سوالات رو که خودندم عالی بود..
  البته تقریبا نصف سوالات رو بیشتر وقت نکردم بخونم. اما میشه گفت که خوب هست.

 11. امید

  سوالات اندیشه اسلامی ۱ سایتون رو دانلود کردم.. باید بگم که واقعا عالی بود..با تشکر از مسئولین سایتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *