نمونه سوالات حقوق تجارت ۳ با جواب [تهیه سال ۱۴۰۳] تستی تشریحی

(دیدگاه کاربر 5)

۱۲,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

کاملترین و مهمترین مجموعه سوالات حقوق تجارت ۳ با جواب تستی تشریحی نوشته مصطفی نصیری، سمیه غلامیان و حسین آبادی (انتشارات پیام نور)

چند مورد از مهمترین سوالات حقوق تجارت ۳ با پاسخنامه:

اگر برات به عهده دو یا چند نفر صادر شود…………
الف) باید برات به رویت تمام اشخاص محال علیه برسد
ب) برات دهنده می تواند برات را به دیگری منتقل کند
ج) دارنده برات وجه برات را از برات دهنده مطالبه می کند
د) دو عنوان برات دهنده و دارنده برات در یک نفر جمع است

جواب : گزینه الف. ص ۳۲ کتاب. اگر برات به عهده دو یا چند نفر صادر شود باید برات به رویت تمام اشخاص محال علیه برسد در این صورت به نظر برخی برات دهنده می تواند تعیین کند که اشخاص مذکور به طور تضامنی یا به نسبتی معین مسول پرداخت وجه آن باشند.

 

💥💥💥💥

در صورتی که برات به وعده از رویت باشد……..
الف) تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد
ب) تاریخ برات تاریخ رویت حساب می شود
ج) تاریخ قبولی به عدد و حروف باید نوشته شود
د) گزینه ب وج

جواب : گزینه الف. ص ۳۶ کتاب.
 

💥💥💥💥

کدام یک از مندرجات اختیاری که ممکن است در برات قید شود نمی باشد؟
الف) تعیین ضامن پرداخت وجه برات
ب) تعیین مبلغ برات
ج) قید عبارت بدون حواله کرد
د) شرط اخذ قبولی در مدت معین

جواب : گزینه ب. ص ۴۴ و ۴۵ کتاب.
 

💥💥💥💥

اگر تاجری از راه صدور برات و به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده و یا به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کاربرده تا تحصیل وجهی کند………
الف) ورشکسته به تقصیر است
ب) ورشکسته به تقلب است
ج) کلاهبردار است
د) معامله به قصد فرار از دین کرده است

جواب : گزینه الف. ص ۵۱ کتاب.
 

💥💥💥💥

اگر عبارت قبولی فقط مشعر بر عدم قبولی یک جزء از برات باشد؟
الف) فقط همان جزء قابل قبول است
ب) برات باطل است
ج) سند تجاری محسوب نمی شود
د) بقیه وجه برات قبول شده محسوب است

جواب : گزینه د. ص ۵۷ کتاب. به موجب ماده ۲۲۹ قبول یک جزء از برات و نکول جزء دیگر نیز امکان دارد پس اگر عبارت قبولی فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.

 

💥💥💥💥

کدام گزینه در مورد قبولی شخص ثالث صحیح نمی باشد؟
الف) به عنوان دارنده فعلی برات و از باب قاعم مقامی به تعقیب مسولان برات می پردازد
ب) دارای حقوق و تکالیف دارنده نخواهد بود
ج) در زمره مسولان سند محسوب می شود
د) نمی تواند در مقابل دارنده به ایرادات شخصی مانند سقوط تعهد برات کش یا ظهرنویس و نیز ایرادات معاملاتی که مقابل منتفع از قبولی دارد استناد کرده و از پرداخت خودداری کند

جواب : گزینه ب. ص ۶۳ کتاب.
 

💥💥💥💥

ظهرنویسی جزیی و مشروط در قانون ما…….
الف) در حقوق ما مسکوت مانده ولی قانون گذار قبولی جزعی از برات را مورد پذیرش قرار داده
_ در حقوق ما حکمی ندارد
ب) در حقوق ما حکمی ندارد
_ در حقوق ما مسکوت مانده ولی قانون گذار قبولی جزعی از برات را مورد پذیرش قرار داده
ج) هر دو موجب بطلان شرط دانسته شده است
د) ظهرنویسی جزعی باطل ولی مشروط پذیرش آن بلا اشکال است

جواب : گزینه الف. ص ۶۷ کتاب.
 

💥💥💥💥

کدام گزینه در مورد ضمانت صحیح نمی باشد؟
الف) قلمرو مسولیت تضامنی ضامن نسبت به ظهرنویس وسیع تر است
ب) نتیجه تضامنی بودن مسولیت ضامن این است که برخلاف ضمانت مدنی ابراء شدن ضامن موجب ابراء مضمون عنه نمی شود
ج) ظهر نویس مستقلا در برابر دارنده مسول پرداخت است
د) ضامن فقط با مضمون عنه در مقابل دارنده سند مسولیت تضامنی دارد

جواب : گزینه الف. ص ۷۲ کتاب.
 

💥💥💥💥

شخصی که وجه برات را برحسب نسخه ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده است
الف) مسول پرداخت وجه نمی باشد
ب) مسول پرداخت وجه می باشد
ج) برات باطل می باشد
د) در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسول پرداخت وجه است

جواب : گزینه ج. ص ۷۸ کتاب.
 

💥💥💥💥

مسولیت تضامنی ظهرنویس به تبعیت از متعهد فوت شده………..
الف) تبدیل به حال می شود
ب) تبدیل به حال نمی شود
ج) موجب بطلان سایر شرایط می شود
د) مسولیت از بین می رود

جواب : گزینه ب. ص ۸۷ کتاب.
 

💥💥💥💥

تفاوت نرخ مکان واگذاری برات اصلی و مکان صدور برات رجوعی

الف) بر عهده برات دهنده اصلی می باشد
ب) بر عهده شخص ثالث می باشد
ج) اگر برات رجوعی بر عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شود بر عهده ظهرنویس است
د) بر عهده ضامن می باشد

جواب : گزینه ج. ص ۹۴ کتاب. 

 

💥💥💥💥

 چنانچه نام دارنده بر روی سفته قید نشده باشد و سفته به صورت حامل هم تنظیم نشده باشد…….
الف) باید در وجه حامل دانست
ب) فاقد ضمانت اجرایی می باشد
ج) ذاتا تجاری محسوب می شود
د) فاقد امتیازات اسناد تجاری می باشد

جواب : گزینه الف. ص ۱۴۵ کتاب. چنانچه نام دارنده بر روی سفته قید نشده و سفته به صورت حامل هم تنظیم نشده باشد باید آن را در وجه حامل دانست ولی به نظر می رسد که در این فرض صادر کننده به دارنده وکالت داده که نان خود یا دیگری را در آن قید کند.

 

💥💥💥💥

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به سفته در کدام گزینه بیان شده است؟
الف) دادگاه محل اقامت خوانده
ب) محل صدور سفته
ج) محل پرداخت سفته
د) هر سه مورد

جواب : گزینه د.  ص ۱۴۶ کتاب. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به سفته با دعاوی مربوط به برات تفاوتی نداشته و هر دو قابل طرح در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل صدور یا محل پرداخت می باشند.

 

💥💥💥💥

  کدام گزینه در مورد قبض انبار صحیح نمی باشد؟
الف) از جمله اسناد تجارتی قابل معامله بوده
ب) قابل نقل و انتقال نمی باشد
ج) ضامنی که ضمانت صادرکننده یا ظهرنویسی را کرده فقط با مسی مسولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است
د) در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است
 

جواب : گزینه ب.  ص ۱۵۱ کتاب

 

💥💥💥💥

چنانچه قبض رسید یا برگ وثیقه مفقود شود ذی حق می تواند…….
الف) به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند
ب) به دادگاه محل اقامت مراجعه کند
ج) به دادگاه تجاری مراجعه کند
د) به دادگاه محل تودیع کالا مراجعه کند

جواب : گزینه د.  ص ۱۵۸ کتاب

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

نمونه سوالات حقوق تجارت ۳ با جواب
دانلود نمونه سوالات حقوق تجارت ۳ پیام نور
نمونه سوالات تشریحی حقوق تجارت ۳
سوالات تستی حقوق تجارت ۳
دانلود سوالات حقوق تجارت ۳ پیام نور
دانلود رایگان نمونه سوال حقوق تجارت ۳ پیام نور
دانلود نمونه سوالات حقوق تجارت ۳ دانشگاه پیام نور
نمونه سوالات تشریحی حقوق تجارت ۳ با جواب
نمونه سوال حقوق تجارت ۳
نمونه سوال حقوق تجارت ۳ پیام نور
نمونه سوال حقوق تجارت ۳ با جواب
دانلود نمونه سوال حقوق تجارت ۳ پیام نور
نمونه سوالات حقوق تجارت ۳ دانشگاه پیام نور

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

5 دیدگاه برای نمونه سوالات حقوق تجارت ۳ با جواب [تهیه سال ۱۴۰۳] تستی تشریحی

 1. رحیمی

  تازه شروع به مطالعه کردم تا اینجا که خوندم عالی بود
  ان شاء الله نتیجه خوبی در امتحان داشته باشم
  سوال اینکه منبع سوالات که در آدرس صفحات ذکر شده مربوط به کدام کتاب و نویسنده است؟

  • admin admin

   نوشته مصطفی نصیری، سمیه غلامیان و حسین آبادی (انتشارات پیام نور)

 2. خلیلی

  با اختلاف سایت شما بهترین سوالات حقوق تجارت رو دارد.خیلی وقت بود دنبال همچین سایتی برای آزمون حقوق تجارت ۳ می گشتم.. به همه کسایی که دنبال منبع جامع حقوق تجارت هستن سایت خوب شما رو پیشنهاد میدم.

 3. سادات

  سلام واقعا ممنون از سایت بی نظیرتون. قبولی تو آزمونم رو مدیون شمام. به همه کسایی که دنبال منبع جامع نمونه سوالات تشریحی حقوق تجارت ۳ هستن، سایت خوب شما رو پیشنهاد میدم.

 4. سناپور

  من سایتای مختلفی رو گشتم اما هیچ کدوم سوالارو با این کیفیت و به صورت کلی ارائه نمی کردن واقعا خوب بودن سوالا خیلی کمکم کردید انشالا که برای آزمون های دیگ هم مزاحمتون می شم. تشکرررر

 5. هستی

  کمال تشکر رو دارم از کسانی که این سوالات رو گرد آوری کرده بودن، هم به اطلاعات خودمون اضافه شد و هم اینکه تونستیم تو آزمون نمره قبولی رو دریافت کنیم.تشکرر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *