نمونه سوالات حقوق شهروندی علمی کاربردی ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 5)

۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات حقوق شهروندی با پاسخنامه

 

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

نمونه سوالات حقوق شهروندی علمی کاربردی

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

شناسه محصول: 78777779 دسته:

توضیحات

بیش از ۳۰۰ مورد از مهمترین نمونه سوالات حقوق شهروندی با جواب

دانلود نمونه سوالات حقوق شهروندی علمی و کاربردی با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه ۲۰ بگیر

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

قسمتی از نمونه سوالات حقوق شهروندی :

در کدامیک از فصول قانون اساسی حقوق ملت مورد تاکید قرار گرفته است؟
الف) فصل دوم
ب) فصل سوم
ج) فصل چهارم
د) فصل اول

 

کدام گزینه بیانگر موضوعات مطرح شده در فصل دوم قانون اساسی می باشد؟
الف) اصول کلی
ب) زبان ، خط ،تاریخ و پرچم
ج) اقتصاد و امورمالی
د) قوه مقننه

 

مطابق اصل …… قانون اساسی مردم ایران از هر قبیله و رنگ و نژاد از حقوق اساسی برخوردارند.
الف) اصل بیستم
ب) اصل نوزدهم
ج) اصل بیست و سوم
د) اصل بیست و یکم

 

اصل بیست و هفتم قانون اساسی بیانگر چیست؟
الف) مجاز بودن تشکیل راهپیمایی ها بدون سلاح مشروطبه این که مخل مبانی اسلام نباشد
ب) برخورداری از حق تامین اجتماعی
ج) رایگان بودن آموزش و پرورش
د) آزادی احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی

 

اصل سی ام قانون اساسی بیانگر چیست؟
الف) مجاز بودن تشکیل راهپیماییها بدون سلاح مشروط به این که مخل مبانی اسلام نباشد
ب) برخورداری از حق تامین اجتماعی
ج) رایگان بودن آموزش و پرورش
د) آزادی احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی

 

کدام گزینه بیانگر موضوعات مطرح شده در فصل ششم قانون اساسی می باشد؟
الف) اصول کلی
ب) زبان ، خط ، تاریخ و پرچم
ج) اقتصاد و امور مالی
د) قوه مقننه

 

علنی بودن محاکمات در کدامیک از اصول قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است؟
الف) اصل نود
ب) اصل یکصد و شصت و پنج
ج) اصل یکصد و شصت و نهم
د) اصل یکصد و هفتاد و یکم

 

کدام گزینه در مورد شرایط عقد اجاره صحیح نمی باشد؟
الف) اگر مستاجر بدون اجازه موجر درمورد اجاره تعمیراتی انجام دهد موجر باید آن را بپردازد
ب) عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل خواهد شد
ج) تعیین زمانو مدت اجاره در قرارداد اجاره الزامی نیست
د) همه موارد

 

اگر مستاجر ، مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد عقد اجاره چه حکمی دارد؟
الف) در هر شرایطی باطل است
ب) فسخ نمی شود مگر این که در قرارداد ذکر شده باشد
ج) تحت هر شرایطی تا پایان قرارداد اجرا می شود
د) هیچکدام

 

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) بازپرسان صلاحیت رسیدگی در کلیه جرایم را ندارند
ب) دادیاران به جانشینی از دادستان عمل می کنند
ج) رسیدگی مقدماتی به جرایمی نظیر بر عهده بازپرسان است
د) دادیاران مجوز رسیدگی به جرایم قصاص ، اعدام ، حبس ابد ، قصاص عفو، جرایم مطبوعاتی و سیاسی را ندارند

 

کدامیک از موارد زیر بیانگر قرار عدم صلاحیت است؟
الف) قراری است که در آن دلایل کافی برای اثبات بزه انتسابی به متهم احراز نشود
ب) قراری است که درآن اثبات یک واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه دیگری باشد
ج) دادسرایی که پرونده در آن درحال رسیدگی است خود را صالح ندانسته و آن را به مرجع دیگیری واگذار کند
د) قراری است که در آن موضوع مطرح شده و انتسابی به متهم جرم تلقی نشود

 

کدامیک از قرارهای زیر جزو آن دسته از قرارهای نهایی محسوب می شوند که برخی آنها را نهایی و برخی آنها را غیرنهایی می دانند؟
الف) منع تعقیب و موقوفی تعقیب
ب) قرار مجرمیت
ج) عدم صلاحیت و اناطه
د) همه موارد

 

کدامیک از قرارهای زیر بعنوان قرارهای نهایی محسوب می شوند که همه علمای حقوق انها را نهایی می دانند؟
الف) منع تعقیب و موقوفی تعقیب
ب) قرار مجرمیت
ج) عدم صلاحیت و اناطه
د) الف و ب

 

منظور از قرار نهایی اناطه چیست؟
الف) قراری است که در آن دلایل کافی برای اثبات بزه انتسابی به متهم احراز نشود
ب) قراری است که درآن اثبات یک واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه دیگری باشد
ج) دادسرایی که پرونده در آن درحال رسیدگی است خود را صالح ندانسته و آن را به مرجع دیگیری واگذار کند
د) قراری است که در آن موضوع مطرح شده و انتسابی به متهم جرم تلقی نشود

 

کدامیک از موارد زیر جزو انواع قرار موقوفی تعقیب محسوب می شود؟
الف) فوت متهم ، نسخ مجازات قانونی
ب) گذشت شاکی ، اعتبار امر مختومه
ج) مشمولان عفو ، مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده
د) همه موارد

 

اگر در رسیدگی به جرم ترک انفاق ، امر رابطه زوجیت بر بازپرس متشبه شود کدامیک از قرارهای زیر صادر می شود؟
الف) منع تعقیب
ب) قرار مجرمیت
ج) اناطه
د) موقوفی تعقیب

 

وظیفه نظارت بر دادسراهای کل کشور بر عهده چه کسی است؟
الف) معاون قوه قضایه
ب) دادیار ویژه
ج) دادستان کل کشور
د) بازپرس

 

دادسرا در ایران به تقلید از کدام کشور پایه گذاری شده است؟
الف) انگلستان
ب) آلمان
ج) آمریکا
د) فرانسه

 

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) بدنه اصلی و عملیاتی تشکیلات قضایی در کشور ، دادسراها هستند
ب) دادگستری از دادسراها و دادگاهها تشکیل می شود
ج) قضات دادسرا قضات تحقیقی هستند
د) دادیار ماموری است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند

 

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) مرجع حل اختلاف بازپرس با دادستان ، معاون قوه قضاییه است
ب) دادسرا بطور کلی به دسته دادسرای محاکم عمومی و دادسرای محاکم اختصاصی تقسیم می شوند
ج) دادسرای دیوان عالی کشور از دادستان کل کشور و یک نفر معاون و نعدادی دادیار تشکیل می شود
د) دادسرای دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می شود

 

کدامیک از دادسراهای زیر جزو دادسراهای محاکم اختصاصی محسوب می شود؟
الف) دادسرای ویژه روحانیت
ب) دادسرای دیوان عالی کشور
ج) دادسرای نظامی
د) الف و ج

 

اگر شخصی که در تهران ساکن است از فردی که ساکن شهرکرد است طلبی داشته باشد دادخواست مطالبه خود را در کدام شهر باید ارائه نماید؟
الف) تهران
ب) شهرکرد
ج) شهر ثالث به تعیین دادگاه تهران
د) شهر ثالث به تعیین دادگاه شهرکرد

 

کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف) اگر در یک ادعا ، خوانندگان افراد متعدی باشد که در حوزه های مختلفی ساکن باشند در هر یک از دادگاههای حوزه های یاد شده می توان ادعا را مطرح کرد
ب) در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول ، ادعا در دادگاهی مطرح می شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است
ج) در صورتی که طرفدعوی فوت کرده باشد و نسبت به ماترک ادعایی باشد رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی باشد
د) همه موارد

 

مهمترین دادگاه عمومی حقیقی که به امور تخصصی می پردازد کدام است؟
الف) دادگاه دعاوی تجاری
ب) دادگاه دعاوی بین المللی
ج) دادگاه خانواده
د) هیچکدام

 

مهمترین مرجع تخصصی کیفری که به امور تخصصی می پردازد کدام است؟
الف) دادگاه دعاوی تجاری
ب) دادگاه دعاوی بین المللی
ج) دادگاه خانواده
د) دادگاه جرایم اطفال

 

رسیدگی به اتهامات کدام یک از افراد زیر در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است؟
الف) اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب) نمایندگان ، وزرا و سفرا
ج) استانداران ، فرمانداران و جرایم عمومی افسران بالاتر از درجه سرتیپی
د) همه موارد

 

اگر مرتکب به جرم چند جرم متعدد و در جاهای مختلف انجام دهد کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟
الف) دادگاهی که اولین جرم در آن رخ داده است
ب) دادگاهی که مهمترین جرم در آن رخ داده است
ج) دادگاهی که آخرین جرم در آن رخ داده است
د) دادگاه محل سکونت مجرم

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

5 دیدگاه برای نمونه سوالات حقوق شهروندی علمی کاربردی ۱۴۰۳

 1. همت زاده

  سلام ببخشید یک سوال فرمت فایل ها چی هستش؟روی سیستم من پی دی اف نصب نمیشه. میشه فایل به صورت ورد رو برام ارسال کنید. ممنونم از شما

 2. باروتی

  ببخشید من ساعتی پیش فایل رو از سایت شما خریداری کردم و دانلود هم انجام دادم ولی الان تو فایل های گوشیم میگردم نیست امکانش هست مجدد ارسال کنید .خیلی سپاسگذارم

 3. هاشم زاده

  سلام باید یه خسته نباشید به همکاران شما بگم که چنین سایت خوبی رو برای کاربران حقوق شهروندی راه انداختن.بهم کمک کرد تا بتونم در آزمون قبول بشم و مدرکم رو بگیرم.

 4. یاورپور

  سلام. وقت بخیر.نمونه سوالات حقوق شهروندی خیلی بشتر از اون چیزی که فکرش رو میکردم .تونست کمک کنه تا بتونم توی آزمون قبول بشم. ممنون

 5. جمالی

  سلام و درود.امیدوارم سایت شما هرو روز پربارتر بشه. این سایت رو به دوستان هم توی گروه تلگرام کلاسمون پیشنهاد دادم تا بتونند دانلود رایگان جزوها رو بگیرند تا بتونن در آزمون با نمره خوبی قبول بشن.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *