سوالات خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو) ۱۴۰۲

۱۹,۹۰۰ تومان

سوالات خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه با پاسخنامه

نمونه سوالات دوزنده لباس بدون الگو

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: andazr دسته:

توضیحات

بیش از ۵۰۰ سوال از مهمترین نمونه سوالات خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه با جواب (کاملترین مجموعه)

با این پکیج قبولی خود را تضمین کنید

 

چند مورد از نمونه سوالات خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه:

در دامن‌ پیله‌ دوقلو روی زانوها از دولای بسته‌ چه‌ مقدار برای پیله‌ اضافه‌ می‌ گذاریم‌؟
الف‌)٨ سانتیمتر
ب)١۶ سانتیمتر ☑️
ج)١۴سانتیمتر
د)بستگی‌ به‌ قددامن‌ دارد

 

 طریقه‌ رسم‌ ساسون در دامن‌ تنگ‌ ساده چگونه‌ است‌؟
الف‌)یک‌ دوم خط‌ کمروبه‌ بلندی ١۴سانتیمتر ☑️
ب)یک‌ سوم خط‌ کمر وبه‌ بلندی ١۴سانتیمتر
ج)یک‌ سوم خط‌ کمروبه‌ بلندی ٩سانتیمتر
د)یک‌ دوم خط‌ کمروبه‌ بلندی ٩سانتیمتر

 

 پیچازی چیست‌؟
الف‌)پارچه‌ چهارخانه‌ ☑️
ب)پارچه‌ جناغی‌
ج)پارچه‌ های با گلهای نامشخص‌
د)پارچه‌ کرشه‌

 

 کرسله‌ چیست‌؟
الف‌)قیطان
ب)نوارتزئینی‌
ج)کرباس
د)نوار مخصوص داخل‌ کمری ☑️

 

 سجاف یقه‌ گردمعمولا……..
الف‌)از راسته‌ پارچه‌ بریده می‌ شود
ب)از اریب‌ پارچه‌ بریده می‌ شود ☑️
ج)از طول پارچه‌ بریده می‌ شود
د)از ترکی‌ پارچه‌ بریده می‌ شود

 

 یقه‌ ایستاده برای چه‌ افرادی مناسب‌ می‌ باشد؟
الف‌)افرادی که‌ گردن لاغر دارند ☑️
ب)افرادی که‌ صورت گرد دارند
ج)افرادی که‌ سینه‌ فراخ دارند
د)افرادی که‌ گردن کوتاه وچاق دارند

 

 آستری کت‌ وپالتو از چه‌ جنسی‌ است‌؟
الف‌)ژرسه‌
ب)ساتن‌ ☑️
ج)پشمی‌
د)متقال

 

طریقه‌ گشاد کردن لباس جهت‌ کت‌؟
الف‌)به‌ کمروباسن‌ اضافه‌ می‌ شود
ب)فقط‌ حلقه‌ آستین‌ گشاد می‌ شود
ج)به‌ تمام قسمتهای لباس اضافه‌ می‌ شود ☑️
د)به‌ یقه‌ وسرشانه‌ جهت‌ اپل‌ اضافه‌ می‌ شود

 

جهت‌ رسم‌ استین‌ پارچه‌ را به‌ چه‌ اندازه دولا می‌ کنیم‌؟
الف‌)به‌ نسبت‌ دور بازو
ب)به‌ نسبت‌ دور سینه‌ ☑️
ج)به‌ نسبت‌ دور باسن‌
د)باتوجه‌ به‌ قدآستین‌

 

 برای اینکه‌ آستین‌ پیچ‌ نداشته‌ باشد در موقع‌ دوخت‌……..
الف‌)درز استین‌ راروی درز بالاتنه‌ میدوزیم‌
ب)درز آستین‌ را ۵/١سانتیمتربه‌ سمت‌ بالاتنه‌ پشت‌ میدوزیم‌
ج)درز آستین‌ را ۵/١سانتیمتربه‌ سمت‌ بالاتنه‌ جلومیدوزیم‌ ☑️
د)حلقه‌ استین‌ را گشادتر می‌ کنیم‌

 

جهت‌ رسم‌ آستین‌ کلوش پارچه‌ را به‌ چه‌ صورت تا می‌ زنیم‌؟
الف‌)ازطول تا می‌ زنیم‌
ب)ازعرض تا می‌ زنیم‌
ج)به‌ صورت کله‌ قندی تا می‌ زنیم‌ ☑️
د)به‌ صورت اریب‌ تا می‌ زنیم‌

 

از قزن درچه‌ مورد استفاده می‌ شود؟
الف‌)برای بستن‌ انتهای چاک زیپ‌ دامن‌ وشلوار در کمر ☑️
ب)برای بستن‌ انتهای چاک در لبه‌ دامن‌ وشلوار
ج)برای بستن‌ مچ‌ آستین‌
د)موارد الف‌ وج صحیح‌ است‌

 

 اندازه گیری جادکمه‌ به‌ چه‌ صورتی‌ انجام می‌ گیرد؟
الف‌)جادکمه‌ ٢سانت‌ از قطر دکمه‌ باید بیشتر باشد
ب)جادکمه‌ هم‌ اندازه قطردکمه‌ باید باشد
ج)توسط‌ بستن‌ نواری در دور کمر جادکمه‌ را می‌ توان معلوم نمود ☑️
د)جادکمه‌ ٢میلی‌ متراز قطردکمه‌ باید بیشتر باشد

 

بلندی فاق در شلوار چگونه‌ اندازه گیری می‌ شود؟
الف‌)از خط‌ کمرتاوسط‌ دوپا
ب)روی صندلی‌ نشسته‌ از خط‌ کمرتا روی صندلی‌ اندازه گرفته‌ می‌ شود
ج)ازخط‌ کمر تا برجستگی‌ باسن‌
د)به‌ دوطریق‌ موارد الف‌ وب ☑️

 

 عرض پارچه‌ در خط‌ کمر وشلوار کمر کشی‌ چه‌ مقدار می‌ باشد؟
الف‌)یک‌ چهارم دور کمر+ ۴ سانتیمتر
ب)یک‌ دوم دور کمر +۴ سانتیمتر
ج)یک‌ چهارم دور باسن‌
د)یک‌ چهارم دور باسن‌+۴ سانتیمتر ☑️

 

 درقسمت‌ پشت‌ شلوار درقسمت‌ خط‌ دمپا وخط‌ زانو چه‌ مقدار از قسمت‌ جلو بیشتر اندازه می‌ زنیم‌؟
الف‌)۴ سانت‌
ب)٢ سانت‌ ☑️
ج)جلووپشت‌ مساوی هستند
د)۶ سانت‌

 

در رسم‌ دامن‌ هشت‌ ترک ساده از دولای بسته‌ جه‌ مقدار فاصله‌ میگیریم‌ ؟

الف‌)در خط‌ کمر یک‌ شانزدهم‌ دور کمر +٢سانت‌ ودرپایین‌ دامن‌ یک‌ شانزدهم‌ دورکمر ۴تا ١٢سانت‌
ب)در خط‌ کمر یک‌ هشتم‌ دورکمر +٢سانت‌ ودر پایین‌ دامن‌ یک‌ هشتم‌ دور باسن‌ +۴تا ١٢ سانت‌
ج)در خط‌ کمر یک‌ هشتم‌ دورکمر +٢سانت‌ ودرپایین‌ دامن‌ یک‌ شانزدهم‌ دور باسن‌ +۴تا١٢سانت‌
د)در خط‌ کمر یک‌ شانزدهم‌ دورکمر +٢سانت‌ ودر پایین‌ دامن‌ یک‌ شانزدهم‌ دورباسن‌ +۴تا١٢سانت‌ ☑️

 

 کاپ آستین‌ چیست‌؟
الف‌)بالای آستیندرمحل‌ خط‌ شانه‌ ☑️
ب)مچ‌ آستین‌
ج)اوزمانهای داده سده درالگوی آستین‌
د)خط‌ وسط‌ آستین‌

 

جهت‌ تهیه‌ لباس دراپه‌ معمولاازجه‌ نوع پارجه‌ ای می‌ توان استفاده نمود؟
الف‌)پارجه‌ مخمل‌
ب)پارجه‌ ضخیم‌
ج)پارجه‌ هایی‌ که‌ حات افتاده داشته‌ باشند ☑️
د)پارجه‌ فاستونی‌

 

جنس‌ پارجه‌ بارانی‌ از…………می‌ باشد؟
الف‌)پارجه‌ فلانل‌
ب)پارجه‌ ضخیم‌
ج)پارجه‌ آمپرمایل‌ ☑️
د)پارجه‌ لخت‌

 

معمولاعرض دهنه‌ جیب‌ جه‌ مقدارمی‌ باشد؟
الف‌)١٠تا١٢ سانت‌
ب)١٠تا١۶سانت‌
ج)١۶تا١٨سانت‌
د)مساوی باعرض دست‌ +٢سانت‌ ☑️

 

درپارچه‌ های ضخیم‌ پنس‌ هاراچگونه‌ اطومی‌ زنیم‌؟
الف‌)پنس‌ هارابه‌ یک‌ طرف خوابانده اطومی‌ زنیم‌
ب)عرض پنس‌ را چیده.اطو می‌ زنیم‌ ☑️
ج)پنس‌ ها حتمابه‌ طرف وسط‌ جلوخوابانیده اطوشود
د)پنس‌ ها حتما به‌ طرف پهلوهاخوابانیده اطوشود

 

 حرارت اطو برای اطوکشی‌ پارچه‌ های نخی‌ وکتان
الف‌)کم‌ باشد
ب)متوسط‌ باشد
ج)زیاد باشد ☑️
د)فرقی‌ نمی‌ کند

 

 پارچه‌ های گل‌ درشت‌ برای چه‌ اندامی‌ مناسب‌ است‌؟
الف‌)اندام لاغر و خیلی‌ کوتاه
ب)اندام چاق
ج)اندام کوتاه قد
د)اندام بلند قد ☑️

 

دوخت‌ زیپ‌ با دست‌ در مورد چه‌ پارچه‌ هایی‌ مناسب‌ است‌؟
الف‌)مخمل‌-تور
ب)گیپور-دانتل‌
ج)ابریشم‌ طبیعی‌-حریر
د)هر سه‌ مورد ☑️

 

 بهترین‌ نوع پارچه‌ رو اطویی‌ از چه‌ جنسی‌ است‌؟
الف‌)پنبه‌ ای
ب)متقال
ج)ململ‌ آب رفته‌ ☑️
د)کتان

 

ریون از الیاف —– ساخته‌ شده است‌؟
الف‌)گیاهی‌
ب)حیوانی‌
ج)مصنوعی‌ ☑️
د)طبیعی‌

 

جهت‌ پارچه‌ های حریر از لایی‌ ——-استفاده می‌ شود؟
الف‌)لایی‌ مویی‌
ب)لایی‌ متقال
ج)لایی‌ ارگانزا ☑️
د)لایی‌ کاغذی

 

 در چه‌ نوع پارچه‌ هایی‌ جهت‌ صرفه‌ جویی‌ می‌ توان الگو را سروته‌ گذاشت‌؟
الف‌)پارچه‌ های پرزدار
ب)پارچه‌ مخمل‌ و جیر
ج)پارچه‌ هایی‌ که‌ گلهای مشخص‌ دارند
د)پارچه‌ های ساده و گل‌ دار ☑️

 

 پارچه‌ های آهار دار برای چه‌ شخصی‌ مناسب‌ است‌ ؟
الف‌)شخص‌ ریز اندام ☑️
ب) شخص‌ درشت‌ اندام
ج)شخص‌ قد بلند
د) شخص‌ چاق

 

 طول قیچی‌ برش ضخیم‌ دوزی چند سانت‌ است‌ ؟
الف‌) ١٠ الی‌ ١٢ سانت‌
ب) ١۶ الی‌ ٢٠ سانت‌ ☑️
ج) ٢۵ الی‌ ٣٠ سانت‌
د) ١٠ الی‌ ١۵ سانت‌

 

 دگمه‌ خور یقه‌ انگلیسی‌ بلیزر معمولا“ چند سانت‌ است‌ ؟
الف‌) ۵ سانت‌
ب) ۴ سانت‌ ☑️
چ) ٣ سانت‌
د) ۶ تا ٨ سانت‌

 

 سوزن دوزی چیست‌ ؟
الف‌) جهت‌ پارچه‌ های حریر و شیفون به‌ کار می‌ رود
ب) چرخ کاری با دو سوزن
ج)جهت‌ پاک دوزی به‌ صورت دندان موشی‌ دوخته‌ می‌ شود
د) جهت‌ پارچه‌ های ضخیم‌ به‌ صورت بخیه‌ استفاده میشود ☑️

 

 جهت‌ لباسهای ضخیم‌ از چه‌ نوع لایی‌ استفاده می‌ شود؟

الف‌)لایی‌ مویی‌
ب) لایی‌ ساده ☑️
ج) لایی‌ چسب‌ دار
د) لایی‌ کاغذی

 

 برای کت‌ و پالتو از چه‌ جا دکمه‌ ای استفاده می‌ کنند؟
الف‌)جا دکمه‌ فشاری
ب) جادکمه‌ معمولی‌
ج) جادکمه‌ فلزی
د)جادکمه‌ پارچه‌ ای ☑️

 

در دامن‌ شلواری ساده بلندی فاق چگونه‌ بدست‌ می‌ آید؟
الف‌) یک‌ سوم قد دامن‌
ب) یک‌ دوم قد دامن‌ ☑️
ج)یک‌ سوم دور باسن‌
د)یک‌ دوم دور باسن‌

 

طریقه‌ تا کردن پارچه‌ در دامن‌ کلوش در صور تیکه‌ پارچه‌ راه راه یا چهار خانه‌ باشد چگونه‌ است‌ ؟
الف‌)پارچه‌ را از طول تا می‌ زنیم‌
ب) پارچه‌ را از عرض تا میزنیم‌
ج)پارچه‌ رابه‌ شکل‌ زاویه‌ تا کرده طوری که‌ قسمت‌ پایین‌ دامن‌ دو لای بسته‌ می‌ شود ☑️
د)پارچه‌ راازراسته‌ تا میزنیم‌

 

در رسم‌ دامن‌ کلوش پارچه‌ را به‌ عرض و طول ——– دو لا می‌ کنیم‌ ؟
الف‌)یک‌ دوم دور کمر بعلاوه قد دامن‌
ب) یک‌ دوم دور باسن‌ بعلاوه قد دامن‌
چ)یک‌ سوم دور کمر بعلاوه قد دامن‌ ☑️
د) یک‌ سوم دور باسن‌ بعلاوه قد دامن‌

 

 برای رفع‌ لکه‌ به‌ چند نکته‌ باید توجه‌ داشت‌ ؟
الف‌)ظرفی‌ که‌ در آن لباس را باید شست‌
ب) نوع لکه‌
ج)جنس‌ پارجه‌.رنگ‌ پارچه‌.نوع لکه‌ ☑️
د)رنگ‌ پارچه‌

 

 اب و صابون کدام لکه‌ ها را ثابت‌ می‌ کند؟
الف‌)لکه‌ روغن‌
ب)لکه‌ چای و قهوه ☑️
ج)لکه‌ سبزیجات
د)لکه‌ جوهر

 

دوخت‌ عرض پارچه‌ های کشی‌ چگونه‌ است‌؟
الف‌)کمی‌ جلوکار را می‌ کشیم‌
ب) با روبان یک‌ سانتی‌ آب گذاشته‌.دوخته‌ می‌ شود ☑️
ج)پارچه‌ راشل‌ زیر چرخ قرار می‌ دهیم‌
د)با درجه‌ ریزو سوزن کلفت‌ می‌ دوزیم‌

 

 اولین‌ و مهمترین‌ نکته‌ در فراگیری حرفه‌ خیاطی‌ چیست‌؟
الف‌) برش دقیق‌
ب)کنترل الگو
ج)اندازه گیری صحیح‌ ☑️
د) دوخت‌ صحیح‌

 

نوع پارچه‌ پاترون تیپ‌ چیست‌؟
الف‌)مخمل‌
ب)حریر
ج) متقال ☑️
د) ژرسه‌

 

یقه‌ ها به‌ چند قسمت‌ تقسیم‌ شده اند؟
الف‌)دوقسمت‌
ب) سه‌ قسمت‌
ج) چهار قسمت‌ ☑️
د)پنج‌ قسمت‌

 

کاربرد بالشتک‌؟ 
الف‌)جهت‌ اتو کردن خطهای منحنی‌ بکار می‌ رود ☑️
ب)جهت‌ اتو کردن حلقه‌ آستین‌ و درز آستین‌ استفاده می‌ شود
ج) جهت‌ اتو کردن خطهای صاف بکار می‌ رود
د)به‌ جای اپل‌ استفاده می‌ شود

 

کاربرد کار پیش‌ بر در چرخ خیاطی‌ چیست‌؟
الف‌)برای دوختن‌ جا دکمه‌
ب) برای حرکت‌ در آوردن و رد کردن پارچه‌ ☑️
ج) برای تنظیم‌ بخیه‌ ها
د)برای دوختن‌ جا دکمه‌ استفاده می‌ شود

 

 در موقع‌ اندازه گیری دور بازودست‌ باید چگونه‌ قراربگیرد؟
اتف‌)دست‌ راصاف وبدون حرکت‌ باید نگه‌ داشت‌
ب)دست‌ راروی باسن‌ قرار می‌ دهیم‌
ج)دست‌ را بالا نگه‌ می‌ داریم‌
د)دست‌ را روی کمر قرار می‌ دهیم‌ ☑️

 

 علت‌ اینکه‌ آستین‌ تاب می‌ خورد چیست‌؟
الف‌)خط‌ آستین‌ روبروی خط‌ سرشانه‌ نباشد
ب)برش آستین‌ اشکال دارد
ج)ممکن‌ است‌ راه پارچه‌ به‌ طور غلط‌ دوخته‌ شده باشد ☑️
د)دور حلقه‌ تنگ‌ است‌

 

در آستین‌ مچ‌ دا جهت‌ چاک آستین‌ چه‌ مقدار بالامی‌ رویم‌؟
الف‌)درسمت‌ راست‌ ١٠تا١٢سانت‌ بالا میرویم‌
ب)درسمت‌ راست‌ ٨سانت‌ بالا میرویم‌
ج)درسمت‌ چپ‌ ٨سانت‌ بالا می‌ رویم‌
د)در سمت‌ چپ‌ ١٠تا١٢سانت‌ بالا می‌ رویم‌ ☑️

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو) ۱۴۰۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *