رایگان سوالات دانش مسائل روز (۱۴۰۳) + جزوه (استخدامی)

(دیدگاه کاربر 3)

۲۱,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: rozzz344 دسته:

توضیحات

بیش از ۶۰۰ سوال از مهمترین سوالات استخدامی دانش مسائل روز با پاسخنامه + جزوه آموزشی

چند مورد از سوالات استخدامی دانش مسائل روز مدیریت:

یکی از انواع روش‌های مختلف «طراحی مجدد شغل» است که «در آن شیوه انجام مشاغل ابت باقی می‌ماند ولی افرادی که این مشاغل را انجام می‌دهند بر اساس بک بر امه منظم به صورت دوره‌ای تغییر می کنند.»

الف) گردش شغلی☑️
ب) گرایش شغلی
ج) غنی سازی شغلی
د) توسعه شغلی


 …………….. عبارت است از «یکت درک متعارف و سیستمی از معنای مشتر کک که اعضاء سازمان آن را حفظ می کنند و برای آن ارزش قالند.»
الف) فرهنگ سازمانی☑️
ب)ساختار سازمانی
ج) انسجام سازمان
د) تحول

 

بهترین کتاب دانش مسائل روز

 

در صورتی که «ارزیاب افراد را واساس آنچه که خود می‌ سندد مورد ارزبایی قرار دهد و به کسانی نمره بالائی دهد که دارای وی گی‌های هستند که خود ارزیاب آن ویژگی‌ها را می‌ سندد». کدام‌یک از خطاهای متداول در ارزبایی عملکرد رخ داده آاست؟
الف) خحطای هاله‌ای
ب) خطای شبه‌سازی☑️
ج) شاخص‌های محدود
د) شاخص منحصر به فرد


در صورتی که «ارزیاب تحت تاثبر یکت وی گی خاص از عملکرد بکت فرد. که از آن آگاه است. درمورد سایر ابعاد عملکرد فرد اظهار نظر کند. به جای اینکه هر یک از ابعاذ عملکرد را به طور مستقل مورد ارزیابی قرار دهد». کدامیک از خطاهای متداول در ارزبایی عملکرد رخ داده است؟
الف) خحطای هاله‌ای☑️
ب) خطای شبه‌سازی
ج) شاخص‌های محدود
د) شاخص منحصر به فرد


…………………………………… عبارت است از نفوذی که مبتنی بر برخورداری فرد از منابع و ویژگی های شخصی پسندیده است.
الف) قدرت تخصصی☑️
ب) قدرت مرجع
ج) قدرت اجبار (زور)
د) قدرت اطلاعات

 

تست دانش مسائل روز

 

 بودجه کل کشور شامل بودجه‌های زیر می‌باشد:
۱-بودجه وزارتخانه و موسسات دولتی و شر کت‌های دولتی
۲-بودجه وزارتخانه‌هاه موسسات دولتی. شر کتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی ☑️
۳-بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
۴-بودجه کلیه شررکت‌های دولتی


در ایران درآمد دولت از محل مالیات‌های اخذ شده، چه درصدی از تولید ناخالص ملی است؟
۱-حدود ۲۴ درصد
۲-حدود ۱۶ درصد
۳-حدود ۷ درصد☑️
۴-حدود ۳/۵ درصد

 

نمونه سوالات شناخت مسائل روز همراه با جواب


 رخ بیکاری در ایرآن ……. است.
۱-کمی بیش از هفت درصد
۲-کمی کمتر از چهارده درصد ☑️
۳-حدود بست درصد
۴-حدود یک سوم جمعیت فعال


 اجرای سباست مالی در حبطه وظابف ……….. است
۱-دولت ☑️
۲-مجلس شورای اسلامی
۳-ساز مان برنامه و بودجه
۴- سیستم بانکی کشور


وظیفه کنترل حجم پول در گردش در جامعه به عهده کدام‌یک از مراکز زیر است؟
۱-مجلس شورای اسلامی
۲-بانک مرکزی ☑️
۳-شورای پول و اعتبار
‏ ۴- مجموعه بانک‌های تجاری

 

کتاب دانش مسائل روز مدیریت برای استخدامی

 

افزایش هزینه‌های عمومی دولت در ایران چه اثری بر سایر بخش‌های اقتصادی دارد؟
۱- موجب افزایش بیکاری می شود.
۲-موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. ☑️
۳-موجب خروج ارز از کشور می‌شود.
۴-بخش خصوصی در رقابت با دولت دچار مشکل می‌شود.


 کاهش ارزش رسمی پول ملی موجب
۱-افزایش تجارت خارجی است.
۲-کاهش تجارت خارجی است.
۳-کاهش صادرات است.
۴-افزایش صادرات است. ☑️


به نظر شما کدام یکت سیاست‌های ارزی زیر کارایی موسسات تولیدی را نست به سه سیاست دیکر بالا می‌برد؟
۱-نرخ ارز ثابت باشد و به قیمت ارزان به تولید کننده داده شود.
۲-سهمیه ارزی تعبین شود و برای هر بخش از صنایع از یک نرخ ارز متفاوت استفاده شود.
۳-نر خ ارز با قیمت‌های گران به تولید کنند گان فروخته شود.
۴-نرخ ارز در قیمتی تعیین شود که امکان خرید ارز برای همه تولید کنندگان وجود داشته باشد. ☑️

 

دانلود جزوه دانش مسائل روز

 

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی
۱- تورم در ایران در اکثر سال‌ها دو رقمی بوده است. ☑️
۲-تورم یک رقمی بوده و در دو سه سال دو رقمی شده است.
۳- میزان تورم همانند سایر کشورهای در حال توسعه بوده است.
۴- اقتصاد ایران به‌طور مستمر دو رقمی بالاای بیست درصد را تجربه کرده است.

 

بهای ساخت در یکت واحد تولیدی شامل کدامیک از عوامل زیر است؟
۱-مواد غیر مستفیم دستمزد غیر مستقیم و سه بار.
۲-مواد مستفیم دستمزد غیر مستقیم و سه بار.
۳-مواد غیر مستقیمی دستمزد مستقیم و سه بار.
۴-مواد مستقیم. دستمزد مستقیم و سه بار.☑️


 کدامیکت از گزبنه‌های زیر بیانگر تفاوت بین هزینه و زیان غیر عملیاتی نیست؟
۱-هزیههاقابل کنترل ولی زیان غیر قابل کنترل است.
۲- هزینه‌ها خوشایند ولی زیان ناخوشایند است.
۳- هزینه‌ها ارادی ولی زیان غیر ارادی است.
۴-زیان غیر عملیاتی در ترازنامه گزارش می‌شود ولی هزینه در صورت سودو زیان گزارش می‌شود.☑️

 

سوالات استخدامی دانش مسائل روز مدیریت پی دی اف

 


طبق استانداردهای حسایداری ایران صورت‌های مالی شامل کدامیک از موارد زیر است؟
۱- ترازنامه» صورت سود و زیان» صورت جریان وجوه نقد.
۲- ترازنامه» صورت سود و زیان» صورت سود و زیان انباشته» صورت جریان و جوه نقد و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی.
۳- ترازنامه» صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع.
۴- ترازنامه» صورت سود و زیان» صروت جریان وجوه نقد» صورت صورت سود و زیان جامع و یادداشتهای همراه صورت‌های مالی.☑️


کدامیکت از موارذ زیر جزء اظهارنظر حرفه‌ای حسابرس مستقل نسبت به صورت‌های مالی تلقی نمی‌شود؟
۱- عدم اظهار نظر
۲- مقبول
۳-مشروط
۴-باطل و گمراه کننده☑️


کدامیکت از گز بنه‌های زو صحیح است؟
۱- هزینه‌های ثابت در کل ثابت ولی در واحد متغیر و صعودی هستند.
۲- هزینه‌های متغیر در کل متغیر ولی در واحد متغیر و نزولی هستند.
۳- هزینه‌های ثابت در کل ثابت ولی در واحد متغیر و نزولی هستند.☑️
۴- هزبنه‌های متغیر در کل متغیر ولی در واحد متغیر و صعودی هستند.

 

نمونه سوالات دانش مسائل روز مدیریت pdf

 


طبق سیستم حسابداری سنجش مسئولیت معمولا تعیین مرا کز هزینه با استفاده از کدامیک از ابزارهای زیر معمولا انجام می‌شود؟
۱- نمودار سازمانی و حدود اختیارات سازمانی.☑️
۲- نظر اعضای هیا ت مد بره و مدیریت عامل سازمان.
۳-اهداف و برنامه‌های راهبردی سازمان.
۴- سیستم کنترل داخلی و نظر مدیریت مالی سازمان.


مهمتر ین هدف سستم حسابدار ی سنجش مسطو لیت کدامیک از موارد زیر است؟
۱-اعتبار دهی به صورت‌های مالی.
۲- پاسخگویی☑️
۳-تایید و صحت اراثه صورت‌های مالی.
۴-مطابقت با قوانین و الزامات قانونی.


در یکت تقسی‌بند ی بودجه‌ای. بودجه جامع شامل کدامیک از طبقه‌های زیر است؟
۱-بودجه نقدی و بودجه عملیاتی و بودجه سرمایه ای.
۲- بودجه مالی و بودجه عملیاتی و بودجه سرمایه ای.
۳-بو دجه مالی و بودجه عملیاتی.☑️
۴-بودجه مالی و بودجه سرمایه ای.

 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

3 دیدگاه برای رایگان سوالات دانش مسائل روز (۱۴۰۳) + جزوه (استخدامی)

 1. سمیر (مالک تایید شده)

  آیا این نمونه سوالات مرتبط با دانش مسائل روز مدیریت هست. یعنی می توان این منبع درسی را برای آزمون بانک ملت مطالعه کرد

  • admin admin

   سلام بله دانش مسائل روز مدیریت هستش

 2. داود

  واقعا فوق العاده بود من به خاطر اینکه شاغلم ،روزی نیم ساعت وقت گذاشتم نمونه سوالات شمارو بخونم با این وقت کمی که برای خوندنش گذاشتم واقعا فوق العاده بود..جا داره که از داست اندارکارن این مجمومه و سایت تشکر و قدر دانی کنم.خوشبختانه نمره خیلی خوبی رو تو امتحان گرفتم.

 3. جهانی

  سلام. بنده نمونه سوالات شما رو دانلود کردم ولی مشکلی پیش اومد و دانلود متوقف شد…اگر امکانش هست نمونه سوالات رو به ایمیلم بفرستید..خیلی ازتون ممنون میشم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *