(رایگان) سوالات قانون مدیریت خدمات کشوری استخدامی ۱۴۰۳

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات چهار گزینه ای قانون مدیریت خدمات کشوری استخدامی با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

کاملترین و مهمترین نمونه سوالات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری با جواب pdf

 

چند مورد از نمونه سوالات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری:

کارمندان رسمی در یکی از حالات قرار خواهند داشت، گزینه نادرست کدام است؟

 • ۱) اشتغال در یک از پستهای سازمانی دولتی و غیر دولتی – استعفا و بازخریدی☑️
 • ۲) مرخصی استلاجی ، استحقاقی و بودن حقوق – آماده به خدمت – انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی
 • ۳) انتقال یا مامویت به دستگاههای اجرایی دیگر – ماموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی
 • ۴) استفا و بازخریدی – استغال در یکی از پستهای سازمانی

 

سوالات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری

تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس با تشخیص مقام مسئول یا مافوق به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا حداکثر برای چه مدت مجاز می باشد؟

 • ۱) حداکثر ۴ ماه ☑️
 • ۲) حداکثر ۳ ماه
 • ۳) حداکثر ۵ ماه
 • ۴) حداکثر ۶ ماه

 

حق مرخصی کاری سالانه کدامندان دستگاههای اجرایی با استفاده از حقوق و مزایایی مربوط چند روز است و در هر سال حداکثر ، چند روز آن قابل ذخیره شدن است؟

 • ۱) سالی ۳۰ روز و حداکثر نیمی از آن در هر سال قابل ذخیره شده است. ☑️
 • ۲) سالی ۳۰ روز و حداکثر ۱۰ روز آن در هر سال قابل ذخیره شده است.
 • ۳) سالی ۳۱ روز و حداکثر ۱۰ روز آن در هر سال قابل ذخیره شده است.
 • ۴) سالی ۲۵ روز و حداکثر نیمی از آن در هر سال قابل ذخیره شده است.

 

سوالات آزمون قانون مدیریت خدمات کشوری

عبارت زیر تعریف و مفهوم کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

(چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، مبلغی دریافت خواهند نمود)

 1. ۱)  تفاوت تطبیق
 2. ۲) تفاوت حداقل حقوق
 3. ۳) حق شغل
 4. ۴) حق شاغل

 

امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین چقدر است؟

 1. ۱) ۵۰۰۰ امتیاز ☑️
 2. ۲) ۴۰۰۰ امتیاز
 3. ۳) ۶۰۰۰ امتیاز
 4. ۴) ۷۰۰۰ امتیاز

 

سوالات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری

با ستناد تبصره ماده ۶۸ این قانون شرایط پرداخت فوق‌العاده های شغل و کارایی در هر یک از دستگاههای اجرایی منوط به چه عوامل می باشد؟ درست ترین گزینه رو انتخاب کنید؟

 1. ۱) اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده ☑️
 2. ۲) اعمال اصلاحات ساختاری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده
 3. ۳) اعمال اصلاحات ساختاری ، نیروی انسانی ، حقوق و دستمزد ، اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی و استفاده منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده
 4. ۴) اعمال اصلاحات ساختاری ، نیروی انسانی ، اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی فناورری و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده

 

مبلغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان جه اندازه می باشد؟

 • ۱) حداکثر از ۵۰% حقوق ثابت و فوق‌العاده های ، وی تجاوز نکند. ☑️
 • ۲) حداکثر از ۵۰% حقوق ثابت وی تجاوز نکند.
 • ۳) حداکثر از ۷۰% حقوق ثابت وی تجاوز نکند.
 • ۴) حداکثر از ۷۰% حقوق ثابت و فوق‌العاده های وی تجاوز نکند.

 

دانلود رایگان نمونه سوالات قانون مدیریت خدمات کشوری

فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی ، متناسب با چه ویژگیهایی تعیین می گردد و می بایستی به تصویب کدام مرجع برسد؟

 • ۱) متناسب با سطح تخثث و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و شرایط بازار کار و با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد. ☑️
 • ۲) متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار و با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای عالی اداری تعیین می کردد.
 • ۳) متناسب با سطح تخصص، دانش ، مدرک تحصیلی ، گستره و فلمرو کار و مسئولیتها و با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد.
 • ۴) متناسب با سطح تخصص، دانش، مدرک تحصیلی ، گستره و قلمرو کار و مسئولیتها و با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای عالی اداری تعیین می گردد.

 

سوالات تستی قانون مدیریت خدمات کشوری

برای کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ چند امتیاز در نظر گرفته می شود؟

 • ۱) ۱۲۵ امتیاز ☑️
 • ۲) ۱۳۵ امتیاز
 • ۳) ۱۴۵ امتیاز
 • ۴) ۱۱۵ امتیاز

 

حداکثر امتیاز حق شاغل برای هر شغل چقدر خواهد بود؟

 1. ۱) از ۷۵% امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد. ☑️
 2. ۲) از ۸۵% امتیاز شغل وی تجواز نخواهد کرد.
 3. ۳) از ۹۵% امتیاز شغل وی تجواز نخواهد کرد.
 4. ۴) از ۶۵% امتیاز شغل وی تجواز نخواهد کرد.

 

دانلود رایگان تست قانون مدیریت خدمات کشوری

کدام یک از رتبه ها به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص دارند؟

 • ۱) رتبه های خبره و عالی ☑️
 • ۲) بته های ارشد، خبره و عالی
 • ۳) رتبه های پایه، ارشد، خبره و عالی
 • ۴) رتبه های مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی

 

اعزام کارمندان دستگاههای اجرایی برای طی دوره های آموزش که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد و در داخل یا خارج از کشور چیست؟

 1. ۱) ممنوع می باشد ☑️
 2. ۲) قانونی می باشد.
 3. ۳) با تصویب کمیته راهبری دستگاه قانونی می باشد.
 4. ۴) با تصویب بالاترین مقام دستگاه قانونی می باشد.

 

سوالات چهار گزینه ای قانون مدیریت خدمات کشوری

کدام یک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟

 • ۱) کارمنانی که به موجب قانون از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجاره استخدام و با هر گونه اشتغال در درستگاههای اجرایی را نخواهند داشت. ☑️
 • ۲) در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
 • ۳) کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت.
 • ۴) کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را خواهند داشت.

 

ضوابط به‌کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی چگونه است؟

 • ۱) تحت هر عنوان ممنوع است. ☑️
 • ۲) تحت هر شرایط مجاز است
 • ۳) با مجوز بالاترین مقام دستگاه مجاز است.
 • ۴) در شرایط نیاز و مجوز بالاترین مقام دستگاه مجاز است.

 

کتاب تست قانون مدیریت خدمات کشوری

دوره آزمایشی برای چه نوع استخدامی می باشد و مدت آن چند سال است؟

 • ۱) استخدام رسمی و مدت آن سه سال می باشد. ☑️
 • ۲) استخدام رسمی و مدت آن در این قانون ۲ سال می باشد.
 • ۳) استخدام پیمانی و مدت آن در این قانون ۲ سال می باشد.
 • ۴) استخدام پیمانی و مدت آن ۳ سال می باشد.

 

استخدام پیمانی برای تصدی چه نوع پست ها و مشاغلی می باشند؟

 • ۱) برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین ☑️
 • ۲) برای تصدی پستهای ثابت و در مشاغل حاکمیتی
 • ۳) برای تصدی پستهای ثابت و برای مدت معین
 • ۴) برای تصدی پستهای موقت و در مشاغل حاکمیتی

 

تست های قانون مدیریت خدمات کشوری

استخدام افراد در دستگاههای اجرایی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز چه توانایی های است؟

 • ۱) احراز توانایی در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات ☑️
 • ۲) احراز توانایی در سلامت جسمانی و روانی
 • ۳) احراز توانایی در برقرارری تعامل و ارتباط کلامی
 • ۴) احراز توانایی در مکاتبات اداری و حسن اخلاق

 

حد نصاب جمعیت شهرستان و شهر می بایستی چه اندازه باشد تا دستگاه اجرایی موظف به ایجاد مجتمع اداری در مراکز شهرستان و نمایندگی در بخشداری ها گردند؟

 1. ۱) ۱۰۰ هزار نفر و ۷۰ هزار نفر
 2. ۲) ۱۰۰ هزار نفر و ۵۰ هزار نفر
 3. ۳) ۷۰ هزار نفر و ۵۰ هزار نفر
 4. ۴) ۷۰ هزار نفر و ۳۰ هزار نفر ☑️

 

نمونه سوال تستی در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری

تعداد معاونان یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی سایر موسسات دولتی (سازمانهای دستگاهها) چه تعداد می باشد؟

 1. ۱) حداکثر ۳ معاون ☑️
 2. ۲) حداقل ۳ معاون
 3. ۳) حداکثر ۴ معاون
 4. ۴) حداقل ۴ معاون

 

حداقل و حداکثر زمان جهت بازنگری و تصویب مجدد تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاهها چقدر است؟

 1. ۱) حداقل ۳ سال و حداکثر ۷ سال
 2. ۲) حداقل ۱ برنامه و حداکثر ۲ برنامه ۵ ساله ☑️
 3. ۳) حداقل ۷ سال و حداکثر ۱۰ سال
 4. ۴) حداقل ۲ برنامه و حداکثر ۳ برنامه ۵ سال

 

کلمه کلیدی شماره
نمونه سوالات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری ۱
نمونه سوالات آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۲
نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری ۳
سوالات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری ۴
سوالات آزمون قانون مدیریت خدمات کشوری ۵
سوالات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری ۶
دانلود رایگان نمونه سوالات قانون مدیریت خدمات کشوری ۷
دانلود رایگان جزوه قانون مدیریت خدمات کشوری ۸
تست حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری ۹
سوالات تستی قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰
نمونه سوال تستی در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۱
تست های قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۲
دانلود نمونه سوالات تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳
کتاب تست قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۴
دانلود کتاب حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۵
سوالات چهار گزینه ای قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۶
دانلود رایگان تست قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۷

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “(رایگان) سوالات قانون مدیریت خدمات کشوری استخدامی ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *