نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ فنی حرفه ای ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 15)

۲۲,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات منبت کار درجه 2

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 17 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: mobaaa دسته:

توضیحات

بیش از ۶۰۰ سوال از مهمترین سوالات منبت کار درجه ۲ فنی حرفه ای با پاسخنامه

با این مجموعه قبولی خود را تضمین کنید

چند مورد از نمونه سوالات آزمون منبت کار درجه ۲

تیغه اره نوکی در چند نوع وجود دارد؟
(۱تیغه برش چوب (۲تیغه برش پلاستیک
(۳تیغه برش فلز (۴تیغه برش چوب، فلز، پلاستیک

 

انواع سبکهای منبت را نام ببرید؟
( ۱اروپایی، ایرانی، افریقایی ( ۲اروپایی، آلمانی، آفریقایی
( ۳ایرانی، آلمانی، روسی ( ۴آلمانی، روسی، اروپایی

 

از اره نوکی جهت انجام چه کاری استفاده میشود؟
(۱برشهای طولی (۲قوس بری
(۳برشهای فلز (۴برش با ضخامت زیاد

 

نمونه سوالات منبت کار درجه ۲

 

اره نوکی دارای چه قسمت است؟
(۱اره پاندول (۲اره دیسکی (۳اره کلنگی (۴اره کرک

 

کدام اره به علت ضخامت زیاد تیغه چپ و راست نمی شود؟
(۱کنافی (۲نوکی (۳فارسی بر (۴قطع کن

 

خوراک اره یعنی چه؟
(۱ضخامت تیغه اره (۲فاصله بین دو دندانه
(۳ضخامت تیغه اره (۴عرض برش تیغه اره

 

در صورت اتصالی برقی در اره نوکی چه کار باید انجام داد؟
(۱با آب آن را خاموش کرد.
(۲مقداری خاک و شن روی آن ریخت.
(۳کلید اصلی را قطع کردن کردن برق رابطه
(۴اقدام به تعمیر آن

 

دانلود رایگان نمونه سوالات منبت کار درجه ۲

 

کلیدهای دستگاه اره نوکی چه نام دارد؟
(۱کلید ضامن، الکتروموتور، کلید ارتعاش تیغه
(۲کلید ارتعاش، پیچهای تنظیم، بدنه، ضامن کلید
(۳کلید ضامن، کلید قطع و وصل، بدنه، ضامن کلید
(۴کلید ضامن، کلید قطع و وصل، بدنه، ضامن کلید

 

برای برش با دستگاه اره نوکی از چه تیغهای استفاده میشود؟
(۱برای برش هر جسمی باید از تیغه مخصوص آن استفاده کرد.
(۲فرض ندارد هر تیغهای استفاده میشود.
(۳تیغهای که سریعتر برش دهد.
(۴تیغه مخصوص چوب

 

مشخصات تیغه اره نوکی مخصوص برش چوب چگونه است؟
(۱نازک با دندانه های ریز (۲ضخیمتر و دندانهای درشتتر
(۳پهنای بیشتر و دندانه های ریز (۴ضخیمتر و دندانه های ریز

 

برش چوب با دستگاه اره نوکی چگونه انجام میشود؟
(۱به وسیله دستگاه
(۲با فشار دست به طرف جلو و حرکت تیغه و برخورد دندانه ها به چوب
(۳با فشار دستگاه به طرف جلو و حرکت تیغه
(۴حرکت تیغه و برخورد دندانه ها

 

نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ فنی و حرفه ای

 

هنگامی که کار با دستگاه اره نوکی تمام شده رعایت چه نکاتی الزامی است؟
(۱کلید قطع راهنما بزنیم. (۲دستگاه از برق کشیده شود.
(۳دستگاه را خاموش کنیم. (۴ثابت نگهداشتن دستگاه

 

از آهن میز کار برای چه کاری استفاده میشود؟
(۱برای ثابت نگهداشتن چوبهای پهن و بلند برای رنده کردن
(۲جلوگیری از حرکت بر روی میزکار
(۳جلوگیری از خستگی کارآموز
(۴کار پیچ دستی را انجام میدهد

 

چوب گلابی برای منبت کاری چگونه باید خشک شود؟
(۱به صورت گرده بینه در سایه (۲به صورت الوار و تخته در سایه
(۳به صورت گرده بینه در آفتاب (۴به صورت الوار و تخته در آفتاب

 

به بیرون آمدن تمام نقش برجسته از سطح کار بدون داشتن زمینه را چه میگویند؟
(۱سنگواره (۲منبت زمینه گود (۳پیکره (۴در حجم تراشی

 

دانلود کتاب منبت کار درجه ۲

 

کدام مغار برای جدا کردن طرح منبت از زمینه مناسبتر است؟
(۱تخت (۲پخدار (۳شفره (۴گلویی

 

برای پرداخت سطح چوب به ترتیب از کدام وسایل استفاده میشود؟
(۱رنده، لیسه، سنباده (۲مغار، لیسه، سنباده
(۳سنباده، لیسه، رنده (۴رنده، سنباده، لیسه

 

کدام مرحله در منبت کاری اول انجام میشود؟
(۱روسازی (۲صیقلی کردن سطح کار
(۳دوره بری (۴درآوردن زمینه

 

کدام منبت دارای استیل (سبک) است؟
(۱نقشهای شکسته با خطوط شکسته و زاویه دار
(۲نقشهای درست با خطوط هلاالی و نیمگرد
(۳نقشهای ریز با خطوط هلالی و نیمگرد
(۴نقشهای ریز با خطوط شکسته و زاویه دار

 

کدام مرحله در منبت کاری پس از دوره بری انجام میپذیرد؟
(۱ناخن گیری (۲پرداخت داروسازی
(۳شکل دهی (۴درآوردن زمینه

 

دانلود جزوه منبت کار درجه ۲

 

کدام ابزار برای طرف کردن ناصافیهـای زمینـه کنـده کـاری در سـبک ایرانـی در سـبک اسـیلی مناسبتر است؟
(۱مغار تخت (۲مغار گلویی (۳شفره (۴سنبه فرم

 

اثر گره زنده در منبت کار چیست؟
(۱ایرادی ندارد.
(۲باید از چوب خارج شود.
(۳با چوب دیگری جایگزین شود.
(۴چسبانده شود

 

اوج هنر منبت کاری اسلامی در دوره صفویه بر روی کدام نمونه مشاهده شده است؟
(۱رحلهای قرآن و منبرها (۲درهای مساجد و ستونها
(۳ستونها و رحلهای قران ( ۴منبرها و رحلهای قرآن و درهای مساجد

 

نمونه سوالات منبت کاری

 

فرق پیکره و منبت کدام است؟
(۱پیکره کمی برجسته تر از منبت است.
(۲پیکره کاملاً جدا از زمینه و برجسته است.
(۳مثبت در داخل مار و پیکره کمی بیرونتر است.
(۴پیکره همان منبت است

 

کدام طراحی گسسته است؟
(۱پیچک و برگ و گل همه با هم (۲پیچک جدا و برگ و گل نیز جدا
(۳پیچک و برگ با هم و گل جدا (۴گل و برگ با هم و پیچک جدا

 

مراحل منبت کاری کدام اند؟
(۱انتخاب چوب، انتقال طرح، کنده کاری
(۲انتقال طرح، کنده کاری، رنگ کاری
(۳انتخاب چوب، انتخاب طرح، انتقال طرح
(۴انتخاب مغار، کنده کاری، رنگ کاری

 

نمونه سوالات منبت فنی حرفه ای

 

برای فرم دادن دیواره و حاشیه های چوب در منبت کاری از کدام ماشین استفاده میشود؟
(۱اره گرد دستی برقی (۲اره نواری
(۳اره عمودبر (۴فرز برقی دستی

 

دلیل میخ کاری زمینه طرح منبت کدام است؟
(۱عمق کم منبت کاری (۲پوشش پوستی و بلندی زمینه
(۳عدم امکان منبت کاری (۴زیبایی

 

دلیل آغشته کردن چوب با نفت در منبت کدام است؟
(۱جلوگیری از لیز خوردن ابزار (۲جلوگیری از نفوذ حشرات
(۳جلوگیری از نفوذ رطوبت (۴نرم شدن چوب

 

نمونه سوالات فنی حرفه ای منبت کاری

 

منظور از منبت کاری کدام است؟
(۱طراحی روی چوب
(۲چسباندن قطعات برای به وجود آوردن شکلی خاص
(۳کنده کاری چوب
(۴ایجاد شکل با چوب

 

تعریف اورولیف کدام است؟
(۱برجستگی که از زمینه بیرون نیامده باشد.
(۲سطح برجستگی که از زمینه بیرون آمده باشد.
(۳سطح برجستگی که از زمینه و حاشیه بیرون آمده باشد.
(۴سطح برجستگی که از زمینه و حاشیه بیرون نیامده باشد

 

نمونه سوالات آزمون منبت کاری

 

تعریف منبت کاری کدام است؟
(۱هنر قطعات هم سطح و هم ضخامت است.
(۲نوعی کنده کاری غیرهمگن برای رسیدن به نقش برجسته مطابق طرحهای مورد نظر
(۳هنر چوبی که اجزای آن دارای بلندی متفاوت باشد.
(۴کنده کاری روی چوب را منبت کاری میگویند

 

کدام شیوه منبت بسیار ریز و ظرفیت است و به وسیله ابزارهـای باریـک و در حـد سـوزن بـه روی چوبهای خیلی فشرده انجام میشود؟
(۱قلم زنی (۲فرنگی (۳قالب سازی (۴سنتی ایرانی

 

مهمترین چیزی که برای اجرای منبت برای چوب در نظر گرفته میشود کدام است؟
(۱شکل ظاهری چوب (۲خواص فیزیکی چوب
(۳نقش و رنگ چوب (۴در خواص ظاهری چوب

 

در حال حاضر مبل سازان بر روی وسایلی مانند میز، صندلی، تخـت خـواب و کمـد از کـدام منبـت استفاده می کنند؟
(۱منبت فرنگی (۲منبت سنتی
(۳منبت شیشه ای (۴منبت معرق

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

علت استفاده از نمونه سوالات منبت کار درجه ۲

زمانی که تصمیم می گیرید در این زمینه مدرک معتبری دریافت کنید. باید دوره های فنی و حرفه ای را به درستی سپری کنید. همیشه سپری نمودن دوره های فنی و حرفه ای کمی مشکل است.

 

اما شما به راحتی می توانید با تهیه نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ فنی حرفه ای به راحتی مدرک معتبری دریافت کنید.

 

خرید نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ فنی حرفه ای می تواند برای شما هزینه در بر داشته باشد ولی قبولی شما را در آزمون تضمین میکند.

 

همیشه نمونه سوال می تواند پله های پیشرفت را برای شما آسان تر نماید. از این رو استفاده از نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ فنی حرفه ای در کسب موفقیت شما تاثیر گذار خواهد بود.

 

معمولا برای کسب موفقیت در آزمون های فنی و حرفه ای صرف مطالعه کتاب نمی تواند نتیجه بخش باشد. شما به نمونه سوالاتی احتیاج دارید که بتوانید با نحوه آزمونها آشنا شوید. این نمونه سوالات به شما کمک خواهد کرد تا نقاط قوت و ضعف خود را در آزمون اصلی شناسایی نمایید.

 

از این رو بهتر است اقدام به تهیه چند دوره نمونه سوال در زمینه آزمون خود نمایید. نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ فنی و حرفه ای را می توانید در وب سایت ما مشاهده نمایید.

جدیدترین نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ دانلود نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام بیش از ۶۰۰ سوال از مهمترین سوالات منبت کار درجه ۲ فنی حرفه ای با پاسخنامه با این مجموعه قبولی خود را تضمین کنید چند مورد از نمونه سوالات آزمون منبت کار درجه ۲ تیغه اره نوکی در چند نوع وجود دارد؟ (۱تیغه برش چوب (۲تیغه برش پلاستیک (۳تیغه برش فلز (۴تیغه برش چوب، فلز، پلاستیک انواع سبکهای منبت را نام ببرید؟ ( ۱اروپایی، ایرانی، افریقایی ( ۲اروپایی، آلمانی، آفریقایی ( ۳ایرانی، آلمانی، روسی ( ۴آلمانی، روسی، اروپایی از اره نوکی جهت انجام چه کاری استفاده میشود؟ (۱برشهای طولی (۲قوس بری (۳برشهای فلز (۴برش با ضخامت زیاد نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ اره نوکی دارای چه قسمت است؟ (۱اره پاندول (۲اره دیسکی (۳اره کلنگی (۴اره کرک کدام اره به علت ضخامت زیاد تیغه چپ و راست نمی شود؟ (۱کنافی (۲نوکی (۳فارسی بر (۴قطع کن خوراک اره یعنی چه؟ (۱ضخامت تیغه اره (۲فاصله بین دو دندانه (۳ضخامت تیغه اره (۴عرض برش تیغه اره در صورت اتصالی برقی در اره نوکی چه کار باید انجام داد؟ (۱با آب آن را خاموش کرد. (۲مقداری خاک و شن روی آن ریخت. (۳کلید اصلی را قطع کردن کردن برق رابطه (۴اقدام به تعمیر آن دانلود رایگان نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ کلیدهای دستگاه اره نوکی چه نام دارد؟ (۱کلید ضامن، الکتروموتور، کلید ارتعاش تیغه (۲کلید ارتعاش، پیچهای تنظیم، بدنه، ضامن کلید (۳کلید ضامن، کلید قطع و وصل، بدنه، ضامن کلید (۴کلید ضامن، کلید قطع و وصل، بدنه، ضامن کلید برای برش با دستگاه اره نوکی از چه تیغهای استفاده میشود؟ (۱برای برش هر جسمی باید از تیغه مخصوص آن استفاده کرد. (۲فرض ندارد هر تیغهای استفاده میشود. (۳تیغهای که سریعتر برش دهد. (۴تیغه مخصوص چوب مشخصات تیغه اره نوکی مخصوص برش چوب چگونه است؟ (۱نازک با دندانه های ریز (۲ضخیمتر و دندانهای درشتتر (۳پهنای بیشتر و دندانه های ریز (۴ضخیمتر و دندانه های ریز برش چوب با دستگاه اره نوکی چگونه انجام میشود؟ (۱به وسیله دستگاه (۲با فشار دست به طرف جلو و حرکت تیغه و برخورد دندانه ها به چوب (۳با فشار دستگاه به طرف جلو و حرکت تیغه (۴حرکت تیغه و برخورد دندانه ها نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ فنی و حرفه ای هنگامی که کار با دستگاه اره نوکی تمام شده رعایت چه نکاتی الزامی است؟ (۱کلید قطع راهنما بزنیم. (۲دستگاه از برق کشیده شود. (۳دستگاه را خاموش کنیم. (۴ثابت نگهداشتن دستگاه از آهن میز کار برای چه کاری استفاده میشود؟ (۱برای ثابت نگهداشتن چوبهای پهن و بلند برای رنده کردن (۲جلوگیری از حرکت بر روی میزکار (۳جلوگیری از خستگی کارآموز (۴کار پیچ دستی را انجام میدهد چوب گلابی برای منبت کاری چگونه باید خشک شود؟ (۱به صورت گرده بینه در سایه (۲به صورت الوار و تخته در سایه (۳به صورت گرده بینه در آفتاب (۴به صورت الوار و تخته در آفتاب به بیرون آمدن تمام نقش برجسته از سطح کار بدون داشتن زمینه را چه میگویند؟ (۱سنگواره (۲منبت زمینه گود (۳پیکره (۴در…

نمونه سوالات منبت کار درجه ۲

امتیاز

به این محصول چه امتیازی میدی؟

امتیاز کاربران: ۴٫۷ ( ۱ رای)
۰ bigtheme

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

15 دیدگاه برای نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ فنی حرفه ای ۱۴۰۳

 1. شادگان

  سلام من تا حالا از اینتزنت فایل خرید نکردم و بلد نیستم نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ رو دانلود کنم..الان باید چی کار کنم؟راهنماییم میکنید؟

 2. آگاهی

  من خیلی میترسیدم که برای هفته بعدی امتحان منبت کار درجه ۲ داشتم ولی با خوندن این نمونه سوالات شما دلم خیلی گرم شد..الان دیگه احساس خوبی نسبت به امتحان دارم.خیلی ازتون ممنونم

 3. سعیده

  سلام وقت بخیر. من تا الان چن تا جزوه از سایت شما دانلود کردم وخیلی به دردم خورده. اگه امکان داره هر از گاهی به کسانی که کاربر سایت شما هستن و زیاد خرید میکنند یه تخفیفی هم بدید. فکر میکنم دوستای دیگه هم با نظ من موافق باشن.ممنون

 4. سمیه ساری

  سلام وعرض خسته نباشید. مگه میشه ، مگه داریم چه جزوه کاملی بود چن تا از سولات عین همونی بود که تو جزوه شما بود. عالی بود ممنون.

 5. باستانی

  من از اونجا فهمیدم که شما نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ رو درست در سایت قرار دادید که بعد از ارسال پیام در قسمت نظرات پاسخ ام رو به ایمیل فرستادید..خیلی ازتون ممنون هستم.

 6. ستاری‌فر

  تشکر میکنم از سایت خوبتون و نمونه سوالات خوبی که قرار دادید

 7. جواد فاطمی

  سوالهای که از سایت شما دانلود کردم خیلی به دردم خورد پیشه خودم گفتم که نامردیه که براتون نظر نذارم…دمتون گرم.

 8. طغرایی

  امروز امتحان نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ داشتم. خوشبختانه تونستم بیشتر سوالات رو به درستی پاسخ بدم . و این خوشحالی رو مدیون نمونه سوالاتنمونه سوالات منبت کار درجه شما هستم….

 9. وحید صغیری

  ای کاش زودتر با نمونه سوالات منبت کاری این سایت آشنا میشودم تا آمادگی بیشتری برای آزمون داشتم..فقط دو روز زمان دارم تا این نمونه سوالات رو بخونم.

 10. پاکدل

  با سپاس و تشکر فراوان بابت نمونه سوالات نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ خوبتون..

 11. تبریزی

  واقعا تشکر میکنم از کسانی که در این سایت دارن زحمت میکشن و نمونه سوالات فنی حرفه رو در اختیار هنر جویان قرار میدهند…

 12. آرشام

  سوالاتی که از سایت شما دانلود کردم بیشترش سر جلسه امتحان اومده بود…خیلی با سوالات منبت کار درجه ۲ حال کردم.

 13. ارمغان سلامت

  عاشقتونم…عشقیا……

 14. Mahsa

  نمونه سوالات نمونه سوالات منبت کار معرکه بود

 15. اشکان

  سلام..واقعا معذرت میخوام من موقعه دانلود نمونه سوالات منبت کار اشتباهی دکمه لغو دانلود رو زدم میشه نمونه سوالات رو برام بفرستید؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   در قسمت نظرات نشانی ایمیل و مشخصات ایمیل خود را نوشته و ارسال نماید تا همکارانم در قسمت پشتیبانی نمونه سوالات منبت کار درجه ۲ را برای شما ارسال نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *