نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار ۱۴۰۳ با جواب فنی و حرفه ای

(دیدگاه کاربر 7)

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 8 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: imeniiiiii دسته:

توضیحات

مهمترین مجموعه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار با پاسخنامه

چند مورد از نمونه سوالات آزمون ایمنی و بهداشت محیط کار

۱) حفاظت صنعتی( ایمنی و بهداشت کار) یعنی چه؟

۱- مجموع تدابیر،اصول و مقرراتی که برای بهبود کیفیت کالاها در یک سازمان باید مورد استفاده و توجه قرار گیرد.

۲- مجموعه تدابیر، اصول، مقررات و دستورالعملهایی که برای اداره امور کارکنان (شامل عملیات- جذب بهسازی،نگهداری) باید به کار گرفته شود.

۳- مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی که با به کار گرفتن آنها بتوان نیروی انسانی و سرمایه را در مابل آسیبها و خطرات مختلف و محتمل در محیطهای کاری به نحو موثری حفظ و حراست کرد.

۴-مجموعه مقررات، ضوابط و دستورالعملهای که برای حفظ محیط زیست باید در نظر گرفته شود.

 

۲) آسیبها و حوادث صنعتی یا خطرات محیط کار و ناشی از کار از چه عصری به طور جدی وارد زندگی بشر شد؟

۱- دوران تولید خانگی

۲- دوران تولید دستی

۳- دوران تولید حرفه ای

۴- عصر ماشین

 

۳) در چه دورانهای تولیدی در زندگی بشر منبع کنترل از انسان با ماشین منتقل شد؟

۱- دوران دوم یا دوران تولید دستی

۲- دوران سوم یا دوران تولید حرفه ای

۳- عصر انقلاب صنعتی اول

۴- عصر انقلاب صنعتی دوم

 

جزوه ایمنی و بهداشت محیط کار

 

۴) قبل از انقلاب صنعتی،بشر برای ایجاد انرژی و حرکت لازم در اجرای کارها از چه نوع انرژی استفاده نمیکرد؟

۱- انرژی حیوانات

۲- انرژی باد

۳- انرژی ماشین

۴- انرژی آب

 

۵) نتیجه فعالیتهای دامنه دار اصلاح طلبان و خیراندیشان در جوامع بشری در جنبش پیشگیری از حوادث ناشی از کار و حمایت از نیروی انسانی، منجر به کدامیک از موارد زیر شد؟

۱- ایجاد سازمانهایی رد کشورها به منظور تصویب قوانین، آیین نامه ها، تدابیر و ضوابطی برای حمایت و حفاظت از کارگران و حق وحقوق آنها،

۲-ایجاد سازمانهای تحقیقاتی برای کاهش خطرات محیط کار و تامین بیشتر سلامت و ایمنی انسان.

۳- مطالعه و آزمایش عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی محیط کار به منظور کاهش خطرات آنها.

۴- همه مواد

 

۶) (مکانیزاسیون) یعنی:

۱- تقسیم بهتر کارها بین کارگران که منجر به افزایش کارایی میشود.

۲- استفاده از وسایل ماشینی در امر تولید

۳- استفاده از وسایل ماشینی خودکار در امر تولید

۴- مجموعه تواناییهای علمی و فنی یک ملت در امر تولید

 

دانلود کتاب ایمنی و بهداشت محیط کار

 

۷) اتوماسیون یعنی:

۱- تقسیم بهتر کارها بین کارگران که به منجر به افزایش کارایی میشود

۲- استفاده از وسایل ماشینی در امر تولید

۳- استفاده از وسایل خودکار در امر تولید

۴- مجموعه تواناییهای علمی و فنی یک ملت در امر تولید

 

۸) کدامیک از ویژگیهای زیر از ویژگیهای اتوماسیون به شمار نمی رود؟

۱- اتوماسیون یک درجه تکامل یافته تر، جلوتر و مترقی تر از مکانیزاسیون است.

۲- اتوماسیون مستلزم سرمایه گذاری هنگفت می باشد.

۳- در اتوماسیون کارگران و ماشینها کنار هم و همگام با هم کار میکنند.

۴- در اتوماسیون کارها را عمدتا ماشینها انجام می دهند و افراد بسیار کمی برنامه ریزی و کنترل ماشینها را بر عهده دارند.

 

۹) تکنولوژی یعنی:

۱- تقسیم بهتر کارها بین کارگران که منجر به افزایش کارایی میشود.

۲- استفاده از وسایل ماشینی در امر تولید

۳- استفاده از وسایل ماشینی خودکار درامر تولید

۴- مجموعه تواناییهای علمی و فنی یک ملت در امر تولید

 

نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار

 

۱۰) کدامیک از موارد زیر به تکنولوژی مربوط نمی شود؟

۱- مجموعه تواناییهای علمی و فنی یک ملت در امر تولید

۲- ایجاد تغییرات در روشهای تولیدی

۳- تحقیق پیرامون آثار مادی بر جای مانده از نیاکان و گذشتگان یک ملت

۴- دانش مربوط به مکانیزاسیون و اتوماسیون

 

۱۱) تکنولوژی در هر جامعه با پژوهش همراه است. مراحل ایجاد تکنولوژی کدامیک از موارد زیر است؟

۱- تحقیقات پایه ای، تحقیقات کاربردی، تحقیقات توسعه ای

۲- تحقیقات کتابخانه ای، تحقیقات آماری، تحقیقات توسعه ای

۳- تحقیقات آماری، تحقیقات کاربردی، تحقیقات پایه ای

۴- تحقیقات آماری، تحقیقات کاربردی، تحقیقات کتابخانه ای

 

۱۲) کدامیک از گزینه های زیر مراحل ایجاد و تکامل تکنولژی را به ترتیب نشان میدهد؟

۱- تحقیقات: کاربردی پایه ای ، توسعه ای

۲- تحقیقات: توسعه ای، کاربردی، پایه ای

۳- تحقیقات: پایه ای، کاربردی، توسعه ای

۴- تحقیقات: پایه ای، توسعه ای، کاربردی

 

نمونه سوالات تستی ایمنی و بهداشت محیط کار

 

۱۳) کدامیک از مواد زیر در مورد تقسیم کار صحیح است؟

۱- تقسیم کار مراحل ساخت کالا را آسان میکند و امکان سپردن کارهای ساده و تکراری را به ماشین بیشتر می نماید.

۲- تقسیم کار باعث تقویت ابتکار و انگیزش کارکنان و در نتیجه باعث شخصیت انسان میشود.

۳- تقسیم کار باعث کاهش استفاده از ماشین میشود.

۴- تقسیم کار باعث پرداختن به کارهای مختلف با مهارت جداگانه و ابزار خاص میشود.

 

۱۴) کدامیک گزینه زیر تعریف حادثه نیست؟

۱-  عمل یا اتفاف ناخوشایند و خارج از نظمی که ممکن است خسارات مالی و جانی در براشته باشد.

۲- اتفاق پیش بینی نشده وناگهانی که بدو مداخله خود شخص بر اثر نیروی خارجی به وجود می آید و ضایعه ایجاد میکند.

۳- رویدادی که انسان را ناخواسته از مسیر طبیعی زندگی منحرف می سازد و برای او ایجاد ناراحتی جسمانی و روانی یا خسارت مالی می نماید.

۴- حالتی که در آن ظرفیت و رغبت به کار وفعالیت در انسان تقلیل می یابد و شخص احساس سنگینی میکند وهیج گونه تمایل به انجام کار جسمانی و فکری ندارد.

 

۱۵) کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

۱- اجتماع چند علت مادی و انسانی باعث ایجاد حوادث میشود.

۲- یک رشته شرایط و عوامل و ترکیب و تسلسل آنها زمینه  را برای ایجاد حادثه ای فراهم میکند.

۳- غالبا و اکثرا یک علت باعث ایجاد حوادث میشود.

۴- علت عمده علتی است که میتوان آسان تر از میان برداشت و بدون آن که امکان دارد حادثه اتفاق نیفتد.

 

دانلود رایگان نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار

 

۱۶) روش علمی و سیستماتیک پیشگیری از حوادث یعنی چه؟

۱- روشی که منجر به پیدا کردن و ریشه یابی چنبه های فنی و مادی ایجاد حوادث میشود.

۲- تحقیق پیرامون علل ایجاد حادثه و کشف وشناسایی عاملی که میتوان آن را بهتر و آسان تر از دیگر عوامل رفع کرد و عامل اصلی ایجاد حادثه شناخته میشود.

۳- روشی که منجر به پیدا کردن جنبه های انسانی ایجاد حوادث شامل جنبه های جسمانی وفیزیولوژیکی، روانی و رفتاری و مدیریتی میشود.

۴- استفاده از نشریات، پوسترها، برچسبها و اعلانات در جاهای مناسب به عنوان تبلیغات و مکمل تدابیر آموزشهای حفاظی

 

۱۷) زیان های مشهود یا مستقیم حادثه  آنهایی هستند که:

۱- قبل محاسبه و تقویم به پول می باشد.

۲- قابل محاسبه و بیان به پول نمی باشند.

۳- باعث اتلاف وقت کارگر، سر کارگر و کارفرما میشوند

۴- باعث از بین رفتن حسن شهرت کارفرما و سلب اعتماد عمومی از سازمان مربوط میشوند.

 

۱۸) زیانهای نامشهود یا غیر مستقیم حادثه آنهایی هستند که:

۱- قابل محاسبه و تقویم به پول می باشند.

۲- قابل محاسبه و بیان به پول نمی باشند.

۳- شامل حقوق ایام بیماری کارگر مصدوم میشوند

۴- شامل خساراتی میشوند که بابت غرامت از کارافتادگی یا نقص عضو کارگر باید پرداخت شود

 

۱۹) کدامیک از موارد زیر جزء زیانهای مستقیم یا مشهود بر اثر حادثه نمی باشد؟

۱- هزینه تعمیر یا اصلاح ماشین آلات

۲- اثرات روانی سوء حادثه بر مردم جامعه

۳- جرایم مربوط به عدم اجرای مواد مربوط به قانون کار

۴- مخارجی که برای رسیدگی به حادثه در محاکم پیش می آید.

 

۲۰) در یک حادثه، کدامیک از موارد زیر جزء زیانهای غیر مستقیم یا نامشهود است؟

۱- هزینه تعمیر یا اصلاح ماشین آلات

۲- کاهش تولید به سبب خرابی دستگاه یا نبودن کارگر

۳- مخارجی که برای رسیدگی حادثه در محاکم باید پرداخت شود.

۴- جرائم مربوط به عدم اجرای مواد مربوط به قانون کار

 

۲۱) ارقام و آمار نشان میدهند که به طور معمول و متوسط در بسیاری کشورها هزینه های غیر مستقیم یا نامشهود حوادث چند برابر هزینه های مستقیم حوادث است؟

۱- دو برابر

۲- سه برابر

۳- چهار برابر

۴- پنج برابر

 

۲۲) به کدامیک از دلایل زیر، صرف هزینه در امور حفاظتی باعث افزایش راندامان کاری میشود؟

۱- کارگر با دلگرمی، انگیزش، اطمینان و اعتماد بیشتری در محیط کاری، کار میکند.

۲- مجموعه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به حوادث کاهش می یابد.

۳- دستگاههای حفاظتی اگر در مکانیسم ماشین طراحی یا نصب شده باشند، ارزان تر تمام شده و موثر عمل میکنند.

۴- ۱و۲

 

۲۳) علل ایجاد سوانح چه هستند؟

۱- علل ناشی از فقدان تجهیزات حفاظتی

۲-علل شخصی و انسانی

۳- علل مکانیکی و فنی

۴- علل ناشی از فقدان تجهیزات حفاظتی،شخصی و انسانی و مکانیکی و فنی

 

۳۴) کدامیک از گزینه های زیر جزء عوامل روانی ایجادحوادث در محیط کار نیست؟

۱- فشار روانی

۲- داشتن استعداد برای حادثه

۳- تجربه و بی تجربگی

۴- شرایط فیزیولوژیکی و محیط کار

 

۲۴) کدامیک از گزنیه های زیر جزء جنبه های فنی ومادی علل ایجاد حوادث است؟

۱- عدم حفاظ گذاری مناسب، موثر و کارآمد برای ماشینها یا عدم کفایت حفاظهای مکانیکی ماشین آلات.

۲- خسنتگی جسمانی و عدم آمادگی جسمانی و کسالت.

۳- آشنا نبودن با محیط کار، داشتن استرس وفقدان اعتماد به نفس لازم در کارها.

۴-استفاده نکردن عمدی از وسایل حفاظت انفرادی و به کار نبردن روشهای ایمنی در کار.

 

۲۵) کدامک از گزنیه های زیر جزء جنبه های انسانی علل ایجاد حوادث است؟

۱- شرایط نامطلوب و نامناسب فیزیکی محیط کار

۲- فقدان وسایل حفاطت انفرادی

۳- تجربه و اتکای به نفس زیاد

۴-عدم پیشگیری از احتراق و انفجار

 

۲۶) ترکیب یک عنصر شیمایی با اکسیژن یا اکسیداسیون چه نامیده میشود؟

۱- سوختن

۲- احتراق

۳- اشتغال

۴- انفجار

 

۲۷) سوختن یعنی چه؟

۱- ترکیب یک عنصر شیمایی با اکسیژن

۲- ترکیب سریع اکسیژن با مواد قابل سوختن که موجب به وجود آمدن حرارت و گرما میشود.

۳- ترکیب سریع اکیسژن با اشیاء قابل سوختن که موجب به وجود آمدن حرارت و گرما ونیز شعله و نور میشود.

۴- فعل و انفعالی که یک ماده از حالت جامد یا مایع تغییر شکل ناگهانی دهد و به صورت گاز در آید.

 

۲۸) ((مثلث حریق)) عبارت است از:

۱- اکسیژن- ماده سوختنی_+ گاز co2

2- ماده سوختنی- حرارت- گاز ازت

۳- حرارت- اکسیژن- گاز co2

4- اکسیژن- ماده سوختنی- حرارت

 

۲۹) حریقهای نوع A کدام نوع از حریقهای زیر هستنئد؟

۱- خشک

۲- مایعات قابل اشتغال

۳- ادوات برقی

۴- فلزات قابل اشتعال

 

۳۰) حریقهای توع B کدام نوع از حریقها هستند؟

۱- خشک

۲- مایعات قابل اشتعال

۳- ادوات برقی

۴- فلزات قابل اشتعال

 

۳۱) حریقهای نوع C کدام نوع حریق هستند؟

۱- خشک

۲- مایعات قابل اشتعال

۳- ادوات برقی

۴- فلزات قابل اشتعال

 

۳۲) حریقهای خشک عبارت از:

۱- آتشهایی که پس از آتش سوزی از خود خاکستر بر جا می گذارند.

۲- آتشهایی که از خود خاکستر بر جا نمی گذارند.

۳- آتشهایی که از خود خاکستر بر جا نمیگذارند.

۴- آتش فلزات قابل سوختن

 

۳۳) کدامیک از فلزات زیر قابل اشتعال نیست؟

۱- منیزیم

۲- پتاسیم

۳- جیوه

۴- سدیم

 

۳۴) حریق روغنها و رنگهای صنعتی جزء چه حریقی است؟

۱- a

2- b

3-  c 

۴- فلزات قابل اشتغال

 

۳۵) کدامیک از گازهای زیر قابل اشتغال نیست؟

۱- اکسیژن

۲- هیدروژن

۳- اتیلن

۴- استیلن

 

۳۶) انتقال حرارت از طریق آهن:

۱- روش مستقیم انتقال حرارت است.

۲- روش غیر مستقیم حرارت است.

۳- روش تشعشعی انتقال حرارت است.

۴- هیچکدام

 

۳۷) انتقال و سرایت حرارت در کدامیک از موارد زیر به طور مستقیم انجام میشود؟

۱- هوا

۲- امواج حرارتی

۳- میله آهنی

۴- خاک

 

۳۸) انتقال حرارت از طریق ذره بین:

۱- روش مستقیم انتقال حرارت است.

۲- روش غیر مستقیم انتقال حرارت است.

۳- روش غیر مستقیم انتقال حرارت است.

۴- هیچکدام

 

۳۹) کدامیک از موارد زیر جزء طرق مختلف خاموش کردن آتش نمی باشد؟

۱- خارج کردن عامل حرارت

۲- خارج کردن عامل سرد کننده

۳- خارج کردن عامل هوا یا اکسیژن

۴- خارج کردن ماده قابل اشتعال

۴۰) مرخصی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آو راشتغال دارند چند هفته است؟

۱- ۶ هفته

۲- ۵ هفته

 ۳-۴ هفته

۴- ۳ هفته

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار با جواب

فرقی ندارد قصد دارید در کدام ارگان دولتی استخدام شوید. و محیط کار شما چگونه خواهد بود. در هر صورت نیاز است که در آزمون ایمنی و بهداشت محیط کار شرکت کنید.

 

متأسفانه برخی از دوستان با ساده انگاری این آزمون آسیب فراوانی به آینده شغلی خود وارد می‌کنند. ما در این مقاله قصد داریم به‌ شما بگوییم که چگونه می‌توان با استفاده از نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار با جواب آینده شغلی خود را تضمین کرد.

 

امنیت شغلی بالا افرادی که در مراکز مختلف استخدام شده اند باعث می‌شود تا افراد زیادی علاقه مند باشند، یک شغل دولتی برای خود دست و پا کنند.

 

راستش را بخواهید ورود به مراکز دولتی به عنوان نیرو کار نیازمند گذراندن مراحل سخت و دشواری است که گاه موجب نا امیدی برخی از افراد می‌شود. یکی از این مراحل شرکت در آزمون ایمنی و بهداشت محیط کار می‌باشد.

 

بسته به اینکه قرار است در کدام حوزه کاری مشغول به کار شوید، اطلاعاتی اختصاصی در اختیار شما قرار داده شده و از شما می‌خواهند در یک بازه زمانی کوتاه برای شرکت در این آزمون خاص آمادگی پیدا کنید.

 

خواندن دروس ارائه شده به عنوان ایمنی و بهداشت محیط کار ممکن است برای برخی از افراد بسیار سخت و طاقت فرسا باشد. اما همیشه یک راه برای آسان سازی مشکلات وجود خواهد داشت.

 

با در دست داشتن نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار با جواب نصف مسیر موفقیت شما در این آزمون پیموده خواهد شد. چرا که این نمونه سوالات به شما کمک می‌کند تا علاوه بر مرور حرفه‌ای مطالب بتوانید مباحث را در ذهن خود تثبیت کنید.

 

برای تثبیت مطالب در ذهن گاهی نیاز است چندین بار مطالعه داشته باشید. اما با استفاده از این نمونه سوالات می‌توانید در یک بازه زمانی کوتاه مطالب خوانده شده را چندین بار مرور و به اصطلاح کاری کنید که مطالب در ذهنتان هک شود.

 

چرا نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار با جواب ما؟

وجود نمونه سوالات متنوع موجود در بازار باعث می‌شود تا یک شک و دودلی به وجود آید. و فرد دائما از خود این سؤال را بپرسد که چرا باید با ما اعتماد کند و از نمونه سوالات ما استفاده نماید؟

 

از آنجایی که سالانه افراد زیادی با مطالعه این سوالات می‌توانند در آزمون بهداشت محیط کار موفق شوند.

می‌توان نتیجه گرفت که این سوالات کاملا مطابق با اصول و استانداردهای لازم نگارش شده است‌. علاوه بر این سوالات ما طبقه‌بندی شده هستند و امکان مطالعه آسان‌تر را برای شما فراهم می‌کنند.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

7 دیدگاه برای نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار ۱۴۰۳ با جواب فنی و حرفه ای

 1. کیانی

  به نظرم با اینکه سوالات بهداشت محیط کار حفظی هستند باید فقط روی نمونه سوالات تمرکز کرد…

 2. افخمی

  خیلی خوشحالم که حداقل از قسمتی از سوالات رایگان ایمنی و بهداشت رو پیدا کردم..
  یه خورد سوالات رایگان و دانلود رو بیشتر کنید.

  • arash arash

   حتما دوست عزیزم افخمی تعداد سوالات رایگان رو بیشتر خواهیم کرد

 3. خمسه

  قبل از خرید این سوالا خیلی استرس داشتم خداییش الان کلا استرسم پریده چون سوالارو خوندم اطلاعاتم‌کامله اما در کل سعی کنید سوالارو چندین بار مرور کنید

 4. یاصری

  چند وقت پیش فایل سوالارو خریدم ولی هنوز نیومده دوستان ایمیلمم چک کردم مشکل از گوشی منه یا هنوز ارسال نشده فایلم؟؟؟

 5. ساحل

  مربی من خیلی تستی باهام کار نکرده بود از آزمون بهداشت کار خیلی می ترسیدم تا این که جزوه شما رو خریدم و خوندم. با خوندنش آروم شدم چون این امتحان ،تو ذهنم مثل غول شده بود

 6. شیما

  من از امروز برنامه ریزی کردم تا ماه آینده جزوه رو تمام کنم و شروع کنم نمونه سوالات رو بخونم …خوب به نظرم بتونم با برنامه ریزی که کردم در آزمون نمره بالا بگیرم. من چند ماه پیش جزوه کامل شما رو برای بهداشت کار خریدم فکرشم نمی کردم انقدر به دردم بخوره با خوندنش اعتماد به نفسم بالا رفته . تشکرر

 7. لعیا

  نمونه سوالات بهداشت کار رو از سایتون دانلود کردم نسبت به قسمتی که گذاشته بوید وافعا میشه گفت رایگان هست..
  از سایت دیگه ای این سوالات رو خریدم دو برابر شما قیمت گذاشته بودند.
  تعداد سوالاتشون نصف شما هم نبود.
  خیلی ازتون سپاسگذارم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *