نمونه سوالات رایانه کار حسابداری مالی فنی حرفه ای ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 4)

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات رایانه کار حسابداری مالی

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 11 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

جدیدترین سوالات رایانه کار حسابداری مالی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رایانه کار حسابداری مالی با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام

مهمترین مجموعه سوالات رایانه کار حسابداری مالی با پاسخنامه

این مجموعه قبولی شما را تضمین میکند

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات آزمون رایانه کار حسابداری مالی

کدام گروه جزء استفاده کنندگان درون سازمانی هستند؟
الف) اعتباردهندگان ب) سرمایه گذاران ج) کارکنان اجرایی د) سهام داران

 

مانده کدامیک از حسابهای زیر در پایان دوره مالی مستقیما به حساب سرمایه بسته می شود؟
الف) هزینه ب) درآمد ج) پرداختنی د) برداشت

 

کدام گزینه موجب شناخت درآمد است؟
الف) دریافت وام ب) دریافت طلب از مشتریان
ج) ارسال صورتحساب خدمات به مشتریان د) فروش کالا

 

دانلود رایگان کتاب رایانه کار حسابداری مالی

 

قبض آب منزل صاحب موسسه از صندوق پرداخت شده است چه حسابی بدهکار می شود؟
الف) هزینه آب ب) برداشت ج) قبض آب د) صاحب موسسه

 

هنگام اصلاح حساب پیش دریافت درآمد چه حسابی بستانکار می باشد.
الف) صندوق ب) درآمد ج) هزینه د) پیش دریافت درآمد

 

واحد اندازه گیری رویداد مالی در حسابداری چیست؟
الف) پول رایج کشور ب) آرتیکل ج) ثبت د) حساب

 

دیونی یا تعهداتی که انتظار می رود طی یک سال از تاریخ ترازنامه از محل دارایی های جاری پرداخت یا تسویه شود.
الف) وام می باشند ب) بدهی بلندمدت ج)بدهی جاری د) بدهی کوتاه مدت

 

نمونه سوالات رایانه کار حسابداری مالی فنی حرفه ای

 

پرداخت وام باعث می شود حساب ……………… بستانکار شود.
الف) وام پرداختنی ب )صندوق ج) پیش پرداخت د) اسناد پرداختنی

 

برای تفکیک هریک از حسابهای دفتر کل از چه دفاتر دیگری می توان کمک گرفت؟
الف )دفتر معین ب) دفتر کل کمکی
ج) دفتر روزنامه اختصاصی د) دفتر روزنامه عمومی

 

در کدامیک از روشهای ارزیابی موجودی کالا اصل تطابق هزینه ها با درآمد رعایت می شود؟
الف) میانگین موزون ب) میانگین ساده
ج) اولین صادره از اولین وارده د) اولین صادره از آخرین وارده

 

جزوه رایانه کار حسابداری مالی

 

کدامیک از روشهای برآورد ذخیره مطالبات دقیق تر و قابل اعتماد تر می باشد؟
الف) بررسی موردی ب) درصد از فروش نسیه
ج) درصدی از مانده بدهکاران د) تجزیه سنی

 

نگه داری حساب تنخواه گردان به چند صورت است؟
الف) روش تنخواه میانگین و معین ب) روش تنخواه ثابت و معین
ج) روش تنخواه متغیر معین د) روش تنخواه ثابت و متغیر

 

اگر موجودی کالای پایان دوره بیشتر از واقع ارزیابی گردد:
الف) سود موسسه افزایش می یابد ب) جمع بدهی افزایش می یابد
ج) سود موسسه کاهش می یابد د) جمع دارایی کاهش می یابد

 

هرگاه در موسسات ارزش موجودی کالا در یک سال از روش لایفو و در سال بعد از روش میانگین استفاده شود کدامیک از اصول
حسابداری نادیده گرفته شده؟
الف) اصل ثبات رویه ب) اصل حافظه کاری
ج) اصل تطابق د) اصل احتیاط

 

نمونه سوالات رایانه کار حسابداری مالی همراه با جواب

 

در پایان سال هزینه استهلاک ساختمان بدهکار شده است عنوان درست بستانکار عبارت است از:
الف) اندوخته استهلاک ب) هزینه استهلاک
ج) هزینه یابی د) ساختمان

 

سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده دارایی ثابت به شکل منظم به دوره های استفاده از دارایی را ……… گویند.
الف) الحاق دارایی ب) استهلاک
ج) تعمیرات دارایی د) هزینه یابی

 

اگر موجودی کالای پایان دوره بیش از واقع ارزیابی شود:
الف) جمع دارایی ها کاهش می یابد ب) سود کاهش می یابد
ج) هیچکدام د) سود افزایش می یابد

 

کدامیک از اقلام زیر جزء بهای تمام شده کالای خریداری شده به شمار نمی آید؟
الف) هزینه حمل کالای فروخته شده ب) هزینه حمل کالا به فروشگاه
ج) قیمت فاکتور کالای خریداری شده د) هزینه بیمه کالای خریداری شده

 

دانلود رایگان نمونه سوالات رایانه کار حسابداری مالی فنی حرفه ای

 

کدامیک از ثبت های زیر برای بستن حسابهای موقت درست است:
الف) حسابهای درآمد و حسابهای کاهنده خرید بستانکار و در مقابل خلاصه سود و زیان بدهکار
ب) حسابهای درآمد و حسابهای کاهنده فروش بدهکار و در مقابل خلاصه سود و زیان بستانکار
ج) حسابهای هزینه و حسابهای کاهنده فروش بستانکار و در مقابل حساب خلاصه سود و زیان بدهکار
د) حسابهای هزینه و حسابهای کاهنده هزینه بستانکار و در مقابل خلاصه سود و زیان بدهکار

 

قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش برابر است با:
الف) خرید خالص بعلاوه موجودی پایان دوره منهای اول دوره.
ب) خرید خالص بعلاوه موجودی اول دوره منهای پایان دوره.
ج) خرید خالص بعلاوه موجودی اول دوره.
د) خرید خالص بعلاوه موجودی پایان دوره

 

کدام حساب زیر از حسابهای موسسات بازرگانی نمی باشد؟
الف) حساب فروش ب) حساب تخفیفات نقدی فروش
ج) حساب درآمد د) حساب برگشت از فروش و تخفیفات

 

پرداخت هزینه حمل کالای فروش رفته توسط فروشنده کدامیک از اقلام دفاتر او را افزایش می دهد؟
الف) خرید ب) فروش
ج) هزینه حمل کالای خریداری شده د) هزینه عملیات

 

نمونه سوالات حسابداری مالی فنی و حرفه ای

 

در فروش های نسیه که سندی دریافت نمی شود چه حسابی بدهکار می شود؟
الف) اسناد پرداختنی ب) صندوق
ج) بستانکاران د) بدهکاران

 

برای گشایش حسابهای دارایی در آغاز دوره مالی جدید کدام حساب بستانکار می شود؟
الف) تراز افتتاحیه ب) تراز آزمایشی
ج) دارایی ها د) تراز اختتامیه

 

کدام عنوان زیر از حسابه دائمی است؟
الف) هزینه ملزومات ب) ذخیره استهلاک
ج) هزینه استهلاک د) خرید کالا

 

مانده کدامیک از حسابهای زیر در پایان سال به ترازنامه انتقال می یابد؟
الف) سرقفلی ب) درآمد فرعی
ج) برگشت از فروش د) برگشت از خرید

 

کدامیک از حسابهای زیر بدهی به شمار می آید؟
الف) پیش پرداخت هزینه ب) تنخواه گردان
ج) سپرده ثابت د) اضافه برداشت بانکی

 

آزمون آنلاین رایانه کار حسابداری

 

حساب واسط در پایان سال مالی برای بستن حسابهای دایمی در دفتر کل و در همان روز بسته می شود:
الف) حساب تراز اختتامیه ب) حساب تراز افتتاحیه
ج) حساب دایمی د) هیچکدام

 

در صورتی که حساب پیش پرداخت در پایان دوره اصلاح نگردد:
الف) درآمد و هزینه شرکت کاهش نشان می دهد.
ب) دارایی و هزینه شرکت افزایش نشان می دهد.
ج) سرمایه و بدهی شرکت افزایش نشان می دهد.
د) دارایی و سود شرکت افزایش نشان می دهد

 

تعدادی ملزومات به طور نقد و نسیه خریداری شده است عنوان حساب یا حسابهای بستانکار کدام است؟
الف) صندوق و بدهکاران ب) هیچکدام
ج) اثاثه د) صندوق و بستانکاران

 

نمونه سوالات فنی حرفه ای حسابداری مالی

 

ارسال صورتحساب برای مشتریان باعث:
الف) افزایش دارایی و درآمد ب) کاهش دارایی و افزایش درآمد
ج) افزایش بدهی و کاهش هزینه د) افزایش بدهی و هزینه

 

وجوهی که صاحب موسسه به عنوان سرمایه به حساب جاری بانک واریز می کند؟
الف) فقط دارایی را افزایش می دهد ب) فقط سرمایه را افزایش می دهد
ج) دارایی و سرمایه را افزایش می دهد د) دارایی و بدهی را افزایش می دهد

 

تعریف زیر مربوط به کدامیک از موسسات می باشد: موسساتی که به خرید و فروش نوعی خاص و یا انواعی از مواد خام و فراورده ها
و کالاها ساخته شده است.
الف) موسسات خدماتی ب) موسسات تولیدی
ج) موسسات صنعتی د) موسسات بازرگانی

 

بر اساس کدام فرض اقلام دارایی وبدهی جاری و بلند مدت درصورت های مالی ثبت می شوند؟
الف) فرض تداوم بر فعالیت ب) فرض دوره مالی
ج) فرض تعهدی د) فرض تفکیک شخصیت

 

کدام گزینه فرض حسابداری نمی باشد؟
الف) فرض دوره مالی فرض تفکیک شخصیت ب) فرض تفکیک شخصیت
ج) فرض تعهدی د) فرض شناخت درآمد به دقت

 

کدام گزینه از رشته های تخصصی حسابداری نمی باشد؟
الف) حسابداری مالیاتی ب) حسابداری مالی
ج) هیچکدام د) حسابداری صنعتی

 

کدامیک از گزارشهای زیر در مورد دفتر روزنامه نادرست است؟
الف) دارای ستون تاریخ و ستون شرح است.
ب) پس از ستون شرح دو ستون دیگر ستون بدهکار و بستانکار وجود دارد.
ج) دفتر روزنامه یک دفتر کمکی جهت حسابداری می باشد.
د) دارای ستون عطف می باشد

 

کدامیک از گزارشهای زیر در مورد دفتر کل درست است؟
الف) معمولا حسابها بدون ترتیب انعکاس در ترازنامه در دفتر کل مرتب می شوند.
ب) در دفتر کل صفحه یا صفحاتی به هریک از حسابها اختصاص داده می شود.
ج) معمولا صفحات دفتر کل به طور یک درمیان شماره گذاری می شود.
د) هیچکدام درست نیست

سوالات رایانه کار حسابداری مالی فنی حرفه ایدانلود رایگان کتاب رایانه کار حسابداری مالی
نمونه سوالات رایانه کار حسابداری مالی همراه با جوابجزوه رایانه کار حسابداری مالی
نمونه سوالات حسابداری مالی فنی و حرفه ایدانلود رایگان نمونه سوالات رایانه کار حسابداری مالی فنی حرفه ای

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

4 دیدگاه برای نمونه سوالات رایانه کار حسابداری مالی فنی حرفه ای ۱۴۰۳

 1. فرشته آذین

  نمونه سوالات شما که همرا با جواب بود و نکات مهم و طلایی توش ذکر شده بیشتر مورد توجه ام قرار گرفت و اکثر سوالات امتحان از نمونه سوالات شما اومده بود. خیلی تشکر بابت زحمات شما

 2. گنج علیا

  سلام و درود. من سایت شما رو تو گروه های (تلگرام) که هستم معرفی کردم که بقیه دوستان بتونن ،جزوه و نمونه سوالاتشون رو یه راحتی و باخیال آسوده پیدا کنند.نمونه سوالاتون خیلی عالی بود.

 3. پریدخت

  سلام و درود . من به بچه های فنی و حرفه ای ،پیشنهاد میکنم از سایت۲۰ بگیر ، جزوه ها و نمونه سوالاتشون رو خریداری کنن. سوالاتش کامله و با خوب خوندنش دیگه نیست که کتابشون رو زیرو رو کنن و خلاصه نویسی انجام بدن. ادمین سایت ، تشکر تشکر

 4. شهلا

  سلام به همه دوستانی که توی این سایت زحمت میکشن. نمونه سوالات شما خیلی عالی بود . مخصوصا که همراه جوابه و شبه آزمون هم دارید. نسبت به هزینه ای که برای دانلودش پرداخت میشه واقعا بینظیره.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *