نمونه سوالات حسابداری حقوق دستمزد ۱۴۰۳ فنی حرفه ای

(دیدگاه کاربر 12)

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات حسابداری حقوق دستمزد

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 8 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: hoghodas دسته:

توضیحات

مهمترین مجموعه سوالات حسابداری حقوق دستمزد با پاسخنامه

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات آزمون حسابداری حقوق دستمزد

در کارگاه تولیدی فوق العاده اضافه کاری به چه حسابی بدهکار میشود؟
.۱کالای ساخته شده
.۲کالای در جریان ساخت
.۳سربار ساخت
.۴سربار اداری تشکیلاتی

 

حداقل توقف شبانه برای تحقق مأموریت کدام است؟
.۱یک شب
.۲دو شب
.۳سه شب
.۴چهار شب

 

حقوقی که با رعایت قانون کار برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی روزانه، هفتگی یا ماهانه پرداخت میشود چه نام دارد؟
.۱کارمزد
.۲حقوق مبنا
.۳اضافه کاری
.۴کارمزد ساعتی

 

نمونه سوالات حسابداری حقوق دستمزد فنی حرفه ای

 

پرداخت بخشی از حقوق قبل از پایان ماه کاری کدامیک از موارد زیر است؟
.۱مساعده
.۲پیش پرداخت
.۳وام
.۴ذخیره ایام مرخصی

 

مهمترین مزایای بیمه کدام است؟
.۱بیمه های درمانی و حوادث
.۲بیمه بارداری
.۳دریافت مستمری
.۴همه موارد

 

کارهایی که بخشی از آن در روز و بخشی در شب انجام میشود چه نامیده میشود؟
.۱کار نوبتی
.۲شب کاری
.۳مختلط
.۴روز کاری

 

مهمترین مزایای بیمه عبارت است از:
.۱بیمه درمانی و حوادث
.۲بیمه بارداری
.۳دریافت مستمری و بازنشستگی
.۴همه موارد

 

جزوه حسابداری حقوق دستمزد

 

کدام مورد از هزینه حقوق و دستمزد در موسسات تولیدی سربار شناخته میشود؟
.۱حقوق ایام مرخصی
.۲حق بیمه سهم کارفرما
.۳حقوق اوقات تلف شده
.۴همه موارد

 

مبلغ عیدی و پاداش کارگران در پایان سال توسط چه کسی تعیین میگردد؟
.۱کارگر
.۲کارفرما
.۳هیأت دولت
.۴حسابدار شرکت

 

کدام مورد از شرایط پرداخت بیمه بیکاری میباشد؟
.۱پرداخت حداقل ۶ ماه حق بیمه مگر در شرایط خاص
.۲معرفی به نهادهای کار و امور اجتماعی ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری
.۳غیر ارادی بودن بیکاری
.۴همه موارد

 

در کدام موارد زیر حساب ذخیره ایام مرخصی ثبت بدهکار خواهد شد؟
.۱در زمانی که به پرسنل موسسات تولیدی در ایام مرخصی حقوق پرداخت شود.
.۲در زمان تعیین و برآورد ذخیره ایام مرخصی
.۳در زمان دریافت حقوق مرخصی استفاده نشده توسط کارگران
.۴گزینه یک و سه

 

دانلود کتاب حسابداری حقوق و دستمزد فنی و حرفه ای

 

کدامیک از موارد زیر از مزایای استفاده از روش پرداخت دستمزد بر مبنای زمان انجام کار میباشد؟
.۱نتیجه کار مهم نباشد.
.۲دقت اهمیت بیشتری نسبت به سرعت داشته باشد.
.۳از نزدیک تحت کنترل باشد.
.۴همه موارد

 

کدامیک از موارد زیر مشمول بیمه میشوند؟
.۱حقوق مبنا
.۲حق مسکن
.۳اضافه کار
.۴همه موارد

 

کدامیک از موارد زیر مشمول حق بیمه میشود؟
.۱حق مسکن
.۲اضافه کاری
.۳نوبت کاری
.۴همه موارد

 

کدامیک از هزینه های زیر جزو کسور حقوق و دستمزد حساب نمی شود؟
.۱پیش پرداخت دستمزد
.۲حق بیمه اجتماعی سهم کارگر
.۳حق بیمه اجتماعی سهم کار فرما
.۴بدهی کارگران به شرکت تعاونی مصرف

 

سوالات تستی حسابداری حقوق و دستمزد

 

کدامیک از اطلاعات زیر جزو اطلاعات ثابت (حداقل برای یک سال) حقوق و دستمزد نمیباشد؟
.۱میزان حقوق
.۲پاداش
.۳اضافه کاری
.۴مشخصات فردی

 

زمان واریز مالیات و بیمه حقوق پرسنل به حساب سازمانهای مربوطه چه ثبتی صورت میپذیرد؟
.۱هزینه حقوق بدهکار/هزینه بیمه و مالیات بستانکار
.۲هزینه بیمه و مالیات بدهکار/هزینه حقوق بستانکار
.۳بیمه و مالیات پرداختی بدهکار/هزینه حقوق بستانکار
.۴بیمه و مالیات پرداختی بدهکار/ بانک بستانکار

 

کدامیک از موارد زیر مشمول بیمه نمیشود؟
.۱حق اولاد
.۲حقوق مبنا
.۳حق مسکن
.۴اضافه کار

 

در موسسات تولیدی ثبت بیمه سهم کارفرما به صورت کدامیک از گزینه های زیر است؟
.۱حساب کنترل سربار/بیمه پرداختنی
.۲حساب کنترل حقوق و دستمزد/بیمه پرداختنی
.۳حساب هزینه بیمه/حساب کنترل سربار ساخت
.۴بیمه پرداختنی/حساب کنترل حقوق و دستمزد

 

دانلود نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد

 

امور مربوط به استخدام، آموزش و ترفیعات، مرخصیها و حمل و نقل و انتقالات از وظایف کدام دایره میباشد؟
.۱دایره برنامه ریزی تولید
.۲دایره زمان سنجی
.۳دایره کارگزینی
.۴دایره ثبت اوقات کار

 

در موسسات تولیدی برای ثبت حقوق و دستمزد از چه حسابی استفاده میشود؟
.۱هزینه حقوق و دستمزد
.۲کنترل حقوق و دستمزد
.۳کالای ساخته شده
.۴کالای در جریان ساخت

 

کدام گزینه از اجزاء عناصر کلی حقوق و دستمزد میباشد؟
.۱دایره ثبت ورود و خروج
.۲دایره کارگزینی
.۳دایره حسابداری حقوق و دستمزد
.۴همه موارد

 

کدام گزینه از جمله حسابهای معین حقوق و دستمزد نیست؟
.۱نوبت کاری
.۲حق جذب
.۳اضافه کاری
.۴مساعده

 

نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد با جواب

 

به مبالغی که بر اساس حکم دادگاه یا مراجع قانونی به وسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر میشود و به صندوق اجرا واریز میشود:
.۱اجرائیات
.۲کسورات
.۳مزایا
.۴بدهی

 

نرخ هر واحد * تعداد واحد تولید شده = دستمزد
.۱پرداخت دستمزد بر مبنای طرح تشویق
.۲پرداخت دستمزد بر مبنای پارچه کاری
.۳پرداخت دستمزد بر مبنای سهیم کردن در سود
.۴پرداخت دستمزد بر مبنای زمان کار

 

کدام مورد جزء مزایای بیمه نیست؟
.۱بیمه بارداری
.۲بیمه حوادث
.۳دریافت مستمری
.۴دریافت وام

 

دانلود رایگان نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد

 

کدام گزینه در ارتباط با کسورات اجرائیات صحیح میباشد؟
.۱مبالغی است که بر اساس حکم دادگاه به وسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز میگردد.
.۲کسوری است که طبق قرارداد بین قرارداد بین کارگر و کارفرما از حقوق کارگر کسر میشود.
.۳همان مساعده است.
.۴کسوری است که به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز میشود

 

کارفرمایان موظفند مالیات کسر شده از حقوق کارگران را به حساب ………….. واریز کنند.
.۱اداره امور اقتصاد و دارایی
.۲سازمان تأمین اجتماعی
.۳صندوق بیمه بیکاری
.۴سازمان بازنشستگی

 

نمونه سوالات آزمون حسابداری حقوق و دستمزد

 

کدامیک از کسور زیر توافقی است؟
.۱مالیات حقوق
.۲بیمه تأمین اجتماعی سهم کارگر
.۳اجرائیات
.۴هیچ کدام

 

زمان پرداخت هزینه بیمه توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی کدام ثبت زیر درست است؟
.۱هزینه بیمه بدهکار/بیمه پرداختنی بستانکار
.۲بانک بدهکار/بیمه پرداختنی بستانکار
.۳بیمه پرداختنی بدهکار/هزینه بیمه بستانکار
.۴بیمه پرداختنی بدهکار/بانک بستانکار

 

کدامیک از گزینههای زیر اشتباه است؟
.۱مقرری بیمه بیکاری از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
.۲مقرری بیمه بیکاری وقتی قطع خواهد شد که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد.
.۳در صورتی که بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود، خودداری کند مقرری بیمه او قطع میشود.
.۴در صورت بیکاری زوجین هر دو محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهند بود

 

کدام گزینه زیر صحیح نیست؟
.۱اجرائیات مبلغی است که بر اساس حکم دادگاه از حقوق کارگر کسر میشود.
.۲پیش پرداخت مبلغی است که قبل از پایان ماه به علت نیاز کارگر به او پرداخت میشود.
.۳کسور توافقی مبلغی است که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما یا بر اساس توافق آنها از حقوق کارگر کسر میشوند.
.۴مالیات و بیمه پرداختی جزء کسورات قانونی هستند

 

فوق العاده نوبت شب به چه کسانی تعلق میگیرد؟
.۱کارگران نوبت کاری صبح و شب
.۲کارگران نوبت کاری عصر و شب
.۳کارگران نوبت کاری
.۴کارگران روز کار

 

ساعات کار روزانه کارگر نوجوان:
.۱نیم ساعت کمتر از ساعات معمولی کارگران است.
.۲یک ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگزاران است.
.۳برابر ساعت کار معمولی کارگزاران است.
.۴معادل ساعات کارگران شاغل در کارهای سخت است

 

در موسسات تولیدی حساب کنترل حقوق و دستمزد معرف چیست؟
.۱جمع حقوق و مزایای کارگران
.۲جمع حقوق و مزایای پس از کسورات
.۳جمع کسورات حقوق کارگران
.۴هزینه حقوق بدون بیمه سهم کارگر

 

کدام گزینه از اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد میباشد؟
.۱دایره تدارکات
.۲دایره کارگزینی
.۳دایره حسابداری حقوق و دستمزد
.۴همه موارد

 
دانلود کتاب حسابداری حقوق و دستمزد فنی و حرفه ایجزوه حسابداری حقوق دستمزدسوالات حسابداری حقوق دستمزد فنی حرفه ای
نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد با جوابدانلود نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزدسوالات تستی حسابداری حقوق و دستمزد
   

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

12 دیدگاه برای نمونه سوالات حسابداری حقوق دستمزد ۱۴۰۳ فنی حرفه ای

 1. م

  چطور میتونم بخرم.راهنمایی کنید

  • عاطفه محمدی

   سلام از همین صفحه میتونید اینترنتی خرید کنید بعد از پرداخت لینک دانلود نمایش داده میشه

 2. استادی

  از سایت شما نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد رو دانلود کردم خداروشکر بیشتر سوالات امتحانی شبیه به این نمونه سوالات شما بود…خیلی بهم کمک کردید تا بتونم این مدرک رو بگیرم.

 3. لباف ها

  سلام. سایت ۲۰ بگیر رو ، مربیمون معرفی کرد. بچه های کلاسمون اکثرا با این سایت آشنا هستن و توی کانال تلگرامی نمونه سوالات رو با هم به اشتراک میذاریم. خسته نباشید و خدا قوت

 4. رازقی

  سلام و درود. سایت شما نسبت به سایتهای دیگه ارائه خوبی داره و پاسخگو هستید و نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد شما خیلی استاندارد ه و میشه مطمئن شد با دقیق خوندنش این درس رو پاس کرد. تشکررر

 5. سازگار

  فکر میکنم یکی از سریعترین و بی دردسرترین راه برای محک زدن سطح اطلاعات اینه که نمونه سوالات سایت شما رو بخونیم تا بیتو نیم متوجه بشیم که در چه سطحی قرار داردیم. چون قبل از خوندن این نمونه سوالا فکر میکردم خیلی از جسابداری حقوق ودستمزد سر در میارم.

 6. رسول

  فایل به وورد هست یا پی دی اف؟

 7. کوثری

  سلام ببخشید موقع دانلود کردن نمونه سوالات حسابداری حقوق دستمزد سیستم خاموش شود و نمیدونم فایل دانلود رو چی کار کردم…اگه امکانش هست فایل رو برام بفرستید.

  • arash arash

   سلام دوست عزیز: بله،، حتما…
   در قسمت نظرات مشخصات پرداخت و نشانی ایمیل خود را قرار دهید تا همکاران در قسمت پشتیابنی در کمتر از یک ساعت بعد از برسی های لازم نمونه سوالات حسابداری حقوق دستمزد فنی حرفه ای را برای شما ارسال نمایند.

 8. بهشتی

  فکر کدم نتونم قبول بشم ولی دیشب نمونه سوالای حسابداری حقوق و دسمتزد شما رو خوندم امروز هم رفتم سر جلسه امتحان باورم نمیشد که این نمونه سوالای امتحانی هستش همشون شبیح به سوالای بود که از اینجا گرفته بودم……قبولیم رو مدیونتونم….

 9. ابراهیم

  همش استرس این رو که قبول نشم رو داشتم تا اینکه خبر اومد فنی حرفه ای به خاطر مریض کورنا تعطیل کردن با اینک هیچ امادگی برای امتحان نداشتم ولی میخواستم برم سر جلسه امتحان ولی کولا تعطیل شدش الان هم یک ماه هستش که توی خونه نشستم و توی اینترنت داشتم دنبال نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد میچرخیدم که با این سایت آشتا شدم خیلی نمونه سوالات زیادی داره …ممنونم ازتون که این نمونه سوالات رو در اختیار ما قرار دادید..

 10. دولت‌آبادی

  دوستان پیشنهاد میکنم حتما این نمون سواات رو بخونید. من این درسو تونستم بالای ۷۰% سوالات رو جواب درست بدم با خوندن این سوالات حسابداری حقوق و دستمزد.

 11. درخشان

  واقعا ممنونم بابت سایت عالیتون..سوالت خسابداری حقوق و دستمزد رو از این سایت گرفتم و مطالعه کردم ،عالی بودن نمونه سوالاتون.

 12. عرفان نعمت‌زاده

  با استفاده از کارت کدام بانگ ها می توانم نمونه سوالات مربوطه (نمونه سوالات حسابداری حقوق دستمزد فنی حرفه ای) رو می توانم اینترنتی پرداخت کنم؟
  کارت بانکی من (بانک گردشگری) هست و هر کاری میکنم خرید رو انجام نمیده باید چه کار کنم؟

  • admin admin

   سلام
   باید کارت شما عضو شتاب باشه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *